Page 1

NR. 81

IMPERATOR – BLACK EDITION ®

WWW.CASINOINSIDE.RO

NR. 81/2018 FEBRUARIE

*

O EXPERIENȚĂ PREMIUM CE GARANTEAZĂ JUCĂTORILOR ORE ÎNTREGI DE DIVERTISMENT!

CASINO INSIDE

Configurație: • Trei monitoare LED HD 24” cu funcție touch • Sistem de sunet de înaltă performanță • Ușa frontală modernă, de ultima generație • Design ergonomic Mix de joc: • Impera Line™ HD – Edition 6

* în limita stocului disponibil FEBRUARIE - 2018

NOVO INVESTMENT RO SRL Calea Bucureștilor nr. 275-277, Otopeni, jud. Ilfov, Romania +40 746 036 503, sales@admiralromania.ro www.novomaticromania.ro

ARE UN NOU PROPRIETAR CASINOS > SLOT ROOMS > PRODUCERS > EVENTS > POKER > ONLINE > SPORTS BETTING > LEGISLATION


EDITORIAL

O Mare Familie ► DE INSIDER

sã se prezinte cãtre industria jocurilor de noroc din România. Îi urãm bun venit ºi

Anul ce abia a început poate fi unul de referinþã pentru industria noastrã de jocuri

îl asigurãm de tot suportul ºi susþinerea noastrã. Aflaþi mai multe despre acest

de noroc. Spun asta bizuindu-mã pe analiza ultimilor ani. Simt cã acest an poate

subiect la Cover Story!

reprezenta pentru noi unul foarte bun, cu toatã “nebunia” politico-economicã din

The Jack & Play Again devine treptat un operator important, o companie care

jurul nostru. Piaþa noastrã a ajuns la un nivel de maturitate suficient de mare

investeºte din ce în ce mai mult în sãlile sale, în oameni, marketing ºi brand.

pentru a sedimenta ceea ce a construit în ultimii ani. Nu trebuie decât sã continue

Locaþia lor din Deva a fost inauguratã în toamna anului 2015 în incinta Shopping

pe drumul sãu ºi sã fie consecventã ideilor ºi valorilor pe care le-a promovat în

City Deva beneficiind nu doar de o locaþie excelentã, ci ºi de o echipã profesionistã

ultima perioadã. Eu cred cã industria noastrã este în acest moment un model.

care sã ofere jucãtorilor veniþi aici un loc special dedicat distracþiei de cea mai

Desigur, trebuie sã rãmânem atenþi la ceea ce se petrece în jurul nostru, însã cred

bunã calitate, plus campanii de marketing ºi promoþii gândite în concordanþã cu

cã avem capacitatea cu toþii sã continuãm sã construim un drum sigur pentru noi.

specificul de aici. În acest moment se aflã în desfãºurare Campania “Mercedes C

Mulþi oameni depind de noi, iar asta nu poate decât sã ne responsabilizeze ºi mai

Class” la care extragerea finalã va avea loc în data de 22 Februarie 2018! Pe lângã

mult. Industria entertainmentului prin gaming reprezintã în acest moment în

autoturismul de lux vor fi premii garantate de 78.000 lei. Aceastã campanie s-a

România un sprijin pentru economia româneascã, atât la nivel macro (statistic),

desfãºurat pe aproximativ 5 luni, iar premiile totale au depãºit 350.000 lei!

cât ºi la nivel micro (uman). Plãtim taxe ºi impozite, angajãm oameni, contribuim

Danemar Trading va împlini în luna martie a acestui an 25 de ani de la înfiinþare!

la circuitul economic prin consumul de bunuri ºi servicii, ne distrãm jucãtorii/

Mi se pare un lucru extraordinar ºi îl felicitãm pe Victor Marin ºi echipa sa de

clienþii, desfãºurãm activitãþi de tip CSR ºi mai ales, suntem responsabili! Vã

profesioniºti pentru ceea ce au realizat în tot acest timp. Ne place cã Danemar

felicitãm pentru ceea ce aþi realizat ºi ne bucurãm cã suntem ºi noi parte la

aduce o contribuþie pozitivã în procesul de achiziþie dintre producãtor ºi clientul

aceastã mare familie.

final, având un rol dublu: Specialist ºi Furnizor. Ei sunt

La sfârºitul anului trecut revista noastrã premia sãlile de joc

lideri pe piaþa sistemelor de platã cu numerar ºi cel mai WWW.CASINOINSIDE.RO

NR. 81

Las Vegas pentru cea mai dinamicã dezvoltare în teritoriu în România în anul 2017. Acest lucru s-a datorat ritmului

mare Distribuitor ºi Centru Autorizat de Service pentru NR. 81/2018 FEBRUARIE

sisteme de platã din Europa de Est. Aflaþi mai multe despre realizãrile ºi succesul lor doar dacã citiþi

brandului ºi a faptului cã aceastã firmã a devenit în timp una

materialul ce l-am dedicat aniversãrii lor.

reprezentativã pentru piaþa noastrã de profil. Acum Las

În încheierea acestui prim editorial din 2018 Echipa

Vegas are un nou proprietar în persoana domnului T.

Casino Inside vã doreºte un an excelent, aºa cum

Andranik, iar domnia sa a ales, firesc, Revista Casino Inside

suntem convinºi cã-l veþi avea!

CASINO INSIDE

susþinut de dezvoltare a companiei, a creºterii notorietãþii

Sărbători fericite și un AN NOU prosper! Vă mulțumim pentru buna colaborare și pentru încrederea dumneavoastră. Season‘s Greetings and a Happy and Prosperous New Year! Thank you very much for the good working relationship and your confidence.

A Big Family

FEBRUARIE - 2018

► BY INSIDER

ARE UN NOU PROPRIETAR CASINOS > SLOT ROOMS > PRODUCERS > EVENTS > POKER > ONLINE > SPORTS BETTING > LEGISLATION

The year that just started could be a benchmark

tainment, in addition to marketing campaigns and promotions thought out in accordance with the specific of the location. Currently, the

for our gaming industry. When I say this I rely on

part of this big family.

“Mercedes C Class” Campaign is in progress and

the analysis of the last few years. I feel that this

At the end of last year, our magazine awarded

its final draw which will take place on February

year can be a very good one for us, with all the

the Las Vegas casino floors for the most dynamic

22, 2018! Besides the luxury car, prizes worth

political and economic „madness” around us. Our

territory development in Romania in 2017. This

RON 78,000 will also be awarded. This campaign

market has reached a maturity level large enough

was due to the sustained growth of the company,

was carried out over almost 5 months, and the

to sediment what it has built in recent years. All it

the growth of the brand’s reputation and the fact

total prizes exceed RON 350,000!

has to do is keep going on its own way and be

that this company has become a representative

Danemar Trading will turn 25 years since its

consistent with the ideas and values it has been

one for our profile market. Now Las Vegas has a

inception in March this year! I believe this is

promoting lately. I think our industry is at the

new owner in the person of Mr. T. Andranik, and

extraordinary and we congratulate Victor Marin

moment a model. Of course, we need to keep an

he naturally chose the Casino Inside Magazine to

and his team of professionals for what they

eye on what’s going on around us, but I think we

introduce himself to the Romanian gambling

have done all this time. We love that Danemar

all have the ability to continue building a safe

industry. We welcome him and assure him of all

makes a positive contribution to the procurement

road for us. Many people depend on us, and that

our faith and support. Learn more about this

process between the manufacturer and the end

can only make us more responsible. The gaming

topic in the Cover Story!

customer, having a double role: Specialist and

industry is at this moment in Romania a support

The Jack & Play Again is gradually becoming an

Supplier. They are leaders on the cash payment

for the Romanian economy, both at the macro

important operator, a company that is investing

systems market and the largest Distributor and

(statistics) and micro (human) levels. We pay

more and more in its casino floors, people,

Authorized Service Center for payment systems

taxes, employ people, contribute to the economic

marketing and brand. Their location in Deva was

in Eastern Europe. Learn more about their

cycle through consumption of goods and

inaugurated in the fall of 2015 on the premises

accomplishments and success by reading the

services, entertain players / clients, carry out

of Shopping City Deva, and not only does it

material that we dedicated to their anniversary.

CSR-type activities and, above all, we are

benefit from an excellent location, but it also has

At the end of this first 2018 edition, Casino

responsible! We congratulate you for what you

a professional team which offers players a

Inside team wishes you an excellent year, as we

have achieved and we are glad that we are also

special place dedicated to best quality enter-

are convinced you will have it!

NR. 81 CASINO INSIDE 1


04

Las Vegas Games are un nou proprietar

18

2018: Un an al consolidãrii industriei din perspectiva ROMBET

32

BITCOIN are mare nevoie de reglementare

10

14

Noi lansãri într-un stand mult mai mare al EGT la ICE 2018

24

DANEMAR 25 DE ANI

The Jack & Play Again Deva, entertainment complet!

28

Inspirat de inovaþie, CASINO TECHNOLOGY aduce un puternic portofoliu de produse la ICE 2018

36

CASINO ROYAL YAK DEL HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS Jos Cazino, Sus Hipodrom


www.casinoinside.ro

40

David Baazov, geniul din spatele Amaya Cum a reuºit imposibilul

44

Programul Joc Responsabil la 6 ani de la lansare

45

Suntem mai mulþi, vom fi mai buni!

Managing Partners Dan Bernovici dan@casinoinside.ro Marius Răileanu marius@casinoinside.ro Redacţia Casino Inside redactia@casinoinside.ro Editors: Mircea Panait Valentin Macovei Gigi Stancu The Insider Traducere Casa de Traduceri www.casadetraduceri.ro Art & DTP Omni Press & Design www.opd.ro

46

Secretele Cazinourilor (XXVIII) Poþi sã dai lovitura în Las Vegas ºi cu bani puþini

50

Republica Dominicanã, paradisul jucãtorilor

54

Top 3 jocuri de casino online cu specific de iarnã pe care le poþi accesa de pe mobil

Distribution: distribution@casinoinside.ro SPIN Media

Advertising: office@casinoinside.ro Casino Inside foloseşte serviciile agenției de presă Agerpres Printed by: ARTPRINT ISSN 2067 - 6182 din 10.02.2010

este o publicație a

58

Cele mai scumpe monede din lume Pentru pasionaþi ºi nu numai

60

PokerStars Caribbean Adventure (PCA) 2018 Maria Lampropulos, ce victorie!

64

Thomas Marchese, un tânãr care ºi-a fãcut din poker un viitor

care editează titlurile

Dragi cititori, Revista Casino Inside vă propune să participați activ la realizarea revistei şi în acest sens vă cheamă să scrieți părerile voastre despre subiectele din revistă şi conținutul editorial pe e-mail la: redactia@casinoinside.ro Pentru noi părerile voastre despre Casino Inside sunt foarte importante şi vrem să le tratăm ca atare. Realizați-vă singuri revista, transmiteți articole proprii sau comentarii. Cu drag, Redacţia Casino Inside


COVER STORY

ARE UN NOU PROPRIETAR

La sfârşitul anului trecut revista noastră premia sălile de joc Las Vegas pentru cea mai dinamică dezvoltare în teritoriu în România în anul 2017. Acest lucru s-a datorat ritmului susținut de dezvoltare a companiei, a creşterii notorietății brandului şi a faptului că această firmă a devenit în timp una reprezentativă pentru piața noastră de profil. Acum Las Vegas are un nou proprietar în persoana domnului T. Andranik, iar domnia sa a ales, firesc, Revista Casino Inside să se prezinte către industria jocurilor de noroc din România. Îi urăm bun venit şi îl asigurăm de tot suportul şi susținerea noastră.

A

ºadar, vã invitãm sã citiþi un interviu extrem de interesant cu noul

departe moºtenirea familiei mele ºi din acest motiv fac afaceri în acest domeniu.

proprietar al lui Las Vegas, ocazie cu care veþi afla de ce a ales sã

Întotdeauna am agreat sã lucrez cu oamenii ºi din acest motiv prefer sãlile de

investeascã în piaþa jocurilor de noroc din þara noastrã sau planurile de

jocuri tradiþionale în detrimentul celor on-line. Îmi face o plãcere teribilã sã observ

viitor ale companiei.

reacþia de fericire a jucãtorului din momentul câºtigului. Este un moment unic de

Care este background-ul dumneavoastrã în ceea ce priveºte jocurile de noroc?

fericire ºi sinceritate.

Activaþi în acest domeniu sau aþi mai activat? Dacã puteþi sã detaliaþi, vã rog.

De ce aþi ales sã intraþi pe piaþa jocurilor de noroc din România?

Pot spune cã m-am nãscut printre jocurile de noroc. Familia mea activeazã în

Într-o oarecare mãsurã pot spune cã a fost o întâmplare fericitã care s-a datorat

aceastã industrie de aproape 4 decenii. Pentru mine este absolut firesc sã duc mai

prietenilor mei români. Am venit de câteva ori aici în vizitã ºi mi-a plãcut foarte

4 CASINO INSIDE NR. 81


COVER STORY

HAS A NEW OWNER At the end of last year, our magazine was awarding the Las Vegas gambling halls for the most dynamic development on Romania’s territory in 2017. This was on account of the company’s sustained rhythm of development, of the brand’s increasing level of famousness and the fact that this company has become a representative one for our profile market, in time. Now Las Vegas has a new owner, Mister T. Andranik, and he has obviously chosen the Casino Inside magazine to present himself to the gambling industry in Romania. We wish him welcome and we assure him that he has our full support. NR. 81 CASINO INSIDE 5


COVER STORY

A

s such, we invite you to read a very interesting in­ter­

view with the new owner of Las Vegas, occasion with which you will find out why he chose to invest in the gambling

market

in

our

country our the company’s plans for the future. What is your background in gambling? Do you work in this field or have you worked in this field? Please elaborate, if you can. I can say that I was born between games of chance. My family has operated in this industry for almost 4 decades. For me, it is ab­ solutely natural to continue my family’s legacy and that is why I do business in this filed. I have always liked to work with people and that is the reason why I prefer tra­ ditional gambling halls over on-line halls. I love seeing the player’s happy reaction when he wins. It is a unique moment of happiness and honesty. Why did you choose to enter the Romanian gambling mar­ ket? To a certain extent, I can say that it was a happy coin­ci­ dence due to my Romanian friends. I came here to visit a few times and I liked it very much. I can truly say I fell in love with this country. Ro­ ma­ nians

are

open

and

commu­ nicative. I felt good here, in their presence, from the very beginning. The opportunity to purchase a significant company on the mult. Pot spune cã m-am îndrãgostit de aceastã þarã.

Romanian gambling market came to be by means of my friends, as well. When I

Românii sunt deschiºi ºi comunicativi. M-am simþit

started thinking about the purchase, I already knew that Romania had one of the

din prima clipã foarte bine în preajma lor.

most mature as consolidated gambling markets in Europe. Honestly, I contemplated

Oportunitatea achiziþionãrii unei companii sem­nifi­

this choice a lot, also performing a prior evaluation. I believe that the argument which

cative din piaþa româneascã de gambling a apãrut tot

weighed the most in my choice was finally that the Romanian market is a very well-

prin mijlocirea prietenilor. La momentul la care am

regulated one.

început sã mã gândesc la achiziþie ºtiam deja cã aici

Why did you choose to enter the Romanian gambling market by purchasing a company

existã una dintre cele mai mature ºi consolidate pieþe

which manages the Las Vegas brand? What attracted you to this brand?

de gambling din Europa. Sincer, am cântãrit mult

In short, Las Vegas is exactly what I wanted. For almost 2 years we have analyzed the

aceastã alegere fãcând ºi o expertizã prealabilã. Cred cã argumentul care a contat cel mai mult în alegere a fost finalmente cã piaþa româneascã este exemplar reglementatã.

6 CASINO INSIDE NR. 81

CRED CÃ ARGUMENTUL CARE A CONTAT CEL MAI MULT ÎN ALEGEREA MEA DE A INVESTII ÎN ROMÂNIA A FOST FINALMENTE CÃ PIAÞA ROMÂNEASCÃ DE GAMBLING ESTE EXEMPLAR REGLEMENTATÃ. I BELIEVE THAT THE ARGUMENT WHICH WEIGHED THE MOST IN MY CHOICE OF INVESTING IN ROMANIA WAS FINALLY THAT THE ROMANIAN MARKET IS A VERY WELL-REGULATED ONE.


COVER STORY

BIO T. ANDRANIK:

De ce aþi ales ca aceastã intrare pe piaþa

T. Andranik este originar din Armenia. Familia lui deþine afaceri în piaþa de gambling de foarte mult timp. Au demarat activitatea în Argentina, apoi s-au extins cãtre alte zone, ajungând finalmente ºi în Europa. Acum au revenit mai aproape de þara natalã, intrândºi pe piaþa româneascã. Când vorbeºte despre el, Andranik spune cã în sala de jocuri se simte confortabil precum acasã. Probabil cã afacerea i-a intrat în sânge.

de gambling din România sã se realizeze

BIO T. ANDRANIK: T. Andranik is from Armenia. His family has been holding business on the gambling market for a long time. They started in Argentina and then extended to other areas, finally reaching Europe, as well. Now, they came closer to their native country, entering the Romanian market as well. When he speaks about himself, Andranik says that he feels at home in the gambling hall. It is probably because the business is in his blood.

prin achi­ziþionarea companiei ce admi­ nistreazã brandul Las Vegas? Ce v-a atras la acest brand? Pe scurt, Las Vegas este exact ceea ce mi-

PENTRU ANUL 201 8 NE PROPUNEM CONSOLIDAREA POZIÞIEI, PRIN CREªTEREA CALITÃÞII SERVICIILOR ªI ÎNTÃRIREA PREZENÞEI ÎN ZONA CLIENTELEI HIGH-END. FOR THE YEAR 201 8, WE AIM AT ENFORCING OUR POSITION BY INCREASING THE QUALITY OF SERVICES AND ENFORCING THE PRESENCE IN THE HIGH-END CLIENTS AREA.

am dorit. De aproximativ 2 ani analizam

possibility of expanding our business. You are

posibilitatea unei extinderi a afacerii

well aware that there were many arguments

noastre. Va daþi seama cã argumentele

determining me to make this purchase and there

care m-au determinat sã fac aceastã

is no need to lay them all out now.

achiziþie au fost multe ºi nu are rost sã le

What type of games and slot machine mixes can

enumerãm acum pe toate.

be found in your halls?

Ce tipuri de jocuri ºi mixuri de aparate se

Currently, we use only established brands on the

regãsesc în sãlile dumneavoastrã?

Romanian market. We have a plan for the near

În

brandurile

future as to diversify the game mix with a few

consacrate pe piaþa româneascã. Avem în

new things. We intend to use the multiple

plan pentru viitorul apropiat sã diver­

relations that we have consolidated along time

sificãm mixul de jocuri cu ceva noutãþi.

with different names in the industry with this

Intenþionãm sã ne folosim pentru acest

purpose.

scop de multiplele relaþii pe care le-am

Besides games, how do clients have fun in the Las

consolidat de-a lungul timpului cu diferite

Vegas halls? Which are the promotions with

nume ale acestei industrii.

which you entertain your players? How important

Pe lângã jocuri cum altfel se mai dis­

is marketing in the successful operation of your

treazã clienþii în sãlile Las Vegas? Care

halls?

prezent

folosim

doar

sunt promoþiile cu care vã delectaþi jucãtorii? Cât de important este marke­tingul în operarea cu

Marketing, it will become an essential element of

succes a sãlilor dvs?

the business. First of all, we want to increase the

Marketingul, va deveni un element esenþial al afacerii. În primul rând vrem sã creºtem elementul

social and fun element in our halls. We won’t

de social & fun din sãlile noastre. Nu vom neglija nici partea de „joc responsabil”. Totuºi, deocamdatã,

neglect the “responsible game” aspect, either.

suntem foarte focusaþi pe reamenajare ºi rebranding.

However, for now, we are focusing on rearran­

Las Vegas s-a dezvoltat continuu în ultimii ani. Care sunt planurile dumneavoastrã de viitor?

gement and re-branding.

Viitorul a început deja pentru Las Vegas. Am demarat un amplu proces de rebranding. Vom schimba

Las Vegas has continuously developed in the last

ºi designul ambiental al sãlilor, pe care le vom rea­menaja dupã un nou concept. Vrem sã aducem un

few years. Which are your plans for the future?

NR. 81 CASINO INSIDE 7


COVER STORY

GAMBLINGUL TRADIÞIONAL NU VA DISPÃREA NICIODATÃ. JOCUL DE NOROC LA DISTANÞÃ ESTE DOAR O ALTÃ FORMÃ DE CONCURENÞÃ PENTRU NOI CARE NE MOTIVEAZÃ SÃ NE ADAPTÃM, SÃ NE TRANSFORMÃM ÎN CEVA MAI BUN. TRADITIONAL GAMBLING WILL NEVER DISAPPEAR. REMOTE GAMBLING IS ANOTHER FORM OF COMPETITION FOR US WHICH MOTIVATES US TO ADAPT AND TRANSFORM INTO SOMETHING BETTER.

suflu nou, o schimbare a aspectului nostru. Avem în plan sã ne

The future has already begun for Las Vegas. We have initiated an ample re-

miºcãm foarte repede ºi pânã în ianuarie 2019 cred cã vom finaliza

branding process. We will also change the ambient style of the halls, which we will

reamenajarea.

rearrange after a new concept. We wish to bring a new vibe, a change in our

Re-tehnologizarea locaþiilor este o altã prioritate pentru noi. Vom

aspect. We plan to move very fast and I believe we will finalize the changes until

introduce în premierã pentru România noi soluþii tehnice conexe

January 2019.

activitãþii de jocuri de noroc din sãli.

The technical re-upgrading is another priority for us. We will introduce, for the first

Pentru anul 2018 ne propunem consolidarea poziþiei, prin creºterea

time ever in Romania, new technical solution connected to the gambling activity in

calitãþii serviciilor ºi întãrirea prezenþei în zona clientelei high-end.

the halls.

Credeþi cã jocurile de noroc on-line reprezintã un pericol faþã de

For the year 2018, we aim at enforcing our position by increasing the quality of

cei care opereazã sãli de joc clasice (stradale)?

services and enforcing the presence in the high-end clients area.

Sã fim serioºi, gamblingul tradiþional nu va dispãrea niciodatã.

Do you believe that on-line gambling represents a danger to those operating

Acest fenomen existã de mii de ani ºi va continua sã existe. Aºa

classical gambling halls (on the street)?

cum Las Vegas-ul nu va dispãrea niciodatã, nici jocurile de noroc

Let’s be serious, traditional gambling will never disappear. This phenomenon has

tradiþionale nu vor dispãrea. Jocul de noroc la distanþã este doar o

been around for thousands of years and shall continue to exist. Exactly as Las

altã formã de concurenþã pentru noi care ne motiveazã sã ne

Vegas will never disappear, neither will traditional gambling. Remote gambling is

adaptãm, sã ne transformãm în ceva mai bun.

another form of competition for us which motivates us to adapt and transform into

Dacã vreþi, un motiv pentru care jocurile tradiþionale nu sunt în

something better.

pericol aºa cum afirmaþi dvs., este cã vor fi susþinute de stat mai

If you wish, a reason for which the traditional games are not in danger as you say

bine decât cele on-line pentru cã genereazã pentru bugetele

they are, is the fact that they will be better supported by the state than those on-

acestora venituri mai mari ºi mai variate, inclusiv cele rezultate din

line because they generate larger and more variated income for their budgets,

contribuþii salariale. Ori, se ºtie cã domeniul on-line nu plãteºte

including those resulting from salary contributions. Or, it is well known that the on-

astfel de contribuþii, deoarece are extrem de puþini angajaþi.

line does not pay such contributions, because there are extremely few employees.

Intenþionaþi sã vã obþineþi o licenþã de operare online?

Do you intend to obtain an on-line operating license?

Opþiunea mea pentru tradiþional este definitivã ºi rezultã din

My option for traditional is definitive and it is the result of accumulated experience.

experienþa acumulatã. Acesta este viitorul LAS VEGAS.

This is the future LAS VEGAS.

SCURT ISTORIC LAS VEGAS:

LAS VEGAS SHORT HISTORY:

T. Andranik vorbeºte cu multã pasiune despre afacerea pe care vrea sã o dezvolte. LAS VEGAS, activeazã pe piaþa româneascã de profil din anul 2000. În cei 18 ani de activitate anterioarã compania s-a extins teritorial în aproape toate centrele urbane relevante. Echipa, respectiv familia LAS VEGAS, cum le place sã se numeascã, are aproape 600 de membrii. O familie tânarã, dar evident, dinamicã ºi bine motivatã.

T. Andranik speaks very passionately about the business which he wishes to develop. LAS VEGAS has been activating on the Romanian profile market since the year 2000. In its 18 years of activity, the previous company has expanded territory-wise to all relevant urban centers. The team, respectively the LAS VEGAS family, as they like to be called, has almost 600 members. A young family, but obviously, dynamic and well-motivated.

8 CASINO INSIDE NR. 81


PRODUCERS

Noi lansări într-un stand mult mai mare al EGT la ICE 2018 EGT şi diviziile sale EGT Multiplayer şi EGT Interactive sunt pregătite să prezinte o expoziție ICE completă şi perfectă din toate punctele de vedere. La standul EGT S4-330 de peste 1200 de mp de aparate de joc, jackpoturi, mixuri de jocuri, diverse soluții multiplayer, o multitudine de jocuri online şi un sistem de casino management de top, vor fuziona cele mai bune caracteristici pentru a garanta un serviciu excelent pentru jucători. 10 CASINO INSIDE NR. 81


PRODUCERS

EGT with more debuts and much bigger booth at ICE 2018 EGT and its daughter companies EGT Multiplayer Solutions and EGT Interactive are ready to present an ICE exposition complete and perfect from every angle. At their booth S4-330 of over 1200 sq. m slot cabinets, jackpots, multigame mixes, various multiplayer solutions, multitude of online games and a top-notch casino management system will unite their best features to guarantee only an excellent service for the players.

DUPÃ UN ALT AN DE SUCCES NOTABIL, EGT INTERACTIVE ESTE FURNIZORUL A PESTE 1 00 DE OPERATORI DIN ÎNTREAGA LUME ªI ARE ÎN PORTOFOLIUL SÃU PESTE 1 50 DE JOCURI PENTRU DISPOZITIVE DESKTOP ªI MOBILE. AFTER A HIGHLY SUCCESSFUL YEAR EGT INTERACTIVE IS NOW SUPPLYING OVER 1 00 OPERATORS AROUND THE WORLD AND HAS IN ITS PORTFOLIO OVER 1 50 GAMES FOR DESKTOP AND MOBILE DEVICES.

F

our completely new cabinets, all powered by the highly efficient

cabinets – the EGT-A-27/32 Up and EGT-B-27/32 St. They lead the players

Exciter III platform, will uncover the next EGT slot generation during

through a vast gaming world with their 27-inch touch screen main monitor

the event. The models EGT-A-27/27 Up and EGT-B-27/27 St achieve

and attractive 32-inch landscape oriented top box with optional multimedia

exceptional visual clarity with their two high-resolution 27-inch widescreen

topper of the same size.

frameless monitors, having as an option the same size topper for even more

The visually engaging and technically advanced Dragon’s Turn is the next

vibrant look. Their large and convenient keyboard, crystal clear stereo sound

latest release of EGT especially for the ICE 2018 audience. The Asian-themed

and exquisite design, combining high comfort for the players with modern

four level progressive jackpot includes random jackpot and bonus wheels

aesthetics are also some of the advantages of the other two debuting

and is privileged with a dragon charm that brings tons of treasures. EGT is

NR. 81 CASINO INSIDE 11


PRODUCERS

P

atru aparate de joc complet noi, toate susþinute de platforma ultraperformantã Exciter III, vor dezvãlui urmãtoarea generaþie de sloturi EGT în timpul evenimentului. Modelele EGT-A-27/27 Up ºi EGT-B-27/27 St

ating o claritate vizualã de excepþie cu cele douã monitoare de 27 inch de înaltã rezoluþie, cu ecrane late fãrã cadru, având acelaºi topper opþional pentru o

PATRU APARATE DE JOC COMPLET NOI, TOATE SUSÞINUTE DE PLATFORMA ULTRA-PERFORMANTÃ EXCITER III, VOR DEZVÃLUI URMÃTOAREA GENERAÞIE DE SLOTURI EGT ÎN TIMPUL EVENIMENTULUI. FOUR COMPLETELY NEW CABINETS, ALL POWERED BY THE HIGHLY EFFICIENT EXCITER III PLATFORM, WILL UNCOVER THE NEXT EGT SLOT GENERATION DURING THE EVENT.

imagine ºi mai vibrantã. Tastatura mare ºi extrem de practicã, sistemul de sunet stereo ultra-performant ºi designul rafinat, combinând un confort maxim cu un

also set to highlight two recently developed multigame mixes. The

design modern pentru jucãtori, sunt, de asemenea, unele dintre avantajele

Purple Collection is of 48 titles, 20 of which are completely new,

celorlalte douã aparate de joc care vor debuta la expoziþie - EGT-A-27/32 Up ºi

and the Gold Collection HD presents superior high-definition

EGT-B-27/32 St. Acestea conduc jucãtorii într-o lume colosalã a jocurilor prin

experience, revealing 18 fresh as look and feel games.

intermediul monitorului principal cu ecran tactil de 27 inch ºi cu top box de 32 de

The Spider casino management system of EGT will demonstrate its:

inch orientat orizontal, cu un topper multimedia de aceeaºi dimensiune, opþional.

newly created backup service, done on daily basis; developed super

Cel mai recent produs EGT, special lansat pentru ICE 2018, este Dragon’s Turn, având un vizual atractiv ºi tehnologie avansatã. Jackpot-ul cu temã asiaticã, progresiv cu patru niveluri, include jackpot-uri ºi rotiri bonus ºi este animat de farmecul dragonului care aduce tone de câºtiguri. EGT va expune, de asemenea, douã mixuri de joc multigame recent dezvoltate. Purple Collection are 48 de titluri, dintre care 20 sunt complet noi, iar Gold Collection HD asigurã o experienþã high-definition superioarã, care dezvãluie 18 jocuri noi ca aspect ºi experienþã. Sistemul de casino management Spider al EGT va demonstra: serviciul de backup zilnic, nou creat; super serverul dezvoltat care centralizeazã informaþiile de la serverele

server which centralizes information from the operator’s local

locale ale operatorului; instrument de securitate care ad­mi­nistreazã fondurilor ca­

servers; vault management tool, administrating casino’s funds;

zi­noului; configuraþii jack­pot extinse pentru o experienþã mai bunã a clienþilor ºi

extended jackpot configurations for better experience to the clients

modul inte­grat de control al rapoartelor care permite configurarea rapoartelor

and integrated report control module, allowing custom reports

personalizate, inclusiv formule ºi alþi parametri modificabili.

configuration, including formulas and other modifiable parameters.

Divizia EGT Multiplayer a pregãtit, de asemenea, o multitudine de noutãþi.

EGT Multiplayer Solutions has also prepared a myriad novelties. The

Terminalele multiplayer HD STORK ºi S-line, diferite modele de ruletã, inclusiv

STORK and S-line HD multiplayer terminals, different roulette

masa tactilã de ruletã T-Line cu douãsprezece locuri, cu o roatã automatã ºi o

models, including the twelve-seat T-Line roulette touch table with

gamã largã de jocuri multiplayer - Lucky Circle Wheel, electronic Blackjack,

an automated wheel, and a rich variety of multiplayer games – Lucky Circle Wheel, electronic Blackjack, Bacarrat, Casino War, are

CEL MAI RECENT PRODUS EGT, SPECIAL LANSAT PENTRU ICE 201 8, ESTE DRAGON’S TURN, AVÂND UN VIZUAL ATRACTIV ªI TEHNOLOGIE AVANSATÃ. THE VISUALLY ENGAGING AND TECHNICALLY ADVANCED DRAGON’S TURN IS THE NEXT LATEST RELEASE OF EGT ESPECIALLY FOR THE ICE 201 8 AUDIENCE.

just a small part of all. The jackpots Diamond Number and Jackpot Cards will also add more entertainment and options for winning. Recently the company included in its portfolio the well-known slot cabinets of EGT – Premier P-24/24 Up, P-27/27 St Slim and P-27/32H St, integrating its M-core platform to secure the Rigel and

Bacarrat, Casino War, sunt doar o micã parte. Jackpot-urile Diamond Number ºi

King HD multigames. A clear advantage of all mentioned products is

Jackpot Cards vor adãuga, de asemenea, mai multã distracþie ºi opþiuni pentru

that they can be easily connected into a complete solution and turn

câºtig. Recent, compania a inclus în portofoliul sãu renumitele aparate de slot EGT

every gaming hall and casino into a multi-entertainment

- Premier P-24/24 Up, P-27/27 St Slim ºi P-27/32H St, integrând platforma

playground.

M-core pentru a asigura multijocurile HD Rigel ºi King. Un avantaj clar al tuturor

After a highly successful year EGT Interactive is now supplying over

produselor menþionate este cã pot fi uºor conectate într-o soluþie completã,

100 operators around the world and has in its portfolio over 150

transformând fiecare salã de jocuri ºi cazino într-un spaþiu de maxim divertisment.

games for desktop and mobile devices. Each month the company

Dupã un alt an de succes notabil, EGT Interactive este furnizorul a peste 100 de

develops at least 2 new gaming titles, most of them established on

operatori din întreaga lume ºi are în portofoliul sãu peste 150 de jocuri pentru

the notable land-based EGT portfolio. For the ICE show EGT

dispozitive desktop ºi mobile. În fiecare lunã, compania dezvoltã cel puþin douã noi

Interactive will present some of its best games, like 40 Super Hot,

titluri, cele mai multe dintre ele fãcând parte din portofoliul EGT land-based.

Burning Hot, Flaming Hot, Blue Hearts, Amazons’ Battle, European

Pentru show-ul ICE, EGT Interactive va prezenta câteva dintre cele mai bune

Roulette, Thumbelina’s Dream, Almighty Ramses and many more,

jocuri, cum ar fi 40 Super Hot, Burning Hot, Flaming Hot, Blue Heart, Amazons’

together with its newest developments, aligned with the corporate

Battle, European Roulette, Thumbelina’s Dream, Almighty Ramses ºi multe altele,

policy for high quality, attractive RTP and impeccable back-up

alãturi de cele mai noi lansãri, aliniate la politica corporativã pentru servicii de

service.

înaltã calitate, la RTP ºi serviciile de back-up impecabile.

2017 has been another year in a row of higher sales results, market

2017 a reprezentat încã un an de vânzãri record, de expansiune pe piaþã ºi de

expansion and speeding up product development for EGT. A clear

accelerare a dezvoltãrii produselor EGT. O dovadã clarã cã la ICE 2018 EGT va avea

evidence for that at the ICE 2018 will be the twice bigger booth of

un stand de douã ori mai mare, precum ºi un numãr impresionant de exponate ºi

the company, the higher number of exhibits and debuts and the

noutãþi în cadrul unui spectacolul mai strãlucitor ca niciodatã.

more sparkling show than ever.

12 CASINO INSIDE NR. 81


PREZENTARE

ÎN THE JACK & PLAY AGAIN DEVA CLIENÞII REGÃSESC CELE MAI POPULARE 40 DE APARATE DE JOC DE PE PIAÞÃ, DAR ªI O RULETÃ ELECTRONICÃ CU 8 POSTURI. THE JACK AND PLAY AGAIN DEVA OFFER TO THEIR CLIENTS 40 OF THE MOST POPULAR SLOT MACHINES ON THE MARKET AND AN ELECTRONIC ROULETTE WITH 8 POSTS.

THE JACK & PLAY AGAIN DEVA, entertainment complet! The Jack & Play Again Deva a fost inaugurată în toamna anului 2015 în incinta Shopping City Deva beneficiind nu doar de o locație excelentă, ci şi de o echipă profesionistă care să ofere jucătorilor veniți aici un loc special dedicat distracției de cea mai bună calitate, plus campanii de marketing şi promoții gândite în concordanță cu specificul de aici.

