Page 73

FOTO: BIZ

STRATEGIE PUBLICITATE

STEFAN SCHMIDT, fondator dieckertschmidt

O industrie polarizat` Pentru Stefan Schmidt, industria de publicitate german` \nseamn` divizare: dou` blocuri distincte, la poli opu[i. Pe de o parte, s-a conturat un val de shop-uri de crea]ie, independente, foarte dinamice, [i pe de alt`

parte exist` masa dur` a agen]iilor de re]ea, care din p`cate \n ultimii ani, din cauz` c` s-au transformat mai mult \n ma[in`rii de f`cut bani, nu mai reu[esc s` men]in` un nivel de pasiune [i creativitate care s` fac` din industrie o pe-

pinier` de campanii fantastice. Acesta este [i motivul pentru care, dup` o lung` carier` care a \nsemnat pe rånd Publicis, Ogilvy & Mather, Springer & Jacoby [i TBWA, \n ianuarie 2012, \mpreun` cu Kurt Georg Dieckert, art directorul cu care lucreaz` de la mijlocul anilor '90, a pus bazele propriului shop de crea]ie \n Berlin, dieckertschmidt. F`r` s` poat` oferi cifre exacte despre cum se \mpart bugetele clien]ilor \ntre cele dou` blocuri, Stefan Schmidt este de p`rere c` marile re]ele de publicitate \ncep s` piard` bani \n favoarea agen]iilor independente, mult mai flexibile, cu o mai mare infuzie de pasiune [i mai dispuse s` ofere marilor branduri inteligente ceea ce \[i doresc: declin`ri ale unor idei globale pe limba [i \n]elesul consumatorilor din fiecare pia]` \n parte, \n loc de simple adapt`ri ale unor campanii. De[i pia]a de advertising din Germania nu a suferit de pe urma crizei la fel de mult cum au suferit cele din alte p`r]i, nu este nicidecum floare la ureche s` deschizi un business \n acest domeniu. “Pot s` fac` acest pas numai cei cu experien]`”, explic` Stefan Schmidt, care poate c` s-ar fi aflat [i acum \ntr-o multina]ional` dac` nu ar fi sim]it c` lucrurile nu mergeau \n direc]ia pe care [io imagina el. “|mi doream doar s` fac campanii foarte bune, de calitate.” A fondat dieckertschmidt cu ideea c` fiecare brand trebuie s` se dezvolte pe baza unei singure identit`]i, de care s` se ]in`. Una singur`. {i s` nu se abat` de la acea linie. O identitate distinct` \ncearc` s`-i imprime [i brandului s`u, dieckertschmidt. De la bun \nceput a refuzat a[a-numitele “pitch-uri free”, cele \n care poten]ialii clien]i nu acoper` niciun cost, practic` nu chiar generalizat`, dar care s-a \ntåmplat totu[i s` existe pe pia]a german`, [i se men]ine pe pozi]ie. “Nu particip`m la niciun pitch free. Mi se pare o practic` stupid` [i, dac` a[ fi client, nu a[ acepta s` lucrez cu o agen]ie care face a[a ceva pentru c` ar \nsemna c` o pl`tesc din banii mei s` intre \n pitch pentru al]i clien]i”, explic` tran[ant Stefan Schmidt. Biz Biz

71

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Advertisement