Page 44

ECONOMIE DE LA FRANKFURT LA BUCURE{TI

MARION MÜHLBERGER, economist specializat pe pie]ele din Europa de Est [i Africa \n cadrul Deutsche Bank ]`ri [i pe ceea ce se \ntåmpl` aici. Plus c` orice m`sur` luat` la nivelul unei ]`ri din aceast` zon` are impact asupra \ntregii zone euro. Heiko Peters spune c` la nivelul anului 2013 s-a v`zut stabilizarea. Prin prisma indicatorilor de business, sentimentul este pozitiv [i este de a[teptat ca o cre[tere moderat` s` revin` \n zona euro \n integralitatea ei. “Cu aceast` cre[tere, o s` asist`m [i la o stabilizare a ratei foarte mari a [omajului din zona euro [i la u[oare \mbun`t`]iri ale situa]iei. Ceea ce trage \n jos cre[terea zonei euro pe termen mediu sunt ratele de \ndatorire foarte mari ale ]`rilor de la periferia zonei euro, nu numai pe partea de \ndatorire public`, dar [i pe cea privat`. Cea mai mare 42

Biz

provocare pentru ]`rile din zona euro este cea de a-[i reduce nivelurile de \ndatorare”, arat` Heiko Peters, de la Deutsche Bank. Cre[terea din zona euro a fost ajutat` \n 2013 de faptul c` Spania [i Portugalia au ie[it din recesiune \n a doua parte a anului trecut, iar \n Italia [i \n Grecia activitatea economic` scade la un nivel mult mai redus \n acest moment. Pentru zona euro, Comisia European` se a[teapt` la o reducere a balan]ei bugetare structurale de doar 0,3% din PIB-ul \ntregii zone, dup` ce anul trecut a fost de 1%. |n ciuda acestor predic]ii, economia zonei euro va cre[te cu aproximativ 1% \n acest an, dup` ce anul trecut a fost de doar 0,4%.

Evident, \n dezbaterea legat` de economia Germaniei, a Uniunii Europene sau a zonei euro, nu puteam s` nu ne referim [i la ce se \ntåmpl` \n Romånia, avånd \n vedere c` [i ]ara noastr` are de suferit dac` zona euro nu merge cum trebuie. |n principal pentru c` exporturile Romåniei se fac c`tre UE. Europa de Est a fost anul trecut \ntr-o perioad` bun`, iar speciali[tii cu care am discutat la Frankfurt v`d anul acesta [i mai bun. Marion Mühlberger, economistul specializat pe pie]ele din Europa de Est [i Africa \n cadrul Deutsche Bank, vede o \mbun`t`]ire a situa]iei \n aceast` zon`, avånd \n vedere c` majoritatea ]`rilor au ie[it din recesiune, mai pu]in Slovenia [i Croa]ia. “Evident, nu vom asista la nivelul de cre[tere pe care l-am v`zut \nainte de criz`, pentru c` boomul de consum este epuizat, dar vom vedea rate de cre[tere mult mai bune decåt \n restul ]`rilor vechi ale UE”, arat` Mühlberger. Romånia este v`zut ca o ]ar` cu foarte mult poten]ial \n Germania. Este o ]ar` mare, cu oameni tineri bine preg`ti]i, cu zone de cre[tere. |ns` ceea ce se vede [i de acolo este c` nu avem o voin]` de duce lucrurile pån` la cap`t [i de a continua reformele pentru a oferi cele mai bune condi]ii pentru orice investitor care dore[te s` vin` la noi. Marion Mühlberger estimeaz` pentru Romånia o cre[tere de 2,6% \n urm`torii doi ani. Economistul de la Deutsche Bank vede ]ara noastr` pe o cale de recuperare, \n care am realizat lucruri pentru a rebalansa modelul de cre[tere economic` [i care au dat rezultate. “{tiu c` probabil a fost dificil [i c` au trebuit f`cut sacrificii uria[e pentru a ajunge

Biz 260- Germania, naturlich  
Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Advertisement