L

ocaþia are o suprafaþã de aproximativ 1100 metri pãtraþi ºi este compusã dintr-o zonã de divertisment în care se regãsesc 4 piste

de bowling, 8 mese de billiard, Darts, jocuri distractive, cafenea cu o capacitate de aproximativ 100 persoane ºi Sala de Jocuri în care clienþii regãsesc cele mai populare 40 aparate de joc de pe piaþã, dar ºi o ruletã electronicã cu 8 posturi. De la deschiderea acestei locaþii au fost oferite servicii de înaltã calitate prin personalul foarte bine pregãtit ºi amabil, produsele ºi serviciile fiind adaptate în funcþie de preferinþele clienþilor, efor­ turile lor fiind rãsplatite de fidelitatea ºi satisfacþia acestora. Aºa cã, în scurt timp, The Jack & Play Again Deva a devenit locul preferat al hunedorenilor pentru petrecerea timpului liber, numãrul vizitatorilor fiind unul mare în fiecare zi. Un aspect deosebit de important îl reprezintã câºtigarea încrederii ºi fidelitãþii clienþilor, care dau o

ÎN DESFêURARE SE AFLà CAMPANIA “MERCEDES C CLASS” LA CARE EXTRAGEREA FINALà VA AVEA LOC ÎN DATA DE 22 FEBRUARIE 201 8! PE LÂNGà AUTOTURISMUL DE LUX VOR FI PREMII GARANTATE DE 78.000 LEI. CURRENTLY, THE “MERCEDES C CLASS” CAMPAIGN IS AT ITS FINAL DRAW WHICH WILL TAKE PLACE ON 22 FEBRUARY 201 8! BESIDES THE LUXURY CAR, PRIZES WORTH RON 78,000 WILL ALSO BE AWARDED.

atenþie din ce în ce mai mare produselor ºi serviciilor oferite. Ambianþa plãcutã, dar ºi serviciile pe care le veþi gãsi în locaþia lor - acces Wi-Fi, bãuturi gratuite oferite clienþilor din sala de jocuri, diverse eveni­ mente, oferte speciale de preþ pentru bowling ºi biliard, dar nu în ultimul rând programul NON-STOP – fac din The Jack & Play Again Deva un “must to be” pentru oricine doreºte distracþie de calitate. De-a lungul timpului în sala de jocuri “The Jack” au fost organizate mai multe campanii promoþionale care au avut ca premii atât bani, cât ºi autoturisme. În desfãºurare se aflã Campania “Mercedes C Class” la care extragerea finalã va avea loc în data de 22 Februarie 2018! Pe lângã autoturismul de lux vor fi premii garantate de 78.000 lei. Aceastã campanie s-a desfãºurat pe aproximativ 5 luni, iar premiile totale au depãºit 350.000 lei! The Jack & Play Again Deva oferã un entertainment complet!

14 CASINO INSIDE NR. 81


PREZENTARE

THE JACK AND PLAY AGAIN DEVA, complete entertainment!

T

he location measures appro­xi­ma­ti­

vely 1100 square meters and com­ prises an entertainment area con­

taining 4 bowling alleys, 8 pool tables, Darts, fun games, a coffee shop with a 100 person capacity and a Game Hall in which clients find 40 of the most popular slot machines on the market and an electronic roulette with 8 posts.

The Jack and Play Again Deva was inaugurated in the fall of 2015 on the premises of Shopping City Deva, and not only does it benefit from an excellent location, but it also has a professional team which offers players a special place dedicated to best quality entertainment, in addition to marketing campaigns and promotions thought out in accordance with the specific of the location.

Since the location was opened, high quality services have been offered by the very well trained and pleasant personnel, the products and services being adapted to the clients’ preferences, their efforts being rewarded by the clients’ fidelity and satisfaction. There­ fore, in no time at all, The Jack and Play Again Deva became the favorite place for in­ habitants of Hunedoara County to pass their free time, the number of visitors growing every day. An extremely important aspect is that of winning over the trust and fidelity of the clients, which are more and more attentive to the offered products and services. The pleasant ambiance and services found in their location - Wi-Fi access, free drinks offered to clients in the game hall, various events, special price offers for bowling and pool, and not to mention the NON-STOP 24/7 program - make The Jack and Play Again Deva a “must to be” present for anyone seeking quality entertainment. In time, the “The Jack” game hall has organized several promotional campaigns giving away both cash prizes and cars. Currently, the “Mercedes C Class” Campaign is at its final draw which will take place on 22 February 2018! Besides the luxury car, prizes worth RON 78,000 will also be awarded. This campaign was carried out over almost 5 months, and the total prizes exceed RON 350,000! The Jack and Play Again Deva offers complete entertainment!

THE JACK & PLAY AGAIN DEVA A DEVENIT LOCUL PREFERAT AL HUNEDORENILOR PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER, NUMÃRUL VIZITATORILOR FIIND UNUL MARE ÎN FIECARE ZI. THE JACK AND PLAY AGAIN DEVA BECAME THE FAVORITE PLACE FOR INHABITANTS OF HUNEDOARA COUNTY TO PASS THEIR FREE TIME, THE NUMBER OF VISITORS GROWING EVERY DAY.

DESPRE THE JACK & PLAY AGAIN

ABOUT THE JACK AND PLAY AGAIN DEVA

Brandul The Jack & Play Again opereazã sãli de joc în oraºe precum Ploieºti, Deva, Drobeta-Turnu Severin, Târgu-Mureº ºi Iaºi. Toate locaþiile lor au fost deschise în Centre Comerciale, fiind gândite ca ºi centre de distracþii, acest lucru fiind un mare avantaj pentru clienþii lor. Echipa The Jack & Play Again este formatã din peste 150 de angajaþi tineri ºi entuziaºti care pun accentul pe crearea unui mediu de lucru pozitiv, a unei atmosfere relaxate ºi deschise pentru toþii jucãtorii, astfel încât oricine le calcã pragul sã se simtã bine ºi în largul sãu.

The Jack and Play Again Deva brand operates game halls in cities such as Ploiesti, Deva, Drobeta-Turnu Severin, Targu-Mures and Iasi. All of their locations have been opened in Shopping Centers, being designed as entertainment centers, this being a great advantage for their clients. The Jack and Play Again Deva team is composed of over 150 young and enthusiastic employees which concentrate on creating a positive work environment, a relaxed and open atmosphere to all players, so that anybody who walks in, will feel good and at ease. NR. 81 CASINO INSIDE 15


ANALIZĂ

2018: Un an al consolidării industriei din perspectiva ROMBET

Anul 2018 este anul în care legislația primară şi secundară, prin OUG 77/2009 şi HG 111/2016, îşi vor arăta pe deplin efectele prin faptul că au pus bazele unei reglementări moderne şi în deplin acord cu recomandările europene în ceea ce priveşte scopul comun, pentru o industrie stabilă şi bine reglementată. 18 CASINO INSIDE NR. 81


ANALIZĂ The year 2018 is the year in which the primary and secondary legislation, by means of GEO 77/2009 and GR 111/2016, shall entirely show their effects given that they have set the foundation of a regulation that is modern and in complete compliance with European recommendations with regards to a common goal, which is a stable and well regulated industry.

2018: A year to consolidate the industry from ROMBET’s perspective E ste anul în care ONJN urmeazã sã regleze

a) The income tax of micro-enterprises, in the

unele domenii cheie care nu au fost încã

context in which, on 31.12.2017, they gained

suficient de bine clarificate, fie cã vorbim de

income which has not exceeded the RON

jocul responsabil, care va prinde mai mult contur în

equivalent of a million euros, at the exchange

2018, inclusiv Fundaþia pentru Joc Responsabil, o

rate valid upon the closing of the fiscal year, with

clarificare necesarã pentru acordarea avizului

the question, if, perhaps, with the approval of

asupra acþiunilor publicitare, pentru cã existã încã

GEO 79/2017, things shall return to their initial

dezbateri ºi abordãri diferite ale operatorilor, mai ales

provisions, according to which the income from

între specificul promovãrilor operatorilor online ºi cei

gambling cannot be taxed as such;

land-based.

b) The specific tax, for activities provided under

2018 este anul în care intrã în vigoare prevederile

Law 170 from 2016 in conditions in which it does

„revoluþiei fiscale” ºi în care ROMBET, prin seminariile

not enter within the income tax of micro-enter­

pe care le va organiza, atât în Bucureºti, cât ºi în þarã,

prises, which has priority against the specific tax

trebuie sã rãspundã la o serie de întrebãri care apar

for all other gambling adjacent activities;

mereu din partea organizatorilor de jocuri de noroc:

2. Practical measures as to apply provisions

1. Stabilirea tipului de impozit ce urmeazã sã fie plãtit, cu respectarea obligaþiilor declarative prevãzute de lege: a) Impozit pe venitul micro-întreprinderilor, în con­

I

regarding transferring compulsory social contri­

t is the year in which the NOG (National

butions due on behalf of employees with obli­

Office for Gambling) shall regulate certain

gations attributed to employers. To this respect,

key fields which have yet to be sufficiently

the employer is to establish, retain, declare and

diþiile în care la 31.12.2017 au realizat venituri care

clarified, be it either responsible games, which

pay the obligations due by employees, as well;

nu au depãºit echivalentul în lei a unui milion de

shall become more evident in 2018, including

The level of contributions due and the income tax

euro, la cursul de schimb valabil la închiderea

through the Responsible Game Foundation, a

starting with the year 2018:

clarification necessary for approving publicity

Employee: social security contribution due to the

activities, because there are still debates and

state social security budget - 25%; health in­

different approaches among operators, especially

surance contributions due to the Sole national

between the specificity of promoting on-line

health insurance fund - 10%.

operators and land-based operators.

Employer: labor collateral contribution due to the

2018 is the year in which the provisions of the

state budget - 2.25%.

“tax revolution” enter into force and in which

Tax rate: the tax rate is of 10% and it is applied to

ROMBET, by means of the seminaries it shall

the taxable income associated to each source of

organize, both in Bucharest and at national level,

each category used to determine tax.

must give answers to a series of questions which

Speaking about 2018, Mr. Dan Ghiþã, ROMBET

are constantly asked by gambling organizers:

president, said that “it is important to give the

1. Establishing the type of tax which is to be paid,

signal we have to give: we have consolidated

by respecting the statement obligations provided

market, stable, transparent and regulated.

by law:

Moreover, we are predisposed to change as the

AVEM O GENERAÞIE TÂNÃRÃ DE OAMENI DE AFACERI ÎN INDUSTRIE, IAR ACESTA ESTE UN ALT SEMN FOARTE BUN, PENTRU CÃ ªI-AU CONSTRUIT REPUTAÞIA ÎNTR-O EPOCÃ A SCHIMBÃRII, ªTIU CE ÎNSEAMNÃ ªI SUNT PREGÃTIÞI PENTRU EA. MAI MULT, O VOR ªI GENERA”. DAN GHIÞÃ, PREªEDINTE ROMBET WE HAVE A YOUNG GENERATION OF BUSINESS PEOPLE IN THE INDUSTRY, AND THIS IS ANOTHER VERY GOOD SIGN, BECAUSE THEY HAVE MADE THEIR REPUTATION IN AN ERA OF CHANGE, THEY KNOW WHAT IT MEANS AND ARE PREPARED FOR IT. EVEN MORE SO, THEY WILL ALSO GENERATE IT”. DAN GHIÞÃ, ROMBET PRESIDENT

NR. 81 CASINO INSIDE 19


ANALIZĂ exerciþiului financiar, cu întrebarea dacã nu cumva, odatã cu aprobarea OUG 79 din 2017, se va reveni la forma iniþialã a prevederii, conform cãreia veniturile provenite din jocuri de noroc nu pot fi impozitate sub aceastã formã; b) Impozit specific, pentru activitãþile prevãzute de Legea 170 din 2016 în condiþiile în care nu se încadreazã la impozitul pe venitul micro-întreprinderilor, care prevaleazã faþã de impozitul specific pentru celelalte activitãþi adiacente jocurilor de noroc; 2. Mãsuri practice pentru punerea în aplicare a prevederilor privind trecerea contribuþiilor sociale obligatorii datorate în sarcina salariaþilor cu obligaþiile ce revin angajatorilor. În acest sens angajatorul urmând sã stabileascã, sã reþinã, sã declare ºi sã plãteascã obligaþiile datorate ºi de salariaþi; Nivelul contribuþiilor datorate ºi a impozitului pe venit începând cu anul 2018: Salariat: contribuþia de asigurãri sociale datoratã bugetului asigurãrilor sociale de stat - 25 %; contribuþia de asigurãri sociale de sãnãtate datoratã bugetului Fondului naþional unic de asigurãri sociale de sãnãtate - 10%. Angajator: contribuþia asiguratorie pentru muncã datoratã bugetului de stat - 2,25%. Cota de impozitare: cota de impozit este de 10% ºi se aplicã asupra venitului impozabil corespunzãtor fiecãrei

surse

din

fiecare

categorie

pentru

determinarea impozitului. Vorbind despre 2018 dl. Dan Ghiþã, preºedintele ROMBET, spune cã „este important sã dãm semnalul care trebuie: avem o piaþã consolidatã, stabilã, transparentã ºi reglementatã. În plus, suntem predispuºi la schimbare întrucât apetitul pentru creºtere este încã extrem de pregnant. Avem o generaþie tânãrã de oameni de afaceri în industrie, iar acesta este un alt semn foarte bun, pentru cã ºi-au construit reputaþia într-o epocã a schimbãrii, ºtiu ce înseamnã ºi sunt pregãtiþi pentru ea. Mai mult, o vor ºi genera”. Dl. Bogdan Coman, director executiv ROMBET, crede

COMPANII DE IT DIN INDUSTRIE, ORIGINARE ÎN BALCANI, DEVIN TOT MAI IMPORTANTE ÎN ÎNTREAGA EUROPÃ. ACEST FAPT REPREZINTÃ O OPORTUNITATE EXTRAORDINARÃ PENTRU ROMÂNIA DATORITÃ ªI FAPTULUI CÃ ÞARA NOASTRÃ ESTE RENUMITÃ PENTRU RESURSA UMANÃ ÎN DOMENIUL IT. BOGDAN COMAN, DIRECTOR EXECUTIV ROMBET IT COMPANIES IN THE INDUSTRY, FROM THE BALKANS, ARE BECOMING MORE AND MORE IMPORTANT ALL OVER EUROPE. THIS REPRESENTS AN EXTRAORDINARY OPPORTUNITY FOR ROMANIA BECAUSE OF THE FACT THAT OUR COUNTRY IS KNOWN FOR ITS HUMAN RESOURCES IN IT. BOGDAN COMAN, ROMBET EXECUTIVE DIRECTOR

cã 2018 va mai produce câteva schimbãri: apar tot mai multe companii de suport pentru industria de jocuri de noroc care furnizeazã servicii mai ales în

desire to grow is still extremely strong. We have a young generation of business

dezvoltarea de software specializat. “Dacã ne uitãm la

people in the industry, and this is another very good sign, because they have

þãrile vecine – Bosnia, Serbia, Macedonia, Bulgaria –

made their reputation in an era of change, they know what it means and are

vedem cã acesta este un trend tot mai accentuat.

prepared for it. Even more so, they will also generate it”.

Companii de IT din industrie, originare în Balcani,

Mr. Bogdan Coman, ROMBET Executive Director, believes that 2018 shall produce

devin tot mai importante în întreaga Europã. Acest

several more changes: more and more support companies arise for the gambling

fapt reprezintã o oportunitate extraordinarã pentru

industry, which provide services especially for specialized software development.

România datoritã ºi faptului cã þara noastrã este

“If we turn our attention to neighboring countries - Bosnia, Serbia, Macedonia,

renumitã pentru resursa umanã în domeniul IT.

Bulgaria - we see that this is becoming a more and more accentuated trend. IT

Credem cã acest trend va continua ºi se va accentua

companies in the industry, from the Balkans, are becoming more and more

în acest an, nu doar pe baza accesãrii de resurse din

important all over Europe. This represents an extraordinary opportunity for

regiune, dar ºi în urma creºterii interne semnalate de

Romania because of the fact that our country is known for its human resources

mulþi dintre membri asociaþiei noastre”.

in IT. We believe that this trend shall go on and shall become even more evident

Din punct de vedere organizaþional ROMBET sperã cã

this year, not only based on accessing resources in the region, but also as a result

2018 va fi anul în care asociaþiile din domeniu vor

of internal growth signaled by many of our association’s members”.

lucra cel mai bine împreunã ºi îºi vor uni eforturile

From an organizational point of view, ROMBET hopes that 2018 shall be the year

pentru mai multã unitate în strategii ºi acþiuni. Deja

in which associations in the field shall work best together and shall unite their

startul este dat din 2017: acum trebuie consolidat

efforts for more unity in strategies and actions. It all has already started in 2017:

parteneriatul între asociaþii.

now, it’s time to enforce the partnership between associations.

20 CASINO INSIDE NR. 81


PRODUCERS

DANEMAR 25 DE ANI

DANEMAR aduce o contribuție pozitivă în procesul de achiziție dintre producător și clientul final, având un rol dublu: Specialist și Furnizor DANEMAR TRADING SRL activează pe piața românească de 25 ani, fiind lider pe piața sistemelor de plată cu numerar şi cel mai mare Centru Autorizat de Vânzări şi Service pentru sisteme de plată din Europa de Est. Oferă o gamă largă de produse de înaltă calitate, accesorii, suport tehnic şi servicii logistice asociate şi activează în toate segmentele de piață: jocuri de noroc, automate de vânzare, chioşc, transport / parcări / automate de bilete, financiar-bancar, retail şi amuzament.

VICTOR MARIN, DIRECTOR GENERAL DANEMAR

DANEMAR este Centru Autorizat de Vânzãri ºi Service pentru cei mai mari furnizori de sisteme de platã cu numerar din lume: Crane Payment Innovations si Suzo-Happ. Cifra de afaceri de 3,5 milioane euro (2017), echipa profesionistã de 15 angajaþi, capacitatea logisticã adaptatã la nivelul parcului de echipamente pe care îl deserveºte, îi conferã stabilitate ºi forþã financiarã. Istoric:

DANEMAR- Furnizorul

2003 - DANEMAR devine importator ºi furnizor de

În calitate de Furnizor, Danemar administreazã

servicii pentru automatele Wurlitzer în România

urmãtorul portofoliu de produse:

2004 - DANEMAR devine partenerul oficial de

• Plata cu bancnote: validatoare de bancnote,

vânzãri ºi service pentru NRI-Crane PS 2006 - DANEMAR devine partenerul oficial de vânzãri ºi service pentru CashCode –Crane PS 2010 - Locul 20 în Topul Eficienþei Companiilor în România

hoppere • Sisteme de integrare ºi management: Audit ºi managementul cash-ului, sisteme de telemetrie,

Money Controls în România (companie care s-a

sistem de integrare pentru echipamente de platã cu

2014 - DANEMAR a preluat distribuþia produselor

24 CASINO INSIDE NR. 81

de monede cu plata restului, sisteme de sortare,

2012 - DANEMAR a preluat distribuþia produselor alãturat grupului Crane PS)

DANEMAR ACTIVEAZÃ PE PIÞA ROMÂNEASCÃ DE 25 ANI, FIIND LIDER PE PIAÞA SISTEMELOR DE PLATÃ CU NUMERAR ªI CEL MAI MARE CENTRU AUTORIZAT DE VÂNZÃRI ªI SERVICE DIN EUROPA DE EST. DANEMAR HAS BEEN ACTIVE ON THE ROMANIAN MARKET FOR 25 YEARS, BEING THE LEADER IN THE CASH PAYMENT SYSTEMS MARKET AND THE LARGEST AUTHORIZED SALES AND SERVICE CENTER IN EASTERN EUROPE.

validatoare bancnote cu recirculare • Plata cu monede: acceptoare de monede, acceptoare

numerar • Sisteme de platã fãrã numerar: cititoare cashless

MEI (companie care s-a alãturat grupului Crane PS)

pentru chei/carduri (close loop), plata cu card

2016 - DANEMAR implementeazã un nou sistem

bancar

informatic customizat pentru activitatea sa 2017 - DANEMAR se mutã într-un nou sediu, mãrind

Branduri în portofoliu: Cash Code, Currenza, NRI, MEI,

capacitatea de producþie (service) având, în prezent,

Money Controls, ICT, Comestero.

cel mai modern Centru Autorizat de Vânzãri ºi Service pentru sisteme de platã cu numerar.


PRODUCERS

DANEMAR

25th ANNIVERSARY DANEMAR brings a positive contribution to the business operations of its customers, suppliers and associates, fulfilling the dual role of Specialist and Supplier. DANEMAR TRADING SRL has been active on the Romanian market for 25 years, being the leader in cash payment systems market and the largest Authorized Sales and Service Centre for payment systems in Eastern Europe. Danemar offers a wide range of high quality products, accessories, technical support and associated logistics services and works in all market segments: gaming, vending, kiosk, transportation/parking/ticketing, financial-banking, retail and amusement.

DANEMAR is the Authorized Sales and Service Centre for the world’s largest cash payment manufacturer: Crane Payment Innovations and Suzo-Happ. With a turnover of 3.5 million euros (2017), a professional team of 15 employees, the logistic capacity adapted to the equipment park it serves, DANEMAR has stability and financial strength. History: 2003 - DANEMAR becomes importer and service provider for Wurlitzer vending machines in Romania 2004 - DANEMAR becomes the Official Sales and Service partner for NRI Crane Payment Solutions 2006 - DANEMAR becomes the Official Sales and Service partner for CashCode Crane Payment Solutions 2010 - 20th place in the Top of Companies’ Efficiency in Romania

NR. 81 CASINO INSIDE 25


PRODUCERS DANEMAR administreazã un stoc impresionant de echipamente ºi de piese de schimb care, coroborat cu know-how-ul echipei tehnice, permite transfor­ marea, configurarea ºi livrarea în cel mai scurt timp a unui numãr mare echipamente (uneori atipice) conform cerinþelor specifice ale clienþilor noºtri, utilizând: • Interfeþe

DANEMAR ASIGURÃ ÎNTREÞINEREA ªI REPARAREA UNUI PARC IMPRESIONANT DE SISTEME DE PLATÃ (PESTE 200.000 UNITÃÞI), FURNIZÂND SERVICII DE ÎNALTÃ CALITATE ªI GARANÞIE PENTRU UN NUMÃR FOARTE MARE DE CLIENÞI. DANEMAR PROVIDES THE MAINTENANCE AND REPAIR OF AN IMPRESSIVE PARK OF PAYMENT SYSTEMS (OVER 200,000 UNITS), PROVIDING HIGH QUALITY SERVICE AND WARRANTY FOR A LARGE NUMBER OF CUSTOMERS.

• Protocoale • Grupuri de senzori de implementare 2012 - DANEMAR took over the distribution of

• Hardware

Money Controls products in Romania (a company DANEMAR, Specialistul

that joined Crane Payment Solutions)

În calitate de Specialist în sisteme de platã, DANEMAR

2014 - DANEMAR took over the distribution of

asigurã:

MEI products (company that joined the Crane

• Dezvoltarea ºi furnizarea documentaþiei tehnice

Payment Solutions)

pentru proiecte individuale pe baza specificaþiilor

2016 - DANEMAR implements a new customized

clienþilor

ERP system

• Gãsirea de soluþii tehnice conform unor cerinþe atipice solicitate de clienþi

2017 - DANEMAR moves to a new headquarters, increasing its production capacity (Service),

• Instalare ºi implementare de sisteme de platã în echipamentele clienþilor

currently having the most modern Service Center for cash payment systems.

• Pregãtirea personalului clientului în vederea exploatãrii corespunzãtoare a sistemelor de platã ºi

DANEMAR - The Supplier

întreþinerii preventive a acestora

As Supplier, Danemar manages a complex pro­

• Întreþinere preventivã ºi corectivã a întregii game de echipamente comercializate, pentru menþinerea

duct portfolio: • Bill payment: bill validators, recycling bill vali­ dators

acestora în parametrii optimi • Permanenta monitorizare a bancnotelor ºi mone­ delor aflate în circulaþie în vederea actualizãrii

• Coin payment: coin acceptors, change givers coin acceptors, sorters, hoppers

softului (data-block) pentru eliminarea acceptãrii

• Integration and Management Systems: Audit

falsurilor ºi pentru menþinerea nivelului (ratei) de

and cash management, telemetry sys­ tems,

acceptare la nivel maxim. Colaboreazã cu BNR

integration

pentru testarea cupiurilor înaintea lansãrii pe piaþã

systems

for

cash

payment

systems • Closed Cashless payment systems: readers,

a a acestora. • Modificarea sistemelor de platã pentru a putea fi

keys, cards and stickers, tags

exploitation of the payment systems and preventive maintenance • Preventive and corrective maintenance of the entire range of equipment, to maintain them in optimal parameters • Constant monitoring of banknotes and coins on

exploatate pe orice piaþã pe care clienþii doresc sã le

Brands in portfolio: Cash Code, Currenza, NRI,

the market, in order to update the data block to

utilizeze, indifierent de cupiurile în circulaþie

MEI, Money Controls, ICT, Comestero.

eliminate the acceptance of counterfeits and to

DANEMAR are cel mai performant Centru de Service

DANEMAR manages an impressive stock of

pentru sisteme de platã cu numerar din Europa

equipment and spare parts which, combined

• Collaborates with the NRB (National Romanian

Centralã ºi de Est:

with the technical team’s know-how, enables us

Bank) to test the denominations before

- dotat cu cele mai performante echipamente de

to transform, configure and deliver as soon as

diagnosticare, calibrare ºi testare

possible a large number of equipment (sometimes

• Modifying payment systems to be able to be

- o echipã formatã din 5 ingineri electroniºti ºi

atypical) according to the specific requirements of

exploited on any market the customers need,

tehnicieni de service, atestaþi în cadrul cursurilor de

our customers , using:

pregãtire ºi specializãrilor organizate de producãtorii

• Interfaces

DANEMAR is the most active and performant

de echipamente, cu experienþã îndelungatã în

• Protocols

Authorized Sales and Service Centre for cash

domeniul sistemelor de platã.

• Sensors implementation groups

payment systems in Eastern Europe:

DANEMAR asigurã întreþinerea ºi repararea unui

• Hardware

- equipped with the most advanced diagnostic,

maintain the maximum acceptance levels.

launching them.

regardless of the denominations in circulation

calibration and testing equipment

parc impresionant de sisteme de platã (peste 200.000 unitãþi), furnizând servicii de înaltã calitate

DANEMAR, the Specialist

- a team of 5 electronics engineers and service

ºi garanþie pentru un numãr foarte mare de clienþi

As a Specialist in cash payment systems,

technicians, certified in training courses and

din Europa de Est.

DANEMAR ensures:

specializations organized by equipment ma­ nu­

Utilizând un sistem informatic performant ºi flexibil,

• Developing and providing technical docu­men­

facturers, with long experience in payment systems.

tation for individual projects based on customer

DANEMAR provides the maintenance and repair

specifications

of an impressive park of payment systems (over

adaptat

cerinþelor

ºi

nevoilor

clienþilor

sãi,

DANEMAR oferã: • Un sistem de achiziþii ºi logisticã eficient care genereazã rapoarte pe baza istoricului de achiziþii • Cele mai eficiente soluþii din punct de vedere tehnic ºi financiar • Garanþie ºi suport post-vânzare, garanþie supli­ mentarã faþã de cea acordatã de producãtor (3 ani)

26 CASINO INSIDE NR. 81

• Identifying technical solutions according to

200,000 units), providing high quality service

atypical (non-standard) requirements reques­

and guarantee to a large number of Eastern

ted by customers

European customers.

• Installation and implementation of payment systems with customer equipment • Training the client’s personnel for the proper

Working with a powerful and flexible ERP system, tailored to the needs and needs of its customers, DANEMAR offers:


DANEMAR INVESTEªTE PERMANENT ÎN FORMAREA ªI SPECIALIZAREA PERSONALUL PROPRIU ªI FACE EFORTURI DE A ASIGURA PREGÃTIREA PROFESIONALÃ A ACESTUIA LA NIVELUL ULTIMELOR NOUTÃÞI APÃRUTE ÎN DOMENIU. DANEMAR PERMANENTLY INVESTS IN TRAINING AND SPECIALIZATION OF ITS OWN STAFF AND STRIVES TO ENSURE FOR THE TEAM PROFESSIONAL TRAINING AT THE LEVEL OF THE LATEST TECHNOLOGY IN THE FIELD.

• Reparaþii în 24 de ore de la intrarea unui echipament în service. • Asigurarea de “echipamente–tampon” pentru clienþii care nu au propriile echipamente de înlocuire • Suport tehnic 24/7 (telefonic, e-mail)

• An efficient purchasing and logistics system that generates reports based on your purchasing history • The most productive solutions from a technical and financial point of view • Warranty and after-sales support, additional warranty over the manufacturer’s warranty (3 years)

• Servicii de întreþinere preventivã ºi facilitãþi de reparaþii

• Repairs within 24 hours of entry of equipment into service

• ºcolarizarea ºi pregãtirea personalului tehnic al clienþilor sãi.

• Provide „buffering equipment” for customers who do not have their own

• Creºterea timpului de operare al clienþilor sãi prin menþinerea

replacement equipment

unui stoc de echipamente ºi piese de schimb ºi rapiditatea

• 24/7 technical support (telephone, e-mail)

finalizãrii reparaþiilor

• Preventive maintenance and repair facilities

DANEMAR investeºte permanent în formarea ºi specializarea

• Training and educating the technical staff of its clients.

personalul propriu ºi face eforturi de a asigura pregãtirea

• Increase the customer’s operating time by maintaining a stock of equipment and

profesionalã a acestuia la nivelul ultimelor noutãþi apãrute în

spare parts and the speed of completing repairs

domeniu.

DANEMAR permanently invests in training and specialization of its own staff and

DANEMAR dispune de un sistem ERP complet ºi compex care a

strives to ensure for the team professional training at the level of the latest

fost adaptat particularitãþilor activitãþilor sale ºi care îi permite:

technology in the field.

- Sã gestioneze stocurile de marfã ºi piese de schimb

DANEMAR has a complete and complex ERP system that has been adapted to the

- Sã monitorizeze activitatea din service ºi status-ul

specific factors of its activities and which allows to:

echipamentelor aflate în service

- To manage stocks of equipment and spare parts

- Urmãrire (tracking) dupã seria echipamentului (garanþie

- To monitor the service activity and the status of the equipment in service

echipament, garanþie reparaþie)

- To track all the equipment that come in Service by the serial number (equipment

- Sã optimizeze costurile de achiziþie ºi logistice, generând

warranty and repair warranty).

situaþie win-win în relaþia cu clienþii

- To optimize the acquisition and logistics costs, generating a win-win situation in

Sã înþeleagã mai bine nevoile clienþilor ºi sã rãspundã

customer relationship

cerinþelor acestora

- To better understand the needs of customers and to meet their needs.

Str. Grigore Alexandrescu nr. 36, sector 1, Bucureºti 010626 Tel: 021 310 7372, Email: info@danemar.ro • www.danemar.ro

Grigore Alexandrescu Street no. 36, district 1, Bucharest 010626 Tel: 021 310 7372, Email: info@danemar.ro • www.danemar.ro NR. 81 CASINO INSIDE 27


PRODUCERS

Inspirat de inovație, CASINO TECHNOLOGY aduce un puternic portofoliu de produse la ICE 2018 Inovează. Inspiră. Realizează. Sub acest slogan se prezintă Casino Technology la ICE 2018 şi este sincronizat cu planul ambițios al companiei de a se dezvolta.

C

u zeci de birouri internaþionale ºi o reþea de distribuitori extinsã, precum Advanced Technology Innovations S.R.L. în România,

Casino Technology îºi executã planul de extindere ºi echipa sa de profesioniºti extrem de calificaþi se concentreazã asupra oferirii unor concepte inovative noi. La cea mai mare expoziþie de gambling din lume, Casino Technology aduce un puternic ºi concentrat portofoliu de produse cu un nou concept de pachete de multi-jocuri, noi aparate de joc ºi soluþii de sistem extinse pentru aparate landbased ºi jocuri on-line, ce creeazã o fundaþie solidã pentru prezentarea companiei. Punând accentul pe noile sale misiuni, compania readuce la viaþã ultimul pachet de jocuri cu ºase titluri - GORILLA WHEEL™ cu un concept complet nou de jackpot progresiv pe 4 nivele pe bazã de simboluri. Noul produs de joc progresiv are graficã atractivã ºi concepte de joc captivante. GORILLA WHEEL™ este oferit împreunã cu un nou aparat de joc al seriei de

Inspired by innovation, CASINO TECHNOLOGY brings strong product portfolio at ICE 2018

succes MODULO™. Versiunea iniþialã, lansatã în 2017 ºi care deja este foarte apreciatã de operatori ºi

multi-game-ului de succes TOWER 101™ care a

Segmentul premium este reprezentat de ARCH

jucãtori, are douã monitoare HD de 27 inch. Noua

înregistrat rezultate excelente în România ºi Europa.

Titan™, care combinã un monitor principal orizontal

versiune a liniei de produs este cu monitoare HD de

Grafica pachetului de joc ce îþi furã ochii atrage ca un

curbat full HD de 42 inch ºi un monitor superior vertical

32 inch. Ambele aparate de joc sunt oferite împreunã

magnet pe ecranul luminos de 43 de inch cu rezoluþie

de 42 inch pentru acumulãrile de jackpot, ce adaugã o

cu intrigantul multi-joc SPEED KING™ .

4K al TOWER Slant Top™.

senzaþie de boutique oricãrui cazino. Aparatul de joc

Un produs nou în segmentul de lux al liniei de

Mai mult, seria multi-joc de succes GAMOPOLIS™,

este însoþit de jocuri progresive cu mai multe nivele.

produse va fi dezvãluit la standul N5-140 al Casino

opþiunea preferatã a operatorilor ºi jucãtorilor de mai

Predecesorul sãu, aparatul premium al Casino

Technology.

bine de 3 ani, se extinde acum cu nou venitele ver-

Technology, ARCH™, este oferit cu un pachet dedicat

De asemenea, un nou mix de joc este oferit cu

siuni multi-joc GAMOPOLIS SPEEDWAY™ 73 ºi 74 ºi

full HD extins - GAMOPOLIS ARCH™, acum cu 60 de

TOWER™ slant top. TOWER 102™ este o continuare a

care sunt prezentate împreunã cu aparatul de joc T3.

titluri.

28 CASINO INSIDE NR. 81


PRODUCERS SEGMENTUL PREMIUM ESTE REPREZENTAT DE ARCH TITAN™, CARE COMBINÃ UN MONITOR PRINCIPAL ORIZONTAL CURBAT FULL HD DE 42 INCH ªI UN MONITOR SUPERIOR VERTICAL DE 42 INCH PENTRU ACUMULÃRILE DE JACKPOT, CE ADAUGÃ O SENZAÞIE DE BOUTIQUE ORICÃRUI CAZINO. IN THE PREMIUM SEGMENT THE ARCH TITAN™ IS PRESENTED, COMBINING 42” HORIZONTALLY CURVED FULL HD MAIN MONITOR AND 42” VERTICALLY CURVED TOP BOX FOR JACKPOT ACCUMULATIONS, WHICH ADDS A BOUTIQUE TOUCH IN ANY CASINO.

Innovate. Inspire. Make it happen. Under this slogan Casino Technology showcases during ICE 2018 and it is fully tuned with the company’s ambitious plan for growth this year.

W

ith tens of international offices and extended network of

package with six titles - GORILLA WHEEL™ with entirely new concept of

distributors, as Advanced Technology Innovations S.R.L in

4-level progressive symbol driven jackpot. The new progressive game

Romania, Casino Technology is executing the expansion road

product is with attractive graphics and winning gaming concepts. The

map and its highly qualified team of professionals is focused on offering

GORILLA WHEEL™ is offered with the slot machines of the winning EZ

fresh innovative concepts.

MODULO™ series. The initial version, released in 2017 and already gaining

At the biggest gaming trade show Casino Technology brings a strong and

huge success among operators and players, is with two 27” HD monitors. The

focused product portfolio with new concept multigame packages, new slot

new version of the product line is with 32” HD monitors. Both machines are

products and extended system solutions for landbased and online gaming

offered also with the intriguing multigame SPEED KING™.

that makes the solid foundation of the company’s presentation.

A fresh arrival in the luxury segment of the product line will be unveiled at

Strongly accenting on its new quests, the company reviles the latest game

Casino Technology`s stand N5-140.

