Page 79

vorbim de faptul c` banii sunt o problem`, dar \n acela[i timp uita]i-v` la num`rul filmelor care sunt realizate. Ceea ce \nseamn` c`, \ntr-un fel sau altul, tot timpul se g`se[te o solu]ie pentru a procura banii. Pentru c` \n Europa sistemul de subven]ionare este foarte puternic, spre deosebire de SUA. A[ \ndr`zni s` spun, [i nu sunt singura, c` uneori se produc prea multe filme. Cantitatea nu este tot timpul [i calitate. Nu ar fi mai bine dac` nu ar fi a[a o cantitate mare de filme? Unele filme

s`pt`måna care urmeaz` [i decizi ce filme mai ruleaz`. |n fiecare luni realizezi c` sunt o mul]ime de filme. {i ce se \ntåmpl`? Filmele se urm`resc unele pe altele. Trebuie s` renun]i la un film ca s` rulezi altul. Publicul nu are timp s` vad` toate filmele. {i acesta este un p`cat, pentru c` trebuie s` la[i unui film o perioad` de timp. Unele pelicule sunt fragile [i au nevoie de o perioad` de timp ca s` creasc`. Filmele sunt ca plantele, iar noi nu le l`s`m timp s` creasc`.

cinemaului european, aceast` diversitate \l face unic.

sunt f`cute doar pentru c` reu[esc s` ob]in` subven]iile [i alte filme nu ar fi trebuit f`cute. Trebuie s` se realizeze o selec]ie mai bun`. {ti]i de ce? Pentru c` o cantitate prea mare de filme ucide. Este luni [i ca proprietar de cinema (n.e. – Beki Probst de]ine [i o re]ea de cinematografe de art` \n Berna, Elve]ia) faci programul pentru

Cum vede]i cinematografia romåneasc`?

FOTO: VALI MIREA

format` din oameni simpli, de la ]ar`. Cinematografia european` este una foarte bogat` \n idei, \n diferen]e. Nu po]i compara un film care vine din Scandinavia cu unul din Grecia, pentru c` sunt dou` lumi diferite. Pe cånd filmele americane, laolalt`, au o similitudine, pentru c` vorbim de o singur` ]ar`, o singur` limb`, mai mult sau mai pu]in acela[i stil de via]` [i nu exist` acele diferen]e ca \n cinemaul european. Acesta este un mare privilegiu [i o mare bog`]ie a

|n acela[i timp, filmele europene au o problem` legat` de a g`si finan]area. Cum vede]i aceast` situa]ie? Trebuie s` fi]i de acord cu mine c` nu este o problem` nou`. Tot timpul

Este foarte puternic`, este fantastic`. Uita]i-v` la filmele produse \n Romånia, cåt de diferite sunt de alte filme [i nu pot fi comparate. Nu le putem compara cu cele franceze sau britanice, sunt foarte diferite [i foarte interesante. Biz Biz

77

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Advertisement