Page 51

INOVA}IE

suntem un juc`tor important \n zona de seed stage”, adaug` fondatorul hub:raum. O mare parte din succes se datoreaz` [i faptului c` hub:raum \n sine este, practic, un start-up. Aproape to]i din echipa proiectului au lucrat \ntr-un start-up sau au fondat o companie de acest tip.

LEC}II PENTRU NEM}I

SFATURI PRE}IOASE

Am venit acum trei ani \n Germania pentru master \n Communications Engineering, dup` ce f`cusem Electronic` la Politehnica Bucure[ti. La finalul studiilor am intrat \n contact cu ceilal]i fondatori [i compania s-a lansat \n prim`vara lui 2012, ca un proiect mic la Universitatea Ludwig-Maximilians din München. E o solu]ie pentru ca studen]ii s` se preg`teasc` mai bine pentru examene. Am lansat-o local \n universitate [i am avut un feedback foarte bun de la studen]i, \ncânta]i c` se pot preg`ti oriunde pentru examen - \n tren, la metrou.

Povestea ini]iativei Deutsche Telekom \ncol]ise \n capul lui Peter Borchers \nc` din 2009. Avusese un start-up pe internet, apoi lucrase \ntr-o companie integrat` \n Deutsche Telekom [i s-a gândit c` trebuie s` existe o modalitate de a conecta cele dou` “lumi” – cea a startup-urilor cu cea a corpora]iilor. Observase c` fondurile de investi]ii se concentreaz` pe companii \n faze avansate de dezvoltare, dar exista un gol \n fazele ini]iale ale start-up-urilor, când mult mai importante decât fondurile sunt sfaturile unor mentori de calitate. Exact asta ofer` hub:raum. “Mai ales \n fazele ini]iale, cum e cazul aici, ne concentr`m foarte mult pe echipa start-up-urilor – vrem s` vedem dac` pot [i doresc s` lucreze pentru a avea succes”, spune fondatorul hub:raum. |n acela[i timp, start-up-urilor din acest program li se ofer` posibilitatea de a accesa infrastructura [i know-how-ul tehnologic [i de servicii uria[ al Deutsche Telekom. “|ncerc`m s` g`sim poten]iale sinergii cu Deutsche Telekom. Nu vrem s` fim doar un investitor financiar, ci [i s` ajut`m start-up-urile s` ob]in` un avantaj competitiv prin leg`tura cu o corpora]ie multina]ional` cum e Deutsche Telekom”, subliniaz` Peter Borchers. hub:raum caut` produse [i servicii care rezolv` probleme reale [i care au sau vor avea o pia]` suficient de mare \ncât s` poat` atrage investi]ii \n fazele ulterioare de dezvoltare.

DE LA VEST LA EST Ini]iativa pornit` de Deutsche Telekom la Berlin a fost extins` \n Polonia, la Cracovia, [i \n Israel, la Tel Aviv. Abordarea hub:raum se sprijin` pe patru piloni importan]i: investi]ii directe de pân` la 300.000 de euro \n start-up-uri; accesul la spa]iul de co-working; accesul la re]eaua de mentori [i exper]i (speciali[ti

SILVIU APOSTU este unul dintre fondatorii qLearning, un start-up aflat \n prezent \n incubatorul hub:raum, al Deutsche Telekom, care ajut` studen]ii s` \nve]e oriunde s-ar afla.

Cum s-a n`scut qLearning?

Avem [i o re]ea de oameni \n universit`]i care creeaz` con]inutul pentru aplica]ie.

De ce Berlin? Cum a]i ajuns la Berlin? Ne-am gândit cum s` replic`m modelul [i pentru alte universit`]i. |n 2013 am \nceput s` c`ut`m investitori pentru extindere. Am avut investi]ia de seed anul trecut prin hub:raum. Echipa s-a mutat la Berlin \n octombrie 2013 pentru incubator, pentru toate condi]iile de aici. Ora[ul e foarte potrivit. Am avut ocazia s` experimentez mediul de start-up [i \n München [i \n Berlin. Suntem [ase fondatori, un inginer [i avem trei interni. Cre[tem foarte repede, c`ut`m ingineri pentru dezvoltarea produsului.

relevan]i pentru ceea ce fac start-upurile); accesul direct la resursele Deutsche Telekom (exist` deja o re]ea \n interiorul companiei pe care start-upurile o pot accesa foarte u[or [i exist` deja proiecte realizate \n comun de startup-uri cu divizii din companie). Strategia Deutsche Telekom a dat roade. “Acum avem \n Berlin opt investi]ii directe [i 22 de start-up-uri intrate \n programul de accelerare. Mai avem un sediu \n Israel [i altul \n Cracovia. Colegii din Polonia au un program de accelerare foarte rapid cu 12 start-upuri. Per total lucr`m cu circa 70 de startup-uri, dintre care \n zece avem investi]ii directe”, spune fondatorul hub:raum. Acesta remarc` faptul c`, \n ultimii trei ani, s-a schimbat foarte mult percep]ia corpora]iilor referitoare la start-up-uri [i, la câteva luni de la lansarea hub:raum,

Aici costurile sunt mai mici [i, cel mai important, e mult mai u[or s` atragem talent interna]ional. Ora[ul e cosmopolit – avem colegi din Marea Britanie, Cehia, care se mut` foarte u[or aici fiindc` sunt costuri mici [i totul e mai simplu. Foarte important \n Berlin este ecosistemul – \n fiecare s`pt`mân` e câte un eveniment \n care ne putem \ntâlni cu alte start-up-uri [i cu investitori. Lumea spune c` banii sunt \nc` la München, avem [i noi investitori de acolo, dar \n Berlin e mai mult` ac]iune, mai mult` energie. Biz

alte companii mari au anun]at ini]iative de acela[i tip. “Primesc multe mesaje de la alte companii mari despre experien]a noastr`, vor s` colaboreze cu noi, s` facem evenimente \mpreun`. Exist` o deschidere mult mai mare fa]` de startup-uri. E incredibil, acum doi ani aproape nu exista aceast` deschidere”, mai spune Peter Borchers. Pentru investi]ii, hub:raum are acces la banii T-Venture, entitatea Deutsche Telekom pentru achizi]ia de pachete minoritare, dar ia deciziile independent, mai ales c` este vorba despre sume mult mai mici. T-Venture gestioneaz` \n prezent active de circa un miliard de dolari [i realizeaz` \n medie 20 de investi]ii pe an. De cealalt` parte, hub:raum are \n plan 10-12 investi]ii de pân` \n 300.000 de euro pe an \n Berlin, ceea ce \nseamn` \n jur de 3-5 milioane de euro pe an. Biz Biz

49

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...