NR. 81 CASINO INSIDE 29


PRODUCERS SERIA MULTI-JOC DE SUCCES GAMOPOLIS™, OPÞIUNEA PREFERATÃ A OPERATORILOR ªI JUCÃTORILOR DE MAI BINE DE 3 ANI, SE EXTINDE ACUM CU NOU VENITELE VERSIUNI MULTI-JOC GAMOPOLIS SPEEDWAY™ 73 ªI 74 ªI CARE SUNT PREZENTATE ÎMPREUNÃ CU APARATUL DE JOC T3. THE HIGHLY SUCCESSFUL GAMOPOLIS™ MULTIGAME SERIES THAT ARE FAVORITE CHOICE OF OPERATORS AND PLAYERS FOR OVER 3 YEARS, IS NOW EXTENDED WITH THE NEW ARRIVALS OF THE GAMOPOLIS SPEEDWAY™ 73 AND 74 MULTIGAME VERSIONS AND THEY ARE SHOWCASED WITH THE T3 SLOT MACHINE. Divizia interactivã a Casino Technology prezintã

A new game mix is offered with the TOWER™

Platforma Online™ LEOPARD complet actualizatã,

slant top as well. The TOWER 102™ is a

lansatã recent pe piaþã ºi care se bucurã de o reacþie

continuation of the successful TOWER 101™

excelentã din partea clienþilor. Cu privire la conþinutul

multigame that has showed excellent results on

de joc - peste 100 de titluri HTML5 sunt disponibile ºi

floors in Romania and Europe. The eye-catching

vor fi prezentate prin Serverul de Joc de la distanþã,

graphics of the game pack attracts as a magnet

ELEPHANT™. Ambele soluþii de sistem fac parte din

on the bright 43” monitor with 4K resolution of

programul fãrã cusur BIG 5™, care acum are funcþii ºi

TOWER Slant Top™.

opþiuni suplimentare, îmbunãtãþind ºansele ope­

Moreover, the highly successful GAMOPOLIS™

ratorilor de a livra jocuri pe toate canalele. Sistemul

multigame series that are favorite choice of

de Management al Cazinourilor RHINO™, actualizat

operators and players for over 3 years, is now

cu noi module ºi funcþii ºi noul Sistem Universal de

extended with the new arrivals of the

Jackpot BUFFALO™ se aflã ºi ele în centrul atenþiei,

GAMOPOLIS SPEEDWAY™ 73 and 74 multigame

într-un loc special dedicat Sistemului la standul

versions and they are showcased with the T3 slot

companiei.

machine.

Milo Borissov, Fondator, Preºedinte ºi CEO al Casino

In the premium segment the ARCH Titan™ is

Technology a concluzionat: „Prezentarea noastrã de

presented, combining 42” horizontally curved full

produs de la ICE Totally Gaming prezintã doar o parte

HD main monitor and 42” vertically curved top

din lansãrile de produs planificate pentru 2018.

box for jackpot accumulations, which adds a

presents the fully upgraded LEOPARD™ Online

Urmãrindu-ne viziunea ºi strategia, suntem devotaþi

boutique touch in any casino. The slot machine is

Platform, launched on the market recently and

sã oferim o experienþã de joc unicã, ce este condusã

complemented by multilevel progressive games.

having excellent feedback from customers.

de sloganul nostru - Inoveazã. Inspirã. Realizeazã.

Its predecessor - the Casino Technology’s

Regarding the game content - over 100 HTML5

Casino Technology începe 2018 cu intenþia hotãrâtã

premium machine ARCH™, is offered with the

titles are available and will be showcased through

de a face diferenþa ºi de a avansa cu succes cãtre

extended full HD dedicated game pack –

the ELEPHANT™ Remote Game Server. Both

noul sãu punct important - aniversarea de 20 de ani

GAMOPOLIS ARCH™ now with 60 titles.

system solutions are part of the BIG 5™ seamless

a companiei”.

The Interactive division of Casino Technology

suite, that now is with additional functionalities and options, enhancing the operators oppor­ tunities to create omnichannel gaming delivery. The upgraded with new modules and functio­ nalities RHINO™ Casino Management System and the BUFFALO™ Universal Jackpot System are as well at the center stage, on a special System corner at the company’s stand. Milo Borissov, Founder, President and CEO of Casino Technology concluded: “Our product pre­ sentation at the ICE Totally Gaming is displaying just part of our product releases planned for 2018. Following our vision and strategy we are committed to deliver unique gaming experience, led with the belief from our slogan – Innovate. Inspire. Make it Happen. Casino Technology is getting into 2018 with the firm intent to make a difference and move successfully ahead to its new milestone – the 20th anniversary of the company”.

DESPRE CASINO TECHNOLOGY:

ABOUT CASINO TECHNOLOGY:

Casino Technology a fost înfiinþatã în anul 1999. Compania este producãtoare de aparate de jocuri de noroc, cu filiale pe pieþele internaþionale ºi produse conforme în peste 50 de jurisdicþii de jocuri de noroc. Casino Technology este renumitã pentru portofoliul bogat de jocuri de calitate, soluþii tehnologice contemporane ºi produse realizate cu inspiraþie pentru a avea jucãtori satisfãcuþi în întreaga lume. Pentru mai multe informaþii – casino-technology.com

Casino Technology was founded in 1999. The company is a gaming equipment manufacturer with established positions in international markets and products compliant in more than 50 gaming jurisdictions. Casino Technology is renowned for the rich portfolio of quality games, contemporary technological solutions and products made with inspiration for satisfied players around the world. For more information - casino-technology.com

30 CASINO INSIDE NR. 81


ANALIZĂ

BITCOIN are mare nevoie de reglementare C

e facem cu monedele digitale? Ele devin pentru mulþi dintre utilizatori o formã convenabilã ºi des utilizatã de platã. De

asemenea, existã din ce în ce mai multe site-uri de jocuri de noroc care oferã posibilitatea de platã prin cripto-monede. Bitcoin este o cripto-monedã care nu este controlatã de un singur administrator ºi poate fi folositã pentru a cumpãra lucruri pe plan mondial în format electronic. Popularitatea lui Bitcoin a provocat o creºtere a cererii în cursul anului 2017, împingând alte cripto-monede, cum ar fi Ripple ºi Ethereum, de asemenea, sã profite de avantajele acestui val de încredere în monedele electronice.

Discreditarea Bitcoin Nu am nici o pãrere, nici pro ºi nici contra Bitcoin, însã sunt pentru reglementarea acestei modalitaþi de platã nou apãrute. Cred cã autoritãþile statele, UE în cazul Europei ar trebui sã se implice ºi sã regle­ menteze piaþa pânã nu e prea târziu. În primul rând, acest lucru ar fi în beneficiul consumatorilor. La ei trebuie sã ne gândim înainte de toate. De curând a apãrut un articol, de fapt o analizã scrisã de Centrul pentru Sancþiuni ºi Finanþe Ilegale (Center on Sanc­ tions and Illicit Finance - CSIF), care este sus­þinut de Fundaþia pentru Apãrarea Democraþiilor, un thinktank neoconservator din Washington. CSIF a analizat”intrãrile ilicite” ale Bitcoin, a examinat miºcarea Bitcoin derivatã din „activitatea identificatã în mod clar ilicitã”, pe care studiul o defineºte în primul rând ca orice Bitcoin care se deplaseazã de pe „pieþele negre ale internetului” (aºa numitul darknet),

32 CASINO INSIDE NR. 81

Şi asta pentru că această crypto-monedă începe să devină din ce în ce mai cunoscută şi acceptată în tranzacțiile digitale. Gamblingul Online a avut un rol serios în acceptarea acestei forme de plată la nivel mondial.


ANALIZĂ

BITCOIN

needs a lot of regulation

W

And that’s because this crypto-currency is becoming increasingly known and accepted in digital transactions. Online Gambling has had a serious role in the acceptance of this form of payment worldwide.

STUDIUL, CARE A ACOPERIT TRANZACÞIILE BITCOIN ÎN PERIOADA 201 3-201 6 A REMARCAT, DE ASEMENEA, CÃ ÎN 201 6 S-A PRODUS O „SCÃDERE A PROPORÞIEI TRANZACÞIILOR ILICITE”. THE STUDY, WHICH COVERED BITCOIN TRANSACTIONS IN 201 3-201 6, ALSO NOTED THAT IN 201 6 THERE WAS A „DECREASE IN THE PROPORTION OF ILLICIT TRANSACTIONS”.

hat do we do with digital currencies?

the authors of the study do not take into account

They are becoming a convenient

the fact that the online gambling sector was

and often used form of payment for

largely responsible for the early development of

many users. There are also more and more

Bitcoin. Gambling sites have long managed a

gambling sites that offer the possibility of

disproportionately

payment by crypto-currency. Bitcoin is a crypto-

transactions in the years covered by the CSIF

currency that is not controlled by a single

study, and it is therefore normal to find a high

administrator and can be used to buy things in an

volume of illicit transactions.

electronic format worldwide. Bitcoin’s popularity

Fortunately, the same study shows that only 3

has prompted an increase in demand in 2017,

entities which are bitcoin mixers and online

pushing other cripto-currencies, such as Ripple

gambling sites account for „97% of the illicit

and Ethereum, to also take advantage of this

volume of bitcoin traded through them.” That

wave of confidence in electronic currencies.

means an entire industry cannot be discredited

Discrediting Bitcoin

because of just a few negative examples.

I have no opinion, neither for nor against Bitcoin,

Rumor has it that this material clearly wanted to

but I am for regulating this new way of payment.

create a negative impression on the association

I believe that the state authorities, the EU in the

between gambling sites and Bitcoin. It is worth

case of Europe should get involved and regulate

mentioning that Sheldon Adelson, owner of Las

the market before it is too late. First of all, this

Vegas Sands, renowned for his antipathy of

would benefit the consumers. We must think

online gambling, has also been on the list of

about them first and foremost. Recently, an

donors to the Foundation for Defense of

article, in fact a written review by the Center on

Democracies, and promised many times that he

Sanctions and Illicit Finance - CSIF, has been

would do everything in his power to discredit and

published, which is supported by the Foundation

eliminate the online gambling market.

for Defense of Democracies, a Washington

Is Bitcoin an investment or a form of gambling?

neoconservative think tank.

Bankers are trying to answer this question, and

The CSIF analyzed Bitcoin’s „illicit entries,”

confusion is becoming even greater because

examined the Bitcoin movement derived from

Bitcoin, due to its intrinsic speculative nature, is

„clearly identified illicit activity”, which the study

considered by some financial specialists as

primarily defines as any Bitcoin moving from the

gambling in its own right.

„black markets of the internet” (the so-called

Just recently, the head of the Bank of Canada,

darknet) as well as the Bitcoin derived from fraud

Stephen Poloz said Bitcoin was not an investment,

activity, Ponzi Schemes.

but a form of „gambling”.

Before moving on, it is worth mentioning the

Poloz issued a strong warning to cripto-currency

report’s finding that the total percentage of „dirty

investors. He said: „A lot of words have been used,

bitcoins” entering conversion services was

but I think the main thing is that buyers should be

relatively small. Only 0.61% of the money entering

aware that bitcoin is much closer to gambling

the conversion services in the four years under

than it is to the idea of investing.”

review was found to come from illegal sources.

In the interview he gave to CNBC, he added:

The study, which covered Bitcoin transactions in

„There are certainly a lot of unknown things

2013-2016, also noted that in 2016 there was a

around them.” Referring to the term crypto-

„decrease in the proportion of illicit transactions”.

currencies used, he said they were „crypto, but

The authors considered that this decline is

not currencies.” He immediately added that he did

probably due to Bitcoin’s growing popularity as a

not understand the role of crypto-currencies, and

speculative investment, plus the better com­

that he did not consider them to be values or

pliance with anti-money laundering rules by

goods. But rather some sort of securities (such as

conversion services. For example, illicit entities

shares), technically speaking.

accounted for 3.6% of the volume of transactions

„But the tax authorities treat them as securities.

on gambling sites in 2015, but this percentage

Because you have to pay tax on a gain or a loss of

dropped to only 0.57% in 2016.

capital”, Poloz continued.

The study refers to „bitcoin mixers” and gambling

In the opinion of the Governor of the Bank of

sites as processing a lot of the „dirty bitcoins,” but

Canada, Bitcoin has no intrinsic value, so it can

high

volume

of

Bitcoin

NR. 81 CASINO INSIDE 33


ANALIZĂ precum ºi Bitcoin derivat prin activitatea de fraudã, Schemele Ponzi. Înainte de a merge mai departe, meritã sã menþionãm constatarea raportului cã procentul total de „dirty bitcoins” care intrã în serviciile de conversie a fost relativ mic. Doar 0,61% din banii care intrã în serviciile de conversie în cei patru ani analizaþi s-a constat a fi proveniþi din surse ilegale. Studiul, care a acoperit tranzacþiile Bitcoin în perioada 2013-2016 a remarcat, de asemenea, cã în 2016 s-a produs o „scãdere a proporþiei tranzacþiilor ilicite”. Autorii au considerat cã acest declin este probabil datorat popularitãþii crescânde a Bitcoin ca investiþie speculativã, plus o mai bunã respectare a normelor anti-spãlare a banilor de cãtre serviciile de conversie. De exemplu, entitãþile ilicite au repre­ zentat în anul 2015 3,6% din volumul tranzacþiilor de pe site-urile de jocuri de noroc, însã acest procent a scãzut la doar 0,57% în 2016. Studiul se referã la „mixerele de bitcoin” ºi la site-urile de jocuri de noroc ca procesând mare parte din „dirty bitcoins”, dar autorii studiului nu iau în considerare faptul cã sectorul jocurilor de noroc online a fost în mare mãsurã responsabil pentru dezvoltarea timpurie a Bitcoin. Site-urile de jocuri de noroc au gestionat de multã vreme un volum disproporþionat de mare de tranzacþii Bitcoin în anii vizaþi de studiul CSIF ºi , prin urmare, este normal sã gãseºti un volum ridicat al tranzacþiilor ilicite. Din fericire acelaºi studiu aratã cã doar 3 entitãþi de mixere de bitcoin ºi de jocuri de noroc online dau

necunoscute în jurul lor.” Referitor la termenul de

not be classified as a good and instead is

„97% din volumul ilicit de bitcoin tranzacþionat prin

crypto-currencies folosit, el spune cã acestea „sunt

„speculative or gambling”.

intermediul acestora”. Asta înseamnã cã nu poþi

crypto, dar nu sunt valute”. Completând imediat cã nu

According to CoinDesk, the value of bitcoin

discredita o industrie întreagã pentru doar câteva

înþelege care este rolul cripto-valutelor, necon­

drastically dropped a few days ago, very close to

exemple negative.

siderându-le valori, bunuri. Ci mai degrabã ca niºte

the $10,000 mark, compared to the giant level

Gurile rele spun cã acest material a dorit în mod vãdit

titluri (de ex. acþiuni), din punct de vedere tehnic.

reached before Christmas 2017, $20,000...

sã creeze o impresie cu sens negativ asupra asocierii

„Dar autoritãþile fiscale le trateazã ca titluri. Pentru

Stephen Poloz concluded that the crypto-

între site-urile de jocuri de noroc ºi Bitcoin. De

cã trebuie sã plãtiþi impozit pe un câºtig sau o

currency issue is on the agenda of central banks

remarcat faptul cã pe lista principalã a donatorilor

pierdere de capital „, continuã Poloz.

around the world and does not believe bitcoin will

Fundaþiei pentru Apãrarea Democraþiilor se aflã ºi

Dupã pãrerea Guvernatorului Bãncii Canadei,

be part of a digital currency of central banks.

Sheldon Adelson proprietarul Las Vegas Sands,

Bitcoinul nu are valoare intrinsecã, prin urmare nu ar

However, he believes that whoever invented

renumit pentru antipatia sa faþã de jocurile de noroc

putea fi clasificat ca un bun ºi este în schimb

bitcoin is a genius, and the bitcoin mechanism

online ºi care a promis de nenumãrate ori cã o sã facã

„speculativ sau joc de noroc”.

and technology can be applied in the future to the

tot ce-i stã în putinþã sã discrediteze ºi sã elimine de

Potrivit lui CoinDesk, valoarea bitcoin scãzuse drastic

economy.

pe piaþã gambling-ul online.

acum câteva zile, foarte aproape de nivelul de

Bitcoin este o investiþie sau o formã de gambling?

10.000$, comparativ cu nivelul uriaº atins înainte de

Bancherii încearcã sã rãspundã la aceastã întrebare

Crãciunul 2017, 20.000$...

ºi parcã confuzia devine ºi mai mare pentru cã

Stephen Poloz a conchis spunând cã problema

Bitcoin, datoritã caracterului speculativ intrinsec pe

cripto-monedelor se aflã pe agenda bãncilor centrale

care-l are, este considerat de unii specialiºti fi­nan­

din întreaga lume ºi cã nu crede cã bitcoin va face

ciari ca fiind ca un joc de noroc la propriu...

parte dintr-o monedã digitalã a bãncilor centrale.

Chiar de curând ºeful bãncii Bank of Canada,

Însã considerã cã cel care a inventat bitcoin este un

Stephen Poloz, a spus cã bitcoin nu este o investiþie,

geniu, iar mecanismul ºi tehonologia bitcoin se poate

ci o formã de „jocuri de noroc”.

aplica pe viitor în economie.

I believe that it is time for Bitcoin, and generally

Poloz a emis un avertisment puternic investitorilor în

Cred cã este momentul ca în acest an Bitcoin, ºi în

the electronic currencies, to be regulated some­

cripto-monede. El a spus: „O mulþime de cuvinte au

general monedele electronice, sã fie reglementate

what this year. It is not normal for players to be

fost folosite, dar cred cã principalul lucru este cã

cumva. Nu este normal ca jucãtorii sã fie lãsaþi fãrã

left unprotected in the face of potential abuse by

cumpãrãtorii ar trebui sã fie conºtienþi de faptul cã

apãrare în faþa eventualelor abuzuri ale operatorilor

operators that allow Bitcoin as a form of payment.

bitcoin este mult mai aproape de jocurile de noroc

ce permit Bitcoin ca formã de platã. În plus, trebuie sã

In addition, we must also take into account the

decât de ideea de a investi”.

þinem cont ºi de zona fiscalã plus cea privind

fiscal area plus the unfair competition that

În interviul pe care l-a acordat lui CNBC acesta a

concurenþa neloialã care derivã dintr-o lipsã de

derives from a lack of regulation by the competent

adãugat: „Existã cu siguranþã o mulþime de lucruri

reglementare a autoritãþilor statale competente.

state authorities.

34 CASINO INSIDE NR. 81

DUPÃ PÃREREA GUVERNATORULUI BÃNCII CANADEI, BITCOINUL NU ARE VALOARE INTRINSECÃ, PRIN URMARE NU AR PUTEA FI CLASIFICAT CA UN BUN ªI ESTE ÎN SCHIMB „SPECULATIV SAU JOC DE NOROC”. IN THE OPINION OF THE GOVERNOR OF THE BANK OF CANADA, BITCOIN HAS NO INTRINSIC VALUE, SO IT CAN NOT BE CLASSIFIED AS A GOOD AND INSTEAD IS „SPECULATIVE OR GAMBLING”.


KAJOT DOUBLE TRONIC SPACE Gaming soware Red, Black and Blue Planet

T: +40 752 235 332 E: sipovsky@kajot.cz W: www.kajot.ro

KAJOT VIDEO


CASINOS

Casino Royal Yak del Hipódromo de las Américas Jos Cazino, Sus Hipodrom

Casino Royal Yak del Hipódromo de las Américas este cel mai mare cazino din Mexic, localizat în zona Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico. Dacă ne uităm la numărul de vizitatori înregistrați anual aici şi la numărul de aparate de joc, peste 700, acesta este cu siguranță cazinoul emblematic al Mexicului. În plus de asta această locație are o atracție suplimentară – Hipodromul Americilor.

C

u toþii ºtim cã originea cazinourilor se

internaþional. Sprijinul unui grup mare de afaceri ca

divertisment a oraºului Mexico City ºi este considerat

gãseºte în Europa, cuvântul însãºi este

acesta garanteazã fãrã îndoialã furnizarea celor mai

cel mai important loc de desfãºurare a cursele de cai

doar modul italian de a denumii o casã micã.

bune servicii.

din þarã.

În Italia jocurile de noroc s-au organizat pentru prima

În 2018, Hipodromo de las Américas îºi va sãrbãtorii

datã în Casino dei Nobili din Florenþa, loc care era

Despre Hipodromul Americilor

cea de-a 75-a aniversare. Hipodromul are 4

dedicat acestui gen de activitãþi. Genul acesta de

În 2007, CODERE a achiziþionat 49% din ICELA

restaurante: Jockey Club, Restaurante 1943, La

locaþii s-au rãspândit în toatã lumea, inclusiv în

(filialã deþinutã de partenerul sãu mexican CIE) ºi a

Terraza ºi Gradas. Intrarea costã 10$.

Mexic. Cazinoul este mare ºi are un design deosebit, luminile colorate invadeazã totul, uniformele

CODERE este un operator internaþional de referinþã

crupierilor ºi a delearilor, atmosfera relaxatã ºi

în industria jocurilor de noroc putând oferii sãli de

buna dispoziþie care-i învãluie pe toþi ... totul

bingo, cazinouri, piste de curse ºi sãli de jocuri

te transportã într-un loc imaginat doar de

operate sub marcã proprie. În anul 2016, compania opera 144 de sãli de jocuri în

filmele de acþiune în care el se poate imagina uºor ca fiind un agent secret,

mai multe þãri.

iar ea o tânãrã, misterioasã, cautã

Gestionarea terminalelor de jocuri este

aventura...

punctul de origine a activitãþilor

Cazinoul are o mare varietate de jocuri

grupului CODERE. În 2016, compania opera 55.060 de aparate de joc în Mexic,

live, multã muzicã bunã, iar restaurantul La Terraza îþi poate satisface toate gusturile

în

materie

de

Spania,

gastronomie.

Columbia,

Italia,

Argentina,

Panama ºi Uruguay.

Interesant este cã acest cazinou se aflã chiar sub

În ultimii ani, CODERE a fãcut un efort semnificativ

un hipodrom - Hipódromo de las Américas – ºi asta îl

de investiþii în acest segment al pieþei jocurilor de

face deosebit, unic. În acest loc clasicismul ºi cele mai

noroc, devenind astfel cel mai important operator din Mexic, Italia ºi provincia Buenos Aires.

recente tehnologii din gambling vin împreunã cu ºarmul mexican. Tot aici veþi gãsi ºi posibilitatea de a

intrat pentru a participa la conducerea Hipodromo de

CODERE ºi-a început activitatea de bingo la începutul

paria pe nenumãrate sporturi. Mai puteþi juca bingo,

las Américas. În 2012, a fost încheiatã achiziþionarea

anilor ‚90 în Argentina. În prezent, compania este cel

ruletã, poker, zaruri, în general toate jocurile clasice.

a încã 35,8% din ICELA, devenind acþionar majoritar

mai mare operator de sãli de bingo din provincia

Acest cazino aparþine grupului CODERE cu o

cu o cotã de 84,8%. Hipodromo de las Américas este

Buenos Aires, cu un total de 14 sãli ºi mai mult de

prezenþã în Mexic din 1998 ºi cunoscut pe plan

o icoanã reprezentativã a vieþii sociale ºi de

6,282 de terminale de jocuri.

36 CASINO INSIDE NR. 81


CASINOS

Casino Royal Yak del Hipódromo de las Américas Down Casino, Up Hipodrom

Casino Royal Yak del Hipódromo de las Américas is Mexico’s largest casino, located in the Miguel Hidalgo area of Ciudad de Mexico. If we look at the number of registered visitors annually here and the number of slot machines, more than 700, this is certainly Mexico’s top casino. In addition, this location has an extra attraction - Hipódromo de las Américas.

W

e all know that the origin of casinos

can easily imagine being a secret agent, and she is

this place, classicism and the latest gambling

is in Europe, the word itself is just

a

technologies blend with the Mexican charm.

the Italian word for “small house”. In

adventure...

Here you will also find the opportunity to bet on

Italy gambling was organized for the first time in

The casino has a wide variety of live games, great

countless sports. You can also play bingo, roulette,

Casino dei Nobili in Florence, a place dedicated to

music, and the restaurant La Terraza can satisfy

poker, dice, generally all the classic games.

this kind of activity. These locations have spread

all your culinary tastes. Interestingly, this casino

This casino belongs to the CODERE group,

all over the world, including in Mexico.

is just below a hippodrome - Hipodromo de las

present in Mexico since 1998 and known

The casino is big and has a great design, the

Américas - and that makes it special, unique. In

internationally. The support of a large business

colorful lights surround everything, the uniforms of the croupiers and the dealers, the relaxed atmosphere and the good mood that envelops everyone... everything takes you to a place imagined only by the action movies in which he

mysterious

young

woman

looking

for

INTERESANT ESTE CÃ ACEST CAZINOU SE AFLÃ CHIAR SUB UN HIPODROM - HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS – ªI ASTA ÎL FACE DEOSEBIT, UNIC. INTERESTINGLY, THIS CASINO IS JUST BELOW A HIPPODROME - HIPODROMO DE LAS AMÉRICAS AND THAT MAKES IT SPECIAL, UNIQUE.

NR. 81 CASINO INSIDE 37


CASINOS group like this undoubtedly guarantees the best services. About the Hipodromo de las Américas In 2007, CODERE acquired 49% of ICELA (a subsidiary owned by its Mexican partner CIE) and joined to run the Hipodromo de las Américas. In 2012, the acquisition of another 35.8% of ICELA was completed, and it became a majority shareholder with a share of 84.8%. Hipodromo de las Américas is a representative icon of Mexico City’s social and entertainment life and is considered to be the most important venue for horse racing in the country. In 2018, Hipodromo de las Américas will celebrate its 75th anniversary. The hippodrome has 4 restaurants: Jockey Club, Restaurante 1943, La Terraza and Gradas. Entry costs $10. Who is CODERE? CODERE is a well-known international player in the gaming industry and can offer bingo halls, casinos, racing tracks and gambling halls under its

ÎN 201 8, HIPODROMO DE LAS AMÉRICAS ΪI VA SÃRBÃTORI CEA DE-A 75-A ANIVERSARE. IN 201 8, HIPODROMO DE LAS AMÉRICAS WILL CELEBRATE ITS 75TH ANNIVERSARY.

own brand. In 2016, the company operated 144 gambling halls in several countries. The management of gaming terminals is the origin of the activity of the CODERE group. In 2016, the company operated 55,060 slot machines in Mexico, Spain, Colombia, Italy, Argentina, Panama and Uruguay. In recent years, CODERE has made a significant investment effort in this segment of the gambling market, which made it the most important operator in Mexico, Italy and the province of Buenos Aires. CODERE began its bingo business in Argentina in the early 90s. Currently, the company is the largest bingo operator in Buenos Aires, with a total of 14 halls and more than 6,282 gaming terminals. In 1998, CODERE entered the Mexican market with two of the strongest local companies in the sector:

El

Grupo

Caliente

and

Corporación

Interamericana de Entretenimiento (CIE). In Spain, in the year 2000, the company bought În 1998, CODERE a intrat pe piaþa mexicanã împreunã cu douã dintre cele mai puternice

CANOE Bingo, a world reference point for its

companii locale din sector: El Grupo Caliente ºi Corporación Interamericana de Entretenimiento

operations

(CIE).

becoming the largest bingo hall in Spain and one of

În Spania, în anul 2000, compania a cumpãrat CANOE Bingo, un punct de referinþã mondial

the most important in continental Europe.

pentru realizãrile sale în operaþiuni ºi management, devenind cea mai mare salã din Spania ºi

In 2002, CODERE entered the Italian market as

una dintre cele mai importante din Europa continentalã.

manager of Operbingo halls. In December 2005 it

În 2002, CODERE a intrat pe piaþa italianã în calitate de administrator al sãlilor Operbingo. În

acquired 9 halls in Operbingo and subsequently

decembrie 2005 a achiziþionat 9 sãli în Operbingo ºi a fãcut ulterior noi achiziþii. Astãzi,

made new purchases. Today, CODERE is Italy’s first

CODERE este primul operator de bingo din Italia în funcþie de cifra de afaceri ºi opereazã 14

bingo operator based on turnover and operates 14

sãli de jocuri de noroc. CODERE este, de asemenea, primul operator de bingo din Columbia,

gambling halls. CODERE is also the first bingo

unde administreazã în prezent 51 de sãli de jocuri de noroc situate în Bogotá, Medellín ºi Calise.

operator in Colombia, where it currently manages

Printre cele mai recente operaþiuni se numãrã achiziþionarea a 6 cazinouri în Panama în

51 gambling halls located in Bogotá, Medellín and

2010, ceea ce îl poziþioneazã ca operator principal în aceastã þarã, unde în prezent opereazã

Calise.

12 sãli de jocuri de noroc.

Among the most recent operations is the

Anul acesta, sala de jocuri CANOE din Spania, unul dintre centrele de referinþã din Europa, îºi

acquisition of 6 casinos in Panama in 2010, making

sãrbãtoreºte cea de-a 40-a aniversare.

it the leading operator in this country, where it

and

management

achievements,

currently operates 12 gambling halls.

CODERE OPERA ÎN ANUL 201 6, 55.060 DE APARATE DE JOC ÎN MEXIC, SPANIA, COLUMBIA, ITALIA, ARGENTINA, PANAMA ªI URUGUAY. IN 201 6, CODERE OPERATED 55,060 SLOT MACHINES IN MEXICO, SPAIN, COLOMBIA, ITALY, ARGENTINA, PANAMA AND URUGUAY. 38 CASINO INSIDE NR. 81

This year, the CANOE gambling hall in Spain, one of the most important in Europe, celebrates its 40th anniversary.


PERSONALITATE GAMBLING

DAVID BAAZOV, geniul din spatele Amaya

Cum a reușit imposibilul

Vă mai amintiți că în urmă cu câteva luni am scris un articol despre Mark Scheinberg, fostul boss de la Poker Stars. Cu siguranță cunoaşteți faptul că Scheinberg a primit peste 4 miliarde de dolari din vânzarea celebrului site de poker. Astăzi vom afla în schimb povestea celui care l-a îmbogățit pe Scheinberg şi vă avertizez că acest om este şi el foarte tânăr şi foarte deştept; altfel nu ar fi putut cumpăra o companie care valora de câteva ori mai puțin decât a lui cu banii altor oameni...

P

rin 2014 lui Baazov i se spunea „regele gamblingului online” dupã achiziþia Poker Stars de cãtre Amaya, o mica companie din Montreal, Canada. Trebuie sã vã spun cã în 2012 sau 2013 la una din vizitele efectuate de revista noastrã la Londra cu ocazia

ICE am vizitat standul Amaya fãrã sã ºtim cine erau ºi mai ales cine vor deveni...

Cine este David Baazov? Documentându-mã pentru acest articol am aflat o mulþime de lucruri despre Baazov ºi sunt convins cã nu am aflat decât foarte puþin din informaþiile publice existente despre el. Voi încerca sã mã concentrez asupra începuturilor carierei în business a lui Baazov ºi fantastica poveste a achiziþiei lui Rational Group (firma deþinãtoare a brandului Poker Stars) de cãtre compania sa. David s-a nãscut în Israel dintr-o familie de georgieni ºi a fost crescut alãturi de ceilalþi 5 fraþi ºi surori ca într-o familie evreiascã modernã, ortodoxã, tatãl sãu lucrând în construcþii. La vârsta de 1 an familia s-a mutat la Montreal, în Canada. Îi plãcea matematica, dar nu era prea preocupat de ºcoalã ºi pe la vârsta de 16 ani renunþã la educaþie. Pãrinþii sãi nu au agreat acest gest ºi David a plecat de acasã. Timp de vreo câteva sãptãmâni a dormit pe la prieteni sau prin parcuri, însã într-un final a reuºit sã închirieze un apartament cu ajutorul fratelui sãu. Ei bine, în timp, relaþia cu familia s-a ameliorat. S-a apucat sã vândã pachete de cupoane de reduceri pentru magazinele de curãþãtorie chimicã ºi de îmbrãcãminte prin poºtã. Apoi s-a apucat sã vândã hardware, în special calculatoare. O vreme a mers foarte prost, însã la un moment dat a reuºit sã obþinã un contract de vânzare/re-vânzare de calculatoare cãtre biblioteca publicã din Montreal pentru suma de 20 de milioane de dolari în 5 ani. Dupã ce a pierdut un contract valoros, a vândut brusc compania. În 2005 a intrat în afacerile cu software, mai exact în cele cu software pentru cazinouri ºi a realizat o masã de poker electronic, permiþând oamenilor sã joace poker fãrã dealer uman. A numit aceastã firmã Amaya. Firma înregistra venituri de 6 milioane de dolari ºi pentru a obþine mai mulþi bani pentru viitoarele sale proiecte a fãcut compania publicã pe bursa Toronto Venture Exchange unde o acþiune de a lui se vindea cu mai puþin de 1 dolar. Din

CU O PUTERE DE CONVINGERE IEªITÃ DIN COMUN ªI CU MULTÃ PERSEVERENÞÃ DAVID BAAZOV A FÃCUT ROST DE 4, 1 MILIARDE DE DOLARI PENTRU A ACHIZIÞIONA RATIONAL GROUP (CARE ÎNTRE TIMP ACHIZIÞIONASE ªI PE FULLTILT POKER, RIVALUL SÃU DE-O VIAÞÃ). WITH AN EXTRAORDINARY ABILITY TO PERSUADE AND A LOT OF PERSEVERANCE, DAVID BAAZOV GATHERED 4. 1 BILLION DOLLARS TO BUY RATIONAL GROUP (WHICH IN THE MEANWHILE BOUGHT FULLTILT POKER, ITS LIFETIME RIVAL). 40 CASINO INSIDE NR. 81

vânzarea cãtre public a unui pachet minoritar a obþinut 5 milioane de dolari cu care a început sã facã diverse achiziþii ieftine cum ar fi Chartwell Technology ºi Cryptologic, firme care produceau software pentru jocuri de cazino pentru operatorii online. De asemenea, a achizþionat ºi Ongame, un producãtor de software de poker online. Nimeni nu înþelegea ce fãcea sau ce planuri de viitor concepea însã în 2012 avea sã urmeze prima loviturã. În acel an a achiziþionat Cadillac Jack, un producãtor de aparate tip slot-machine pentru suma de 177 milioane de dolari. Acum Baazov avea fluxuri de cash flow de aproximativ 36


PERSONALITATE GAMBLING

DAVID BAAZOV,

the genius behind the Amaya How did he succeed the impossible If you remember, a few months ago, we wrote an article about Mark Scheinberg, the former Poker Stars boss. You are certainly aware of the fact that Scheinberg received 4 billion dollars from selling the famous poker site. Today we will, however, find out the story of the one that made Scheinberg rich and I warn you, this is himself very young and very smart; if not, he wouldn’t have been capable to buy a company worth several times less than his with other people’s money...

I

n 2014, Baazov was known as the “king of

contract with the Montreal public library worth

That is the year he bought Cadillac Jack, a slot

on-line gambling” after the Amaya, a small

20 million dollars over 5 years. After having lost a

machine producer, for 177 million dollars. Now,

company in Montreal, Canada purchased

valuable contract, he suddenly sold the company.

