Page 11

intrare pe piaþa algerianã ºi sã urmãreascã, îndeaproape, acþiunile de promovare a constructorilor români pe pieþe internaþionale. În cadrul PSC chiar lucrãm la un model de colaborare ºi coalizare, care sã creascã ºansele celor ce vor sã lucreze acolo. Red.: Cum încheiaþi anul 2013 în ceea ce priveºte programul de internaþionalizare? T.A.: Ca de obicei, organizãm o conferinþã naþionalã PSC, care în acest an va avea o anvergurã internaþionalã, pentru cã sunt invitaþi sã participe membrii Boardului director al UEPC – Uniunea Europeanã a Constructorilor ºi Dezvoltatorilor, asociaþie în care PSC este membru activ, oameni de afaceri ºi lideri de patronate din þãrile vizitate de noi ºi cu care avem relaþii strânse de colaborare, autoritãþi din domeniu,

reprezentanþii asociaþiilor de profil partenere din România precum ºi cei mai relevanþi antreprenori români din sectorul construcþii. Red.: Se pare cã a devenit o tradiþie organizarea acestui eveniment pe final de an. T.A.: Aºa este. Suntem la a patra ediþie ºi tema aleasã se referã tocmai la cele mai importante elemente care îi intereseazã pe cei ce doresc o participare pe pieþe internaþionale: Accesul constructorilor ºi dezvoltatorilor pe piaþa globalizatã. Etica ºi securitatea afacerilor. Vom discuta despre specificul pieþelor, despre perspectivele de dezvoltare ale acestora, despre oportunitãþi de afaceri, instrumente de finanþare, transfer bancar internaþional ºi asigurãri, precum ºi despre reguli specifice, transparentizarea competiþiei, certificarea ºi clasificarea firmelor. Desigur, se va face ºi mult networking,

un ingredient fundamental pentru cine doreºte sã rãmânã competitiv. Evenimentul are loc pe data de 7 Noiembrie la Hotel Radisson Blu, în Bucureºti. Red.: Continuaþi programul de internaþionalizare ºi în 2014? T.A.: Da. Reamintesc cã PSC este membru în Consiliul de Export al României, cã elaboreazã strategia de export în sectorul construcþiilor în baza experienþei acumulate în ultimii ani ºi invitã toþi doritorii sã se informeze asupra planului de acþiune, a agendei ºi sã participe activ la aceste acþiuni, alãturi de ceilalþi colegi. Desigur, sunt invitaþi toþi cei care sunt realmente interesaþi ºi pot contribui la îmbunãtãþirea acestui plan, în scopul de a susþine atât interesele proprii cât ºi interesele comune ale sectorului. 

PATRONATUL SOCIETÃÞILOR DIN CONSTRUCÞII B-dul Unirii, nr.70, bl. J4, Sc. 4, Ap. 130, et. 8, cam. C, Sector 3, Bucureºti Tel./Fax: +4 021.311.95.94, +4 021.311.95.94 E-mail: office@psc.ro | Web: www.psc.ro

Patronatul Societãþilor din Construcþii organizeazã Forumul Internaþional al Constructorilor, în data de 7 noiembrie 2013 la Bucureºti, Hotel Radisson BLU 5* Tematica: Accesul Constructorilor ºi Dezvoltatorilor în piaþa globalizatã. Etica ºi securitatea afacerilor. Vor participa: Uniunea Europeanã a Constructorilor ºi Dezvoltatorilor (board-ul director), reprezentanþi ai asociaþiilor europene de contractori, reprezentanþi ai organizaþiilor partenere ale PSC din Federaþia Rusã, Algeria, Irak, regiunea Kurdistan, reprezentanþi ai asociaþiilor similare din România, precum ºi reprezentanþi MDRAP, ME, INP, ataºaþi economici reprezentanþi ai þãrilor invitate, reprezentanþi ai sistemului bancar ºi de asigurãri.

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement