Page 78

life Filmele au nevoie de timp ca s` creasc` Berlinala este unul dintre cele mai importante festivaluri de film din lume. |n ultimii ani, mul]i regizori lanseaz` [i aici filme, nu numai la Cannes. Nu mult` lume [tie c`, adiacent competi]iei, pe parcursul celor 10 zile de festival se desf`[oar` mai multe manifest`ri dedicate industriei de film. European Film Market este una dintre ele. DE ALEXANDRU ARDELEAN European Film Market (EFM) este una dintre cele mai importante pie]e dedicate industriei de film din lume, al`turi de pia]a de film de la Cannes [i de American Film Market. Anul trecut au fost 8.091 de participan]i [i au fost prezente 816 filme. Am stat de vorb` la Berlin \n preg`tirea edi]iei din acest an a EFM cu Beki Probst, care este directoarea European Film Market din 1988.

Ce este, de fapt, European Film Market? European Film Market este parte a festivalului de film de la Berlin, o parte comercial` a Berlinalei, dac` vre]i. Diferen]a dintre celelalte sec]iuni ale festivalului [i EFM este c` acelea sunt curatorizate, colegii mei trebuie s` mearg` la toate filmele [i s` le selecteze. |n EFM oricine poate participa cu filmul s`u, pentru c` vorbim de o pia]`, \ns` trebuie \ndeplinite anumite condi]ii. De exemplu, pentru 2014 am acceptat doar filme care au fost produse \n 2013. Ne-am dorit s` le prezent`m pe cele mai noi. Pån` la urm` vorbim de o pia]` unde vii s` cumperi un produs. La fel cum te duci la pia]a de legume [i fructe, le cau]i pe cele mai proaspete, nu vrei s` le cumperi pe cele vechi. La fel se \ntåmpl` [i cu filmele. Anul acesta vor fi prezente aproape 800 de filme. Nu pretind c` am v`zut cele 800 de filme, dar avem 76

Biz

reglement`ri care spun cum trebuie s` fie filmele care sunt \nscrise \n pia]`. Mereu sper`m s` avem o combina]ie foarte interesant` de filme, pentru c` ceea ce face o pia]` puternic` este ca, atunci cånd vin cump`r`torii, care au interese diferite, s` g`seasc` ceea ce caut`. Unii vor dori filme de familie, al]ii vor c`uta filme de ac]iune sau filme de autor [i de art`. Este foarte bine cånd \n cadrul EFM exist` aceast` gam` variat` de alegeri.

Spune]i-mi mai multe despre edi]ia de anul acesta. Sper`m s` fie una bun`. Pentru mine o edi]ie a pie]ei este bun` atunci cånd, la sfår[itul evenimentului, oamenii sunt satisf`cu]i. Adic` au venit aici, au cheltuit o gr`mad` de bani [i \n final consider` c` merit` investi]ia, fiindc` au g`sit ceea ce au dorit s` g`seasc`. {i aici fiecare \n]elege lucrurile diferit, pentru c` fiecare are interese diferite. Pentru unii \nseamn` c` au g`sit ceea ce doreau s` cumpere, pentru al]ii c` au avut posibilitatea s` se \ntålneasc` cu anumite persoane din industrie. Pentru al]ii poate fi c` au g`sit finan]are pentru urm`torul proiect sau au g`sit scenarii care pot deveni urm`toarele filme de succes.

Cine particip` \n pia]`? Avem diferi]i participan]i care acoper` diferitele aspecte ale profesiei. |n primul

rånd avem vånz`torii, cei care vånd filmele, apoi sunt cei care vin s` cumpere filme. Cump`r`torii sunt cei tradi]ionali, adic` distribuitorii de film, cei care de]in re]ele de cinema sau de televiziune. Particip` [i casele de distribu]ie care cump`r` pentru televiziune, pentru re]ele, pentru VOD (video-on-demand). Dar uneori totul este foarte mixt. Po]i avea o singur` persoan` care s` cump`re pentru toat` gama. Evident, vin [i regizori, produc`tori, scenari[ti, care vin s` fac` un tur, s` ia pulsul, s` vad` ce se \ntåmpl`, s` se \ntålneasc` cu oameni. Avem de asemenea [i organismele de stat care se ocup` cu promovarea la nivel na]ional a filmelor.

Cum vede]i starea cinemaului european \n acest moment? |n primul rånd, iubesc filmele. Filmele sunt o parte din via]a mea. Cinemaul european comparat cu cel american este o poveste diferit`. |n Uniunea European` sunt 28 de ]`ri [i nu este toat` Europa. Sunt 28 de ]`ri diferite \n UE, cu culturi diferite, cu istoric diferit, cu civiliza]ii [i probleme diferite, cu un stil de via]` diferit. Ce descop`r cånd v`d de exemplu un film precum “Pozi]ia copilului”? Descop`r societatea privilegiat` romåneasc` dar [i cealalt` fa]` a societ`]ii, familia copilului ucis \n accidentul de ma[in`,

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...