Baazov had cash-flows of approximatively 36

Poker Stars. I have to mention the fact that in

In 2005 he entered the software business,

million dollars per year, which made him highly

2012 or 2013 during one of our magazine’s visits

particularly casino software and created an

“liquid”. The evolution of the Amaya shares

to London for the ICE, we visited the Amaya

electronic poker table, allowing people to play

increased significantly, doubling their value from

stand without knowing who they are or who

poker without a human dealer. He named this

3.50 dollars in November 2012 to over 7 dollars at

they were to become...

company Amaya. The company registered 6

the end of 2013.

million dollars in income and as to obtain more

However, he did not wish to stop here, he had

Who is David Baazov?

money for his future projects, he listed the

another target in sight and it was a truly great

Doing my research for this article, I have found

company on the Toronto Venture Exchange

“prey”: Rational Group (owner of the Poker Stars

out many things about Baazov and I’m am sure

market where one of his shares sold for less than

brand).

that I have only found out very little from the

1 dollar. By selling a minority share pack to the

public information available about him. I’ll

How does (sometimes) the little fish swallow

try to focus on the beginning of his

the big fish...

business career and the incredible story

Think about the fact that Amaya, at that

behind his company’s buying the Rational

moment in time, was worth at most 150

Group (company which held the Poker

million dollars with shares under 7 dollars/

Stars brand).

share and wanted to buy a giant company -

David was born in Israel to a Georgian

the world leader in on-line poker which had

family and was raised alongside his other 5

over 1.13 billion in income at that time and

siblings as a modern, Jewish, Orthodox

about 400 million dollars in profit annually.

family, his father working in construction.

nobody thought this transaction could ever

At the age of 1, his family moved to

actually take place, there lacking many

Montreal, Canada. He loved math, but didn’t

millions of dollars.. and besides, Poker Stars

have much interest in school and at he

had legal issues with the American tax

droops out of school at the age of 16. His

authorities. Apparently, nothing and no one can stand

parents did not agree with his dropping out and so David left home. For several weeks, he

public, he made 5 million dollars which he used to

in the path of Baazov’s ambition to seal the deal.

slept at friends or in parks, and finally succeeded

make various cheap acquisitions such as

With patience and abnegation, he started to put

in renting an apartment with his brother’s help. In

Chartwell Technology and Cryptologic, companies

his plan into action step by step. The first thing he

time, his relationship with his family improved.

producing software for casino games for on-line

did was to contact the Scheinberg family (Isai -

He started selling discount coupons for chemical

operators. He also bought Ongame, an on-line

the father and Mark - the son). They were

cleaning and clothing shops by mail. Then he

poker software producer. Nobody understood

surprised at first and altogether not confident in

started selling hardware, especially computers.

what he was doing or what plans he had for the

David Baazov’s proposal. They ignored him for

For some time, things went really bad, until he

future, however, the first blow was to take place

some time. However, they did not wish to rule out

managed to obtain a computer sell/re-sell

in 2012.

any proposals. Poker Stars was in the shadows

NR. 81 CASINO INSIDE 41


PERSONALITATE GAMBLING milioane de dolari pe an, lucru care-l fãcea extrem de

New York) sã plãteascã 1 miliard de dolari ºi sã

during that time, in order to make money, they had to

“lichid”. Evoluþia acþiunilor Amaya a crescut

cumpere acþiuni Amaya, în timp ce alþi investitori,

enter the American market, but here, only 3 states

vertiginos dublându-ºi valoarea de la 3,50 dolari cât

inclusiv BlackRock, una dintre cele mai mari compani

allowed on-line gambling: New Jersey, Delaware and

erau în noiembrie 2012 la peste 7 dolari pânã la

de hedge fund din lume cu valori aflate sub

Nevada. Cash-ins from on-line poker were too small,

sfârºitul lui 2013.

administrarea sa de 5,7 trilioane de dolari! au

about 10 million dollars per month.. California seemed

Însã nu vroia sã se opreascã aici, altcineva îi intrase

cumpãrat de asemenea o tranºã mare de acþiuni.

blocked and is to this day “at the point of building a

în vizor, ºi era o “pradã” cu adevãrat mare: Rational

Pentru restul de 2,9 miliarde de dolari, Baazov ºi

sufficiently complex legislation for on-line gambling”, so

Group (proprietarul brandului Poker Stars).

Blackstone au apelat la bãnci - inclusiv Deutsche

in one word, a dead end.

Bank ºi Barclays.

And then, the idea of the Scheinberg family making an

Cum reuºeºte (câteodatã) peºtele mic sã înghitã

Baazov nu a convins doar cu persuasiune, ci ºi cu

exit seemed plausible enough.

peºtele mare…

cifre. Cele mai importante cifre aflate de la Rational

What did Baazov do? In short, he bought Poker Stars

Gândiþi-vã însã cã Amaya valora în acel moment cel

Group sau de la auditul fãcut de ceilalþi mari

with other people’s money! Brilliant! With an extra-

mult 150 de milioane de dolari cu acþiuni la sub 7

investitori au fost cã existau la acea datã 89 de

ordinary ability to persuade and a lot of perseverance,

dolari/acþiune ºi dorea sã cumpere o companie

milioane de clienþi din care 5 milioane de jucãtori

David Baazov gathered 4.1 billion dollars to buy Rational

gigant – liderul mondial în pokerul online care fãcea

rulau constant lunar, iar 60% dintre veniturile

Group (which in the meanwhile bought Fulltilt Poker, its

CELE MAI IMPORTANTE CIFRE AFLATE DE LA RATIONAL GROUP SAU DE LA AUDITUL FÃCUT DE CEILALÞI MARI INVESTITORI AU FOST CÃ EXISTAU LA ACEA DATÃ 89 DE MILIOANE DE CLIENÞI DIN CARE 5 MILIOANE DE JUCÃTORI RULAU CONSTANT LUNAR, IAR 60% DINTRE VENITURILE REALIZATE DE POKER STARS ERAU REALIZATE DE JUCÃTORII ÎNREGISTRAÞI ÎNTRE 2001-201 0, ASTA SPUNEA MULTE DESPRE ÎNCREDEREA ÎN BRAND. THE MOST IMPORTANT NUMBERS FROM RATIONAL GROUP OR FROM THE AUDIT MADE BY THE OTHER LARGE INVESTORS FOUND THAT AT THAT TIME THERE WERE 89 MILLION CLIENTS OF WHICH 5 MILLION PLAYERS ROLLED CONSTANTLY EVERY MONTH, AND 60% OF INCOME EARNED BY POKER STARS WAS DUE TO PLAYERS REGISTERED BETWEEN 2001-201 0, WHICH SAID A LOT ABOUT THE CONFIDENCE IN THE BRAND.

lifetime rival). Until the end of the summer, he convinced the Blackstone Group (a large financial investment fund headquartered in New York) to pay 1 billion dollars and to buy Amaya shares, while other investors, including BlackRock, one of the greatest hedge fund companies in the world, managing values of over 5.7 trillion dollars! also bought a great deal of shares. For the rest of the amount of 2.9 million, Baazov and Blackstone went to

venituri la acea vreme de 1,13 miliarde de dolari ºi

realizate de Poker Stars erau realizate de jucãtorii

the banks - including Deutsche Bank and Barclays.

profit în jur la 400 de milioane de dolari anual.

înregistraþi între 2001-2010, asta spunea multe

Baazov did not only convince them through persuasion,

Nimeni nu credea cu adevãrat cã aceastã tranzacþie

despre încrederea în brand.

but through numbers as well. The most important

chiar putea avea loc vreodatã, lipseau multe milioane

Gata! Înþelegerea era definitivatã! Mark Scheinberg

numbers from Rational Group or from the audit made by

de dolari...ºi în plus Poker Stars avea probleme

devenea extrem de bogat, mai bogat decât Steve

the other large investors found that at that time there

juridice cu autoritãþile fiscale americane.

Wynn (la acea vreme). ªi gândiþi-vã cã nu se vindeau

were 89 million clients of which 5 million players rolled

Se pare cã nimeni ºi nimic nu putea sã stea în calea

active imobiliare uriaºe, ci doar informaþie digitalã ºi

constantly every month, and 60% of income earned by

ambiþiei lui Baazov de a duce la bun sfârºit tranzacþia

promisiunea cã cei 89 de milioane de clienþi ai site-

Poker Stars was due to players registered between

asta. Cu rãbdare ºi abnegaþie a început pas cu pas sã-

urilor de poker Poker Stars ºi Fulltilt Poker puteau

2001-2010, which said a lot about the confidence in the

ºi punã în aplicare planul. Primul lucru pe care l-a

deveni consumatori ºi de alte lucruri, sã zicem de

brand.

fãcut a fost sã contacteze familia Scheinberg (Isai –

jocuri de cazino online sau mai ºtiu eu ce.

Done! The deal was sealed! Mark Scheinberg became a very rich man, richer than Steve Wynn (at that time). And think about the fact that no real estate assets were being sold, only digital information and the promise that those 89 million clients of the Poker Stars and Fulltilt

tatãl ºi Mark – fiul). Aceºtia au fost surprinºi la

În acel moment preþul acþiunilor Amaya a explodat

Poker sites could become consumers of other things as

început ºi totodatã neîncrezãtori în propunerea lui

(valorau cu 2600% mai mult decât în momentul

well, such as on-line casino games or what have you.

David Baazov. O perioadã l-au ignorat. Însã nu vroiau

lansãrii vânzãrii publice iniþiale), iar cele doar 12,5%

In that moment, the prices of Amaya shares sky-

sã scoatã din calcul nici o propunere. Poker Stars se

de acþiuni Amaya ale lui Baazov valorau acum 800

rocketed (they were worth 2600% more than at the

afla într-un colþ de umbrã în acea perioadã, ca sã facã

de milioane de dolari!

time of its listing on the exchange), and the only 12.5%

bani adevãraþi trebuia sã intre pe piaþa americanã,

O adevãratã lecþie de cum sã devii foarte bogat pe

of Amaya shares held by Baazov were now worth 800

iar aici doar 3 state permiteau operarea de jocuri de

banii altora!

million dollars!

noroc online: New Jersey, Delaware ºi Nevada.

A true lesson on how to become very rich on other

Încasãrile din pokerul online erau prea mici, în jur la

Epilog

10 milioane de dolari pe lunã... California pãrea

Între timp Baazov este ex-CEO al lui Amaya,

blocatã ºi este ºi acum în “proces de construire a unei

vânzându-ºi marea majoritate a acþiunilor sale cãtre

Epilogue

legislaþii pentru jocurile de noroc online suficient de

terþi. În schimb au apãrut diverse probleme cu

In the meantime, Baazov is the former CEO of Amaya,

complexã”, într-un cuvânt un dead end.

justiþia canadianã dupã ce în luna martie a anului

having sold the larger part of his shares to third parties.

ªi atunci pãrea suficient de verosimilã ideea ca

2016 Autoritatea de Supraveghere Financiarã

However, various issues have arose with the Canadian

familia Scheinberg sã facã un exit.

(Autorité des Marches Financiers (AMF)) din Canada

justice as a result of the Autorité des Marches Financiers

Ce a fãcut Baazov? Pe scurt a cumpãrat Poker Stars cu

l-a dat în judecatã pe David Baazov acuzându-l pe

(AMF) (Financial Supervisory Authority) in Canada sued

banii altor oameni! Genial! Cu o putere de convingere

acesta ºi pe alþi asociaþi ai sãi de implicare într-o serie

David Baazov and some of his associates in March 2016,

ieºitã din comun ºi cu multã perseverenþã David

de tranzacþii de acþiuni legate de acþiunile Amaya,

on grounds of their being implicated in a series of share

Baazov a fãcut rost de 4,1 miliarde de dolari pentru a

inclusiv achiziþia companiei Rational Group din 2014.

transactions related to Amaya, including the acquisition

achiziþiona Rational Group (care între timp achi-

Chiar luna aceasta (n.r. ianuarie 2018) judecãtorul de

of the Rational Group company in 2014. It was actually

ziþionase ºi pe Fulltilt Poker, rivalul sãu de-o viaþã).

caz, Salvatore Mascia, a respins cererea lui Baazov de

this month (e.n. - January 2018) when the judge on the

Pânã la sfârºitul verii, el a convins Blackstone Group

suspendare a acuzaþiilor împotriva fostului CEO

case, Salvatore Mascia, rejected Baazov’s request to

(un mare fond de investiþii financiare cu sediul în

Amaya.

suspend accusations against the former Amaya CEO.

42 CASINO INSIDE NR. 81

people’s money!


ANIVERSARE

PROGRAMUL JOC RESPONSABIL LA 6 ANI DE LA LANSARE

După ce a devenit cea mai importantă inițiativă a industriei de profil în zona responsabilității sociale, Programul Joc Responsabil va cunoaște dezvoltări importante și în 2018 Echipa Joc Responsabil promovează de peste şase ani principiile raportării corecte a companiilor de jocuri de noroc din România față de clienții acestora, contribuind activ la asigurarea unor reale raporturi de responsabilitate a industriei de profil în raport cu societatea. De asemenea, programul se află într-o permanentă dezvoltare, aducând constant în demersurile întreprinse cele mai moderne instrumente de suport pentru jucătorii cu probleme.

J

oc Responsabil este, în prezent, singurul

Psihoterapeut Leliana Pârvulescu ºi de Dr. Psiholog

Începând din 2017 Rombet, Asociaþia Organizatorilor

program naþional dedicat persoanelor care se

Conferenþiar Universitar Steliana Rizeanu. În echipa

de Jocuri de Noroc, conlucreazã activ cu Romanian

confruntã cu manifestãri adictive a jocurilor de

de peste 10 psihologi specialiºti ai programului se

Bookmakers

noroc ºi care oferã un ajutor specializat jucãtorilor ºi

regãseºte, în calitate de consultant, ºi reputatul Dr.

activitãþilor Asociaþiei Joc Responsabil ºi ale

ºi

Romslot

pentru

îndeplinirea

familiilor acestora. De aceea, echipa Programului Joc

Psiholog ºi Psihiatru Cristian Andrei.

programului cu acelaºi nume, fiind doar o chestiune de timp pânã când va deveni, ºi statutar, membru

Responsabil cautã sã dezvolte permanent intervenþii multiple asupra persoanelor care se confruntã cu

2017 a adus dezvoltãri importante

fondator al Asociaþiei. Faptul cã Rombet s-a alãturat

probleme de joc ºi a familiilor acestora pentru a acoperi

pentru Joc Responsabil

Programului Joc Responsabil reprezintã un foarte

cât mai eficient efortul de combatere a acestor efecte

• Înfiinþarea Asociaþiei Joc Responsabil

important pas înainte în impunerea programului

negative ale practicãrii în exces de jocuri de noroc.

Asociaþiile Romslot ºi Romanian Bookmakers, alãturi

drept iniþiativã susþinutã de întreaga industrie a

În timp, în cei ºase ani de dezvoltare, programul ºi-a

de Institutul pentru Relaþii Umane, cu implicarea

jocurilor de noroc.

asumat, pe lângã rolul de prevenþie ºi suportul pe

directã a dr. psiholog, Cristian Andrei, au fondat în

• Lansarea campaniei “Antrenat de majorat”

care îl oferã jucãtorilor cu probleme, ºi pe acela de a

2017 Asociaþia Joc Responsabil. Astfel, programul cu

Asociaþia Joc Responsabil a demarat, în luna

informa ºi instrui operatorii pentru asigurarea

noiembrie a anului recent încheiat, campania

unei conduite responsabile faþã de clienþi.

“Antrenat de majorat”, o campanie adresatã

Programul pune la dispoziþia jucãtorilor cu

tinerilor ºi ale cãrei obiective principale sunt:

probleme cele mai moderne instrumente de

Educarea tinerilor în legãturã cu a face

facilitare a accesului la suport de specialitate.

alegerile potrivite privind alternativele de

Portalul

propune

divertisment pe care le vor avea la vârsta

metode de auto-testare, precum ºi informaþii

majoratului, a cunoaºte riscurile implicãrii în

complete despre cum se poate solicita ajutor

activitãþi care nu corespund nivelului lor de

din partea unui psiholog specializat în

dezvoltare psiho-socialã ºi care le pot afecta

tratarea manifestãrilor adictive. Totodatã,

evoluþia ulterioarã;

programul oferã ºi o linie telefonicã gratuitã,

Creºterea reputaþiei ºi probarea implicãrii

de tip TEL-VERDE, 0800.800.099, prin

reale a industriei jocurilor de noroc în procesul

intermediul cãreia, persoanele cu probleme

de educare ºi prevenþie în rândul tinerilor.

de joc au posibilitatea de a lua un prim contact

Primul eveniment a fost gãzduit de cãtre

www.jocresponsabil.ro

Colegiul Naþional “Matei Basarab” ºi prezidat

cu unul dintre psihologii din echipa Joc Responsabil ºi de a obþine o programare la unul

acelaºi nume beneficiazã acum ºi de personalitatea

de Dr. Cristian Andrei ºi dl Helmuth Duckadam. Au

dintre cele patru cabinete Joc Responsabil.

juridicã sub care va putea atrage finanþãri

participat aproximativ 200 de elevi din clasele IX-XI

Pot fi, astfel, evaluaþi ºi trataþi, primele douã ºedinþe

nerambursabile în viitorul apropiat, pentru diverse

care s-au aflat într-un permanent dialog cu cei doi

de evaluare ºi consiliere fiind gratuite, la oricare

proiecte în zona obiectivelor pe care ºi le propune. De

reprezentanþi ai programului Joc Responsabil.

dintre cabinetele din Bucureºti, Cluj sau Iaºi. Joc

asemenea, companiile care vor dori sã susþinã

Printre temele dezbãtute s-au numãrat norocul ºi

Responsabil beneficiazã de expertiza unei echipe

efortul Joc Responsabil se vor putea alãtura asociaþiei

semnificaþia sa, banii ºi felul cum se obþin aceºtia,

formate din cei mai buni psihologi din România,

în calitate de membri asociaþi sau membri susþinãtori.

prietenie ºi rolul acesteia în educarea tinerilor, dar ºi

specializaþi în tratarea acestor probleme. Astfel,

• Rombet, un nou susþinãtor important care

distracþia pe bani sau activitãþi prin care banii se

programul este coordonat de Dr. Psiholog ºi

contribuie la înfiinþarea Asociaþiei Joc Responsabil

obþin extrem de uºor.

44 CASINO INSIDE NR. 81


PERSPECTIVE 2018 este anul în care echipa Joc Responsabil şi-a propus ca responsabilitatea socială să devină în mod deplin o trăsătură a întregii industrii. Cooptarea de noi parteneri în susținerea acțiunilor Joc Responsabil determină ca şi proiectele propuse pentru acest an să fie cu atât mai ambițioase.

Suntem mai mulți, vom fi mai buni! Romanian Bookmakers şi Romslot salută determinarea Rombet de a deveni membru fondator al Asociaţiei Joc Responsabil. Cele trei organizații care susțin programul lansează, de asemenea, invitația şi provocarea ca şi alte entități din industrie, organizații profesionale sau companii să devină membri ai Asociației Joc Responsabil. În acest început de an, cele trei organizații care susțin programul Joc Responsabil au avut o serie de consfătuiri pentru a stabili direcțiile prioritare ale acțiunilor din cadrul programului pe care îl dezvoltă. Alăturarea Rombet în susținerea programului Joc Responsabil şi unirea eforturilor celor trei organizații de reprezentare profe­sională aduce astfel şi o intensificare şi diversificare a activităților pe care şi le propune Joc Responsabil pentru 2018.

A

stfel, prioritarã pentru 2018 este continuarea campaniei “Antrenat de majorat”, prin evenimente organizate în licee din Bucureºti ºi din þarã. Comunicãrile vor fi coordonate ºi efectuate

de dr. psiholog Cristian Andrei, care deþine o vastã experienþã în relaþionarea cu tinerii. O altã importantã dezvoltare pe care programul Joc Responsabil ºi-o propune în acest an va consta în dezvoltarea unor instrumente adresate

”Programul Joc Responsabil a fost înfiinþat tocmai pentru a veni în sprijinul industriei prin promovarea, dar ºi educarea unui comportament responsabil atât în rândul operatorilor, cât ºi al jucãtorilor. Interesul tot mai ridicat de susþinere a programului, precum ºi nivelul de dezvoltare la care acesta a ajuns, ne fac încrezãtori cã industria jocurilor de noroc din România a atins un nivel de maturitate iar preocuparea pentru responsabilitate va deveni în curând parte integrantã a fiecãrei afaceri.” Viorela Rãdoi, Director Executiv ROMSLOT

exclusiv jucãtorilor cu manifestãri adictive dobândite pe platformele de jocuri de noroc online. Acestea vor fi puse în curând la dispoziþia acestei categorii de jucãtori, cu speranþa cã operatorii din acest sector îºi vor da concursul în popularizarea modalitãþilor de suport oferit, în platformele proprii. De asemenea, Asociaþia Joc Responsabil îºi reitereazã deplinul angajament în a oferi viitoarei fundaþii de interes public, care va fi înfiinþatã la nivelul membrilor Consiliului Consultativ de pe lângã ONJN, sprijinul în a-ºi atinge obiectivele pe care aceasta ºi le va propune. Astfel, programul cu acelaºi nume pregãteºte deja strategii de colaborare ºi parteneriat cu viitoarea fundaþie de interes public, înfiinþatã la nivelul Consiliului Consultativ de pe lângã Oficiul Naþional pentru Jocuri de Noroc. Transferul de expertizã cãtre noua entitate dedicatã jocului responsabil va fi cu atât mai important de efectuat, cu cât este cert cã, la cei ºase ani de la începerea activitãþii, programul Joc Responsabil ºi-a atins obiectivele de dezvoltare ºi poate fi, astfel, un valoros reper ºi partener pentru viitoarea fundaþie.

“Faptul cã, în prezent, trei dintre cele mai importante organizaþii profesionale susþin programul Joc Responsabil se traduce în obligaþia ca proiectele pe care ni le vom propune în continuare sã aibã impact ºi dimensiuni naþionale. De asemenea, consider cã Asociaþia Joc Responsabil devine astfel un obligatoriu partener al autoritãþii de stat în zona combaterii adicþiei de jocuri de noroc”. Doru Gheorghiu, Director Executiv Romanian Bookmakers “Dezideratul Rombet este sã ducem preocupãrile noastre constante din sfera jocului responsabil la un nivel superior, împreunã cu colegii noºtri din Asociaþia Joc Responsabil. Credem cã doar prin acþiuni comune ale industriei se vor putea naºte programe care sã aibã un impact real în piaþã, ºi sã ajute cu adevãrat jucãtorii ºi operatorii deopotrivã, pentru o industrie ºi mai puternicã, cu o preocupare sporitã pentru fiecare jucãtor”. Aceastã Asociaþie va deveni un vehicul de referinþã în Europa, ca model de conlucrare spre un deziderat social comun al unei întregi industrii.” Bogdan Coman, Director Executiv Rombet.

NR. 81 CASINO INSIDE 45


CASINOS

Secretele Cazinourilor (XXVIII)

Poţi să dai lovitura în Las Vegas şi cu bani puţini Turiştii sunt fierţi după „mocăciuni”, iar managerii de cazinouri li le oferă cu vârf şi îndesat pentru a-i ţine cât mai mult înăuntru, la masa de joc ► DE GIGI STANCU

N

evada este capitala americanã a jocurilor de noroc ºi unul dintre cele doar patru state, alãturi de Delaware, New Jersey ºi

Pennsylvania, care permit orice fel de pariu. Miezul este “Las Vegas Strip”, un bulevard de aproape 7 kilometri din centrul oraºului în care sunt concentrate majoritatea restorturilor de lux ºi a cazinourilor. Iar bãtaia pe clienþi e mare ºi de multe ori în favoarea acestora.

Dupã-amiezele, cele mai ieftine momente în cazinou Ideea cã n-ai ce sã cauþi în Las Vegas decât dacã eºti plin de bani a intrat în folclorul general ºi mulþi nici nu se mai obosesc sã verifice informaþiile. Preju­de­ cata rãmâne un fel de Biblie incontestabilã ºi turiºtii sar de multe ori din capul locului peste aceastã posibilã destinaþie. ºi totuºi, se poate ºi altfel! Trecând peste faptul cã poþi sã faci Bucureºti - Las Vegas ºi retur cu aproximativ 600 de euro, nici ºederea acolo nu trebuie neapãrat sã te îndoaie financiar, mai ales dacã te duci acolo sã joci, nu sã te plimbi zilnic prin Deºertul Mojave. Iar pentru asta existã “Happy Hours”. Ce e asta? Nimic altceva decât strategia managerilor de cazinouri de a-ºi pãstra sau atrage clienþii în sãlile de jocuri chiar ºi în momentele moarte de peste zi, când aceºtia ar prefera sã fie în altã parte. Cum se face? Dã-le mâncare ºi bãuturã mai

CELE MAI BUNE PERIOADE DE CÃLÃTORIE ÎN LAS VEGAS SUNT DIN MARTIE PÂNÃ ÎN MAI ªI DIN SEPTEMBRIE PÂNÃ ÎN NOIEMBRIE. ASTA DACÃ NU VREÞI SÃ VÃ PRÃFUIÞI ÎN MIJLOCUL UNOR FURTUNI DE NISIP SAU SÃ VÃ UDE PÂNÃ LA PIELE NIªTE PLOI TORENÞIALE CARE SE ABAT REGULAT CHIAR ªI ASUPRA DEªERTULUI MOJAVE. THE BEST TRAVEL PERIODS FOR LAS VEGAS ARE FROM MARCH UNTIL MAY AND FROM SEPTEMBER UNTIL NOVEMBER. THAT IS IF YOU DO NOT WISH TO GET FULL OF SAND BECAUSE OF SAND STORMS OR GET SKIN WET BECAUSE OF HEAVY RAINS WHICH REGULARLY FALL EVEN OVER THE MOJAVE DESERT.

quesadilla mexicanã cu 5 dolari în orice zi a sãptãmânii, dar doar între orele 4 ºi 7 dupã-amiazã. Unii ºefi de cazinouri, mai cinici ºi mai puþin ahtiaþi dupã aglomeraþie, oferã aceste discounturi în intervale orare mult mai scurte, doar pentru a le

ieftinã ºi ei îþi vor da diferenþa înapoi, fiind puþin

poþi sã consumi decât dacã joci, pentru restul

putea vinde ºi ei în pachete turistice care nu trebuie

probabil s-o pãstreze pentru vreo facturã care

existând la doi paºi, în acelaºi resort, cele mai tari

sã parã cu ceva mai prejos decât ale concurenþei.

trebuie plãtitã la întoarcerea acasã! Deºi ideea acestor

restaurante ºi cele mai cool baruri. La acest capitol

Milos Cosmopolitan este unul dintre aceste locuri,

reduceri era mai popularã cu ceva ani în urmã, când

parcã vã trece dorul de România, nu? Ei bine,

care oferã doar o orã ºi jumãtate de reduceri efective,

industria nu-ºi revenise încã pe Strip-ul din Las

asemãnãrile se opresc aici!

ºi atunci berea necostând mai puþin de ºase dolari, iar

Vegas existã încã peste 100 de locuri în care poþi

Pentru a beneficia de aceste “Happy Hours” trebuie

platoul cu gustãri sãrind de 10 dolari. Totuºi, cele mai

mânca ºi bea numai lucruri fine la preþuri derizorii,

sã þineþi minte bine intervalul orar în care se aplicã,

frumoase poveºti în stil Las Vegas se scriu cu cei care

cu condiþia sã joci. Unii au pus ºi o limitã minimã de

mai ales cã nu e la toate la fel. The Pub Monte Carlo

au bãgat în aparate 5 sau 10 dolari ºi au avut apoi

pariere pentru a beneficia de reducerile de la bar sau

încearcã sã te atragã cu jumãtate de preþ la orice

nevoie de un sac. Pentru restul, ce s-a întâmplat acolo

restaurant. Spre exemplu, dacã vrei sã bei o bere cu 3

produs din bar doar de luni pânã vineri, între orele

rãmâne, conform proverbului, acolo!

dolari în loc de 9 la Golden Nugget atunci trebuie sã

15:00 ºi 18:00. La El Segundo Sol Fashion Show Mall

MGM Grand e perla oraºului

bagi într-un aparat mãcar 10 dolari. De fapt, aceastã

poþi sã bei un shot de tequilla cu 3 dolari, o bere cu 4

Ideea de “Happy Hours” nu e însã singura prin care se

regulã se aplicã la majoritatea sãlilor de joc, unde nu

dolari, o margarita cu 5 dolari ºi sã mãnânci o

încearcã atragerea jucãtorilor în cazinouri sau

46 CASINO INSIDE NR. 81


CASINOS

► BY GIGI STANCU

Tourists are nuts for “the free stuff”, and casino managers give them to them, and then some, just to keep them at the game table longer

The Secrets of Casinos (XXVIII)

You can hit the jackpot in Las Vegas with just a few bucks

N

evada is the American gambling capital

Afternoons are the cheapest moments of the day

done otherwise, as well! Overlooking the fact

and only one of the four states, alongside

in casinos

that you can get from Bucharest to Las Vegas

Delaware, New Jersey and Pennsylvania,

The idea that there is no place for you in Las

and back with approximatively EUR 600, your

allowing any kind of betting. The core is the “Las

Vegas unless you have a lot of money has made

stay there does not necessarily have to empty

Vegas Strip”, an almost 7 kilometers long

its way into the general folklore and many don’t

your pockets, especially if you are going there

boulevard in the city’s center, where most of the

even bother to verify the information. The

just for the gambling, and not to take daily trips

casinos and luxury resorts are found. The fight

prejudice remains as an incontestable Bible and

through the Mojave Desert. And for this exact

over clients is great and many times, in their

tourists often reject this possible destination

purpose, there are “Happy Hours”. What is that?

favor.

from the very beginning. However, things can be

Nothing more than the casino managers’

NR. 81 CASINO INSIDE 47


CASINOS

EªTI GENUL CARE BIFEAZÃ SUPERLATIVELE DIN FIECARE DESTINAÞIE? MERGI ATUNCI LA THE VENETIAN ªI THE PALAZZO, DOUÃ STABILIMENTE COMBINATE CARE FORMEAZÃ CEL MAI MARE RESORT DIN STATELE UNITE ALE AMERICII, PESTE MGM GRAND. LASÃ SELFIE-URILE! NU O SÃ CUPRINZI ÎN ELE DECÂT O MICÃ PARTE DIN GIGANT! ARE YOU THE TYPE CHECKING OFF ALL THE HIGHLIGHTS FOR EACH DESTINATION? THEN GO TO THE VENETIAN AND THE PALAZZO, TWO COMBINED ESTABLISHMENTS WHICH FORM THE GREATEST RESORT IN THE UNITED STATES OF AMERICA, OVER THE MGM GRAND. STOP WITH THE SELFIES! YOU WILL ONLY CAPTURE JUST A SMALL PART OF THE GIANT IN A SELFIE!

strategy to keep or attract their clients on casino

MGM Grand, the city’s pearl

floors even during the dead periods of time

The “Happy Hours” idea is not, however, the only

during the day, when they prefer to be

way of attracting players in casinos or keeping

somewhere else. How is it done? Give them

them there once they are in. The Las Vegas

cheaper food and booze and they will give you

resorts are true amusement parks and between

menþinerea acolo a celor care au intrat deja.

back the difference in price, it being unlikely that

two bad hands the clients can refresh their

Resorturile din Las Vegas sunt adevãrate parcuri de

they keep it for any bills needing to be paid back

appetite for gambling by relaxing at the SPA, pool,

distracþii ºi între douã mâini proaste clienþii îºi pot

home! Even though the idea of these discounts

getting a massage, ski-jet racing on lakes created

reface pofta de joc prin momente de relaxare la SPA,

was more popular several years ago, when the

in from of hotels or concerts held by the world’s

piscinã, masaje, curse pe ski jet în niºte adevãrate

industry hadn’t yet recovered, there are still 100

best artists. The king in this respect, due to its

lacuri amenajate în faþa hotelurilor sau concerte în

places where you can eat and drink only the

complexity, is the colossal MGM Grand which

care presteazã cei mai tari artiºti ai lumii. Rege este la

finer things at cheap prices, as long as you

holds the largest hotel in the USA with 5,124

acest capitol datoritã complexitãþii lui colosul MGM

gamble. Some people have even imposed

rooms. It is truly big because of its 30 floors, its

Grand care deþine cel mai mare hotel din SUA cu

themselves a betting limit as to benefit from the

35,000 square meters on which it is built or the

5.124 de camere. Mare cu adevãrat nu-l fac însã cele

bar or restaurant discounts. For example, if you

139 poker tables functioning alongside the 2,500

30 de etaje, cei 35.000 de metri pãtraþi pe care este

drink a beer for 3 dollars instead of 9 at the

slot machines. MGM Grand Garden Arena is the

construit sau cele 139 de mese de poker care se

Golden Nugget, then you have to put another at

true icing on the cake and the ingredient that

desfãºoarã lângã cele 2.500 de aparate de joc. MGM

least 10 dollars in a machine. In fact, this rule

nobody actually has in Las Vegas. This is the hall

Grand Garden Arena este cireaºa de pe tort ºi

applies to most casino floors, where you cannot

were the most famous boxing matches in history

ingredientul pe care nu prea îl are nimeni în Las

consume unless you play, and for the rest, at only

took place, and we give as an example only

Vegas. În aceastã salã s-au disputat cele mai tari

a few steps away, in the same resort, you can

Holyfield vs. Tyson, De La Hoya vs. Mayweather

meciuri de box din istorie, dintre care amintim doar

find the best restaurants or the coolest bars.

or Mayweather vs. Pacquiao, but also the Grammy

Holyfield vs. Tyson, De La Hoya vs. Mayweather sau

You’re not missing Romania too much when

Awards in 2014, 2015 and 2017. Here, you can

Mayweather vs. Pacquiao, dar ºi Premiile Grammy

thinking about this, are you? Well, resemblances

see Cher, Bruno Mars in concert every month or

din 2014, 2015 ºi 2017. Acolo puteþi sã-i vedeþi lunar

stop here!

the incredible show of those performing in Cirque

concertând pe Cher, Bruno Mars sau performând în

In order to enjoy these “Happy Hours”, you have

du Soleil. And if this still does not keep you inside

incredibilul lor show pe cei de la Cirque du Soleil. ºi

to remember the applied schedules very well,

or make you step over the threshold of a casino,

dacã nici asta nu te face sã rãmâi cuminte în interior

especially considering that they are not the same.

then you are immune to feeling!

sau sã calci pragul cazinoului, atunci eºti imun la

The Pub Monte Carlo tries to lure you in with half

It seems hard to believe, but history can be

emoþie!

price for anything at the bar, only from Monday to

learned in Las Vegas. And not just any history, a

Pare greu de crezut, dar în Las Vegas se poate învãþa

Friday, between 15:00 and 18:00. At El Segundo

bloody one. That is because gangster movie lovers

istorie. ºi nu oricare, ci una sângeroasã. Asta pentru

Sol Fashion Show Mall you can drink a shot of

walking down the Strip cannot miss the famous

cã iubitorii filmelor cu mafioþi care calcã pe Strip nu

tequila with 3 dollars, a beer for 4 dollars, a

Flamingo, casino founded in 1946 by Bugsy

au voie sã rateze celebrul Flamingo, cazinoul înfiinþat

margarita for 5 dollars and eat a Mexican

Siegel, one of the greatest gangster of the 1920s,

în 1946 de Bugsy Siegel, unul dintre cei mai mari

quesadilla for 5 dollars on any day of the week,

1930s and 1940s, when Las Vegas was nothing

mafioþi ai anilor 1920, 1930 ºi 1940, când în Las

but only between 16:00 and 19:00. Some casino

more than just a few slot machines and the sand,

Vegas nu erau decât câteva aparate ºi nisipul, bun

managers, more cynical and less in love with

good only for hiding the bodies of gang war

doar pentru a ascunde cadavrele victimelor rãzboa-

crowds, offer these discounts during shorter time

victims. The Flamingo has remained an attraction

ielor dintre bande. Flamingo a rãmas o atracþie ºi

intervals, only with the purpose of selling in

over time, and you can stay in the four star the

peste vremuri, iar în stabilimentul de patru stele se

tourist packs and not seem anything less than

establishment even nowadays and only for 60

poate sta acum ºi cu 60 de dolari pe noapte. Las

the competition. Milos Cosmopolitan is one of

dollars a night. Las Vegas represents an attrac-

Vegas reprezintã o atracþie pentru jucãtori ºi datoritã

these places, offering only an hour and a half of

tion for player due to the fact that it is the only

faptului cã este singurul stat din vestul SUA care

actual discounts, and then, the beer costs less

state in the USA allowing on-line betting, a

permite pariurile online, o “Cutie a Pandorei” nedes-

than six dollars and the hors d’oeuvres plate is

“Pandora’s Box”, unopened yet in the rest of the

chisã încã în restul teritoriilor din stânga Râului

more than 10 dollars. However, the most beautiful

territories left of the Mississippi River.

Mississippi.

Las Vegas-style stories are written by those who

Conclusion: What Las Vegas without a bank loan?

Concluzie: Vrei Las Vegas fãrã credit la bancã?

have put in 5 or 10 dollars into a machine and

Find out all you can about the “Happy Hours”,

Informeazã-te despre “Happy Hours”, trece pragul

then needed a bag. For the rest of them, as the

walk into the finest places and try your luck! If

celor mai atractive localuri ºi încearcã-þi norocul! În

saying goes, what happens in Vegas, stays in

you don’t get lucky, at least you’d have been

caz de ghinion, mãcar nu vei pleca pe burta goalã!

