Biz 270 m

Page 3

EDITORIAL www.revistabiz.ro

Redactor-{ef MARTA U[URELU

Redactor-{ef Adjunct GABRIEL BÂRLIG~

Jurnali[ti ALEXANDRU ARDELEAN – FINAN}E, COMPANII OVIDIU NEAGOE – RESURSE UMANE LOREDANA S~NDULESCU – MARKETING OVIDIU VITAN – INTERNA}IONAL OANA GRECEA – ANTREPRENORIAT DRAGO{ L~Z~RESCU – IT, COMPANII

Colaboratori CRISTIAN CHINA-BIRTA VICTOR KAPRA PAUL GARRISON PAUL RENAUD ADRIAN STANCIU CRISTIAN MANAFU

Fotografi VALI MIREA

Director Publicitate GIUSEPPINA BURLUI

Publicitate SIMONA ANDREI

Research [i abonamente GABRIELA MATEI

Layouts & Design LUMINI}A R~ILEANU

Prelucrare foto & Prepress AUREL {ERBAN

Produc]ie [i distribu]ie DAN MITROI

Biz Revolution Editor al Revistei Biz Calea {erban Vod` 213 - 217, Complex Diamond Park, tronson 1, ap. 1, sector 4, Bucure[ti – România Telefon: 0371 32 32 32 0371 31 11 11 Fax: 0372 87 35 31 E-mails: biz@revistabiz.ro; sales@revistabiz.ro www.revistabiz.ro

Publica]ie auditat` de Biroul Român de Audit al Tirajelor, BRAT

ISSN 1454-8380

Cei care \ndr`znesc

A

i nevoie de mult curaj s` porne[ti un business \n România. Trebuie s` realizezi o execu]ie aproape perfect` a unui plan ambi]ios de afaceri ca s` ajungi lider pe segmentul pe care activezi.

Ca s` reu[e[ti s` treci cu afacerea ta grani]ele [i s` ai succes pe pie]ele interna]ionale, ai nevoie de o combina]ie perfect` \ntre curaj, execu]ie [i viziune. Este greu, dar nici pe departe imposibil. O dovedesc deja tot mai numeroasele exemple de reu[it` la nivel interna]ional ale unor branduri române[ti, fie c` acestea au \n spate management românesc sau str`in. {i da, uneori managementul str`in ajut`. O dovede[te povestea lui Heidi, un brand de ciocolat` premium construit de elve]ieni \n România [i pornit s` cucereasc` lumea. Este drept, nu orice elve]ieni, ci chiar celebra familie Läderach, unul din cele mai respectate nume din Europa \n industria ciocolatei. Concentrarea asupra produsului, a calit`]ii acestuia, [i disponibilitatea de a inova au adus un succes atât de mare, \ncât ideea trecerii dincolo de grani]e a fost nu doar logic`, ci aproape obligatorie. {i ce s` vezi? Succesul a fost replicat [i \n afara României [i asta a atras aten]ia unei alte familii celebre, Meinl, care de]ine gigantul Julius Meinl, cu afaceri \n industria cafelei. Prin urmare, Heidi a devenit parte a Kex Confectionery, ce include [i Kandia Dulce, dar strategia de extindere interna]ional` a continuat \n ritm sus]inut [i pe liniile directoare \ncepute deja. Prin urmare, Heidi, un brand românesc dar cu rezonan]` interna]ional`, este prezent \n momentul de fa]` \n 48 de ]`ri, cele mai importante pie]e externe fiind Germania, Fran]a, Austria, Elve]ia, Rusia, China [i mai nou Marea Britanie. Exact cum spuneam: curaj, execu]ie [i viziune. Un celebru proverb chinezesc spune c` [i cel mai lung drum \ncepe cu primul pas. Ave]i curajul s` face]i primul pas spre atingerea poten]ialului real al afacerii voastre. Al`tura]i-v` celor care \ndr`znesc.

Tipografie: prin reprezentantul pentru România

GABRIEL BÂRLIG~, Redactor-{ef Adjunct Biz

www.4colours.ro

Biz

1