Page 74

FOTO: BIZ

TOBY PSCHORR, Managing Director, DDB Tribal Berlin

Precau]ie la limita digitalului Din postura de manager \n cadrul unei re]ele multina]ionale, cu o experien]` de 17 ani pe pia]a britanic` [i revenit acas` de un an [i jum`tate, Toby Pschorr, Managing Director, DDB Tribal Berlin, vine cu o perspectiv` mai larg` asupra industriei germane de advertising, \n contextul unei economii descentralizate [i ale unui mediu de afaceri pe 72

Biz

care-l percepe ca fiind axat pe valorizarea rela]iilor pe termen lung. De[i exist` [i multe companii interna]ionale, Germania are ceva specific, mult mai dezvoltat decåt \n alte p`r]i ale lumii – a[a-numitele “Mittelstand” (afaceri de m`rime medie, de]inute [i conduse de antreprenorii care le-au fondat, nelistate la burs`). Existen]a

acestora \n num`r mare se reg`se[te [i \n baza de clien]i a DDB Tribal Berlin, care dup` Volkswagen, cel mai mare client interna]ional, [i Electrolux, al doilea client ca m`rime, lucreaz` pentru mai multe companii germane de m`rime mic` [i medie care pre]uiesc rela]iile de business pe termen lung. A[a se explic` faptul c` agen]ia nu se confrunt` cu schimb`ri dese de conturi. Spre deosebire de clien]ii de advertising din cultura anglo-saxon`, Toby Pschorr nu poate s` nu remarce, cu oarecare regret, c` germanii sunt mult prea precau]i cånd vine vorba de mediul digital. “Nu ne asum`m prea multe riscuri, suntem mai mult \n faza de «\ncercare [i testare» [i nu suntem a[a de avansa]i din punct de vedere digital pe cåt m-a[ fi a[teptat.” |n ceea ce prive[te publicitatea \n print, de[i per total este o pia]` \n sc`dere, o mare parte din campaniile pe care biroul din Berlin al DDB Tribal le face pentru clien]ii din Germania se bazeaz` [i pe print. De altfel, managing directorul de la DDB Tribal Berlin se måndre[te cu abilit`]ile remarcabile de design ale creativilor germani: “Avem copywriting extraordinar \n print, mult mai bun decåt ceea ce reu[im s` facem pentru TV”. |n func]ie de client, \n cadrul DDB Tribal Berlin au existat [i mut`ri aproape integral pe online, dar [i situa]ii cånd s-a men]inut mixul tradi]ional de media, precum [i un caz \n care clientul \[i cheltuie[te tot bugetul de comunicare pe print. Din bugetele alocate digitalului este greu de cuantificat cåt merge c`tre social media, pentru c`, dincolo de investi]iile \n oamenii care administreaz` conturile, se atrage mult “earned media”. Iar conceptul de bloggeri implica]i \n campanii de promovare contra cost nu exist`. “Nu \ncuraj`m aceste practici deoarece interesul fa]` de un brand trebuie s` fie autentic”, explic` Toby Pschorr. Exist` comunit`]i de bloggeri care sunt implica]i \n diferite activit`]i pentru branduri, \ns` nu sunt pl`ti]i pentru con]inut editorial. Biz

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...