Vegas!

unlucky on a full stomach!

48 CASINO INSIDE NR. 81


COUNTRY REPORT Mare, soare şi nisip fin găseşti în foarte multe locuri de pe această planetă, iar giganţii din industria turismului ştiu asta. Având în faţă o competiţie tot mai dură, responsabilii cu politicile de promovare ale diverselor destinaţii exotice au încercat să mai ofere şi altceva pe lângă tihnă, lux şi servicii ireproşabile. Iar dominicanii pot fi premiaţi pentru vizionarism. ► DE GIGI STANCU

Republica Dominicană, paradisul jucătorilor

Ţărişoara din Marea Caraibelor nu e doar o destinaţie de vis pentru cei care iubesc luxul, ci şi un rai al pasionaţilor de jocuri de noroc Turism ºi gambling Republica Dominicanã a avut tot timpul aceastã climã ºi a fost de când se ºtie scãldatã de caldele ape ale Mãrii Caraibelor. Totuºi, pânã prin anii ’90, cu excepþia unor americani dornici de aventurã, puþinã lume se îngrã­ mãdea sã calce þãrmurile pe care a debarcat pentru prima datã Cristofor Columb în campania care avea sã se lase cu descoperirea Americii. Minþile lumi­nate de la Santo Domingo, capitala de unde este cârmuitã þãri­ ºoa­ra cu aproape 11 milioane de locuitori, s-au strâns însã la o masã pentru a discuta ce le mai trebuie pentru a face bani din ce le-a dat natura fãrã sã facã nimic. ºi cu toþii s-au oprit la douã aspecte cheie care aveau sã fie nu doar câºtigãtoare, ci chiar geniale. Pe fiecare din cele 3 pãrþi care au ieºire la mare, pentru cã în vest e “blocatã” de Haiti, Republica Dominicanã ºi-a construit o serie de resorturi de lux cu vârf de lance spre banii

CEL MAI MARE RESORT & CASINO DIN REPUBLICA DOMINICANÃ E HARD ROCK PUNTA CANA. O SÃPTÃMÂNÃ ÎN MARTIE ÎNTR-O SUITÃ KING LA ACEST STABILIMENT DE 5 STELE VÃ COSTÃ ÎN JUR DE 5.000 DE EURO. PENTRU ZBORUL PÂNÃ LA AEROPORTUL SITUAT LA MAXIMUM O JUMÃTATE DE ORÃ DISTANÞÃ CU TAXI-UL TREBUIE SÃ MAI FACEÞI ROST DE ÎNCÃ 500 - 600 DE EURO DE PERSOANÃ. BUGETUL PENTRU CAZINOU FÃCEÞI-L SEPARAT. THE BIGGEST CASINO & RESORT IN THE DOMINICAN REPUBLIC IS HARD ROCK CASINO PUNTA CANA. A WEEK IN A KING SUITE IN THIS 5 STAR ESTABLISHMENT WILL COST YOU ABOUT EUR 5,000. FOR THE FLIGHT TO THE AIRPORT LOCATED AT AT MOST HALF AN HOUR AWAY BY TAXI, YOU HAVE TO PAY ANOTHER EUR 500-600 PER PERSON. THE CASINO BUDGET IS SEPARATE. 50 CASINO INSIDE NR. 81

nord-americanilor ºi europenilor: Punta Cana. Apoi, din 2000 pânã 2011 s-a pus la punct o legislaþie în do­ me­niul jocurilor de noroc care avea sã devinã cheia succesului. Astfel, cazinourile, cu toate jocurile lor posi­ bile, au fost permise dintr-o datã în Republica Domini­ canã, care a devenit un paradis în acest domeniu. Nu ºi unul fiscal pentru cã acest gen de afacere s-a impozitat


COUNTRY REPORT You can find sea, sun and soft sand in many places on this planet, and the giants of the tourism industry now this. Faces a more and more harsh competition, those responsible for the promotion policies of different exotic destinations have tried to offer something more than just rest, luxury and impeccable services. And the Dominicans should be awarded for vision. ► BY GIGI STANCU

The Dominican Republic, the players’ paradise The little country in the Caribbean Sea is not only a dream destination for those loving luxury, but also a paradise for gambling enthusiasts Tourism and gambling

Americans and the Europeans’ money: Punta Cana. Then, from 2000 until

The Dominican Republic has had this climate all the time and has always been

2011, a legislation was established in the field of gambling which was to

washed in the warm waters of the Caribbean Sea. However, until the 90’s, with

become the key to success. As such, the casinos, with all their possible games,

the exception of certain adventure-seeking Americans, few people rushed to

were allowed for the first time in the Dominican Republic, which became a

walk its beaches on which Cristopher Columbus first set foot on in his campaign

paradise in the field. Not tax-wise, as this business was heavily taxed, first by

which led him to discover America. The enlightened minds in Santo Domingo,

25% on profit, then, in a few years, with 29% on profit. As to not throw chaos

the capital from which the little country with almost 11 million inhabitants is

within a conservative society, 80% practicing catholic and unprepared to face

ruled, have gathered around a table to discuss what they need to make money

such a wave of temptation, the natives were prohibited access to such places. It

with what nature gave them, without doing anything more. And they all agreed

was clearly stipulated that these casinos had been created as to attract tourists

on two key aspects which were to be not only successful, but actually brilliant.

and this pas precisely the reason for which they were allowed only within hotel

On each of the 3 sides opening to the sea, because in the west, it is “blocked” by

premises. Practically, if you do not own a resort, you won’t receive a permit from

Haiti, the Dominican Republic built a series of luxury resorts targeting the North-

the Government as to carry out an activity in the gambling industry.

EVITAÞI LUNILE AUGUST, SEPTEMBRIE ªI OCTOMBRIE, FOARTE INSTABILE CLIMATIC ªI LOVITE DES DE CICLOANE ªI URAGANE. IRMA A FÃCUT RAVAGII PE COASTA DE SUD ÎN PRIMA SÃPTÃMÂNÃ A LUNII SEPTEMBRIE A ANULUI TRECUT, CÂND 20.000 DE TURIªTI AU FOST EVACUAÞI DE URGENÞÃ ªI TOATE CAZINOURILE AU FOST ÎNCHISE. ÎN ACESTE CONDIÞII, NOROC ªI VÂNT ÎN PÂNZE! AVOID AUGUST, SEPTEMBER AND OCTOBER, AS THEY ARE INSTABLE AND ARE OFTEN HIT BY CYCLONES AND HURRICANES. IRMA DID A LOT OF DAMAGE TO THE SOUTH COAST IN THE FIRST WEEK OF SEPTEMBER OF LAST YEAR, WHEN 20,000 TOURISTS WERE EVACUATED AND ALL CASINOS WERE CLOSED. UNDER THESE CONDITION, GOOD LUCK AND FULL SPEED AHEAD! NR. 81 CASINO INSIDE 51


COUNTRY REPORT tot timpul gras, mai întâi cu 25% din profit, iar de câþiva ani chiar cu 29% din profit. Pentru a nu arunca haos într-o societate conservatoare, în proporþie de 80% catolicã practi­ can­tã ºi nepregãtitã sã facã faþã acestui val de tentaþii, na­ tivilor le-a fost interzis accesul în astfel de locuri. Li s-a comu­nicat clar cã aceste cazinouri au fost înfiinþate doar pentru a atrage turiºti ºi tocmai din acest motiv au fost

AVEÞI GRIJÃ LA IEªIREA DIN RESORTURI, NERECOMANDATÃ FÃRÃ GHIZI LOCALI ªI DECÂT ÎN GRUPURI MARI! CRIMINALITATEA ªI INFRACÞIUNILE STRADALE SUNT LA COTE ÎNALTE ÎN REPUBLICA DOMINICANÃ ªI PE CÂT DE COCOLOªIT ªI DE ÎN SIGURANÞÃ TE SIMÞI ÎN HOTELURI ªI CAZINOURI, PE ATÂT DE OSTIL ªI DE VICTIMÃ EªTI PRIVIT PE STRADÃ. BE CAREFUL UPON EXITING THE RESORTS, NOT RECOMMENDED WITHOUT LOCAL GUIDES AND ONLY IN LARGE GROUPS! THE STREET CRIMES AND OFFENSES ARE IN HIGH NUMBERS IN THE DOMINICAN AND HOWEVER SAFE AND PAMPERED YOU FEEL IN THE HOTELS AND CASINOS, YOU’LL BE MET BY HOSTILE EYES LOOKING AT YOU AS A VICTIM ON THE STREET.

permise doar în incinta hotelurilor. Practic, dacã nu eºti posesorul unui resort nu vei primi de la Guvern licenþã ºi pentru desfãºurarea unei activitãþi în industria jocurilor de noroc.

The biggest casino is Hard Rock Casino Punta Cana

Cel mai mare cazinou e Hard Rock Casino Punta Cana

Therefore, all over the Dominican Republic blossomed such pairs, Hotel & Casino, and

Astfel, pe tot cuprinsul Republicii Dominicane au înflorit pe-

currently their number reaches 40, 18 in Punta Cana, 12 in Santo Domingo and the

rechile de acest gen, Hotel & Casino, iar în prezent numãrul

rest are scattered in destinations as beautiful as the rest, but less known, such as

lor bate spre 40, 18 în Punta Cana, 12 în Santo Domingo ºi

Puerto Plata, Santiago de los Caballeros, Bayahibe, Bavaro or Boca Chica. Punta Cana

restul rãspândite prin destinaþii la fel de frumoase, dar mai

is, however, the paradise, this city having been evaluated by the profile sites as

puþin cunoscute, gen Puerto Plata, Santiago de los Ca-

owning 4 of the best 5 casinos in the Dominican. The best one if The Hard Rock

balleros, Ba­ya­hibe, Bavaro sau Boca Chica. Punta Cana e în-

Casino, establishment built on 4,100 square meters in an oasis taken out of Johnny

sã raiul, acest oraº fiind evaluat de site-urile de profil ca deþi-

Depp movies. This offers 450 slot machines and video games, 40 game tables,

nând 4 dintre cele mai tari 5 cazinouri din Dominicanã. Cel

Roulette, poker hall opened 20 hours out of 24, Blackjack, Baccarat, Dice and many

mai mare este The Hard Rock Casino, stabiliment construit

more. For now, it only lack sports betting, which they are working on, but a William

pe 4.100 de metri pãtraþi într-o oazã ruptã din filmele cu Joh-

Hill franchise awaits you in most of the other casinos in the Dominican were dog and

nny Depp. Acesta oferã 450 de Slot-machines ºi jocuri video,

horse racing, cock fights and baseball are the most sought after. This lack of sports

40 de mese de joc, Ruletã, salã de Poker deschisã 20 de ore

betting doesn’t affect the colossal “Hard Rock” in Punta Cana, which for years now, is

din 24, Blackjack, Baccarat, Zaruri ºi multe altele. Deocam-

the second biggest casino in the Caribbean, after the famous “The Atlantis” in

datã, îi lipseºte doar pa­riurile sportive, aspect la care se lu-

Bahamas. Once this Pandora’s Box was opened, it was hard to believe that the locals’

creazã, dar o francizã a William Hill vã aºteaptã cam în ma-

implication could be held off for long.

joritatea celorlalte cazionouri din Republica Dominicanã

The locals were finally permitted to play

unde cursele de câini ºi de cai, luptele de cocoºi ºi baseball-ul

So, it has been a few years now since they are allowed to enter and play in a casino,

sunt cele mai cãutate întreceri. Aceastã lipsã nu îl afecteazã

fact which led to an explosion of the country’s economy, the most powerful in the

foarte mult pe colosul „Hard Rock”, din Punta Cana, care e de

area. However, the 6 million tourists which have crossed its threshold in the 2016-

ani buni al doilea cel mai mare cazinou din zona Caraibelor

2017 season have made the difference and await 6.5 million during the next season,

dupã celebrul „The Atlantis”, din Bahamas. Odatã deschisã

most of them from the USA and Canada. Besides the casino-specific games, the

aceastã „Cutie a Pandorei”, era greu de crezut cã se va putea

Dominican has a true tradition in lottery, but it has nothing to do with tourism, but

amâna prea mult implicarea localnicilor în fenomen.

under the direct jurisdiction of the state, which also organizes the lottery. Dominicans

Localnicii au primit în sfârºit voie sã joace

are the weakest when speaking about the on-line industry, where the remission

Astfel, de câþiva ani ºi ei au voie sã intre ºi sã joace la cazinou,

offered by casinos in 2000 is being delayed. Amaya, the “mother” of the famous

fapt care a fãcut sã explodeze economia acestei þãri, cea mai

PokerStars and FullTilt platforms, available in Romania as well, have obtained in

puternicã din zonã. Totuºi, cei peste 6 milioane de turiºti

2011, the first and only license to function on the internet, but no actually games

care i-au trecut pragul în sezonul 2016-2017 au fãcut

have taken place until today. According to the press in the area, the problem is the

diferenþa ºi se aºteaptã 6,5 milioane sezonul viitor, cei mai

manner of taxing, upon which the implicated parties have yet to agree on.

mulþi din SUA ºi Canada. Pe lângã jocurile specifice cazinourilor, Republica Do­minicanã are o mare tradiþie ºi în loterie, dar ea nu are le­gã­turã cu turismul, ci intrã sub jurisdicþia directã a statului, care o ºi organizeazã. Cel mai slab stau dominicanii la industria online, unde se amânã dezlegarea oferitã cazinourilor în anii 2000. Amaya, „mama” celebrelor platforme PokerStars ºi FullTilt, disponibile ºi în România, au obþinut în 2011 prima ºi singura licenþã de funcþionare pe internet, dar nu s-au efectuat nici pânã azi jocuri efective. Mãr al discordiei este, conform presei din zonã, modalitatea de taxare, asupra cãreia pãrþile implicate n-au ajuns încã la un consens. În plus, ideea dominicanilor a fost de a-i atrage pe turiºtii - jucãtori acolo, nu de a le facilita marilor companii din domeniu înfiinþarea de la distanþã a unor sugative de pe urma cãrora Republica Domini­canã sã nu câºtige mare lucru. Pânã la urmã, aºa ºi este! Dacã vrei sã

Concurrently, the Dominicans’ idea was to attract tourists - players, not to facilitate

joci poker online, o poþi face ºi din sufrageria ta, de ce sã te

large companies in the field’ remote creation of leaches from which the Dominican

mai duci pânã în Dominicanã?

Republic won’t have much to gain. In the end, that’s how it actually is! If you want to

Concluzie: Turismul ºi jocurile de noroc merg mânã în mânã

play on-line poker, you can do it in your living room, why go to the Dominican?

în Republica Dominicanã ºi nu poþi sã guºti complet una,

Conclusion: Tourism and gambling go hand in hand in the Dominican Republic and

fãrã cealaltã.

you cannot have one without the other.

52 CASINO INSIDE NR. 81


ONLINE

Top 3 jocuri de casino online

cu specific de iarnă pe care le poţi accesa de pe mobil ► DE MIRCEA PANAIT

Iarna s-a instalat în drepturi, iar nopţile lungi şi friguroase te pot face să te gândeşti la ce ai putea juca. Mai mult decât atât, să joci stând comfortabil în pat sau în fotoliu, poate fi foarte atractiv. Şi pentru că toţi avem telefoane mobile, smartphone-uri sau tablete, în acest număr vă prezentăm un top al jocurilor de iarnă de cazino pe care le poţi juca online de pe mobilul tău. Chiar dacă foloseşti iOS ori Android, jocurile prezentate sunt accesibile pe ambele platforme, producătorii luând în calcul acest lucru.

LUCKY ANGLER - SNOWY CATCH ESTE UN JOC NETENT ªI TE VA CUCERI DIN PRIMA CLIPÃ. DAR ESTE MULT MAI MULT DECÂT UN NUME ªI O TEMÃ DE IARNÃ. LUCKY ANGLER – SNOWY CATCH IS A NETENT GAME AND IT SHALL WIN YOU OVER IMMEDIATELY. BUT IT IS MUCH MORE THAN JUST A NAME AND A WINTER THEME.

Top 3 winter themed on-line casino games which you can access on your mobile phone

► BY MIRCEA PANAIT

Winter has come, and the long and cold nights can make you think about what you can play. More than that, playing while sitting comfortably in bed or on an armchair, may be very attractive. And because we all have mobile phones, smart phones or tablets, in this edition, we present to you a top of winter themed casino games that you can play on-line on your mobile phone. Even if you use iOS or Android, the presented games are accessible on both platforms, producers having considered this aspect. 54 CASINO INSIDE NR. 81


ONLINE Lucky Angler – Snowy Catch

Lucky Angler – Snowy Catch

Lucky Angler - Snowy Catch este un joc NetEnt, cârli-

Lucky Angler – Snowy Catch is a NetEnt game, the lucky hook being enthu-

gul norocos fiind entuziasmant pentru iubitorii iernii.

siastic for winter lovers. If you are also a fisherman, the game will win you

Dacã eºti ºi pescar, jocul te va cuceri din prima clipã.

over at first glimpse. But it is much more than just a name and a winter the-

Dar este mult mai mult decât un nume ºi o temã de

me.

iarnã.

The slot comes with wild and scatter symbols, as well as an entire series of

Slotul vine cu simboluri wild ºi scatter precum ºi o se-

other wonderful symbols. The scatter symbols allow for free spins, and the

rie întreagã de alte simboluri minunate. Simbolurile

wild symbols are those in the game’s forefront. If a wild symbol appears and

scatter aduc rotiri gratuite, dar simbolurile wild sunt

then becomes part of a payment line, it will stick to the reel. It will disappear

cele aflate în prim-planul jocului. Dacã apare un sim-

only until it shall not be used in any way. More wild symbols may appear and,

bol wild ºi apoi devine parte a unei linii de platã, aces-

also, to remain stuck on the reel bringing repeated winnings.

ta se lipeºte de rolã. Va dispãrea numai pânã nu va fi

Excellent music, very well designed cartoons and the wild “sticky” and

folosit în niciun fel. Mai multe simboluri wild pot sã

satisfying symbols make this game memorable. More than that, it’s perfect

aparã ºi, de asemenea, sã rãmânã prinse de rolã adu-

for rolling a bonus on the slot machines or to just have fun.

când câºtiguri repetate. Muzicã excelentã, desene animate foarte bine realizate ºi simbolurile wild “lipicioase” ºi aducãtoare de satisfacþii fac ca acest joc sã fie memorabil. Mai mult decât atât, este perfect pentru a rula un bonus la sloturi sau pentru a te distra pe cinste. Wild North Situat într-o pãdure acoperitã cu zãpadã, plinã de animale sãlbatice, Wild Nord este unul dintre sloturile de iarnã excepþionale. O gamã incredibilã de bonusuri ºi atmosfera creatã, îl plaseazã în topul preferinþelor mele. Slotul are 40 de linii de câºtig montate în rolele sale de 5 × 3. Dacã adaugi ºi cel 7 runde bonus care sunt uºor de obþinut, deja devine foarte interesant. Fiecare simbol din slot are o capacitate specialã care poate fi activatã prin iniþierea rundei bonus. Apoi, vei selecta aleator un simbol standard, care va obþine apoi o abilitate deosebitã când va fi rotit pe urmãtoarea rundã. Acestea includ: The Great Wilderness - simbolurile Mega vor fi disponibile pe rolele 2-5 ºi vor fi oferite 3 rotiri gratuite pentru Wild North Wolf Spin Feature. Wild Lynx - Simbolul Wild Lynx va acoperi 2 tamburi

SITUAT ÎNTR-O PÃDURE ACOPERITÃ CU ZÃPADÃ, PLINÃ DE ANIMALE SÃLBATICE, WILD NORD ESTE UNUL DINTRE SLOTURILE DE IARNÃ EXCEPÞIONALE. SITUATED IN A SNOW-COVERED FOREST, FULL OF WILD ANIMALS, WILD NORTH IS ONE OF THE EXCEPTIONAL WINTER SLOT MACHINES. Wild North Situated in a snow-covered forest, full of wild animals, Wild North is one of the exceptional winter slot machines. An incredible range of bonuses and the created atmosphere, puts it in the top of my favorites. The slot machine has 40 win lines mounted on its 5 x 3 reels. If you also add the 7 rounds bonus which is easy to achieve, it already becomes very interesting. Each symbol on the slot machine has a special capacity which can be activated by initiating the bonus round. Then, you shall randomly select a standard symbol, which shall then obtain an incredible ability when spun on the next round. These include: The Great Wilderness - the Mega symbols shall be available on the 2-5 reels and 3 free spins shall be offered for Wild North Wolf Spin Feature. Wild Lynx - the Wild Lynx symbol shall cover 2 rolls and 3 free spins shall be offered.

NR. 81 CASINO INSIDE 55


ONLINE ºi vor fi oferite 3 rotiri gratuite.

Run Reindeer - a free spin granted. Subsequently, a free re-spin is given if

Run Reindeer - Un spin gratuit acordat. Ulterior, un

the Reindeer covers all the 2, 3 and 4 reels or creates a bloc of 3 x 3.

re-spin liber este dat dacã simbolurile Reindeer aco-

Savage Bear - a free spin is granted, and the 5x - 30x multiplier is launched.

perã toate rolele 2, 3 ºi 4 sau creeazã un bloc 3 × 3.

Wolf Pack - a single free spin, if Wolf reappears, then another re-spin is gi-

Savage Bear - Se acordã o rotaþie gratuitã, iar multi-

ven. All wolf symbols are sticky.

plicatorul de 5x - 30x este declanºat.

Eyes of the Owl - One free spin. The owls shall remain sticky, and if you recei-

Wolf Pack - O singurã rotire gratuitã, dacã Wolf rea-

ve another owl, one or more re-spins shall be awarded, until you obtain a

pare, este dat un alt re-spin. Toate simbolurile lupilor

winning combination.

sunt lipicioase.

Wild North Explorer - You can select a small size White Winton from 20 pie-

Eyes of the Owl - O rotire liberã. Bufniþele vor rãmâ-

ces which appear on the screen to unveil cash prizes or to launch any Wild

ne lipicioase, iar dacã primiþi o altã bufniþã, vor fi

characteristic. You can continue to select until a bonus X or Wild Lynx

acordate una sau mai multe re-rotiri pânã când veþi

characteristic appears.

obþine o combinaþie câºtigãtoare.

The ambient music keeps you “captive” in the atmosphere, perfectly illustra-

Wild North Explorer - Poþi selecta White Winton de

ting the loneliness of the winter landscape, and the graphics is carefully cre-

mici dimensiuni de la 20 de piese care apar pe ecran

ated.

pentru a dezvãlui premii în numerar sau pentru a declanºa orice caracteristicã Wild. Poþi continua sã selectezi pânã când apare o caracteristicã bonus X sau Wild Lynx. Muzica ambientalã te þine “captiv” în atmosferã, redã perfect singurãtatea peisajului de iarnã, iar grafica este realizatã minuþios. Arctic World Ultimul în top este un clasic care îmbinã grafica excelentã cu cele 3 role “old-style”, jocul fiind remarcabil de simplu ºi atractiv în acelaºi timp. Arctic World este un joc de tip slot-machine care se bazeazã pe tema celui mai rece

Arctic World

loc de pe Pãmânt. Dupã cum poþi vedea în sloturi,

The last on in the top is a classic which combines excellent graphics with the

simbolurile sunt din Antarctica ºi existã peºti,

3 “old-style” reels, the game being remarkably simple and attractive at the

gheaþã, oameni acoperiþi cu pielea animalelor sãlba-

same time.

tice ºi multe altele. Existã pescuitul de gheaþã Eskimo

Arctic World is a slot machine-type game based on the theme of the coldest

ºi multe altele. Dar jocul de bazã este destul de sim-

place on Earth. As you can see in the slot machine, the symbols are from An-

plu. Existã trei role ºi o singurã linie. Da, deºi jocul are

tarctica and there are fish, ice, people covered with the skins of wild animals

multe viziuni bune, în esenþã este acelaºi vechi joc de

and many others. It has Eskimo ice fishing and many more. But the basic ga-

cazino. Acesta este motivul pentru care este uºor de

me is rather simple. There three reels and one line. Yes, even though the ga-

abordat ºi de cãtre începãtori, dar ºi de cãtre jucãtori

me has many good visions, in essence it is the same old casino game. this is

cu experienþã.

the reason why it is easy to play by beginners and by experienced players.

Este posibil ca jocurile având ca tematicã iarna, sã fie

It is possible that the games, being winter themed, be appropriate for playing

potrivite de jucat vara, pentru o senzaþie rãcoroasã.

during the summer, for a cool feel. Or the other way around, those which are

Sau invers, cele cu tematica vara sã fie atractive

summer themed to be more attractive when it’s cold outside. What is impor-

când e frig. Important este sã te distrezi ºi sã te rela-

tant is for you to have fun and relax playing whatever slot machine you like

xezi jucând ce slot îþi place mai mult.

best.

ARCTIC WORLD ESTE UN JOC DE TIP SLOTMACHINE CARE SE BAZEAZÃ PE TEMA CELUI MAI RECE LOC DE PE PÃMÂNT. ARCTIC WORLD IS A SLOT MACHINE-TYPE GAME BASED ON THE THEME OF THE COLDEST PLACE ON EARTH. 56 CASINO INSIDE NR. 81


RUBRICĂ TOYS FOR GAMBLERS

Cele mai scumpe T monede din lume

he coins presented in the following lines have a value given by the auction where they were sold/purchased. We won’t be presenting numismatic objects presented

in museums or which were mainly for marketing interests, but those products which have “value”.

Pentru pasionați și nu numai

Una din investițiile la modă şi care pot rezista timpului, fără să-şi piardă din valoare, sunt cele în obiecte numismatice: monezi vechi, bancnote sau alte modalități de plată, şi în general obiecte care au legătură cu instrumentele de plată folosite de omenire de-a lungul timpului. Dacă sunteți printre cei care au o sumă de bani care necesită a fi investită în ceva care pe termen mediu şi lung să vă aducă profit vă recomandăm câteva exemple de obiecte numismatice în care să investiți câştigul vostru obținut să zicem într-o zi norocoasă la cazinou. În această ediție ne-am oprit asupra monezilor de colecție.

The Canadian Gold Coin worth $1 million In June 2010, at the Do­ rotheum Auction House in Vienna (Austria), the first coin in the world worth $1 million

was

sold

for

$4,020,000. In 2007, the Royal Canadian Mint made this coin measuring 50 m in diameter and 3 cm in thickness, weighing 100 kg and having a purity of 99.999% pure gold. 5 such coins were purchased by investors from all over the world. Maple leaves were graved on the coins and initially, they were created to support the campaign supporting this new line of maximum purity coins. The Silver Dollar from 1794 This coin was sold at an auction in 2013 by the Stack’s Bowers Galleries for $10,016,875, being the most expensive coin in the world! It is considered to be the first coin to ever have been put into circulation by the American Mint. The United States Mint was opened for the first time in 1792, but only copper coins were made in the first two years. This coin was kept in its initial state for over 200 years. You won’t come across such and old and in almost perfect sense.

M

onezile prezentate în rândurile urmãtoare au o valoare datã de licitaþia unde au au

From the entire silver dollar collection put in circulation in 1794,

fost vândute/achiziþionate. Nu vom prezenta obiecte numismatice prezentate prin

this is the only specimen which presents in the best way the

muzee sau care au avut ca scop doar interese de marketing, ci doar acele produse

reflections on the coin, offering the remarkable brilliance and

care au o “valoare”.

contrasts searched by collector.

Moneda de Aur Canadianã de 1 Milion de dolari În iunie 2010, la Casa de Licitaþii Dorotheum din Viena (Austria) s-a vândut contra sumei de 4.020.000$ prima monedã din lume care valoreazã 1 milion de dolari. În anul 2007 Monetãria Regalã Canadianã (Royal Canadian Mint) a produs aceastã monedã care mãsoarã 50 de centimetri în diametru ºi 3 cm în grosime, având greutatea de 100 de kilograme ºi o puritate de 99.999% aur pur. 5 astfel de monede au fost cumpãrate de investitori din întreaga lume. Pe monede au fost inscripþionate frunze de arþar (maple leaf) ºi iniþial au fost create pentru a susþine campania de promovare a acestei noi linii de monede de puritate maximã. Dolarul de Argint de la 1794 Aceastã monedã a fost vândutã la o licitaþie în ianuarie 2013 de cãtre Galeriile Stack’s Bowers pentru suma de 10.016.875$, fiind cea mai scumpã monedã din lume! Este consideratã a fi prima monedã pusã în circulaþie de cãtre Monetãria Americanã. Monetãria Statelor Unite a fost deschisã pentru prima datã în 1792, dar numai monede de cupru au fost produse în primii doi ani. Aceastã monedã a fost pãstratã în starea sa iniþialã peste 200 de ani. Nu foarte des întâlniþi o monedã veche ºi în stare aproape perfectã. Din întreaga gamã de dolari de argint puºi în circulaþie în 1794 acesta este singurul exemplar care prezintã cel mai bine reflexiile de pe monedã oferind strãlucirea ºi contrastele remarcabi-

One of the trendiest investments and which can stand the test of time, without losing its value, is the one made in numismatics: old coins, banknotes or other payment methods, and in general, objects which are in relation to payment methods used by mankind along history. If you are amongst those who have an amount of money needing to be invested in something which will bring you profit in the medium and long term, we recommend seve­ ral examples of numismatic objects in which to invest your earnings from a lucky day in a casino. In this edition, we focused on coin collections.

le cãutate de colecþionari.

The most expensive coins in the world For enthusiasts and not just them

58 CASINO INSIDE NR. 81


POKER TOURNAMENTS

PCA 2018 a avut loc în perioada 6–14 Ianuarie, 9 zile pline de poker de cea mai bună calitate, iar gazda celebrului turneu a fost ca întotdeauna Atlantis Resort and Casino din Nassau (Bahamas).

PokerStars Caribbean Adventure (PCA) 2018

MARIA LAMPROPULOS, ce victorie!

M

ain-Eventul a început pe 8 ianuarie ºi s-a

câºtigãrii titlului de Jucãtorul Brazilian al Anului în

timp ºi cetãþenia americanã ºi ºi-a terminat studiile

încheiat pe 14 ianuarie, a avut un buy-in

2017. Printre “supravieþuitorii” zilei se mai numãrã

în psihologie ºi scriere creativã de la Harvard

de 10.300$ cu 582 de înscrieri care au

Barry Greenstein (62,700), Ryan Riess (38,300),

University , iar apoi ºi-a luat doctoratul în psihologie

creat un prize-pool de 5.645.400$.

Lucas Greenwood (88,700), Mike Leah (58,500),

Maria Lampropulos este prima femeie care reuºeºte

Kevin Martin (39,900) ºi câºtigãtorul de anul trecut,

sã câºtige acest prestigios turneu în istoria sa de 14

Christian Harder (18,300).

ani! Argentinianca de 36 de ani a reuºit ºi o altã premierã, sã aducã acest titlu în America de Sud

Ziua 1 B

pentru prima datã. Performanþa ei este cu atât mai

A fost o zi mai animatã, 393 de jucãtori umplând

lãudabilã cu cât la heads-up a învins un foarte bun

mesele de joc de la Atlantis Resort and Casino. Norvegianul Jean Ateba a terminat ziua aceasta de

MARIA LAMPROPULOS ESTE PRIMA FEMEIE CARE REUªEªTE Sà CªTIGE ACEST PRESTIGIOS TURNEU (PCA) ÎN ISTORIA SA DE 1 4 ANI! MARIA LAMPROPULOS IS THE FIRST WOMAN TO WIN THIS PRESTIGIOUS TOURNAMENT (PCA) IN ITS 1 4 YEARS!

concurs în poziþia de chip-leader cu 155,000 fise urmat de Mike Vela (153,000) ºi Timur Toktabayev (141,500). Însã ziua aceasta a avut ºi pierzãtori, iar printre ei s-au numãrat nume “grele” ca Justin Bonomo, Rainer Kempe sau Daniel Negreanu.

jucãtor de online: Shawn Buchanan, cunoscut în

Ziua 2

lumea virtualã a pokerului sub nick-name-ul de

341 de jucãtori au luat startul zilei, iar la final au

„buck21”. Acesta câºtigând tot ce se putea câºtiga în

rãmas doar 101. Oleg Titov din Rusia a terminat

online, inclusiv 6 titluri COOP.

aceastã zi pe primul loc, având un stack de 493.000 de fise. Printre cei care trec mai departe se numãrã ºi

Ziua 1A

Maria Konnikova, o rusoicã nãscutã acum 33 de ani

Aceastã primã zi de turneu a adus la mese 178 de

la Moscova din pãrinþi evrei care în 1988 au emigrat

jucãtori, ºi doar 101 dintre ei au trecut mai departe.

în Statele Unite odatã cu decizia URSS de atunci de a

Liderul fiselor în aceastã primã zi a fost Affif Prado

permite evereilor aflaþi între graniþele Uniunii

din Brazilia. Un jucãtor bun care a ajuns la PCA graþie

Sovietice sã emigreze. Konnikova a obþinut între

60 CASINO INSIDE NR. 81


POKER TOURNAMENTS

PokerStars Caribbean Adventure (PCA) 2018

MARIA LAMPROPULOS, what a victory!

PCA 2018 took place between 6-14 January, 9 days full of best quality poker, and the host of the famous tournament was as always Atlantis Resort and Casino in Nassau (Bahamas).

T

he Main-Event started on January 8th

players moved on in the tournament. The chip

them we have “heavy-weights” such as Justin

and ended on January 14th, had a

leader on this first day was Brazilian Affif Prado.

Bonomo, Rainer Kempe or Daniel Negreanu.

$10,300 buy-in with 582 registrations

A good player who got to the PCA thanks to

which created a prize-pool of $5,645,400.

winning the title of Brazilian Player of the Year

Day 2

Maria Lampropulos is the first woman to win this

2017. Amongst the day’s “survivors” are Barry

341 players started the day, and only 101

prestigious tournament in its 14 years! The 36

Greenstein (62,700), Ryan Riess (38,300), Lucas

remained in the end. Oleg Titov from Russia

year old Argentinian succeeded in making

Greenwood (88,700), Mike Leah (58,500), Kevin

finished this day placing first, having a stack of

another first, bringing this title for the first time

Martin (39,900) and last year’s winner, Christian

493,000 chips. Amongst those moving forward

in South America. Her performance is even more

Harder (18,300).

in the tournament is also Maria Konnikova, a 33 year old Russian born in Moscow to Jewish

praise-worthy as she defeated a very good online player in the heads-up: Shawn Buchanan,

Day 1 B

parents who immigrated to the United states in

know in the on-line virtual world of poker as

It was a rather more dynamic day, 393 players

1988 when the USSR deiced to allow Jewish

“buck21”. He has won everything there is to win

filling the poker tables in Atlantis Resort and

people found between the Soviet Union’s borders

on-line, including 6 COOP titles.

Casino. the Norwegian Jean Ateba finished this

to immigrate. In the mean time, Konnikova

competition day as chip-leader with 155,000

gained her American citizenship and finished her

Day 1A

chips, followed by Mike Vela (153,000) and Timur

studies in psychology and creative writing at

This first day of the tournament brought together

Toktabayev (141,500).

Harvard University, and then got her PhD in

178 player to the tables and only 101 of those

However, this day also had losers, and amongst

psychology at Colombia University (New York). She is a writer, her first book being a best seller Mastermind: How to Think Like Sherlock Holmes, translated in 17 languages. Her second book, “The confidence game”, was also a great success. She is currently working on a book dedicated to poker and for some time now, she has started to constantly participate at important tournaments. Her trainer is Erik Seidel. Konnikova even gained an image of victory winning over $80,000 in the National Championship tournament in Bahamas, with a buy-in of $1,650. Other worthy winners of the day are Adrian Mateos (358,000), David Peters (327,000), Maria Lampropulos

(299,500),

Koray

Aldemir

(256,000), Liv Boeree (96,000), Ivan Luca (77,000) and Kevin MacPhee (38,500). All players remaining in the tournament shall return tomorrow with level 14 which has a SB 1,500/BB 3,000 with a 500 ante. Day 3 The stand-outs of the day are the Swiss Karl Stark with 1,148,000 chips and David Peters with 1,117,000. They finished the day in the top. Today is pay-day for most of the 101 players,

NR. 81 CASINO INSIDE 61


POKER TOURNAMENTS

la Universitatea din Columbia (New York). Este

specifically for 87 of them, the other 14 will be

scriitoare, prima sa carte a fost un best seller -

going home empty-handed...

