Biz 290

Page 82

OPINIE

Viena, ora[ul culiselor

dr. Alex Todericiu www.export-club.ro

“Eu descriu o cas` din Viena, casa \n care lucrez. |ns` cel ce cunoa[te Viena deja [tie: nu e vorba de o singur` cas`, ci de toat` Viena. C`ci cum altfel s-ar putea descrie impresia pe care o face acest ora[ decât printr-o \nl`n]uire de termeni: teatru [i \nchisoare [i istorie t`cut` sau uitat`. E un ora[ care pare frumos, dar care are o existen]` incert`”, scrie prozatorul [i eseistul austriac Robert Menasse (n. 1954) [i continu`: “Viena este un ora[ al culiselor. (...) Aici a fost ceva. Ce e \n spate? Nimic. |n fa]` e aparen]` f`r` esen]`. |n spate e esen]` f`r` aparen]`”.

80

Biz

“Despre ceea ce nu se poate vorbi, trebuie s` se tac`” (TLP, 7), citat din Wittgenstein. Viena parc` a[teapt` s`-i \n]elegem diferen]a \ntre ceea ce ne arat` de fapt [i ce se vorbe[te, \ntr-un soi de apatie. Politica se tot \ndoaie, marcat` de tradi]ie [i istorie! {i dac` se mai \ntâmpl` uneori ceva nou, e doar o ironie. Despre ceea ce “se poate spune”, se poate vorbi lini[tit [i clar. Când \ns` nu-i posibil, pe nimeni nu intereseaz` de ce, t`cere! “Wien ist anders?” – e Viena altfel? |n cafenele se tot discut` marile probleme ale omenirii [i chelnerul, c`ruia i te adresezi cu formula “stimate domnule chelner”, te \ntreab` dac` \i este \ng`duit s`-]i ofere o cafea. Ce patin`! Autoironia e re]eta supravie]uirii. “Wer nichts wird, wird Wiener” – acela de care nu se va alege nimic, devine vienez! Confrunta]i repetat \n decursul istoriei cu force majeure, ambivalen]a le-a devenit credin]`. |n timpul a numai trei genera]ii, au pierdut un imperiu [i dou` r`zboaie mondiale, au

supravie]uit unui r`zboi civil, mai multor seisme bursiere, e normal s` fie pruden]i [i au astfel pl`cerea, cronofag` de multe ori, “so-tun-als-ob” – a face a[a ca [i cum... Nu doar nem]ii, care nu prea-s oameni cu dou` fe]e, ci [i austriecii \i apreciaz` pe str`inii care le vorbesc bine limba. Viena vorbit` cuprinde o serie de cuvinte din dialectul local, precum semnele de circula]ie, necesare pentru cunoa[terea locului, cum ar fi de exemplu banala interjec]ie “öha”. Arat` mirare, uimire sau refuz [i cere mare aten]ie \n cabinetul cu oglinzi! Un soi de contrapunct e forma dialectal` “paasst” care s-ar putea traduce cu “e \n ordine”! Func]ionarii slujesc statu-quoul folosind propozi]ii cheie: “Das hamma noch nie g’macht” – asta n-am mai f`cut vreodat`! “Das hamma scho’ immer so g'macht” – asta facem dintotdeauna a[a! “Da könnt’a jeder kommen” – fiecare poate \ncerca... Cu vienezii veritabili, chiar f`r` prea mare sup`rare, o s`

auzi]i: “Bagage” – vagabond! Asem`n`tor cumva cu “Comment peut-on être Persan?”, ironia c`reia i-a c`zut victim` personajul fictiv al lui Charles de Montesquieu. {i Homo austriacus chiar \l denun]` cu pl`cere pe cel care-l deranjeaz` \n provincialismul s`u autoimpus. Karl Kraus \i repro[a, \n necrologul din 1914, nim`nui altcuiva decât arhiducelui Franz Ferdinand, c`... nu saluta. “Er war kein Grüßer.” Lipsa de maniere, dintotdeauna un afront pentru un austriac! “Aceasta este povestea acestei case, en miniature, povestea Vienei acestui secol.” Citate din Robert Menasse, “Erklär mir Österreich, Essays zur österreichischen Geschichte”, Suhrkamp Taschen-Verlag, Frankfurt am Main, 2000, trad. Raluca Herghelegiu, \n revista Secolul 21, 7-8-9, 2003, cât [i pasaje inspirate din Louis James, “Österreicher pauschal”, Fischer Taschenbuch Verlag, 1998, [i interviul lui Wolfgang Müller-Funk, ap`rut \n cotidianul Der Standard, sept. 2014.