Page 71

STRATEGIE

DESIGN

Jurascopes – Muzeul de Istorie Natural` din Berlin (2007) ART+COM a dezvoltat proiectul Jurascopes, care const` \ntr-o serie de telescoape ce fac leg`tura \ntre mentalul colectiv al vizitatorilor cu privire la dinozauri [i imaginile din expozi]ia muzeului. De la prima vizionare prin Jurascopes cånd sunt vizibile scheletele dinozaurilor, treptat, pe parcursul a 30 de secunde, dinozaurii sunt acoperi]i de mu[chi, piele, pån` la punctul \n care sunt transfera]i \n habitatul lor natural [i apoi revin la forma ini]ial` de schelet.

Terravision (1994)

Fotografii: ©ART + COM

Terravision este primul sistem care a oferit posibilitatea de a naviga [i vizualiza globul p`månesc cu ajutorul a trei componente pe post de interfa]`: o sfer`, un mouse 3D [i un ecran tactil pentru a interac]iona cu obiectele de pe planeta virtual`.

Kinetic Sculpture – Muzeul BMW din München (2008) Kinetic Sculpture reprezint` o metafor` a procesului de definire a formelor \n art` [i design. 714 sfere din metal, sus]inute de fire din o]el, controlate individual [i animate printr-un mecanism aflat \n spatele acestei instala]ii, formeaz` o nara]iune mecanotronic` de 7 minute. De la o mi[care haotic`, la \nceput, spre final sferele iau forma unei ma[ini.

Kinetic Rain – Changi Airport, Singapore (2012) Kinetic Rain este o oper` de art` instalat` peste sc`rile rulante din zona central` a aeroportului. Fiecare element simetric este alc`tuit din 608 sfere sub form` de pic`turi din aluminiu, acoperite cu aram`. Sferele sunt interconectate prin fire de aluminiu [i sunt controlate prin intermediul unui computer. Instala]ia func]ioneaz` pe acela[i principiu cu cea dezvoltat` pentru Muzeul BMW.

noi limite \n folosirea computerului \n slujba artei [i designului, [i a func]ionat ca atare pån` \n 1994, cånd au fost puse bazele companiei de azi, odat` cu primele solicit`ri pentru dezvoltarea de proiecte comerciale pentru clien]i. Primele lucr`ri au stat fie sub semnul unor experimente artistice [i tehnologice independente, fie au fost derulate sub umbrela unor proiecte de cercetare, cum a fost de pild`, Terravision (1994), o reprezentare virtual` a globului p`måntesc realizat` pe baza unor imagini filmate din satelit, fotografii aeriene, date altitudinale [i arhitecturale, considerat a fi precursorul Google

Earth. Au urmat apoi sute de instala]ii, obiecte [i structuri arhitectonice amplasate \n diverse col]uri ale lumii, atåt pentru clien]i comerciali, cåt [i pentru muzee sau institute de cercetare. |n prezent, 40% din totalul proiectelor semnate de ART+COM sunt interna]ionale [i \n ultimii trei ani procentul a fost \n cre[tere, dup` cum precizeaz` dr. Susanne Jaschko, responsabil` cu comunicarea \n cadrul ART+COM. Printre clien]ii companiei se afl` nume mari din domeniul economiei precum BMW, Deutsche Telekom, Bombardier, Volkswagen, Deutsche Bank, dar [i institu]ii, muzee, institute de cercetare [i centre

culturale [i expozi]ionale ale lumii. Compania are o echip` alc`tuit` din 80 de persoane, \ns` echipele care lucreaz` pe cåte un proiect sunt alc`tuite \n medie din 5-6 persoane. Durata lucrului la un proiect variaz` \n func]ie de complexitatea acestuia, noutatea pe care o aduce [i disponibilitatea clientului de a da toate aprob`rile, de la cåteva luni la 3 - 4 ani. De altfel, dup` cum precizeaz` Susanne Jaschko, una dintre cele mai mari provoc`ri cu care se confrunt` este s`-[i conving` clien]ii s` aib` curajul de a aproba proiecte atåt de inovatoare, cum sunt cele realizate de ART+COM. Biz Biz

69

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...