Mastermind: How to Think Like Sherlock Holmes, fiind tradusã în 17 limbi. A doua sa carte, „The

Day 4

Confidence Game”, a fost de asemenea un succes.

The 43 players playing at the green tables,

Acum lucreazã la o carte dedicatã pokerului ºi de

confident in their chances, have felt on their

ceva timp s-a apucat sã joace constant turnee

own skin what it is like to compete against the

importante. Antrenorul ei este Erik Seidel.

best. The inching closer of the grand prizes is

Konnikova a obþinut chiar o victorie de imagine

making its presence felt in each of their games.

câºtigând

National

Some of them are more aggressive, others

Championship cu buy-in de 1,650$, câºtigând

more fearful, however, they all have the same

peste 80.000$.

thought in mind: to be in the last 16. The

Printre alþi merituoºi învingãtori ai zilei se numãrã

American David Pieters finishes first on this

Adrian Mateos (358,000), David Peters (327,000),

day with 3,105,000 chips, and second,

Maria Lampropulos (299,500), Koray Aldemir

surprise!, Maria Lampropulos with 2,313,000

(256,000), Liv Boeree (96,000), Ivan Luca

chips.

în

Bahamas

turneul

(77,000) ºi Kevin MacPhee (38,500). Toþi jucãtorii rãmaºi în turneu se vor întoarce

Day 5

mâine odatã cu nivelul 14 care are SB 1,500/ BB

Even if the last level of the days started out

3,000 cu ante de 500.

with 11BB, Adrian Mateos finishes the day en fanfare, with 5,675,000 chips, being credited

Ziua 3

with the first shot at winning the tournament,

Evidenþiaþii acestei zile sunt suedezul Karl Stark

given the size of the stack.

cu 1,148,000 fise ºi David Peters cu 1,117,000. Ei

Here are the last 4 eliminated before the final

au terminat aceastã zi în frunte. Azi e ziua de platã

Ziua 5

table: Michael Farrow – 10th place ($75,640),

pentru cei mai mulþi dintre cei 101 de jucãtori, mai

Chiar dacã a început ultimul nivel al zilei cu doar

Patryk Poterek – 9th place ($92,020), Adalfer

exact pentru 87 dintre ei, restul de 14 vor pleca acasã

11BB, Adrian Mateos terminã aceastã zi en fanfare,

Morales Gamarra – 8th place ($116,860) and Oleg

cu mâna goalã…

cu 5,675,000 de fise, fiind creditat cu prima ºansã la

Titov – 7th ($169,920).

câºtigarea turneului þinând cont de mãrimea stackZiua 4

ului.

The Final Table

Cei 43 de jucãtori care au venit la mesele verzi,

Iatã ultimii 4 eliminaþi înainte de masa finalã:

So, the 6 finalists of the 2018 PCA Main Event are

încrezãtori în ºansa lor, au simþit pe pielea lor ce

Michael Farrow – locul 10 (75.640$), Patryk Poterek

Adrian

premiilor mari se face simþitã în jocul fiecãruia. Unii sunt mai agresivi, iar alþii mai temãtori, însã toþi au acelaºi gând: sã ajungã printre ultimii 16. Americanul David Pieters terminã primul ziua aceasta cu 3.105.000 de chipsuri, iar pe locul 2, surprizã!, Maria Lampropulos cu 2.313.000.

62 CASINO INSIDE NR. 81

Mateos

Buchanan

înseamnã sã te baþi cu cei mai buni. Apropierea

PCA 201 8 MAIN EVENT A AVUT UN BUY-IN DE 1 0.300$ CU 582 DE ÎNSCRIERI CARE AU CREAT UN PRIZE-POOL DE 5.645.400$. THE 201 8 PCA MAIN-EVENT HAD A $1 0,300 BUY-IN WITH 582 REGISTRATIONS WHICH CREATED A PRIZE-POOL OF $5,645,400.

(5,675,000

(3,755,000),

chips),

Maria

Shawn

Lampropulos

(3,505,000), Koray Aldemir (2,350,000), Daniel Coupal (1,275,000) and Christian Rudolph (905,000). The days started with Level 28 - Small Blind 40,000 / Big Blind 80,000 (10,000 ante). The German Rudolph didn’t hold out long in the short-stack and folded to his adversaries’ attacks.


POKER TOURNAMENTS – locul 9 (92.020$), Adalfer Morales Gamarra – locul 8 (116.860$) ºi Oleg Titov – locul 7 (169.920$). Masa Finalã

DUPà ÎNCHEIEREA ACESTUI TURNEU ADRIAN MATEOS DEVINE JUCÃTORUL DE POKER CU CELE MAI MARI CªTIGURI DIN SPANIA! AFTER THE END OF THIS TOURNAMENT, ADRIAN MATEOS BECOMES THE POKER PLAYER WITH THE MOST WINS IN SPAIN!

Aºadar, cei 6 finaliºti ai Main Event-ului PCA 2018 sunt Adrian Mateos (5,675,000 chips-uri), Shawn

Maria

Buchanan

Lampro­ pulos

poor Rudolph with a set of

(3,505,000), Koray Aldemir (2,350,000), Daniel

sevens, and he has to make do

Coupal (1,275,000) ºi Christian Rudolph (905,000).

with the $229,760 associated to

Ziua a început cu Nivelul 28 – Small Blind 40,000/

the 6th place, however, the

Big Blind 80,000 (ante 10,000). Germanul

Argentinian moves to chip-

Rudolph nu rezistã prea mult în short-stack ºi

leader position.

cedeazã atacurilor adversarilor. Maria Lam­

The immediate next level, 29,

propulos cu un set de ºesari îl rãpune pe bietul

with 50,000 / 100,000 Blinds

Rudolph, iar acesta trebuie sã se mulþumeascã cu

(10,000 ante) the next victim

229,760$ aferenþi locului 6, în schimb argenti­

falls - the Canadian Daniel

nianca trece în poziþia de chipleader.

Coupal. Shawn Buchanan serves

La nivelul imediat urmãtor, 29, cu Blind-uri

him a set of Kings and becomes

50,000/100,000 (ante 10,000) cade urmãtoarea

chip leader with 7.53 million

victimã – canadianul Daniel Coupal. Shawn Bucha­

chips. Next on the list, the

nan îi administreazã un set de Popi ºi devine lider

Spaniard Mateos. He confronts

la fise cu 7,53 milioane de cip-uri. Urmãtorul pe

the Canadian Buchanan in an

listã, spaniolul Mateos. Acesta îl întâlneºte pe

interested hand which he has

canadianul Buchanan într-o mânã interesantã în

8♦5♦, and the Spaniard A♣K♥,

(3,755,000),

Maria

Lampropulos

defeated

care acesta are 8♦5♦, iar spaniolul A♣K♥, pe flop

the flop is 6♦Q♣K♦, the turn

vine 6♦Q♣K♦, turn-ul aduce 4♦, iar river-ul un

gives a 4♦, and the river is an

irelevant 9♥, pentru cã deja Buchanan are culoare.

irrelevant 9♥, because Buchanan

Acesta din urmã îºi întãreºte poziþia de lider la

already has color. The latter

masa finalã cu un stack zdrobitor: 11,3 milioane de

strengthens his leader position

fise.

at the Final Table with a

La începutul nivelului 30 avem un chip count:

crushing stack: 11.3 million chips.

Shawn Buchanan (8,345,000 fise), Koray Aldemir

At the beginning of Level 30,

(6,460,000) ºi Maria Lampropulos (2,650,000).

we have the following chip

Suntem la nivelul 33. Ultimii 3 finaliºti au fost pe

count:

un adevãrat montagne russe în ultimele 3 nivele,

(8,345,000

câºtigând sau pierzînd fise ºi poziþii în clasamentul

Aldemir (6,460,000) and Maria

pe chips-uri. Koray Aldemir încearcã sã rãmânã în

Lam­pro­pu­los (2,650,000).

joc ºi aruncã pe masã 3,5 milioane de fise având

We are at level 33. The last 3

mare încredere într-o mânã K♥7♥. Shawn

finalists went a real roller coaster

Buchanan contracareazã cu A♣8♣. Pe masã vin

during the last 3 levels, winning

8♥3♣9♠8♦K♣ ºi soarta germanului este pecetluitã,

or losing chips and positions on

optarii cana­dia­nului i-au venit de hac.

the chips top. Koray Aldemir

Suntem în ultimul act. Protagoniºtii Shawn Bucha­

tries to stay in the game and

nan ºi Maria Lampropulos se aflã faþã în faþã

throws 3.5 million chips on the

pentru titlu, bani ºi glorie. Unul din ei doi va pleca

table, being very confident in his

de la aceastã masã mai bogat cu 1,1 milioane$.

hand K♥7♥. Shawn Buchanan

Canadianul are un avantaj de 2,5 ori mai mare în

counter­attacks with A♣8♣. The

fise faþã de argentiniancã. Însã în doar 30 de

following cards turn on the table

Shawn

Buchanan

chips),

Koray

minute Maria s-a dublat de 2 ori, întorcând balanþa

8♥3♣9♠8♦K♣ and the German’s

în favoarea ei. Buchanan este buimãcit ºi nu-ºi mai

fate is sealed, the Canadian’s eights have done the trick.

poate reveni. Dupã alte 10 minute Maria aplicã

We are at the final act. The protagonists Shawn Buchanan and Maria Lampro­pulos are face to

lovitura finalã. Iatã ultima mânã a turneului.

face competing for the title, money and glory. One of the two will leave this table $1.1 million

Buchanan joacã K♥5♠ din buton. Lam­pro­pulos dã

richer.

all-in cu T♣7♣ ºi aºteaptã decizia oponentului sãu.

The Canadian has a 2.5 times greater advantage in chips against the Argentinian. How­ever, in

Canadianul e de acord sã punã toþi banii pe masã ºi

only 30 minutes, Maria doubled twice, turning the scales in her favor. Buchanan is stunned

flopul ne dezvãluie 9♣5♦T♠, ocazie cu care Maria

and can’t recover. After another 10 minutes, Maria gives the final hit. Here is the final hand of

face o pereche de zecari, iar Shawn una de 5, turn-

the tournament.

ul ne aduce un 2♥, care nu schimbã nimic, iar

Buchanan plays K♥5♠ from the button. Lam­pro­pulos goes all-in with T♣7♣ and awaits her

ultima carte pe masã este 9♥. Maria Lampro­pulos

opponent’s decision. The Cana­dian agrees to go all in and the flop gives 9♣5♦T♠, and Maria

câºtigã turneul!

makes a pair of tens, and Shawn a pair of 5s, the turn is a 2♥ which changes nothing, and the

Felicitãri pentru un joc consistent ºi înþelept. Este

last card on the table is 9♥. Maria Lam­pro­pulos wins the tour­nament!

prima femeie care câºtigã un PCA!

Congratulations for a consistent and wise game. She is the first woman to win the PCA!


POKER PLAYERS

Thomas Marchese, un tânăr care și-a făcut din poker un viitor

E posibil să nu fi auzit prea des de Tom Marchese, însă el a apărut în pokerul mondial acum 10 ani ca un tren de mare viteză. E născut în New Jersey, iar acum trăieşte în Las Vegas, unde îşi petrece mare parte din timp jucând poker la cazinourile din oraş; în afară de două ieşiri în Europa, o dată în Canada şi de câteva ori în Caraibe, americanul a participat la turnee doar pe teritoriul SUA. A fost denumit jucătorul anului de Card Player chiar în anul debutului său. 64 CASINO INSIDE NR. 81


POKER PLAYERS PÂNÃ ÎN ACEST MOMENT, THOMAS MARCHESE A STRÂNS DIN POKER 1 6,698, 1 75$, SITUÂNDU-SE ÎN ACEST MOMENT PE LOCUL 1 9 ÎN LUME ÎN CLASAMENTUL PREMIILOR ÎNCASATE DIN POKER ÎNREGISTRAT PE SITE-UL THEHENDONMOB.COM! UNTIL NOW, THOMAS MARCHESE HAS ACCUMULATED $1 6,698, 1 75 FROM POKER, FINDING HIMSELF ON THE 1 9TH PLACE WORLDWIDE IN THE TOP OF PRIZES WON FROM POKER REGISTERED ON THE THEHENDONMOB.COM WEBSITE!

Thomas Marchese,

a young man who made a future through poker

It’s possible that you might not have heard about Tom Marchese too often, however he appeared on the global poker scene 10 years ago like a high speed train. He was born in New Jersey, and now lives in Las Vegas, where he spends most of his time playing poker in the city’s casinos; besides two travels to Europe, once in Canada and a few times in the Caribbean, the American participated to tournaments only on USA soil. He was named player of the year by Card Player in his year of debut. The Debut He has loved playing poker since high school, when he played amicable hands with his friends for $5. In 2006, when he was in college, he played on-line under the username “kingofcards”. He first played on-line after a few of his friends lent him $50, which he rapidly turned into $300 and then into $30,000 playing Limit Texas Holdem with buy-ins which started from 0.50/$1 to $30/$60 in just a few months. After a while, he started to play No Limit Texas Holdem starting with a small blind/big blind of $2/$4 and then raising to 25/$50. In 2007 he started playing heads-up tournaments and hands with few players (the socalled short-handed games) and started to create an important player reputation in the virtual field. after finishing his studies, he moved with a groups of friends to Vegas, Debutul

occasion on which they exchange ideas, discuss strategy and play a lot of on-line.

I-a plãcut sã joace poker încã de la liceu, când juca

The people from Highstakes Data Base discovered him in the winter of 2010 playing high

partide amicale pe 5$ cu prietenii sãi. În 2006, pe

stakes poker on PokerStars, and since then, they have registered 48,792 hands played by

când era la colegiu, juca online sub nick-name-ul de

Marchese, resulting in $124,249. Poker hands played on Omaha.

“kingsofcards”. Prima oarã a jucat online dupã ce

The Successes

câþiva prieteni i-au împrumutat 50$, pe care i-a

He steps out for the first time live in 2009 without any notable results, and in the next 2

transformat rapid în 300$ ºi apoi în 30.000$ jucând

years, he gains about $2,500,000 from tournaments. A very interesting fact to know

Limit Texas Holdem cu buy-in-uri ce au plecat de la

about his career is that even though he played at many final tables, he hasn’t yet won a

0,50/1$ la 30$/60$ în doar câteva luni. Dupã o

WSOP bracelet or a WPT title.

perioadã a început sã joace No Limit Texas Holdem

We won’t go over all of his achievements, but we will try to underline what is most

începând cu small blind/big blind de 2/4$ ºi apoi

important for our readers. In January 2010 he played in Atlantic City at the Borgata Winter

mãrind la 25/50$.

Open, finishing in 3rd place in the Main Event with a buy-in of $3,300, earning no less

În 2007 începe sã joace turnee de heads-up ºi partide

than $190,027.

cu jucãtori puþini (aºa numitele short-handed ga-

In February he played in Vegas again, the $5,000 tournament called NAPT Deep Stack

mes) ºi începe sã-ºi creeze o reputaþie de jucãtor im-

Extravaganza at the Venetian, rounding up his accounts by gaining $827,648. The year

portant în mediul virtual. Dupã terminarea studiilor

2011 isn’t such a winner for Marchese, even though he has earnings, however, 2012

se mutã cu un grup de prieteni în Vegas, ocazie cu ca-

debuts with a great victory: he wins the Super High roller tournament at the WPT World

re fac schimb de idei, vorbesc despre strategie ºi

Championship in Las Vegas where he “hits” a little over $1,300,000 and passes a field of

joacã mult online.

34 players. Well, after this success, he wins another 4 tournament until the end of the

NR. 81 CASINO INSIDE 65


POKER PLAYERS Cei de la Highstakes Data Base l-au descoperit în iarna lui 2010 jucând poker pe mize mari pe PokerStars, iar de atunci aceºtia au înregistrat ca fiind jucate 48792 de mâini de cãtre Marchese rezultând 124.249$. Mâini de poker jucate pe Omaha. Succesele Prima oarã iese live în anul 2009 fãrã rezultate notabile, iar în urmãtorii 2 ani câºtigã în jur de 2.500.000$ din turnee. Foarte interesant de ºtiut despre cariera lui este faptul cã deºi a jucat multe mese finale, nu a câºtigat nici o brãþarã WSOP ºi nici un titlu WPT. Nu vom trece în revistã toate reuºitele sale, dar vom încerca sã punctãm ce este mai important pentru cititorii noºtri. În Ianuarie 2010 joacã în Atlantic City la Borgata Winter Open terminând pe locul 3 Main Event-ul cu buy-in de 3.300$, încasând nu mai puþin de 190,027$. În Februarie joacã tot în Las Vegas turneul de 5.000$ numit NAPT Deep Stack Extravaganza la The Venetian pentru a-ºi rotunjii conturile cu 827,648$. Anul 2011 nu este unul prea reuºit pentru Marchese, chiar dacã are încasãri, însã 2012 debuteazã cu o mare victorie

201 4 ESTE CEL MAI PROLIFIC AN DIN CARIERA LUI, CªTIGÂND 4.472.478$. 201 4 IS HIS MOST PROLIFIC YEAR, WINNING $4,472,478.

pentru el: câºtigã turneul de Super Highroller de la WPT World Championship din Las Vegas unde “loveº-

year: 2 Festa Al Lago tournaments held in October and another two WPT Five Diamond

te” puþin peste 1.300.000$ ºi depãºeºte un field de 34

World Poker Classic tournaments, held at the start of winter. In 2013, he plays 6 important

de jucãtori. Ei bine dupã acest succes pânã la finele

tournaments, without any significant results.

acestui an va câºtiga alte 4 turnee: 2 turnee Festa Al

2014 is his most prolific year, winning $4,472,478. Therefore, in June 2014, he plays the

Lago desfãºurate în octombrie ºi alte douã turnee WPT

Super High Roller held at the Casino Bellagio in Las Vegas, tournament with a $100,000

Five Diamond World Poker Classic, desfãºurate la debu-

buy-in, where Dan Smith (1st place) and Jason Mercier (2nd place) are the only ones ahead

tul iernii. În 2013 joacã 6 turnee importante, fãrã a obþi-

of him in the top. Then, at the beginning of autumn, he plays the Aria $100,000 Super

ne rezultate majore.

High Roller 2 tournament and wins it, winning a prize of $1,306,800. Marchese’s third hit

2014 este cel mai prolific an din cariera lui, câºtigând

during this fine year is placing 2nd in the WPT Five Diamond World Poker Classic

4.472.478$. Astfel în iunie 2014 joacã Super High

tournament, in the tournament with 55 $100,000 buy-ins No Limit Hold’em WPT Alpha8.

Roller gãzduit de Casino Bellagio din Las Vegas, turneu

Next year, he plays 15 tournaments with buy-ins between $1,500 and $500,000 where

cu buy-in de 100.000$, unde doar Dan Smith (locul 1) ºi

he earns 3 more victories and 6 other presences at final tables, and gaining various prizes

Jason Mercier (locul 2) terminã mai sus decât el în clasa-

in money from the rest.

ment. Apoi, la începutul toamnei joacã turneul Aria

2016 is another important year for him. He continues to play at the highest level in the

100.000$ Super High Roller 2 ºi îl câºtigã, obþinând un

high-roller tournaments and plays the WSOP tournaments where he doesn’t succeed in

premiu consistent de 1.306.800$. A treia loviturã a lui

winning much, maybe 14 place in the $10,000 No Limit Hold’em Main Event Championship

Marchese în acest an minunat pentru el este poziþiona-

(Event #68) should be mentioned.

rea sa pe locul 2 la turneul WPT Five Diamond World

Last year he once again increases his bankroll in a constant manner, adding another

Poker Classic, la turneul cu 55 de intrãri 100,000$ No

$793,162 to his gathered riches, earned in the played tournaments. In total, up to now,

Limit Hold’em WPT Alpha8.

Thomas has won $16,698,175 from poker! A huge amount. and all of it until the age of 30.

În anul urmãtor joacã 15 turnee cu buyin-uri între

A young millionaire who made a future through poker.

1.500$ ºi 500.000$ unde obþine 3 victorii plus alte 6

The Future

prezenþe la mesele finale, în rest obþinând diverse

He contemplates his future daily, and until now, he has succeeded in wisely investing his

premii în bani.

poker earned money, considering and acknowledging that at some point in time, he will

2016 reprezintã pentru el un alt an important. Continuã

have to retire.

sã joace la cel mai înalt nivel la turneele de high-roller ºi joacã turnee WSOP unde nu reuºeºte prea multe, poate un loc 14 la turneul de 10,000$ No Limit Hold’em Main Event Championship (Event #68) ar trebui menþionat. Anul trecut îºi mãreºte din nou bankroll-ul în mod constant, adãugând la visteria deja strânsã alþi 793.162$ de pe la turneele jucate. În total, pânã în acest moment, Thomas a strâns din poker 16,698,175$! O sumã uriaºã. ºi totul pânã la vârsta de 30 de ani. Un tânãr milionar care ºi-a fãcut din poker un viitor. Viitor Se gândeºte zilnic la viitorul sãu ºi pânã acum a reuºit sã-ºi investeascã banii câºtigaþi din poker cu înþelepciune, considerând ºi conºtientizând cã la un moment dat, cândva, va veni momentul retragerii.

66 CASINO INSIDE NR. 81

DEªI A JUCAT MULTE MESE FINALE, NU A CªTIGAT NICI O BRÃÞARà WSOP ªI NICI UN TITLU WPT. EVEN THOUGH HE PLAYED AT MANY FINAL TABLES, HE HASN’T YET WON A WSOP BRACELET OR A WPT TITLE.


POKER TOURNAMENTS

Turnee de poker în toată lumea LOCATIE

DATA TURNEULUI

68 CASINO INSIDE NR. 81

TIPUL TURNEULUI

BUY-IN

08 Februarie / February

Event #1: $365 No-Limit Hold'em Re-entry (1 Day)

$365

9 Februarie / February

Event #2A: $365 No-Limit Hold'em Re-entry (4 Flights), $50,000 Guaranteed Prizepool

$365

9 Februarie / February

Event #2B: $365 No-Limit Hold'em Re-entry (4 Flights),$300,000 Guaranteed Prizepool

$365

10 Februarie / February

Event #2C: $365 No-Limit Hold'em Re-entry (4 Flights), $300,000 Guaranteed Prizepool

$365

10 Februarie / February

Event #2D: $365 No-Limit Hold'em Re-entry (4 Flights), $300,000 Guaranteed Prizepool

$365

11 Februarie / February

Event #3: $580 No-Limit Hold'em Re-entry, $300,000 Guaranteed Prizepool

$580

12 Februarie / February

Event #4: $No-Limit Hold'em Double Stack Turbo Reentry (1 Day), $50,000 Guaranteed Prizepool

$365

Event #5: $365 No-Limit Hold'em Re-entry, $30,000 Guaranteed Prizepool

$365

Event #6: $580 No-Limit Hold'em 6-Handed Re-entry

$580

Event #7: $365 Monster Stack Re-entry

$365

14 Februarie / February

Event #8: $365 PLO Re-Buy, $100,000 Guaranteed Prizepool

$365

15 Februarie / February

Event #9: $3,250 High Roller Re-entry, $25,000 Guaranteed Prizepool

$3,250

16 Februarie / February

Event #10A: $1,675 MAIN EVENT, $100,000 Guaranteed Prizepool

$1,675

17 Februarie / February

Event #10B: $1,675 MAIN EVENT, $1,000,000 Guaranteed Prizepool

$1,675

17 Februarie / February

Event #11: 365 No-Limit Hold'em Re-entry (1 Day), $1,000,000 Guaranteed Prizepool

$365

18 Februarie / February

Event #12: $250 Seniors Event Re-entry (1 Day)

$250

18 Februarie / February

Event #13: $365 No-Limit Hold'em Turbo Re-entry (1 Day), $25,000 Guaranteed Prizepool

$365

16 Februarie / February

Event #1A: $365 No-Limit Hold'em - $250K Guarantee

$365

16 Februarie / February

Event #1B: $365 No-Limit Hold'em - $250K Guarantee

$365

17 Februarie / February

Event #1C: $365 No-Limit Hold'em - $250K Guarantee

$365

17 Februarie / February

Event #1D: $365 No-Limit Hold'em - $250K Guarantee

$365

18 Februarie / February

Event #1E: $365 No-Limit Hold'em - $250K Guarantee

$365

18 Februarie / February

Event #1F: $365 No-Limit Hold'em - $250K Guarantee

$365

19 Februarie / February

Event #2: $365 No-Limit Hold'em

$365

19 Februarie / February

Event #3: $365 No-Limit Hold'em 6-Handed

$365

20 Februarie / February

Event #4: $250 Seniors Event

$250

20 Februarie / February

Event #5: $365 No-Limit Hold'em Turbo

$365

21 Februarie / February

Event #6: $365 No-Limit Hold'em

$365

21 Februarie / February

Event #7: $365 Pot-Limit Omaha

$365

22 Februarie / February

Event #8: $365 No-Limit Hold'em

$365

22 Februarie / February

Event #9: $365 H.O.R.S.E.

$365

WSOP Circuit - SEMINOLE CASINO COCONUT CREEK 12 Februarie / February Seminole Casino Coconut Creek 13 Februarie / February 5550 NW 40th St 14 Februarie / February Coconut Creek, FL  US

WSOP Circuit - RIO LAS VEGAS Rio All-Suite Hotel & Casino 3700 West Flamingo Road Las Vegas, NV  US

Poker tournaments worldwide


POKER TOURNAMENTS LOCATIE

DATA TURNEULUI

BUY-IN $365 $1,675 $1,675 $365 $2,200

Event #10: $365 No-Limit Hold'em MONSTER STACK

24 Februarie / February

Event #11A: $1,675 MAIN EVENT - $1M Guarantee

25 Februarie / February

Event #11B: $1,675 MAIN EVENT - $1M Guarantee

26 Februarie / February

Event #12: $365 No-Limit Hold'em Turbo

26 Februarie / February

Event #13: $2,200 No-Limit Hold'em High Roller

03 Martie / March

Event #1: $365 No-Limit Hold'em

$365

4 Martie / March

Event #2: $365 No-Limit Hold'em MONSTER STACK Day 1A Morning Flight

$365

4 Martie / March

Event #2: $365 No-Limit Hold'em MONSTER STACK Day 1A Afternoon Flight

$365

5 Martie / March

Event #2: $365 No-Limit Hold'em MONSTER STACK Day 1B Morning Flight

$365

Event #2: $365 No-Limit Hold'em MONSTER STACK Day 1B Afternoon Flight

$365

5 Martie / March WSOP Circuit - THE BICYCLE CASINO (Los Angeles) 6 Martie / March Bicycle Casino 7 Martie / March 7301 Eastern Avenue 7 Martie / March Bell Gardens, CA  US 8 Martie / March

WPT Fallsview Poker Classic Fallsview Casino Resort 6380 Fallsview Blvd

TIPUL TURNEULUI

23 Februarie / February

Event #3: $365 No-Limit Hold'em

$365

Event #4: $580 No-Limit Hold'em

$580

Event #5: $365 Omaha Hi-Lo 8 or Better

$365

Event #6: $365 No-Limit Hold'em

$365

9 Martie / March

Event #7: $365 No-Limit Hold'em 6-Handed

10 Martie / March

Event #8A: $1,675 MAIN EVENT

$365

11 Martie / March

Event #8B: $1,675 MAIN EVENT

$1,675

12 Martie / March

Event #9: $3,250 No-Limit Hold'em High Roller

$3,250

$1,675

13 Martie / March

Event #10: $1,125 No-Limit Hold'em Bounty

$1,125

13 Martie / March

Event #11: $580 Pot-Limit Omaha

$580

14 Martie / March

Event #12: $580 No-Limit Hold'em Turbo

$580

05 - 08 Februarie / February

Event # 1

$1,100

07 Februarie / February

Super Satellite

$2,500

08 - 10 Februarie / February

Event # 2

$2,500

09 Februarie / February

Super Satellite

$5,000

10 - 12 Februarie / February

WPT Main Event

$5,000

11 - 12 Februarie / February

Shootout Event

Re-entry Option $1,100 Event - re-entry but players can only reenter the next starting flight/day $2,500 and $5,000 Events – single re-entry option

PREMIER MILLION 1 MILLION GTD Perla Casino & Hotel Kidriceva 7, 5000 Nova Gorica

05 Februarie / February

SATELLITE MAIN EVENT DAY 1A

€ 55 + 10

6 Februarie / February

SATELLITE MAIN EVENT DAY 1A

€ 55 + 10

7 Februarie / February

SATELLITE MAIN EVENT DAY 1A

€ 55 + 10

8 Februarie / February

SATELLITE MAIN EVENT DAY 1A

€ 55 + 10

8 Februarie / February

No Limit Hold'em - MAIN EVENT DAY 1A, €1,000,000 Guaranteed Prize Pool.

€ 640 + 60

9 Februarie / February

No Limit Hold'em - MAIN EVENT DAY 1B, €1,000,000 Guaranteed Prize Pool.

€ 640 + 60

9 Februarie / February

No Limit Hold'em - MAIN EVENT DAY 1C, €1,000,000 Guaranteed Prize Pool.

€ 640 + 60

9 Februarie / February

SATELLITE TURBO

10 Februarie / February

MAIN EVENT DAY 1D, €1,000,000 Guaranteed Prize Pool.

€ 640 + 60

10 Februarie / February

MAIN EVENT DAY 1E, €1,000,000 Guaranteed Prize Pool.

€ 640 + 60

11 Februarie / February

MAIN EVENT DAY 2A, €1,000,000 Guaranteed Prize Pool.

11 Februarie / February

No Limit Hold'em - SUPER SUNDAY DAY 1

€ 55 + 10

€ 220 + 30

NR. 81 CASINO INSIDE 69


POKER TOURNAMENTS LOCATIE

DATA TURNEULUI

BUY-IN

11 Februarie / February 12 Februarie / February

MAIN EVENT DAY 3, €1,000,000 Guaranteed Prize Pool.

12 Februarie / February

SUPER SUNDAY FINAL DAY

€ 220 + 30

12 Februarie / February

No Limit Hold'em - MONDAY SIDE

€ 100 + 20

13 Februarie / February

MAIN EVENT FINAL TABLE, €1,000,000 Guaranteed Prize Pool.

04 Februarie / February

No Limit Hold'em - Grand Prix (ONLINE ONLY)

€ 200 + 20

5 Februarie / February

Grand Prix (ONLINE ONLY) - Day 1B

€ 200 + 20

6 Februarie / February

Grand Prix (ONLINE ONLY) - Day 1C

€ 200 + 20

7 Februarie / February

Grand Prix (ONLINE ONLY) - Day 1D

€ 200 + 20 € 200 + 20, €500,000 Guaranteed Prize Pool.

8 Februarie / February

No Limit Hold'em - Grand Prix

8 Februarie / February

Grand Prix Event - Day 1B

€ 200 + 20

9 Februarie / February

Grand Prix Event - Day 1C

€ 200 + 20

9 Februarie / February

Grand Prix Event - Day 1D

€ 200 + 20

9 Februarie / February

Grand Prix Event - Day 1E

10 Februarie / February

No Limit Hold'em - Super High Roller

10 Februarie / February

No Limit Hold'em - Open

10 Februarie / February

Grand Prix Event - Day 2

10 Februarie / February

Open - Day 1B

11 Februarie / February

No Limit Hold'em - Super High Roller

11 Februarie / February

Super High Roller Event - Final

11 Februarie / February

Open - Day 1C

11 Februarie / February

Grand Prix Event - Final

11 Februarie / February

Open - Day 1D

12 Februarie / February

Open - Day 2

12 Februarie / February

Super High Roller Event - Final

12 Februarie / February

No Limit Hold'em - Super High Roller

partypoker MILLIONS Germany 12 Februarie / February King’s Casino Rozvadov 7, 34806 Rozvadov, 12 Februarie / February 13 Februarie / February Czech Republic

70 CASINO INSIDE NR. 81

TIPUL TURNEULUI MAIN EVENT DAY 2B, €1,000,000 Guaranteed Prize Pool.

€ 200 + 20 € 25,000 + 500, €1,000,000 Guaranteed Prize Pool. € 1,000 + 100, €1,000,000 Guaranteed Prize Pool. € 1,000 + 100 € 25,000 + 500, €1,000,000 Guaranteed Prize Pool. € 1,000 + 100 € 1,000 + 100

€ 50,000 + 1,000, €1,000,000 Guaranteed Prize Pool.

No Limit Hold'em - Warm-Up

€ 2,500 + 200

Warm-Up Event - Day 1B

€ 2,500 + 200

Open - Final

13 Februarie / February

Super High Roller Event - Final

13 Februarie / February

Warm-Up Event - Day 2

13 Februarie / February

Mega Satellite to Main Event

13 Februarie / February

Mega Satellite to Main Event

14 Februarie / February

PPL € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event

14 Februarie / February

Warm-Up Event - Day 3

14 Februarie / February

Mega Satellite to Main Event

14 Februarie / February

Main Event - Day 1B

14 Februarie / February

Mega Satellite to Main Event

15 Februarie / February

Main Event - Day 1C

15 Februarie / February

Turbo Satellite to Main Event

15 Februarie / February

Main Event - Day 1D

16 Februarie / February

Main Event - Day 2

16 Februarie / February

No Limit Hold'em - High Roller

16 Februarie / February

No Limit Hold'em - Finale

16 Februarie / February

Finale Event - Day 1B

17 Februarie / February

Main Event - Day 3

17 Februarie / February

High Roller Event - Day 1B

17 Februarie / February

Finale Event - Day 1C

€ 1,000 + 100

17 Februarie / February

Finale Event - Day 1D

€ 1,000 + 100

18 Februarie / February

Main Event - Final

18 Februarie / February

High Roller - Final

18 Februarie / February

Finale - Final

€ 500 + 50 € 500 + 50 €5,000,000 Guaranteed Prize Pool. € 500 + 50 € 5,000 + 300 € 500 + 50 € 5,000 + 300 € 500 + 50 € 5,000 + 300 € 10,000 + 300 , €1,000,000 Guaranteed Prize Pool. € 1,000 + 100, €1,000,000 Guaranteed Prize Pool. € 1,000 + 100 € 10,000 + 300


SPORTS BETTING

De multe ori apar situații când avem de ales. La pariuri, aceste situații sunt frecvente şi, chiar şi după analize temeinice pot apărea rezultate mai puțin aşteptate. Acele momente în care şansele par a fi împotriva ta, cotele par înşelătoare şi te afli în ipostaza în care nu ştii ce să faci. Am încercat să găsesc răspunsul dar şi soluția viabilă pentru aceste chestiuni în articolul ce urmează.

PROBLEMA MONTY HALL LA PARIURI ► DE MIRCEA PANAIT CE Sà FACI CÂND COTELE SUNT ÎMPOTRIVA TA? Soluþia problemei Monty Hall Problema Monty Hall este un prim exemplu al modului în care, atunci când suntem puºi în situaþia de a alege un rezultat favorabil în ciuda a douã rezultate nefavorabile, avem o anumitã incapacitate de a cântãri în mod corect ºansele de succes. Acest lucru este esenþial pentru pariori deoarece, în termeni simpli, dacã un parior nu poate recunoaºte probabilitatea implicitã ºi cotele oferite de casele de pariuri care au „valoare” pentru el, îi va fi aproape imposibil sã facã bani pe termen lung. Problema Monty Hall Sã spunem cã poþi câºtiga un automobil. Acesta este în spatele uneia dintre cele de-a treia uºi. În spatele

DACÃ UN PARIOR NU POATE RECUNOAªTE PROBABILITATEA IMPLICITÃ ªI COTELE OFERITE DE CASELE DE PARIURI CARE AU „VALOARE” PENTRU EL, ÎI VA FI APROAPE IMPOSIBIL SÃ FACÃ BANI PE TERMEN LUNG. IF A PUNTER CANNOT IDENTIFY THE IMPLICIT PROBABILITY AND THE QUOTAS OFFERED BY THE BETTING HOUSES WHICH ARE “VALUABLE” TO HIM, IT WILL BE ALMOST IMPOSSIBLE FOR HIM TO MAKE MONEY IN THE LONG RUN. 72 CASINO INSIDE NR. 81

celorlalte douã este câte o caprã. Trebuie sã ghiceºti corect ce uºã ascunde maºina pentru a o câºtiga, dar nu ai cunoºtinþe anterioare sau informaþii care sã îþi permitã sã alegi uºa corectã. Dupã ce alegi o uºã, una dintre celelalte uºi se deschide pentru a dezvãlui una dintre cele douã capre. Ai acum o altã opþiune - schimbi uºa aleasã sau rãmâi la alegerea iniþialã? Numitã dupã ce gazda emisiunii „Sã facem o afacere”, un spectacol popular în SUA în anii ‚60 ºi ‚70 care a stat la baza dilemei, problema Monty Hall este un puzzle matematic simplu, care demonstreazã efectiv modul în care oamenii se luptã cu ceea ce pare a fi o alegere foarte directã. Cu aceastã ghicitoare simplã, dar inteligent prezentatã, spectacolul a demonstrat modul în care persoana obiºnuitã poate demonstra un comportament contra-intuitiv atunci când se confruntã cu mai multe


SPORTS BETTING

THE MONTY HALL PROBLEM IN BETTING ► BY MIRCEA PANAIT

powered by

Often, we have to choose. In betting, these situations are frequent, and even after substantial analysis, less expected results may appear. Those moments when the odds seem against you, the quotas seem deceiving and you find yourself in a position where you don’t know what to do. I tried to find the answer and the viable solution to these issues in the article that follows.

SOLUÞIA PENTRU PROBLEMA MONTY HALL ESTE SIMPLÃ: DESCHIDE ÎNTOTDEAUNA UªILE. THE SOLUTION TO THE MONTY HALL PROBLEM IS SIMPLE: ALWAYS OPEN THE DOORS.

probabilitãþi - ºi acelaºi lucru este valabil ºi pentru

WHAT TO DO WHEN THE QUOTAS ARE AGAINST YOU?

pariorii ocazionali. Când aceastã întrebare a fost pusã

The solution to the Monty Hall problem

în revista Parade, 10.000 de cititori s-au plâns cã

The Monty Hall problem is a first example of the manner in which, when

rãspunsul publicat a fost greºit - inclusiv câþiva

faced with choosing a favorable result in place of two unfavorable results,

profesori de matematicã.

we have a certain incapacity when correctly weighting the chances of

Soluþia problemei Monty Hall

success.

Soluþia pentru problema Monty Hall este simplã: des-

This is essential for the punter, because, in layman’s terms, if a punter

chide întotdeauna uºile. Dupa deschiderea primei usi,

cannot identify the implicit probability and the quotas offered by the

maºina este cu siguranþã în spatele uneia din cele

betting houses which are “valuable” to him, it will be almost impossible for

douã uºi închise (deºi nu ai cum sã ºtii care). Majorita-

him to make money in the long run.

tea concurenþilor de la spectacol nu vedeau intuitiv ni-

The Monty Hall problem

ciun avantaj în deschiderea uºilor, presupunând cã fie-

Let’s say you can win a car. The car is behind one of three doors. A goat is

care uºã are o probabilitate egalã (1/3).

behind each of the other two. You must correctly guess behind which door

Acest lucru este incorect - de fapt, ºansele de a câºtiga

the car is hiding, but you do not have the knowledge or information to allow

maºina se dubleazã dupã ce deschizi prima uºã. Deºi

you to choose the correct door.

este adevãrat faptul cã iniþial fiecare uºã a avut o ºan-

After having chosen a door, one of the other doors opens to unveil one of

sã de 33,3% sã ascundã maºina, dupã ce a fost dez-

the two goats. Now you have another option - exchange the chosen door or

vãluitã prima caprã, probabilitatea ca maºina sã se si-

stand by your initial choice?

tueze în spatele uºii rãmase este de 66,6%.

Named after the host of the show “Let’s make a deal”, a popular show in the

NR. 81 CASINO INSIDE 73


SPORTS BETTING USA during the ‘60s and ‘70s, which was the basis of the dilemma, the Monty Hall problem is a simple mathematic puzzle, which efficiently demonstrates the manner in which people fight with what seems to be a very direct choice. With this simple riddle, but very cleverly presented, the show demonstrated the manner in which the ordinary person may demonstrate a counter-intuitive behavior when confronted with several possibilities at a time - and the same is valid for occasional punters, as well. When this question was asked in Parade magazine, 10,000 readers complained that the answer was not published correctly - including several math professors. Este mai uºor sã calculezi aceste probabilitãþi imagi-

The solution to the Monty Hall problem

nându-þi cã alegi între uºa originalã (probabilitatea de

The solution to the Monty Hall problem is simple: always open the doors. After

33,3%) ºi probabilitãþile combinate ale celorlalte douã

opening the first door, the car is certainly behind one of the two closed doors (even

uºi (33,3% + 33,3%). Acest lucru se datoreazã faptului

though you cannot know which door). The majority of contestants at the show did

cã, odatã ce alegi o uºã, celelalte douã sunt apoi asocia-

not intuitively see any advantage in opening the doors, presuming that each door

te împreunã - existã o ºansã de 66,6% în spatele uneia

has an equal probability (1/3).

dintre cele douã uºi. Când una este apoi eliminatã, exis-

This is incorrect - actually, the chances of winning the car double after opening

tã încã o ºansã de 66,6% ca maºina sã se afle în spate-

the first door. Although it is true that the initially, each door had a 33.3% chance of

le uºii rãmase.

the car being hid behind it, after unveiling the first goat, the probability of the car

Ce sã faci când cotele sunt împotriva ta

being behind the remaining closed door is of 66.6%.

Aceastã problemã ilustreazã inteligent cât de uºor este

It is easier to calculate these probabilities imagining that choosing between the

sã cazi în capcana tratãrii informaþiilor non-aleatoare

original door (the probability of 33.3%) and the combined probabilities of the

ca ºi cum ar fi aleatoare. Actuala emisiune britanicã

other two doors (33.3% + 33.3%). This is due to the fact that, once you choose a

„Deal No Deal” - care implicã 26 de cutii nedeschise, ºi

door, the other two doors are then associated together - there is a 66.6% chance

care conþin cantitãþi diferite de numerar - îi acordã un

behind one of those two doors. When one is then limited, there is still a 66.6%

omagiu emisiunii „Sã facem o afacere”, exploatând în

chance that the car is behind the remaining door.

acelaºi mod probabilitatea apreciatã de un public larg.

What to do when the quotas are against you

Concurenþii nu înþeleg când se aflã într-o poziþie puter-

This problem cleverly illustrates how easy it is to fall in the trap of treating non-

nicã sau slabã din punct de vedere statistic ºi, în

random information as if they are random. The current British show “Deal or No

schimb, acþioneazã sub influenþa unor sentimente fal-

Deal” - which implies 26 unopened boxes, and contain different quantities of cash

se privind ºansele de succes.

- offers tribute to the show “Let’s make a deal”, exploiting in the same way the

Astfel de greºeli sunt frecvente în jocurile de noroc

probability appreciated by a vast public. the contestants do not understand that

atunci când pariorii acþioneazã împotriva intereselor

they find themselves in a strong or weak position from a statistical point of view

lor. Astfel, se recomandã sã tratezi pariurile cu

and, in exchange, act under the influence of certain false sentiments regarding

responsabilitate ºi sã nu te laºi atras în capcane de

chances of success.

marketing crezând cã poþi da lovitura vieþii.

Such mistakes are frequent in gambling games when punters act against their

Pariurile necesitã abilitatea de a înþelege dacã cotele

interests. Therefore, it is recommended that you treat bets responsibly and not be

oferite unui eveniment reprezintã probabilitatea statis-

attracted by marketing traps believing that you can strike oil.

ticã a evenimentului respectiv. Nu conteazã dacã este

Bets need the ability of understanding of quotas offered during an event represents

vorba de un meci de fotbal, tenis sau baschet, dacã joci

the statistical probability of the said event. It does not matter if it is the case of a

la loterie sau pariurile sportive online, înþelegerea ºi gã-

football, tennis or basketball match, if you play the lottery or on-line sports betting,

sirea valorii este cheia profitului.

understanding and finding the value is the key to profit.

Nu conteazã dacã este vorba de un meci de fotbal, tenis sau baschet, dacã joci la loterie sau pariurile sportive online, înþelegerea ºi gãsirea valorii este cheia profitului. It does not matter if it is the case of a football, tennis or basketball match, if you play the lottery or on-line sports betting, understanding and finding the value is the key to profit. 74 CASINO INSIDE NR. 81


SPORTS BETTING ARGUMENTELE PRINCIPALE PENTRU JUCAREA UNUI VOLUM MARE DE PRONOSTICURI ÎN FIECARE LUNÃ SUNT FÃRÃ ÎNDOIALÃ ANULAREA RECIPROCÃ A GHINIONULUI ªI A NOROCULUI, PRECUM ªI MAXIMIZAREA PROFITULUI NET OBÞINUT DE JUCÃTOR. THE PRIMARY ARGUMENTS FOR PLAYING A LARGE VOLUME OF PROGNOSTICS EACH MONTH ARE WITHOUT A DOUBT THE RECIPROCAL ANNULMENT OF BAD LUCK AND LUCK, AS WELL A MAXIMIZING THE PLAYER’S NET PROFIT.

SPECIALIZARE VS. VOLUM:

powered by

Care ar putea fi varianta cea mai profitabilă în pariurile sportive? Este mai bine pentru un parior să joace 30 sau 300 de pronosticuri pe lună? Vom încerca să răspundem la această întrebare care îi macină pe foarte mulți dintre pasionații de pariuri sportive în cele ce urmează. ► DE VALENTIN MACOVEI

P

rintre sfaturile furnizate de cãtre specialiºtii

Atunci când se vorbeºte despre specializare, se spune

cãtorii care câºtigã câteva pariuri consecutive în-

în pariuri sportive se regãsesc de fiecare

cã alegerea unor niºe cât mai obscure reprezintã de

tr-o astfel de competiþie sunt rapid limitaþi sau

datã aceleaºi idei, dintre care le vom enu-

cele mai multe ori mutãri câºtigãtoare. Ni se spune cã

mera pe cele care sunt cel mai des întâlnite ºi toto-

în partidele din principalele competiþii sportive ale

• Nu li se deschid multe pieþe de pariuri partidelor din

datã acceptate de profesioniºti la unison:

lumii nu se prea gãsesc pariuri cu valoare, lucru care

turnee relativ necunoscute, iar oferta se publicã de

• Conturarea unui buget de sine stãtãtor pentru pa-

este de cele mai multe ori adevãrat, însã aceastã frazã

cele mai multe ori foarte târziu, iar în anumite cazuri

chiar interziºi pe site.

riuri, care sã nu implice fondurile necesare altor

omite o bunã parte din adevãr.

cheltuieli ºi a cãrui eventualã pierdere sã nu-i

Despre ce este vorba? Treaba stã în felul urmãtor:

afecteze bunul mers al lucrurilor celui în cauzã;

• Meciurile din sporturile ºi competiþiile mai puþin po-

regulã listate pe platformele de Betting Exchange,

pulare au cote la care operatorii opresc o marjã de

dar chiar ºi când acest lucru se întâmplã, oferta nu

câºtig mult mai mare decât la cele din campionatele

este aproape niciodatã completã, astfel încât pariorul

de top. Da, adicã spre exemplu la partidele de Pre-

nu se poate baza cã va putea gãsi o cotã decentã pen-

• Aplicarea unei strategii de money management în mizã fixã sau ajustabilã pe o scarã de la 1 la 10; • Specializarea pe un anume sport, pe câteva competiþii ºi pe câteva echipe sau sportivi; • Respectarea strategiei stabilite iniþial ºi setarea unor aºteptãri realiste, cum ar fi un profit de 5%

mier League, la liniile principale putem gãsi payouturi de peste 97%, lucru care nu poate fi spus ºi despre meciurile din liga a 4-a din Germania.

putem paria pe astfel de jocuri numai live. • Un alt mare minus este cã ligile obscure nu sunt de

tru pronosticul vizat. • Evenimentele sportive de mâna a doua nu se bucurã de o acoperire decentã în mass-media (de cele mai

• Casele de pariuri sportive le oferã utilizatorilor po-

multe ori fiind vorba de partide netelevizate) ºi nici

Toate bune ºi frumoase, însã în ceea ce priveºte

sibilitatea de a juca sume destul de mici pe meciu-

pe reþelele de socializare, astfel încât o accidentare

conceptul de specializare în pariuri sportive existã

rile care nu se bucurã de o foarte mare expunere,

de ultim moment a unui jucãtor de fotbal important

destule pãreri care se bat cap în cap – ºi pe bunã

tocmai pentru cã riscul unui blat este foarte ridicat

va trece de cele mai multe ori neobservatã de cãtre

dreptate.

în astfel de confruntãri. ºi mai mult decât atât, ju-

parior pânã la startul partidei.

dupã fiecare rulaj (întreg) al bãncii.

76 CASINO INSIDE NR. 81


SPORTS BETTING

Specialization vs. Volume: Which would be the most profitable option in sports betting? ► BY VALENTIN MACOVEI

MECIURILE DIN SPORTURILE ªI COMPETIÞIILE MAI PUÞIN POPULARE AU COTE LA CARE OPERATORII OPRESC O MARJà DE CªTIG MULT MAI MARE DECÂT LA CELE DIN CAMPIONATELE DE TOP. THE MATCHES FROM LESS POPULAR SPORTS AND COMPETITIONS HAVE QUOTAS TO WHICH OPERATORS KEEP A LARGER WINNINGS MARGIN THAN IN THE CASE OF THOSE OF TOP CHAMPIONSHIPS.

E

Is it better for a punter to play 30 or 300 predictions per month? We will try to answer this question which is on the mind of a great deal of sports betting enthusiasts in the following.

ach time, the same ideas are found among the advice provided by

What is it about? This is how it is:

sports betting specialists, of which we will list those which are

• The matches from less popular sports and competitions have quotas to

most often mentioned and also commonly supported by

which operators keep a larger winnings margin than in the case of those

professionals:

of top championships. Yes, as in, for example, the Premier League matches,

• The contouring of a separate budget destined for bets, which shall not

on the primary lines we may find payouts of over 97%, which cannot be

imply the funds necessary for other expenses and the loss of which shall not affect the proper course of things of the person in question; • The application of a fixed or variable stake on a scale of 1 to 10 money management strategy; • Specializing on a certain sport, on several competitions and several teams or sports players; • Respecting the strategy initially established and setting realistic expectations, such as a 5% profit after each (complete) bank turnover. All well and good, but with regards to the concept of specialization in sports betting, there are enough contradictory opinions - and for good reason.

said for 4th league matches in Germany. • Sports betting houses offer users the possibility of playing relatively small amounts on the matches which do not benefit from great exposure, exactly because the risk of losing is very high in such confrontations. Furthermore, players who win several consecutive bets in such a competition are rapidly restricted or even banned from the site. • Not many betting markets open up to matched from relatively unknown tournaments, and the offer is most often published very late, and in certain cases we can bet on these types of games only live. • Another significant con is the fact that obscure leagues are usually not

When it comes too specialization, it is said that choosing certain more

listed on the Betting Exchange platforms, and even when they are, the

obscure niches most often represents winning moves. We are told that

offer is almost never complete, therefore the punter cannot be sure that he

valuable bets within the world’s sports competitions matches are not so easily found, which is true most of the time, however, this sentence omits a large part of the truth.

will find a decent quota for the targeted prognostic. • The second hand sports events do not benefit from decent mass-media coverage (most often, the case of non-televised matches), nor decent

NR. 81 CASINO INSIDE 77


SPORTS BETTING Chiar ºi dacã nu am lua în calcul competiþiile mai puþin cunoscute, trebuie sã recunoaºtem faptul cã ºi specializarea pe douã campionate relativ populare ne-ar restrânge foarte mult numãrul de pariuri pe care îl putem juca lunar, lucru care în mod teoretic ne reduce sem­nificativ ºi profitul la care putem spera. În antitezã, argumentele principale pentru jucarea unui volum mare de pronosticuri în fiecare lunã sunt fãrã îndoialã anularea reciprocã a ghinionului ºi a norocului, precum ºi maximizarea profitului net obþinut de jucãtor. Calculul este simplu: la un randament (realist) al investiþiei de 5%, pariorul trebuie sã joace cât mai multe pariuri pe lunã pentru a câºtiga cât mai mulþi bani. Gândindu-ne cã echipele de fotbal au de regulã între 4 ºi 6 meciuri pe lunã, ne dãm seama cã treaba nu este prea roz pentru un parior niºat pe sportul rege care alege calea specializãrii, în timp ce un specialist din tenis poate juca mult mai multe pariuri într-o lunã dacã urmãreºte îndeaproape – sã zicem – 10 sportivi. Paradoxul întâlnit în aceastã situaþie este urmãtorul: specializarea îl va ajuta în mod cert pe parior sã stabileascã un numãr mai mare de predicþii corecte, însã acest lucru se va produce dupã un numãr mare de pon-

CEL MAI BUN LUCRU PE CARE ÎL POATE FACE UN PARIOR CARE DOREªTE SÃ SE PERFECÞIONEZE ªI SÃ URMEZE O ABORDARE PROFESIONISTÃ ESTE SÃ-ªI ALEAGÃ UN MODEL DE SUCCES ªI SÃ-ªI FACÃ BINE TEMELE. THE BEST THING THAT A PUNTER WISHING TO PERFECT HIMSELF AND TO FOLLOW A PROFESSIONAL APPROACH, IS TO CHOOSE A SUCCESS MODEL FOR HIMSELF AND TO DO HIS HOMEWORK WELL.

turi jucate. Practic, jucând numai câteva pronosticuri pe sãptãmânã, un parior niºat riscã sã fie afectat foarte tare de ghinion ºi chiar sã iasã pe minus la sfârºit de

coverage on social media networks, therefore, a last minute injury suffered by an important football player shall usually go unnoticed by the punter until the start of the match.

an. Astfel, un parior care nu este atât de specializat ºi

Even if we were not to take lesser known competitions into consideration, we must admit the

care are un randament al investiþiei mai mic poate re-

fact that even specializing on two relatively popular championships would highly limit the

aliza mai mult profit (ºi mai repede,) atâta timp cât are

number of bets we can play monthly, which can theoretically also significantly limit the profit

un volum substanþial mai mare de ponturi jucate.

we could expect.

Totuºi, care ar putea fi cea mai bunã variantã, cea a

In antithesis, the primary arguments for playing a large volume of prognostics each month are

specializãrii pe câteva competiþii/echipe/sportivi sau

without a doubt the reciprocal annulment of bad luck and luck, as well a maximizing the player’s

jucarea unui volum considerabil de ponturi lunar? Este

net profit. The calculation is simple: at a (realistic) 5% return on investment, the punter must

foarte greu sã rãspundem la aceastã întrebare, întru-

play as many bet per month as to win as much money as possible.

cât existã destul variabile care trebuie specificate îna-

Thinking that the football teams usually have between 4 and 6 matches per month, we realize

inte de a da un rãspuns (bineînþeles, în mod particular

that things are not so great for a punter niched on the king sport who chooses the specialization

ºi fãrã sã generalizãm).

way, while a tennis specialist may play even more bets in a month is he closely monitors - let’s

Dacã am rãsfoi mai multe site-uri de predicþii din

say - 10 players.

lume vom observa cã marea majoritate a tipsterilor

The paradox of the situation is the following: the specialization shall surely help the punter

de top nu pariazã pe fotbal, deºi acesta este cel mai

establish a greater number of correct predictions, however, this shall happen after a larger

pariat sport de pe planetã. Pe de altã parte, ne putem

number of played tips. Practically, playing only a few prognostics per week, a niched player risk

gândi cã este mult mai uºor de trucat un meci de

being significantly affected by bad luck and even to turn a loss at the end of the year. therefore,

tenis decât unul de fotbal. Iatã cã putem întâmpina

a punter who is not so specialized and who has a lower return of investment may make more

reale dificultãþi ºi în ceea ce priveºte alegerea spor­

profit (and faster), as long as he has a substantially larger volume of played tips.

tului pe care pariem – asta dacã dorim sã tratãm pari­

However, which would be the best options, that of specializing in several competitions/teams/

urile cu seriozitate ºi nu ca pe un hobby.

players or playing a considerable amount of tips monthly? It is very difficult to give an answer

Cel mai bun lucru pe care îl poate face un parior care

to this question, as there are enough variables which are to be specified before providing an

doreºte sã se perfecþioneze ºi sã urmeze o abordare

answer (of course, in a particular manner and without generalizing).

profesionistã este sã-ºi aleagã un model de succes ºi

If we were to look through several prediction sites from around the world, we would observe

sã-ºi facã bine temele. Da, mai exact sã încerce sã-i co-

that the vast majority of top tipsters do not bet on football, even though it is the most bet on

pieze stilul de joc al unui tipster eficient, urmãrindu-i

sport on the planet. On the other hand, we might think it is easier to rig a tennis match than a

istoricul ºi citindu-i analizele (acolo unde acest lucru

football match. as you can see, we may encounter real difficulties when it comes to choosing

este posibil). Abia dupã ce jucãtorul dobândeºte ceva

the sport on which to bet, as well - that is if we wish to treat bets seriously and not as a hobby.

experienþã ºi are ceva date poate sã-ºi revizuiascã sti-

The best thing that a punter wishing to perfect himself and to follow a professional approach,

lul de joc în baza evidenþei þinute, cu speranþa de a

is to choose a success model for himself and to do his homework well. Yes, more specifically to

progresa din aproape în aproape.

copy the style of an efficient tipster, following his history and reading his analyses (where

Atenþie însã, pentru cã acest lucru nu garanteazã ne-

possible). Only after the player has acquired some experience and has several data, may he

apãrat reuºita, însã cel puþin îþi oferã un parcurs care

review the game style based on the kept registry, with hopes of progressing step by step.

sã favorizeze maturizarea parioristicã, lucru fãrã de

Be warned, however, because it does not necessarily guarantee success, but it at least offers a

care nimeni nu poate spera la profit pe termen mediu

path which favors punter maturity, aspect without which nobody may hope for a medium and

ºi lung!

long term profit!

78 CASINO INSIDE NR. 81


SPORTS BETTING Jocurile Olimpice de Iarnă 2018 sunt la prima ediție organizată pe teritoriul Asiei continentale. Pyeongchang a fost ales ca oraş-gazdă pe data de 6 iulie 2011, la cea de-a 123-a întrunire a CIO din Durban, Africa de Sud. Pyeonchang a câştigat la cea de-a treia candidatură consecutivă, după ce, în trecut, au avut câştig şi au fost organizatoare oraşele Vancouver (Canada) şi Soci (Rusia).

Pentru cei care nu sunt familiarizaþi cu sporturile de iarnã, este importantã cunoaºterea sportivilor de top, forma fiecãruia, dar ºi orice alte informaþii care apar pe parcurs. For those who are not familiar with winter sports, its is important to have knowledge about top athletes, each of their state of fitness, and any other information which may arise during the event.

powered by

Ce pariem la

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 L

► DE MIRCEA PANAIT

a ediþia din acest an vor fi incluse, în total,

coreeanã: Coreea de Sud ºi Coreea de Nord vor defila

gur, cele mai populare ºi unde sunt cele mai mari sume

102 evenimente sportive la 15 discipline

împreunã la ceremonia de deschidere! În plus, la com-

pariate. Pentru cei care se pricep cu adevãrat la sportu-

din 7 sporturi: patinaj (patinaj artistic, pati-

petiþia femininã de hochei vor alinia la start o echipã

rile de iarnã, aceasta este cea mai bunã oportunitate

naj vitezã ºi patinaj vitezã pe pistã scurtã), schi (schi

comunã.

de a câºtiga.

alpin, schi fond, schi acrobatic, combinata nordicã,

Ce pariuri valoroase putem gãsi la Jocurile Olimpice de

3. Pariuri speciale. Sunt acele pariuri fãcute mai mult

sãrituri cu schiurile ºi snowboard), bob (bob ºi sche-

Iarnã 2018?

pentru distracþie, nu neapãrat cea mai bunã soluþie

leton), biatlon, curling, hochei pe gheaþã ºi sanie.

Ediþia din acest an debuteazã pe 9 Februarie 2018, la

pentru profit. În general, sunt pariuri fãcute pe deschi-

PyeongChang în Coreea de Sud. Fãrã îndoialã vor fi

derea ceremoniei, pariuri pe comportamentul unui

Biatlon (11)

milioane de pasionaþi care vor urmãri transmisiunile

sportiv ori, pur ºi simplu, alte opþiuni care pot ajunge

Bob (3)

TV, ocazie bunã pentru participanþi sã îºi arate talen-

pânã la starea vremii.

Combinata nordicã (3)

tul. Mulþi dintre cei care participã, s-au antrenat, poate,

Referitor la pariurile valoroase, trebuie sã ne facem o

Curling (3)

4 ani de zile în aºteptarea competiþiei care sã le aducã

listã cu alegerile pe care le avem în vedere, urmatã de

Hochei pe gheaþã (2)

un trofeu ºi consacrarea în lumea sportului.

analiza fiecãrui aspect în parte. Pentru cei care nu sunt

Patinaj artistic (5)

Înainte de a vedea ce opþiuni valoroase pot prezenta

familiarizaþi cu sporturile de iarnã, este importantã

Patinaj vitezã (14)

interes, sã ne oprim la cele 3 mari tipuri de pariuri, pre-

cunoaºterea sportivilor de top, forma fiecãruia, dar ºi

Patinaj vitezã pe pistã scurtã (8)

zente la majoritatea caselor de pariuri:

orice alte informaþii care apar pe parcurs. Toate aces-

Sanie (4)

1. Numãrul de medalii pe care îl va obþine þarã. Dacã îþi

tea conduc spre alegeri care sã fie profitabile.

Sãrituri cu schiurile (4)

îndrepþi atenþia cãtre performanþele unei þãri ºi mai

Ponturi pentru Jocurile Olimpice de Iarnã 2018 Pyeon-

Schi acrobatic (10)

puþin asupra participãrilor individuale, atunci acesta

gChang

Schi alpin (11)

este pariul potrivit. Poþi paria aproape orice: ce þarã ia

Cu mai puþin de câteva zile înaintea deschiderii,

Schi fond (12)

cele mai multe medalii de aur, de argint, de bronz, cine

Norvegia este cotatã cu cele mai mari ºanse la nu-

Scheleton (2)

ia cele mai multe în total, sub/peste diferite limite.

mãrul de medalii câºtigate, având cota @2.40. Ger-

Snow-board (10)

2. Pariuri pe câºtigãtor. E vorba de pariurile clasice pe

mania o secondeazã la foarte micã distanþã, nemþii

câºtigãtorul unui eveniment sau al unei runde. Desi-

fiind cotaþi la @2.54. SUA ºi Canada sunt ºi ele foar-

La aceastã ediþie cele douã þãri ce-ºi împart peninsula

80 CASINO INSIDE NR. 81


SPORTS BETTING

A

The 2018 Winter Olympics are at their first edition organized on Continental Asia’s territory. Pyeongchang has been chosen and the host city on 6 July 2011, at the 123rd IOC meeting in Durban, South Africa. Pyeongchang has won its third consecutive candidacy, after, in the past, the cities who won and organized the Olympics were Vancouver (Canada) and Soci (Russia).

t this year’s edition, a total of 102 sports events at 15 disciplines from 7 sports shall be included: ice skating(figure ice-skating,

speed ice-skating and short track ice-skating), skiing (alpine skiing, cross-country skiing, acrobatic skiing, north combined, ski jumps and snowboard), bob (bob and skeleton), biathlon, curling, ice hockey and sled. Biathlon (11)  Bob (3)  North combined (3)  Curling (3)

What do we bet on at the

Ice hockey (2)

2018 Winter Olympics

Figure skating (5)  Speed skating (14)  Short track speed skating (8)  Sled (4)  Ski jumps (4)  Acrobatic skiing (10)  Alpine skiing (11)  Cross-country skiing (12)  Skeleton (2)  Snow-board (10)

► BY MIRCEA PANAIT

At this edition, the two countries sharing the Korean Peninsula: South Korea and North Korea will parade together at the opening ceremony! Furthermore, at the women’s hockey competition, they will line up a common team at the start line. What valuable bets can we find at the 2018 Winter Olympics? This year’s edition debuts on February 9th 2018, in PyeongChang in South Korea. No doubt millions of enthusiasts will watch the television transmissions, which represent a good occasion for participants to show off their talent. Many of those participating have trained, perhaps, for 4 years in light of the competition which will bring them a trophy and famousness in the sports world. Before seeing which valuable options present interest, let’s stop and analyze the big 3 types of bets, present in most betting houses: 1. The number of medals the country will win. If you turn your attention to the performances of a coun-

LA EDIÞIA DIN ACEST AN A JOCURILOR OLIMPICE DE IARNÃ VOR FI INCLUSE, ÎN TOTAL, 1 02 EVENIMENTE SPORTIVE LA 1 5 DISCIPLINE DIN 7 SPORTURI. AT THIS YEAR’S EDITION OF WINTER OLYMPICS, A TOTAL OF 1 02 SPORTS EVENTS AT 1 5 DISCIPLINES FROM 7 SPORTS SHALL BE INCLUDED.

try and less to individual participation, then this is

analysis of each aspect. For those who are not fami-

as a first favorite, at Sportingbet we play on the Ger-

the right bet. You can bet almost anything: which

liar with winter sports, its is important to have

mans.

country wins the most gold, silver, bronze medals,

knowledge about top athletes, each of their state of

But let’s also focus on several tips deserving all of

who will earn the most in total, under/over diffe-

fitness, and any other information which may arise

out attention.

rent limits.

during the event. All of these lead to profitable cho-

Ice hockey: we bet on Russia

2. Betting on the winner. It’s about the classic bets

ices.

Maybe it’s not the best bet for those wishing to earn

placed on the winner of an event or of a round. Su-

Tips for the 2018 Winter Olympics in PyeongChang

large and fast winnings, the Russians’ rate of vic-

rely, the most popular bets and the largest amounts

With at least several days before the opening,

tory being @2.65. For those looking for value in a

bet. For those who are truly specialized in winter

Norway is rated as having the best chances for the

bet, this is the most indicated. Even if Alexander

sports, this is the best opportunity to win.

number of medals won,

3. Special bets. These are those bets placed more

with a quota of @2.40.

with the purpose of having fun, and not necessarily

Germany seconds very clo-

the best solution for profit. In general, these are bets

sely, being rated at @2.54.

placed on the opening ceremony, bets placed on the

The USA and Canada are

behavior of a certain athlete, or just other option

also close by, the Ameri-

ranging even up to weather.

cans having a small ad-

Referring to valuable bets, we have to make a list of

vance.

the choices that we are considering, followed by an

If at Betfair Norway is rated

NR. 81 CASINO INSIDE 81


SPORTS BETTING te apropiate, americanii având un mic avans. Dacã la Betfair Norvegia este cotatã ca primã favoritã, la Sportingbet mizãm pe germani. Dar sã ne oprim ºi asupra câtova ponturi care meritã toatã atenþia. Hochey pe gheaþã: pariem pe Rusia Poate cã nu este cel mai bun pariu pentru cei care vor sã obþinã câºtiguri mari ºi rapide, cota ruºilor la victorie fiind de @2.65. Pentru cei care cautã valoarea la un pariu, acesta se prezintã ca fiind cel mai indicat. Chiar dacã Alexander Ovechkin nu participã la aceste jocuri, echipa rusã este deosebit de solidã iar campionatul intern (al doilea din lume ca valoare) susþine echipa naþionalã pe deplin. Faptul cã cei din NHL nu iau parte la Jocurile Olimpice, le oferã ruºilor ºansa perfectã pentru medalia de aur. Ski Alpin - coborâre fete: Lara Gut Aceastã disciplinã este specialitatea lui Lindsey Vonn, însã americanca revine dupã o accidentare cu braþul rupt ºi care a costat-o un an de inactivitate. Poate fi o oportunitate ca una dintre adversare sã revendice medalia de aur. Weirather, Huetter, Shiffin toate au ºan-

NORVEGIA ESTE COTATÃ CU CELE MAI MARI ºANSE LA NUMÃRUL DE MEDALII CASTIGATE. NORWAY IS RATED AS HAVING THE BEST CHANCES FOR THE NUMBER OF MEDALS WON.

sele lor, dar Lara Gut pare cea mai îndreptãþitã la aurul

Ovenchkin will not participate in these games, the Russian team is incredibly solid

olimpic. Elveþianca a câºtigat o medalie de bronz în

and the internal championship (second in the world as value) supports the national

2014 la Soci ºi, cu 9 ani de experienþã în spate, are toa-

team completely. The fact that the NHL does not participate in the Olympics offers a

te ºansele sã o învingã pe Lindsey Vonn. Mulþi pot ar-

perfect chance for the Russians to get the gold.

gumenta cã Vonn este o alegere care conferã mai multã siguranþã, însã Vonn are cota @5.00 iar Gut @6.00, pur ºi simplu valoarea este pe cea din urmã. Cele mai multe medalii: Norvegia Aceasta este cea mai facilã categorie ºi, probabil, cea mai îndrãgitã de cãtre pariori. Aici însã trebuie sã cu-

Alpine skiing - women’s descent: Lara Gut

noaºteþi nu numai favoritele pentru un eveniment, ci

These discipline is Lindsey Vonn’s specialty, however the American is returning after

ºi favoritele pentru toate evenimentele ºi naþiona-

a broken arm incident which cost her a year of inactivity. It may be an opportunity for

litãþile lor. Acest lucru poate fi plictisitor, dar dacã îl ve-

one of the adversaries to take home the gold medal. Weirather, Huetter, Shiffin,

deþi ca pe o ocazie de a urmãri mai multe olimpiade ºi

they all have their chances, but Lara Gut seems to be the most entitled to the Olympic

de a vã familiariza cu adevãrat cu evenimentele, se

gold. The Swiss won a bronze medal in 2014 at Soci and with 9 years of experience,

poate dovedi fructuos.

she has every chance of beating Lindsey Vonn. Many may argue that Vonn is the sa-

Norvegienii sunt favoriþi pentru ambele categorii, ºi

fer choice, however Vonn has a @5.00 rating and Gut @6.00, so the value is on the

pe bunã dreptate. Ei s-au dovedit cei mai buni la spor-

latter.

turile de iarnã iar palmaresul este impresionant.

The most medals: Norway

Odatã cu participarea restrânsã a Rusiei, datoritã deci-

This is the easiest category and perhaps, the most loved by punters. Here, however,

ziei CIO de a bloca mulþi sportivi ruºi de a participa la

you must have knowledge not only of favorites for an event, but of favorites for all

competiþie, Jocurile Olimpice din acest an vor fi intere-

events and their nationalities. This could be boring, but if you see it as an occasion to

sante.

follow more Olympiads and truly familiarizing with the events, which can prove to

Norvegienii au unii dintre cei mai buni schiori din lu-

be profitable.

me, atât în ​​versiunile alpine, cât ºi în versiunea trans-

Norwegians are the favorites for both categories and rightly so. They have proved to

frontalierã ºi, de asemenea, biatlon, unde probabil

be the best at winter sports and their portfolio is impressive. Once with Russia’s re-

vor câºtiga cea mai mare parte din medaliile de aur.

stricted participation. because of a IOC decision to block many Russian athletes from

De fapt, nouã dintre medaliile lor de aur de la Jocurile

participating in the competition, the Olympic Games will prove to be very interesting

Olimpice de la Sochi din 2014 au provenit din aceste

this year.

trei categorii ºi este probabil cã vor veni ºi mai multe

Norway has several of the best skiers in the world, both in the alpine versions and

în acest an.

the cross-country versions, and the biathlon as well, were they will probably win

Statele Unite au câºtigat cele mai multe medalii la ulti-

the most gold medals. In fact, nine of their gold medals from Soci Olympic Games in

mele douã Jocuri Olimpice de Iarnã, dar în acest an nor-

2014 come from these three categories and it is probable that many more will come

dicii par de neoprit. Puterea lor se aflã în special în schi,

this year, as well.

unde concureazã Svindal, Jansrud ºi Kristoffersen.

The United States won the most medals at the last two Winter Olympics, but this

Acestea fiind pariurile propuse, vã recomand sã ur-

year, the Norths seem to be unstoppable. Their power lies in skiing, where Svindal,

mãriþi Jocurile Olimpice de Iarnã, aceastã competiþie

Jansrud and Kristoffersen are competing.

fiind uneori subestimatã de cãtre iubitorii de sport.

