Page 77

STRATEGIE PUBLICITATE Ce \nseamn` re]eaua Jung von Matt? Avem 25 de agen]ii \n 8 ]`ri. Singura ]ar` \n afara Europei \n care suntem prezen]i, [i a[a va r`måne o vreme, este China. Abordarea noastr` este s` valoriz`m mo[tenirea local`. Cånd \ncepem o colaborare, cum este [i \n cazul GMP, ne dorim o agen]ie care s` aib` o prezen]` puternic` pe pia]a local`. Credem \n puterea independen]ei. Independen]a este important` [i pentru clien]i. Nu suntem lista]i la burs`, nu avem presiunea unor raporte trimestriale [i, fiind independen]i, putem s` ne dedic`m cel mai bine nevoilor clien]ilor. Nu credem \n cre[tere de dragul cre[terii, nu credem \n \mprumuturi luate de la banc` pentru a cre[te re]eaua rapid \n toat` lumea. Nu vrem s` cucerim planeta. Vrem s` lans`m cele mai creative campanii [i cele mai bune produse. Sigur c` zone precum India sau America de Sud sunt interesante, dar ele fac parte din planul de dezvoltare pe termen lung. Pentru moment, ne concentr`m pe China [i Europa de Sud-Est.

Afilierea GMP Advertising la Jung von Matt devine oficial` \n februarie. Cum a decurs \ntregul proces [i de ce a]i ales GMP? Cu cei de la GMP ne cunoa[tem de trei ani. Cånd \ncepem colaborarea cu o agen]ie suntem foarte aten]i la valorile pe baza c`rora se dezvolt`. Credem \n creativitate [i \n existen]a unui produs puternic. Credem \n dorin]a de a fi mereu mai bun. Sunt valori pe care le-am reg`sit la GMP. De asemenea, credem \n dorin]a de independen]` [i \n spiritul antreprenorial. {i pe acestea le-am reg`sit \n GMP. Nu \n ultimul rånd, credem \n rela]iile cu oameni, nu cu institu]ii. Am sim]it de la \nceput c` Felix T`taru [i echipa lui sunt ni[te oameni extraordinari. Procesul de afliere este de obicei unul de durat`. Exist` o perioad` de tatonare, de discu]ii, urmeaz` apoi ni[te schimburi de experien]`. |ntotdeauna invit`m agen]iile afliliate s` ia parte la \ntålnirile noastre, le oferim informa]ii [i le trat`m ca [i cum ar fi agen]iile noastre [i sper`m c` [i ei ne consider` la fel.

Ce urmeaz` dup` afiliere? Ve]i cump`ra GMP Advertising? Cump`rarea de ac]iuni este \ntotdeauna urm`torul pas firesc. Mai \ntåi \ns` tre-

buie s` lucr`m cåteva proiecte \mpreun`. Europa de Sud-Est este o pia]` interesant` pentru noi deoarece multe companii germane sunt interesate s` se extind` spre aceast` zon`. De asemenea, consider`m c` putem aduce plusvaloare clien]ilor locali prin expertiza pe care o avem \n domeniul strategiei de brand sau al digitalului. Totodat`, oamenii din agen]iile din Polonia sau Ungaria, [i de acum [i din Romånia, cånd particip` la \ntålnirile noastre, ne ajut` prin ideile cu care vin. Jung von Matt a fost fondat` \n 1991 ca agen]ie german`, condus` de fondatori. Acum suntem un grup european de agen]ii conduse de proprietari. Sper`m ca pe viitor s` devenim un grup european de agen]ii, cu prezen]` global`, condus de parteneri. Nefiind lista]i pe burs`, \n majoritatea cazurilor, pentru noi nu este important s` de]inem majori-

zonele culturale care ne intereseaz`. Nu avem \n plan extinderea \n alte ]`ri. Nu vrem s` fim prezen]i \n 90 de ]`ri [i s` avem o re]ea, ci s` fim prezen]i \n zonele culturale de interes.

A]i decis s` \nfiin]a]i Jung von Matt Academy. Povesti]i-ne despre acest proiect. Cursurile Academiei Jung von Matt \ncep \n aprilie anul acesta, vor dura doi ani, se vor ]ine \n limba german` [i sunt deschise [i altor agen]ii dac` doresc s`-[i trimit` oameni. Am selectat deja prima promo]ie, care va fi compus` din 20 de studen]i, [i am alc`tuit programa de studiu, care va fi foarte diversificat`, cu mare accent pe \n]elegerea digitalului [i a noilor tehnologii. De asemenea, punem mare accent pe completarea studiilor teoretic, cu practica \n agen]ie. Dac` \n trecut modelul clasic de lucru \ntr-o agen]ie

GMP ADVERTISING DESPRE JUNG VON MATT |n trecut am avut ocazia s` cunosc cåteva re]ele care \ncercau s` se dezvolte \n Romånia. {i am \nv`]at c` e important s` te potrive[ti cu cel cu care vrei s` intri \ntr-un parteneriat. Jung von Matt este o re]ea independent`, antreprenorial`, pasionat` de creativitate \n primul rånd [i mai pu]in de presiunea cifrelor venit` de la performan]a pe burs`, cum se \ntåmpl` \n majoritatea cazurilor. Avem valori [i credin]e comune. Ne cunoa[tem de cå]iva ani, de cånd Jean Remmy von Matt ne-a vizitat \n 2010. |n ace[ti ani am experimentat rela]ia noastr`, de[i la \nceput am fost sceptic. Noi latini, ei germani. Dar am lucrat cu succes pe un cont venit pe re]ea, Baumax, o coleg` a fost deja la un schimb de experien]` la sediul central din Hamburg, au venit oameni de la Jung von Matt \n Romånia [i am lucrat proiecte comune. Putem spune c` ne cunoa[tem [i c` am luat decizia \n cuno[tin]` de cauz`. Reciproc.

tatea \ntr-o agen]ie. Nu ne dorim s` de]inem controlul [i nu ne dorim consolidare \n sensul \n care-[i dore[te o re]ea. Ne dorim parteneri care s` r`mån` al`turi de noi. Nu vrem ca fondatorii agen]iilor partenere s` plece [i s`-i \nlocuim cu manageri. Ne dorim parteneri cu spirit antreprenorial.

Ve]i continua expansiunea \n Europa de Est? |n momentul de fa]`, cu partenerii pe care-i avem \n Polonia, Ungaria, Slovacia [i Romånia, de unde vom putea prospecta [i pie]ele din vecin`tate, consider`m c` avem o prezen]` solid` \n

FELIX T~TARU, pre[edinte GMP Group

de publicitate presupunea un duo format dintr-un art director [i un copywriter, \n prezent lucrurile se schimb`. Acum echipele de crea]ie trebuie s` aib` o perspectiv` mai larg`, trebuie s` fie capabile s` gåndeasc` [i s` spun` pove[tile independent de canalele media. Asta vrem s` form`m prin aceast` [coal` pe care o cre`m – o nou` specie de creativi: “conceptionists” – oameni care lucreaz` cu idei, f`r` constrångeri de ordin tehnologic, pentru care nu exist` conceptul de offline sau online sau media tradi]ionale, oameni pentru care toate canalele media exist` dintotdeauna. Biz Biz

75

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...