Page 64

MODELUL GERMAN Germania a demonstrat de-a lungul ultimilor ani c` este imun` la recesiune. Despre ingredientele din re]eta succesului german, importan]a inova]iei, dar [i despre lec]iile pe care managerii români le pot \nv`]a de la cei nem]i ne-a vorbit \n exclusivitate Frank Weise, partener [i [eful biroului din Berlin al companiei de consultan]` Horváth & Partners. DE OVIDIU NEAGOE Care sunt principalele lec]ii \nv`]ate de managerii germani de la criza financiar`? Germania a fost lovit` de criza financiar`, care a afectat de asemenea [i Horváth & Partners, am \nregistrat o sc`dere \n termeni de venituri. Ce am \nv`]at de la aceasta este aproape similar cu ceea ce trebuie s` \nve]i dintr-o recesiune, a[a cum este perceput` \n statele din Europa de Sud [i Est. Trebuie s` fii foarte bine preg`tit pentru schimb`rile din pia]`, te love[ti de un mediu mult mai volatil comparativ cu deceniul trecut. Atunci era un mediu de afaceri stabil, o pia]` u[or de intuit, iar acum totul este complet schimbat, trebuie s` fii preg`tit s` schimbi portofoliul de produse sau procesele \n numai câteva luni. Ast`zi este nevoie de foarte mult` flexibilitate \n termeni de resurse umane, ca s` te po]i adapta dac` observi c` pia]a este \n sc`dere, s` scazi produc]ia dac` produsele companiei nu mai \nregistreaz` vânz`ri bune, ceea ce este foarte u[or de realizat dac` beneficiezi de angaja]i foarte implica]i. {i cred c` aceasta este ceva de care beneficiem \n Germania, comparativ cu alte ]`ri, \nc` avem o for]` de munc` extrem de ata[at` de angajatori. |n alte ]`ri, schimbarea angajatorilor se petrece mult mai des, aici salaria]ii se mândresc c` lucreaz` pentru o anumit` companie. Este ceva important [i are o influen]` foarte mare. Nu ne confrunt`m cu o recesiune, ca România, dar ne-am lovit de o criz` financiar` destul de dur`. 62

Biz

Care sunt cele mai importante ingrediente care au ]inut Germania departe de efectele dure ale recesiunii? Pe de-o parte, ceea ce ne-a f`cut foarte stabili de-a lungul recesiunii este c` suntem o na]iune orientat` pe exporturi. Astfel c` avem un fel de pia]` global` unde ne putem vinde produsele. Este mult mai u[or pentru noi. Nu suntem bloca]i numai pe pia]a german` [i cred c` \nc` brandul “Made in Germany” este unul foarte bun [i ne-a ajutat s` p`str`m clien]ii [i \n timpul recesiunii. Ca germani suntem foarte buni \n cl`direa unor rela]ii sustenabile cu clien]ii. Pentru c` suntem cunoscu]i ca “motorul german”, iar dac` vei lucra cu nem]i \ntotdeauna te vei putea baza pe ei [i vor livra numai calitate, ceea ce ne-a ajutat s` trecem peste recesiune f`r` s` realiz`m c` ea are loc. Ce crede]i c` ar trebui s` \nve]e managerii români de la omologii germani? Avem avantajul c` suntem \n ambele tabere. Avem birouri [i \n România, iar [eful biroului din România este un român crescut \n Germania, deci cunoa[tem ambele pie]e. Noi, ca germani, ducem lips` de stilul mediteranean, de cel latin, adic` s` fim mai emo]ionali [i s` lu`m decizii cu rapiditate. Germanii sunt foarte analitici \n schimb, astfel c` atunci când lu`m o decizie este valid`, dar adesea ne ia foarte mult timp. |ntr-un mediu de afaceri s`n`tos, uneori poate fi considerat un dezavantaj s` fii german, dar pe o pia]` instabil` [i volatil`, greu de prezis, este un avantaj c` suntem foarte buni când vine

vorba de analize. Cred c` cel mai indicat ar fi ca managerii est-europeni s` adopte cele mai bune p`r]i de la fiecare stil: s` reduc` pu]in din modelul latin, bazat pe emo]ii, [i s` ia \n calcul cerin]ele pie]ei, informa]iile [i faptele \nainte s` ia cea mai bun` decizie. Care sunt cele mai frecvente provoc`ri cu care se confrunt` actualmente managerii germani? |n Germania nu ne confrunt`m cu o recesiune, ca statele din sudul [i estul Europei. Cu toate acestea, ne confrunt`m cu dou` obstacole. Unul este globalizarea, pentru c` germanii nu sunt cunoscu]i tocmai ca exploratori, adic` s` mergem \n alte ]`ri [i s` cucerim noi pie]e. {i, desigur, concuren]a interna]ional`. Sunt foarte mul]i care ne urmeaz` modelul, \ncepând cu China, care ne copiaz` produsele [i \n curând vor putea livra calitate comparabil` chiar [i la ma[ini, de exemplu. Sunt faimo[i pentru aceasta, chinezii produc acum un automobil SUV care este o copie fidel` a modelului X5 al BMW. {i vor deveni din ce \n ce mai buni. Deci o mare provocare acum este s` r`mânem o for]` \n exporturi. Pentru aceasta este nevoie de inova]ie, ca s` fim cu un pas \naintea acestor companii care se apropie de noi. Pe plan intern, \n Germania ne confrunt`m cu o lips` de talente, pentru c` situa]ia demografic` este una dezastruoas`. |n ultimii ani s-au n`scut foarte pu]ini germani, comparativ cu 1964, când m-am n`scut eu. De atunci popula]ia este \n sc`dere, nu avem o pepinier` de tinere talente. Va fi o foarte

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Advertisement