These being the proposed bets, I recommend that you follow the Winter Olympics,

Atunci când o competiþie este subestimatã, pot apãrea

this being a competition underestimated by sports lovers. When a competition is un-

multe pariuri valoroase.

derestimated, valuable bets may arise.

82 CASINO INSIDE NR. 81


PERSONALITATE VEGAS

JAY SARNO, Împăratul din Las Vegas

Această personalitate unică în istoria Nevadei şi-a legat numele de două mari proiecte ale Vegasului: Caesars Palace şi Circus Circus. de 20 de metri înãlþime ºi mai multe statui ce imitau sculpturi celebre. Intrarea hotelului a fost gânditã folosindu-se ca model Piaþa Sf. Petru din Roma, a fost „împãnatã” de statuete în stil roman, de la Medici Venus, Canova Venus, Venus di Milo ºi Bacchus, toate modelate de artizani din Italia. Partea din faþã a fost modelatã dupã ruina Forumului de la Roma. În cazinou, bãrbaþi îmbrãcaþi ca soldaþi romani ºi femei fermecãtoare ce purtau þinute în genul Cleopatrei îþi erau gazde, iar chelneriþele îþi serveau cocktailuri purtând rochii sexy în formã de togã romanã. Din înaltul tavanelor candelabre superbe de 30 de metri create din sute de mii de cristale pluteau suspendate pentru desfãtarea ochiului, sfidând parcã gravitaþia. Piscina în aer liber din spatele complexului a fost proiectatã dupã o piscinã publicã din vechiul oraº Pompei, fiind construitã cu 8000 de bucãþi de marmurã dintr-o carierã italianã. Cântãreþul Andy Williams a cântat în deschiderea sãlii „Circus Maximus” cu 800 de locuri, cu un interior destinat sã semene cu Colosseumul din Roma, în timp ce grupul umoristic Ritz Brothers a deschis Nero’s Nook, un lounge cu 250 de locuri, cu o piscinã reflectorizantã. Ce sã mai vorbim, Caesars Palace, în momentul lansãrii sale, a revoluþionat entertainmentul din Vegas ºi a dus oraºul într-o nouã direcþie. Probleme Au fost ºi probleme pentru Jay Sarno, nu a mers totul ca uns. De exemplu, dupã 2 ani de planificãri, cu doar o noapte înainte de lansare încã mai erau lucruri de rezolvat. Consiliul Comisie de Gaming din Nevada îi ceruse lui Sarno sã aibã în caserie la mo-

JAY SARNO

mentul deschiderii minimum 350.000$ pentru a acoperi eventualele câºtiguri ale jucãtorilor. Ei bine,

Începuturi

Caesars Palace, un vis împlinit

din pãcate, nu aveau decât 100.000$. În plus, con-

Sarno s-a nãscut în Missouri într-o zi de iulie a anului

Pe 5 august 1966 se deschidea Caesars Palace, un

structorul Stuart Mason îl anunþase chiar înainte de

1922 într-o familie de evrei emigraþi din Polonia. A

proiect bazat pe tema Romei Antice. Acest loc va

lansarea oficialã cã multe lucruri mai erau de fãcut

absolvit Universitatea din Missouri, acolo unde a

transforma Las Vegas-ul din temelii pentru cã a

la cazinou ºi la hotel.

obþinut o diplomã în managementul afacerilor. Cu

a­dus un concept nou asupra modelului de business

Se spune cã Jimmy Hofa, bun prieten cu Sarno, ºi

aceastã ocazie la întâlnit pe Stanley Mallin, cu care

dezvoltat pânã în acel moment de restul dezvoltato-

fondurile sindicatelor sale, Teamsters Union, ar fi

s-a împrietenit, cu care a fost camarad de arme în Al

rilor de proiecte de cazino.

“pompat” mulþi bani în afacerea Caesars Palace.

Doilea Rãzboi Mondial, unde au luptat în Pacific.

Avându-l alãturi pe investitorul Nate Jacobson, parte-

O altã problemã a fost greva mai multor linii aeriene

Dupã rãzboi împreunã cu Mallin au devenit contrac-

nerul Jerry Zarowitz, arhitectul Melvin Grossman ºi Joy

în acea perioadã. Cazinoul lui era pentru un public

tori în Florida ºi apoi în Atlanta, acolo unde au con-

Harris ca designer, Sarno a cheltuit 24 de milioane de

mai exclusivist, cu un preþ mediu per camera de ho-

struit Atlanta Cabana Motel, proiect de 200 de came-

dolari pentru a crea Caesars. Rezultatul final a fost un

tel de 14$, în condiþiile în care media celorlalte cazi-

re finalizat în 1958. În timp au construit cabane în

hotel cu tematicã romanã de 14 etaje, cu 680 de ca-

nouri din oraº era 9$. Aºa cã el avea nevoie mai

California ºi un alt motel în Texas.

mere amplasat la 135 de metri de Strip. Avea 5 fântâni

mult ca niciodatã nu numai de traficul venit de pe

84 CASINO INSIDE NR. 81


PERSONALITATE VEGAS This unique personality in Nevada’s history has tied its name to two great projects of Las Vegas: Caesars Palace and Circus Circus.

JAY SARNO LA LANSAREA CAESARS PALACE

ÎN CAZINOU, BÃRBAÞI ÎMBRÃCAÞI CA SOLDAÞI ROMANI ªI FEMEI FERMECÃTOARE CE PURTAU ÞINUTE ÎN GENUL CLEOPATREI ÎÞI ERAU GAZDE, IAR CHELNERIÞELE ÎÞI SERVEAU COCKTAILURI PURTÂND ROCHII SEXY ÎN FORMÃ DE TOGÃ ROMANÃ. IN THE CASINO, MEN DRESSED AS ROMAN SOLDIERS AND CHARMING WOMEN WEARING CLEOPATRA STYLE OUTFITS ACTED AS YOUR HOSTS, AND THE WAITRESSES SERVED COCKTAILS IN SEXY ROMAN TOGA STYLE DRESSES.

JAY SARNO, The Emperor from Las Vegas

Beginnings

result was a roman themed hotel with 14 floors,

group opened Nero’s Nook, a lounge seating 250,

Sarno was born in Missouri in July 1922 in a

680 rooms, placed 135 meters from the Strip. It

with a reflecting pool. What more is there to say,

Jewish family which emigrated from Poland. He

had 5 fountains measuring 20 meters in height

Caesars Palace, upon its opening, revolutionized

graduated from the University of Missouri, where

and several statues imitating famous sculptures.

Vegas entertainment and turned the city towards

he got a degree in business management. This is

The hotel entryway was designed by using the

a new direction.

how he met Stanley Mallin, who he be friended

Saint Peter Plaza in Rome as a model, it was

Issues

and with whom he fought alongside with as

“adorned” with roman style statues, from Medici

There were also issues for Jay Sarno, because not

comrade in arms in the Second World War,

Venus, Canova Venus, Venus di Milo and Bacchus,

everything went off without a glitch. For

fighting in the Pacific.

all made by artisans in Italy. The front part was

example, after 2 years of planning, with just one

After the war, they became contractors in Florida

modeled after the Roman Forum ruin in Rome.

night before the launch, there were still things to

and then in Atlanta, where they built the Atlanta

In the casino, men dressed as roman soldiers and

be sorted out. The Nevada Gaming Commission

Cabana Motel, project comprising 200 rooms,

charming women wearing Cleopatra style outfits

Council requested that Sarno have in his treasury

finalized in 1958. In time, they built cabins in

acted as your hosts, and the waitresses served

at least $350,000 at the time when the casino

California and another motel in Texas.

cocktails in sexy roman toga style dresses.

opened to cover the potential winnings of

Caesars Palace, a dream come true

From the ceiling hung beautiful 30 meter

players. Well, unfortunately, they only had

Caesars Palace opened on August 5th 1966, a

chandeliers created with hundreds of thousands

$100,000. Furthermore, the constructor Stuart

project based on the Ancient Rome theme. This

of crystals, floating in the air to delight the eye,

Mason announced exactly on the night before

place transformed Las Vegas from its foundation

seeming to defy gravity. The outdoor pool located

the big opening that there were still many things

because it brought a new concept of the business

behind the complex was designed after a public

to be done in the casino and the hotel.

model developed up to that point in time by the

pool in the old city of Pompeii, having been built

It is said that Jimmy Hofa, a good friend of Sarno,

rest of casino project developers.

with 8000 marble pieces from an Italian quarry.

and the funds of his syndicates, Teamsters

Together with the investor Nate Jacobson,

The singer Andy Williams sung at the opening of

Union, allegedly “pumped” a lot of money into the

partner Jerry Zarowitz, the architect Melvin

the “Circus Maximus” hall seating 800, with an

Caesars Palace affair.

Grossman and designer Joy Harris, Sarno spent

interior designed to resemble the Roman

Another issue was the strike initiated by several

24 million dollars to create Caesars. The final

Colosseum, while the Ritz Brothers comedian

airlines during that time. His casino was destined

NR. 81 CASINO INSIDE 85


PERSONALITATE VEGAS Coasta de Vest, din LA, ci mai cu seamã de hi-

JAY SARNO LA LANSAREA CAESARS PALACE

gh-rollerii de pe Coasta de Est… Apoi, relaþia lui cu Nate Jacobson nu mai era demult una bunã. De ceva vreme nu mai reuºeau sã se mai înþeleagã. În plus, se zvonea cã Mafia îi dã tãrcoale ºi se spunea chiar cã prin reprezentantul ei, Jerry Zarowitz, conduceau cazinoul din umbrã. Pânã la urmã nimic nu s-a dovedit a fi adevãrat în aceastã privinþã. Circus Circus Acest cazinou a fost un proiect de mai micã anvergurã, încheiat cu succes ºi lansat cãtre public în toamna anului 1968. Complexul are 3773 de camere ºi se desfãºoarã pe 11.500 de m2. Jay Sarno ºi Stanley Mallin au fost primii proprietari ai cazinoului în perioada 1968–1974, iar acum MGM Resorts International este proprietar ºi opereazã cazinoul. O mulþime de numere de circ s-au desfãºurat aici de-a lungul timpului. Complexul mai are un parc de amuzament numit Adventuredome, 3 piscine ºi o capelã unde se oficiazã cãsãtorii în stil Las Vegas. Problemele financiare ºi acuzele fiscului american de evaziune au fãcut ca cei doi sã vândã cazinoul lui William Bennett ºi William Pennington pentru suma de 25 milioane $. Viaþa privatã

SE SPUNE CÃ JIMMY HOFA, BUN PRIETEN CU SARNO, ªI FONDURILE SINDICATELOR SALE, TEAMSTERS UNION, AR FI “POMPAT” MULÞI BANI ÎN AFACEREA CAESARS PALACE. IT IS SAID THAT JIMMY HOFA, A GOOD FRIEND OF SARNO, AND THE FUNDS OF HIS SYNDICATES, TEAMSTERS UNION, ALLEGEDLY “PUMPED” A LOT OF MONEY INTO THE CAESARS PALACE AFFAIR.

Pe plan personal, Jay Sarno a fost un om împlinit, chiar dacã cãsnicia sa s-a terminat cu un divorþ. A avut 4 copii ºi asta i-a adus fericirea, însã nimic nu

for a more exclusive crowd, with an average price

Circus Circus

s-a comparat cu Caesars Palace…

per hotel room starting from $14, considering

This casino was a smaller sized project, finalized

Dacã nu ar fi decedat în mod subit în urma unui atac

that the average of the other casinos in the city

successfully and opened to the public in the fall of

de cord chiar în celebrul lui cazinou în 1984, la doar

was of $9. So at that time, more than ever, he

1968. The complex has 3773 rooms and measures

62 de ani, Sarno ar fi început lucrãrile la unul dintre

needed the traffic coming from the West Coast,

11,500 m2. Jay Sarno and Stanley Mallin were the

cele mai mari proiecte care s-ar fi realizat vreodatã

from LA, more specifically the high-rollers on the

first owners of the casino between 1968-1974,

în Vegas, Grandissimo.

East Coast...

and now it is owned and operated by MGM Resorts

Acest casino-hotel urma sã fie precursorul casi-

Then, his relationship with Nate Jacobson had

International. A lot of circus numbers were

no-resorturilor de astãzi, însã din nefericire dupã

been deteriorating for some time. It had been a

showed here along time. The complex also has an

moartea sa acest proiect nu s-a mai realizat, însã

while since they last agreed on something.

amusement park called Adventuredome, 3 pools

mulþi au preluat idea din zbor ºi au creat mega-re-

Moreover, rumors were going around according

and a chapel were Las Vegas style marriage

sorturile de azi.

to which the Mafia was on his back and it was

ceremonies are conducted. The financial problems

De ce este important Jay Sarno pentru Las Vegas? A

even said that the casino was led from the

and the American IRS tax evasion claims made

întrezãrit cu 10 ani înaintea lui Steve Wynn (care a

shadows by the Mob, through its representative,

the two sell the casino to William Bennett and

creat The Mirage) noul drum spre succes al oraºului:

Jerry Zarowitz. In the end, it turned out that none

William Pennington for $25 million.

casino-resortul!

of this was true.

Private life In his private life, Jay Sarno was an accomplished man, even if his marriage ended in divorce. He had 4 children and this brought him happiness, however nothing compared to Caesars Palace... If he hadn’t died suddenly from a heart attack in his famous casino in 1984, at only 62 years old, Sarno would have started works on one of the greatest projects ever to be developed in Vegas, Grandissimo. This casino-hotel was to be the precursor of today’s casino-resorts, however, unfortunately, after his death, this project was no longer continued, but many took the idea and created the mega-resorts of today. Why is Jay Sarno important for Las Vegas? He saw 10 years before Steve Wynn (creator of The

JAY SARNO LA LANSAREA CAESARS PALACE

86 CASINO INSIDE NR. 81

Mirage) the city’s new path to success: the casinoresort!


NEWS

Confederația Asiatică de Fotbal (CAF) își extinde parteneriatul cu Serviciile de Informații și Anchetă ale Sportradar

C

Serviciile de Informaþii ºi Anchetã ale Sportradar vor colabora de acum cu CAF

fixing.

pentru sezoanele din 2018 ºi 2019 pentru a-i investiga pe cei responsabili

Sportradar’s Intelligence and Investigation Services will now be engaged

pentru fraudarea meciurilor din Asia. Toate acestea vin dupã ce toate meciurile

with the AFC from the 2018 and 2019 seasons to investigate those behind

onfederaþia Asiaticã de Fotbal (CAF) a semnat de curând un nou acord cu compania de date sportive Sportradar pentru un parteneriat istoric în domeniul integritãþii, mai precis cu privire la aranjarea meciurilor.

T

he Asian Football Confederation (AFC) has recently signed a new agreement with sports data company Sportradar for an historic partnership in the field of integrity, specifically addressing match-

din cele douã ligi ºi cupe de top din

the fraud on the pitch in Asia. This

Asociaþiile

CAF,

comes after all matches in the top two

precum ºi din cadrul competiþiilor

leagues and cups in the AFC Member

CAF, vor fi monitorizate pentru

Associations, as well as in AFC

identificarea modelelor de pariere

competitions, will be monitored for

ca parte a unui acord existent

betting patterns as part of an exis-

încheiat între CAF, Sportradar ºi

ting agreement between the AFC,

FIFA.

Sportradar and FIFA.

Preºedintele CAF, Shaikh Salman

AFC President Shaikh Salman bin

bin Ebrahim Al Khalifa, care i s-a

Ebrahim Al Khalifa, who joined

alãturat directorului executiv al

Sportradar Chief Executive Carsten

Sportradar, Carsten Koerl, la sem­

Koerl at the signing, said: “In the AFC

narea acordului, a declarat: „În vi­

Vision and Mission, the fight against

ziunea ºi misiunea CAF, lupta îm­

match-fixing

potriva aranjãrii meciurilor este

remains ongoing. We, at the AFC, take

Membre

ale

im­perativã ºi continuã. Noi, cei de la

is

imperative

and

this threat extremely seriously and

CAF, tratãm aceastã ameninþare cu extremã seriozitate, iar acþiunile noastre din

our actions during recent years demonstrate our zero-tolerance stance. But

ultimii ani demonstreazã atitudinea noastrã de toleranþã zero. Dar apreciem, de

we also appreciate that times are changing, and technology is needed to

asemenea, cã vremurile se schimbã ºi cã tehnologia este necesarã pentru a

combat this ever-growing threat. Sportradar’s technology and proven

combate aceastã ameninþare în continuã creºtere. Tehnologia ºi expertiza

expertise will help us to target those corrupting our game.”

doveditã ale Sportradar ne va ajuta sã îi identificãm pe cei care ne corup meciurile.”

AFC General Counsel & Director of Legal Affairs Benoit Pasquier added:

Benoit Pasquier, Consilierul Juridic ºi Directorul Afacerilor Juridice al CAF, a

“Sportradar’s Intelligence & Investigation Services have played a crucial role

adãugat: „Serviciile de Informaþii ºi Anchetã ale Sportradar au jucat un rol esenþial

in previous AFC cases and they provided firm support to the AFC Judicial

în cazurile anterioare ale CAF ºi au adus sus­þinere importantã pentru Organele

Bodies.”

Judiciare ale CAF.”

Carsten Koerl said: “We are delighted,

Carsten Koerl afirmã: „Suntem încântaþi, onoraþi

honoured and proud that the AFC is taking

ºi mândri de faptul cã CAF face un pas atât de

such a determined step in the fight against

hotãrât în lupta împotriva aranjãrii meciurilor.

match-fixing. Our Fraud Detection System

Sistemul nostru de detecþie a fraudei s-a dovedit

has long been proven as a potent weapon

a fi o armã foarte eficientã împotriva manipulãrii

against match manipulation. And now our

meciurilor. Iar produsele noastre de Informaþii ºi

Intelligence and Investigation products will

Anchetã vor oferi lui CAF un strat protector

give the AFC an added layer of protection.”

suplimentar.”

Sportradar’s Fraud Detection System and

Sistemul de detecþia a fraudei ºi Serviciile de

Intelligence and Investigation Services are

Informaþii ºi Anchetã ale Sportradar sunt lideri în

world leaders in their field, partnering with

domeniul lor, colaborând cu peste 70 de asociaþii

over 70 football associations and have been

de fotbal ºi au fost implicate în investigaþii ce au

involved in investigations leading to 214

dus la 214 sancþiuni sportive ºi 24 de condamnãri

sporting

penale.

convictions.

sanctions

and

24

criminal

AFC extends and expands partnership with Sportradar’s Intelligence & Investigation Services 88 CASINO INSIDE NR. 81


NEWS

CasinoFlex Systems – cel mai popular dintre sistemele CMS ce câștigă teren – așteaptă cu nerăbdare ICE

The right systems solution – each and every time CasinoFlex Systems International – the rising star in the global systems market – will be exhibiting at the forthcoming ICE that will take place between 6th and 8th February at London’s ExCel Centre. Although CasinoFlex Systems International was founded only back in 2015, this company has thousands of slot machines and table games connected on a global basis and is already market leader in Bulgaria. This growing popularity is attributed to the fact that CasinoFlex Systems offers the right systems solution each and every time. “Our origins are in casino operations and we know how much difference the right system can make”, explained Tim Klok, Managing Director at

Soluþiile bune de sistem - de fiecare datã

CasinoFlex Systems International and co-founder alongside Bas Baarbe.

CasinoFlex Systems International - compania care urcã în topul pieþei globale

“We have the right solution for any gaming operation – from the most

de sisteme de management al cazinourilor - va avea un stand la viitoarea

modern right to older sites. This is where we stand out in the systems

expoziþie de gambling ICE ce va avea loc între 6 ºi 8 februarie la Centrul ExCel

market”.

din Londra.

Visitors to the ICE can see how their operations can be optimally managed

Deºi CasinoFlex Systems International a fost fondatã abia în 2015, compania

through CasinoFlex Systems. Naturally this company can integrate all

are mii de aparate de joc ºi mese de joc conectate la nivel global ºi este deja lider

modern slot machines with full SAS support. The complexity increases

de piaþã în Bulgaria. Aceastã popularitate i se atribuie faptului cã CasinoFlex

when operators have a mix of older and newer machines – which is often

Systems oferã soluþiile bune de sistem de fiecare datã.

the case. CasinoFlex Systems can provide mechanical meter interfacing

„Originile noastre provin din operaþiuni de cazinou ºi ºtim bine ce diferenþã

and coin emulation – so enabling TITO and cashless for older slot machines

uriaºã poate face sistemul corect”, explicã Tim Klok, directorul CasinoFlex

as well. Operators thus benefit from the same features and functionality

Systems International ºi cofondator alãturi de Bas Baarbe. „Avem soluþiile

for their complete machine park.

corecte pentru orice operaþiune de joc - de la cea mai modernã la cele mai vechi

The CasinoFlex Systems range covers all bases and includes Slot Systems,

site-uri. Aici ieºim în evidenþã pe piaþa de sisteme”.

Table Systems, Multi-site, Jackpots, Player Tracking and System Preview.

Vizitatorii de la evenimentul ICE pot vedea cum operaþiunile lor pot fi gestionate

Each customer is provided with a set of individual solutions to create the

în mod optim prin intermediul CasinoFlex Systems. În mod natural, aceastã

system that fits ideally to their gaming location(s).

companie poate integra toate aparatele de joc moderne cu suport SAS complet.

“We know ourselves how important the systems choice is in the global

Complexitatea creºte atunci când operatorii au atât aparate mai vechi, cât ºi

gaming market. That is why we decided to create CasinoFlex Systems in

aparate mai noi - ºi adesea, aºa stau lucrurile. CasinoFlex Systems poate

2015 – to give the market the systems choice it requires – each and every

furniza o interfaþã mecanicã a contoarului ºi emulare a monedei - ºi activarea

time. We send out a warm welcome for visitors to come and find out more

TITO ºi plãþii cu cardul pentru aparatele de joc vechi. Astfel, operatorii

and we are naturally looking forward to seeing our valued customers at

beneficiazã de aceleaºi caracteristici ºi funcþionalitate pentru întreg ansamblul

ICE”.

lor de aparate de joc.

CasinoFlex Systems will be exhibiting at stand S5-102 at ICE.

CasinoFlex Systems acoperã toate bazele ºi include Sisteme pentru aparate de joc, Sisteme pentru Mese de joc, Multi-site, Jackpot-uri, Monitorizarea Jucãtorului ºi Pre-vizualizarea Sistemului. Fiecãrui client i se furnizeazã un set individual de soluþii pentru a crea un sistem care se potriveºte perfect locaþiei (locaþiilor) sale de joc. „ºtim pe pielea noastrã cât de importantã este alegerea unui sistem de CMS de pe piaþa globalã de jocuri. De aceea, am decis sã fondãm CasinoFlex Systems în 2015 - pentru a oferi pieþei alegerea de sisteme necesarã acesteia - de fiecare datã. Le transmitem viitorilor noºtri vizitatori cã îi aºteptãm la standul nostru ºi îi invitãm sã afle mai multe despre noi la ICE”. CasinoFlex Systems vor fi prezenþi la standul S5-102 la ICE.

CasinoFlex Systems – the rising systems star – looks forward to ICE NR. 81 CASINO INSIDE 89


NEWS

În Las Vegas, poker-ul încă întrece pariurile sportive din punct de vedere al venitului pe metru pătrat Nu mai este nici un secret faptul cã venitul din poker al cazinourilor din Las Vegas

poker au fost aproape identice la aproximativ 168 milioane $. Cazinourile din Las

s-a menþinut relativ constant în ultimii ani, în timp ce venitul din pariuri sportive

Vegas colecteazã în prezent aproape dublu venitului din pariuri sportive din poker.

a crescut semnificativ începând cu anii 2010.

În anul fiscal 2008, erau 63 de camere de poker în Clark County ce au generat în

Totuºi, camerele de poker menþin în continuare un avantaj semnificativ în faþa

medie 1170$ per metru pãtrat. Pariurile sportive au înregistrat în medie 670$ per

pariurilor sportive ºi cele realizate pe curse cu privire la o categorie: venitul pe

metru pãtrat în anul fiscal 2017.

metrul pãtrat. Conform cifrelor prezentate de reglementatorii cazinourilor din

Atât pariurile sportive cât ºi pokerul au întrecut celelalte jocuri de cazinou în cel

statul Nevada în raportul lor anual, cele 43 de camere de poker din Clark County au

mai recent an fiscal. Jocurile ce includ oferte precum blackjack, baccarat ºi ruletã,

generat aproape 1.120$ per metru pãtrat în anul fiscal 2017. Pariurile sportive ºi

au generat aproape 2700$ venituri per metru pãtrat, în timp ce aparatele de joc au

pe curse, care au loc în aproape 80 de cazinouri din Clark County, au generat 670$

înregistrat aproape 1200$ per metru pãtrat.

per metru pãtrat.

Sunt mai mult de 4000 de mese de joc ºi mai bine de 100.000 de slot machines în

Camerele de poker mãsurau în medie 830,27 metri pãtraþi, în timp ce agenþiile de

Clark County. Datele folosite în acest raport provin de la unitãþile de jocuri

pariuri mãsurau în medie 1438,04 metri pãtraþi, conform cifrelor publicate de

licenþiate care au generat cel puþin 1 milion $ venituri din jocuri în respectivul an

cãtre stat în fiecare an în luna ianuarie. Explozia de poker din Nevada ºi-a atins

fiscal.

apogeul în 2007, un an calendaristic în care veniturile din pariurile sportive ºi

Sursa: Card Player

By now it’s no secret that poker revenue for Las Vegas’ casinos has remained relatively flat in recent years while sports betting revenue has grown significantly in the 2010s. However, the poker rooms still maintain a significant edge over the race and sports books in one category: revenue per square foot. According to figures released by Nevada casino regulators in the annual Gaming Abstract, the 43 brick-and-mortar poker rooms in Clark County generated about $1,120 per square foot in fiscal year 2017. Race and sports betting, which occurs in about 80 casinos in Clark County, generated $670 per square foot. The poker rooms contained an average of 2,724 square feet, while the books averaged 4,718, according to the state’s figures released each year in January. The Nevada poker boom reached its zenith in 2007, a calendar year in which sports betting and poker revenues were nearly identical at about $168 million. Las Vegas casinos currently collect close to double the revenue from sports betting as they do from poker. In FY 2008, there were 63 poker rooms in Clark County that generated an average of $1,170 per square foot. The sports books averaged $670 per square foot like did in FY 2017. Both poker and sports betting trailed the other casino games in the most recent fiscal year. Pit games, which includes offerings such as blackjack, baccarat and roulette, generated about $2,700 in revenue per square foot, while slot machines took in about $1,200 per square foot. There are more than 4,000 table games and more than 100,000 slot machines in Clark County. The state’s data comes from licensed gambling facilities that generated at least $1 million in gaming revenue in the respective fiscal year.

Sursa: Card Player

In Las Vegas, Poker Still Beats Sports Betting In Revenue Per Square Foot 90 CASINO INSIDE NR. 81


NOVOMATIC Calea Bucureştilor nr. 275-277, Otopeni, Ilfov Telefon: +40 374 159 000 Fax: +40 374 159 020 E-mail: intertop@admiral.ro

S.C. BAUM S.R.L. Str. Tudor Vladimirescu, Nr.49, Dumbrăveni, 555500, Sibiu, România Tel./Fax: +40 269 865379 E-mail: baum@baumnet.com, david@baumgames.ro Web: www.baumgames.ro

ALFASTREET Calea 13 Septembrie Nr.128, Bloc P35, Sc. 2, Parter, Ap. 37, Sector 5, Bucureşti Telefon: +4 0733.33.23.40 office@alfastreet.ro www.alfastreet.ro

S.C. Advanced Technology Innovations S.R.L. Bucureşti, Str. Valea Oltului 77-79, et. 2, sector 6 Telefon/Fax 031 805 16 14 Mobil 0728528988

Str. Biharia nr. 26, etaj 3, Sector 1, Bucureşti info@syswinsolutions.com www.syswinsolutions.com Mobil: 0734 954 444 Tel/fax: 0314 251 298

Aura Luţă Sales Director EGT România & Moldova 135 Calea Dudeşti Str. Bucharest 031083, District 3, România Mobile: +407 4 310 76 02 E-mail: aura.luta@egt-bg.com www.egt-bg.ro

The Jack & Play Again Bucuresti, Iasi, Ploiesti, Deva, Targu Mures, Drobeta Turnu Severin office@thejackcasino.ro www.thejackcasino.ro

92 CASINO INSIDE NR. 81

VECTOR LOGIC SOFT office@vectorlogic.ro www.syncrogames.com


OUR FRIENDS

KAJOT România D.I. Mendeleev nr. 25, Timişoara, județ Timiş +40 743 084 128 www.kajot.ro

GAME WORLD ROMÂNIA Vitan Business Center Str. Brânduşelor, Nr. 2 -4, Sector 3, Bucureşti www.gameworld.ro

S.C. Max Bet S.R.L. Bucureşti, Str. Bărăției nr. 31, sector 3, cod poştal 030195 Tel: +4021.323.21.74 /+4031.405.29.49 Fax: +4021.323.21.74/ +4031.405.29.50 www.maxbetgroup.com e-mail: office@ro.maxbetgroup.com

MERKUR GAMING DISTRIBUTION Str. Biharia nr. 26, etaj 3, Sector 1, Bucureşti HANNELORE FUICA: 0732.222.199

NSoft Tel.: +387 36 317 710 info@nsoft.com sales@nsoft.com www.nsoft.com

Gheorghe Ţițeica, nr. 180, sector 2, Bucureşti Phone: +40.317.111.430 Fax: +40.317.111.432 www.merkur-sala-jocuri.ro

REVITAL Str. Donath, nr.162, 400331 Cluj-Napoca jud. Cluj, România Telefon: 0742-699.064 / 0264-581.800 www.infinitygames.ro

JPL Ltd. Str. Vitoshka zornitsa nr.5, Dragalevtsi, 1415, Sofia, Bulgaria Phone: +359(2)967 3322 Birou România - Şerban Ianole: 0721286336 e-mail: showroom@joji.biz www.jpl.bg

NR. 81 CASINO INSIDE 93


WINNER Str. Dionisie Lupu, nr. 70-72 Sector 1, Bucharest, Romania Mobile: +40747114444 E-mail: office@winner.ro www.winner.ro

GET'S BET Str. Cetatea de Baltă nr. 86, Sector 6, Bucureşti 074 GETSBET (074 4387238) office@getsbet.ro www.getsbet.ro

PATIR DESIGN GmbH Dieselstr. 12 85386 Eching b. Munich, Germany Phone: + 49 (0) 8165 - 647 89 0 Fax: + 49 (0) 8165 - 647 89 18 info@patir.de www.patir.de

Odor Control Bd. Bucureştii Noi nr. 67, Bucureşti Telefon: 0744 369 422 0727 867 648 office@odorcontrol.ro www.odorcontrol.ro

BAUM BET Str. Tudor Vladimirescu, Nr.49, Dumbrăveni, 555500, Sibiu, România Tel.: +40 269 865893 / Fax: +40 269 865379 E-mail: baum@baumbet.ro www.baumbet.ro

distribuitor pentru România Gaming Distribution International

94 CASINO INSIDE NR. 81

S.C. CLASIK POKER S.R.L. Str. Grivitei, nr. 36. 410520, Oradea, Bihor Telefon: (+4) 0359 887 501 Email: office@eldorado777.ro www.eldorado777.ro www.eldoradopokerclub.ro

DANEMAR Str. Grigore Alexandrescu nr. 36, sector 1, Bucureşti 010626 Tel: 021 310 7372, Email: info@danemar.ro www.danemar.ro


OUR FRIENDS

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen Colaborator juridic Str. Barbu Văcărescu nr. 201, Clădirea Globalworth Tower Et. 18, sector 2, Bucureşti T: +40 21 201 1200 T: +40 31 225 3300 email: office@nndkp.ro www.nndkp.ro

www.sportingbet.ro

Ţuca Zbârcea & Asociaţii Sos. Nicolae Titulescu nr.4-8, America House, Aripa de Vest, Etaj 8, Sector 1, Bucureşti Tel: (40-21) 204 88 90 Fax: (40-21) 204 88 99 E-mail: office@tuca.ro www.tuca.ro

CASA DE TRADUCERI Str. Teodor Ştefănescu nr. 7, Sector 3, Bucureşti Tel: +40 21 336 28 97 Fax: 40 21 336 18 21 Email: salut@casadetraduceri.ro www.casadetraduceri.ro

Asociaţia organizatorilor de jocuri de noroc ROMBET Bucureşti Telefon: +40 737 577 804 mail: office@rombet.com www.rombet.com

ROMSLOT Asociatia Organizatorilor de Sloturi Str. Ienechiță Văcărescu, nr. 22 B, sector 4, Bucureti. Telefon: 021.337.1424 www.romslot.ro

Bucureşti, Str. ELIZEU, Nr. 24, Et.1,Ap. 2, Sector 1 Tel./Fax: (+40) 21/ 312 15 42 GSM: 0744 244 604 E-mail: aopjnr@yahoo.com Website: www.aopjnr.ro

PATRONATUL ORGANIZATORILOR DE PARIURI DIN ROMÂNIA Romanian Bookmakers B-dul G-ral Vasile Milea nr. 2P, et. 3, biroul nr. 2, sector 6, Bucureşti Fax: 037 230 0008 Email: contact@romanianbookmakers.ro

NR. 81 CASINO INSIDE 95


OUR FRIENDS

78th Unirii Bv., BL. J2, SC. 2, AP. 44, 4th floor, district 3, Bucharest Tel: 0721.172.387 Fax: 021 - 320.41.70 E-mail: andutza7@yahoo.com

Sediul social: Str. I. L. Caragiale nr. 35, sector 2, Bucureşti Adresa Poştală: Office 216, Hotel Intercontinental, Blvd. N. Bălcescu 4, Bucharest 010051, România Tel: +40 (0)742 227466 Email: info@asociatiacazinourilor.ro; office@casinoassociation.ro Web: www.asociatiacazinourilor.ro; www.casinoassociation.ro

The Slot Academy +31653633036 - Lucien Wijsman Lucien@theslotacademy.com +31642807711 - Olga Balaeva Olga@theslotacademy.com www.theslotacademy.com

MEDIABLOC Adresa: Str. Theodor Sperantia, nr. 14, sector 3, Bucureşti tel: 0722400055 rosu@mediabloc.eu www.mediabloc.eu

Leann Lee phone: +86-20-28967700 cell: +86 13424055045 Fax: +86 20 8257 9220 marketing8@grandeurhk.com http://zsgaf.com

22 - 23 November 2017 Venue: Inter Expo Center, Sofia e-mail: info@balkangamingexpo.com phone: + 359 2 8129 474 /438 www.balkangamingexpo.com

20 - 22 November 2017 Venue: Inter Expo Center, Sofia e-mail: info@eegamingsummit.com phone: + 359 2 812 9 333 www.eegamingsummit.com

96 CASINO INSIDE NR. 81

Expo 24 Romania Strada Cornelia Nr. 10 Bucuresti, Romania T: 021 335 6681 F: 021 335 6680 M: 0788 00 81 00 contact@expo24.ro


NR. 81

IMPERATOR – BLACK EDITION ®

WWW.CASINOINSIDE.RO

NR. 81/2018 FEBRUARIE

*

O EXPERIENȚĂ PREMIUM CE GARANTEAZĂ JUCĂTORILOR ORE ÎNTREGI DE DIVERTISMENT!

CASINO INSIDE

Configurație: • Trei monitoare LED HD 24” cu funcție touch • Sistem de sunet de înaltă performanță • Ușa frontală modernă, de ultima generație • Design ergonomic Mix de joc: • Impera Line™ HD – Edition 6

* în limita stocului disponibil FEBRUARIE - 2018

NOVO INVESTMENT RO SRL Calea Bucureștilor nr. 275-277, Otopeni, jud. Ilfov, Romania +40 746 036 503, sales@admiralromania.ro www.novomaticromania.ro

ARE UN NOU PROPRIETAR CASINOS > SLOT ROOMS > PRODUCERS > EVENTS > POKER > ONLINE > SPORTS BETTING > LEGISLATION

Casino Inside nr. 81  
Casino Inside nr. 81  
Advertisement