Page 15

3) La podul de pe DN6 de la km 124+218 m, s-au executat urmãtoarele tipuri de lucrãri: • repararea prin torcretare a betoanelor degradate ºi protecþia anticorozivã ºi impermeabilizarea suprafeþelor de beton cu grunduri cimento-polimerice. Pentru aducerea podului la clasa E de încãrcare s-a consolidat suprastructura, prin precomprimare exterioarã adiþionalã la grinzile marginale cu 4 cabluri alcãtuite din toroane 4T15C. Cele 4 cabluri au fost amplasate câte douã pe fiecare grindã marginalã, de o parte ºi de alta a acestora, introduse în tuburi de polietilenã densã iar traseul lor a fost stabilit prin calcul. Ancorarea cablurilor s-a fãcut prin intermediul blocurilor de ancoraj, situate în zona de reazem de la pilele P1 ºi P3, precomprimate transversal cu bare de înaltã rezistenþã de tip Y1050. 4) Ultimul pod de pe DN 6 la care s-a intervenit a fost cel de la km 125+608 m. Lucrãrile executate au fost: • precomprimare transversalã ºi longitudinalã, realizatã sub circulaþie, cu cable 1ET15C. Precomprimarea s-a executat cu cabluri exterioare, dispuse de o parte ºi de alta a grinzilor ºi ancorate prin blocuri de capãt realizate în faþa antretoazelor de reazem. S-a construit, de asemenea, o placã de suprabetonare, care asigurã o parte carosabilã de 7,80 m ºi douã trotuare de câte 1,50 m fiecare; • repararea prin torcretare a betoanelor degradate ºi protecþia anticorozivã ºi impermeabilizarea suprafeþelor de beton cu grunduri cimento-polimerice; • racordarea terasamentelor: sferturi de con, scãri ºi casiuri. 

 Revista Construcþiilor  noiembrie 2013

15

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement