Page 81

FOTO: BIZ

LIFE

MUZIC~

pentru muzic` a r`mas aceea[i. “Succesul nostru s-a datorat faptului c` am ales numai muzica ce ne-a pl`cut [i am lucrat numai cu arti[tii \n care am avut \ncredere”, poveste[te cofondatorul Asphalt Tango. “Sigur, mai e [i câte un disc care ne place nou` [i nu are succes, dar m`car putem s` zicem c` ne place”, spune Helmut Neumann. Acesta este [i unul dintre motivele pentru care firma de impresariat, de[i \[i dore[te cre[terea num`rului de trupe aflate sub umbrela Asphalt Tango, nu caut` cu orice pre] extinderea produc]iei. Cu toate c` agen]ia este cel mai important juc`tor din muzica l`ut`reasc` [i estic` [i la urechile celor doi fondatori ajung un num`r uria[ de piese ale arti[tilor care caut` s` fac` primii pa[i \n muzic` sub umbrela unui brand puternic, num`rul melodiilor ce au reu[it cu adev`rat s` \i mi[te pe Neumann [i Ernst este unul mic. Un astfel de exemplu de “secet`” a fost anul 2010, când casa de discuri a lansat un singur album, de[i nem]ii chiar au aplicat vechea re]et` [i au plecat la drum \n c`utarea talentelor. Actualmente Asphalt Tango are \n plan zece produc]ii, pe care urm`re[te s` le lanseze treptat, câte cinci pe an. S` sco]i un album pe pia]` nu este dificil, dovad` fiind casele de discuri de la noi, sau “industria” manelelor, de exemplu, care reu[esc numai \ntr-o singur` var` s` \[i creasc` exponen]ial portofoliul cu discuri, partea dificil` constând \n eforturile de promovare [i vânzare, care s` se traduc` prin succes de ambele p`r]i, atât pentru artist, cât [i pentru casa de discuri. “|n fiecare s`pt`mân` apare alt disc, alt` caset` cu manele, unde se lucreaz` repede este mai simplu, dar dispare calitatea”, spune Helmut Neumann despre fenomenul manelelor. “A devenit prea mult, prea ieftin produsul, textele au devenit ori sexiste, ori numai despre bani, despre ma[ini, pur [i simplu au devenit gunoi. Sigur, mai g`se[ti câteva piese sau câ]iva care lucreaz` bine, dar este mult gunoi”, adaug` Neumann, care mai poveste[te c`, \nainte de 1990 [i chiar la scurt timp dup` revolu]ie, calitatea aproape era sinonim` [i cu manelele. “P`cat, dar asta este situa]ia. Unde este vorba de bani, se stric` lumea”, conchide cofondatorul Asphalt Tango. Biz Biz

79

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Advertisement