Page 39

Foto: BIZ

Londra, unde o companie poate s` nu fie tranzac]ionat` [i o s`pt`mån`, aici avem desemna]i anumi]i market makeri care tranzac]ioneaz` pe fiecare companie. Vizibilitatea este un alt punct, sunt tranzac]ionate companii din numeroase sectoare de activitate foarte cunoscute din Germania, precum inginerie, industria auto, sectorul energiei verzi. Astfel c` are sens pentru o companie din domeniul auto s` vin` mai degrab` \n Germania decåt s` mearg` \n Marea Britanie. Dac` e[ti o banc` sau o companie din domeniul financiar, este mai firesc s` mergi la Londra. Oferim [i condi]ii foarte bune [i nu este scump s` vii la Frankfurt. Taxa pe care o percepem este doar comisionul de administrare, nu tax`m companiile pentru a fi listate, deci e mai ieftin s` vii \n Germania decåt la New York, Londra sau Tokio. List`rile sunt mai rapide la noi, procesul dureaz` \ntre 4 [i 6 luni.

Poate o companie din Romånia s` se listeze aici? Dac` sunt \n domeniul tehnologiei verzi, care este un segment foarte important al economiei germane, Frankfurt ar fi cel mai bun loc. Aici exist` investitori care \n]eleg segmentul, anali[ti care urm`resc domeniul, asa c` ar ob]ine un pre] corect, dar [i vizibilitate, pentru c` bursa de la Frankfurt este una dintre cele mai mari din lume. Spre deosebire de Londra, toate tranzac]iile sunt f`cute \n euro. Deci ar avea sens pentru o companie romåneasc` s` vin` aici. Care sunt proiectele pentru anul acesta? Am \nceput un proiect \n noiembrie care este \n desf`[urare, pentru investitorii priva]i germani, c`ruia \i

spunem calitate-garan]ie. Le garant`m un num`r de companii blue chip europene [i germane pentru care vor primi un pre] de execu]ie la fel de bun ca \n pia]a de referin]`. De exemplu, pentru companiile blue chip franceze, vor ob]ine acela[i pre] aici pe care l-ar ob]ine [i la Paris. Este o garan]ie pe care o oferim pentru ordinele de peste 750.000 euro, adic` tran[a tipic` a investitorilor \n retail. Bursa de la Frankfurt ca [i companie \ncearc` s` creasc` \n Asia. Avem o serie de proiecte \n desf`[urare \n diferite ]`ri asiatice. Credem c` este o decizie strategic` s` fim prezen]i acolo unde se va \nregistra cre[tere pe viitor. Avem o alian]` cu Bank of China [i cu bursa de la Bombay legat` de sistemul de tranzac]ionare [i alte acorduri cu bursa de la Taiwan [i cea din Coreea de Sud. Biz Biz

37

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Advertisement