Page 6

Foto: © Corepics Vof – Dreamstime.com

Portretul germanului tipic

Se spune c` nem]ii sunt disciplina]i, punctuali, meticulo[i, reci [i mari iubitori de bere. Dar cât de adev`rate sunt toate aceste caracteristici asociate de cele mai multe ori germanilor? DE OVIDIU NEAGOE O glum` care circula pe internet \n urm` cu câ]iva ani spunea c` raiul este acolo unde francezii sunt buc`tari, englezii poli]i[ti [i germanii mecanici. |n acela[i timp, iadul se manifest` atunci când francezii sunt mecanici, britanicii poli]i[ti [i nem]ii buc`tari. Amuzant` la vremea ei, gluma are [i un dram de adev`r, de[i de cele mai multe ori astfel de tipologii sunt extrem de dificil de probat, cu atât mai mult cu cât vorbim despre Germania, o ]ar` cu o popula]ie de mai bine de 80 de milioane de oameni. Totu[i, de cele mai multe ori la \ntrebarea “Cum sunt germanii?” ve]i primi r`spunsuri precum punctuali, bine organiza]i, cam f`r` umor, reci, iubitori de bere. {i Google ar putea fi un punct de plecare \n creionarea portretului germanilor. Dac` ve]i avea curiozitatea s` tasta]i \n motorul de c`utare propozi]ia “germanii sunt”, pe baza c`ut`rilor precedente, Google v` va face o serie de sugestii. Cum \i vede acesta pe nem]i? Ei bine, disciplina]i, reci [i muncitori. Dar cât de adev`rate sunt toate aceste caracteriz`ri? La aceast` \ntrebare [i-au 4

Biz

propus s` r`spund` [i patru grupuri media din Germania, Axel Springer, Bauer Media Group, Gruner + Jahr [i Hubert Burda Media, care au realizat la finele anului trecut studiul “Knowing How Germany Lives”. Ace[tia au venit cu concluzia c` germanul tipic are o vârst` cuprins` \ntre 40 [i 49 de ani, locuie[te \ntr-un apartament cu dou` camere, este angajat full-time [i are un venit net cuprins \ntre 1.250 [i 1.500 de euro. Neam]ul tipic economise[te pân` \ntr-o sut` de euro \n fiecare lun`, nu este mai \nalt de 1,70 metri, are o greutate medie de 81 de kilograme [i \n cea mai mare parte a timpului, când se deplaseaz`, folose[te ma[ina proprie. {ansele s` \l g`si]i online \n re]elele de socializare nu sunt tocmai mari, germanul tipic nu petrece decât \n propor]ie de 30% mai mult de jum`tatate de or` pe platforme de tipul Facebook. Nici prin buc`t`rie s-ar putea s` nu \i vede]i prea des – nem]ii nu sunt tocmai buc`tari des`vâr[i]i, dovad` fiind faptul c` numai 38,3% dintre germani g`tesc \n timpul liber. Cu ce \[i ocup` timpul

liber germanul tipic? |n cea mai mare parte ascult` posturi de radio (51,5%), st` cu familia (48,3%) [i gr`din`re[te (19,8%). La ce viseaz`? Mai bine de jum`tate dintre cei care au r`spuns la studiu \[i doresc independen]a financiar`, 41,7% copii [i 580.000 dintre b`rba]ii germani [i 550.000 de femei \[i doresc s` se c`s`toreasc` \n decursul acestui an. Când se uit` la filme germanii prefer` genul thriller (58%), comediile (55,8%), filmele romantice (39,2%), iar \n termeni de muzic` ascult` pop (34,8%) sau folk (17,7%). Germania este cunoscut` \n lume pentru foarte multe lucruri, de la ma[ini, haine [i fotbal la bere. Pentru germanul de rând \ns`, berea nu este o simpl` b`utur`, ci este tradi]ie. O arat` tot studiul realizat de cei patru gigan]i media. Astfel, 16,1% dintre germani beau bere de mai multe ori pe s`pt`mân` [i, dac` ar fi nevoi]i s` \[i cumpere o sticl` cu vin, aproape 30% dintre responden]i nu ar pl`ti pe o sticl` mai mult de zece euro. Biz

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...