Page 37

POLITIC~

Foto: BIZ

Care este bugetul Berlinului? Avem un buget de aproximativ 23 de miliarde de euro, dar colectarea taxelor aduce la buget \n jur de 16 miliarde. Diferen]a vine de la celelalte landuri germane. Exist` un sistem de solidaritate \n Germania, prin care landurile care au dau bani celor care nu au. |nc` nu avem o for]` economic` ca s` fim independen]i din acest punct de vedere ca land, dar aceasta este direc]ia spre care ne \ndrept`m.

turismul a crescut mult \n Berlin. Am avut anul trecut 25 de milioane de turi[ti care au stat cel pu]in o noapte. Suntem pe locul trei \n Europa, dup` Londra [i Paris, mult \naintea Romei, Madridului [i Moscovei. Oamenii vin aici pentru c` este un loc istoric, nu doar fiindc` e un ora[ frumos [i creativ. Este un loc special, \n care sim]i cum s-a f`cut istoria, atåt \n momentele ei negative, cåt [i pozitive. |n afar` de turism, ce mai ofer` Berlinul pentru investitori? Avem anumite clustere, unul de tehnologie, unul de transport, unul de

industrie. Trebuie s` \nt`rim aceste clustere [i s` g`sim alte metode de cre[tere economic`, \n special bazåndu-ne pe tinerii creativi. Start-up-urile de tehnologie, multe dintre ele, sunt \n Silicon Valley [i \n Tel Aviv. |ntre ele, Berlinul vine ca loc nou pentru start-up-uri, pentru c` avem universit`]i, un climat creativ \n ora[ [i mul]i oameni educa]i. Acesta este un poten]ial uria[ de cre[tere pentru noi, prin care pot fi create zeci de mii de locuri de munc` \n urm`tori ani. Exist` poten]ial [i avem tot timpul acela[i r`spuns: trebuie s` ]inem por]ile deschise.

A]i dezvoltat un brand propriu al Berlinului. Berlinul este “City of change”, iar sloganul ora[ului este “Be Berlin”, ceea ce te \ndeamn` s` fii parte din el. Iar brandul global este “The place to be”, un loc pentru oamenii creativi \ntr-un ora[ care vrea schimbarea. Cred c` dac` \ntreb`m oameni din toat` lumea ce cred despre Berlin, r`spunsul este c` doresc s` fie aici, c` este un ora[ \n mi[care, nu este conservator. Trebuie s` lucr`m asupra acestui lucru, dar suntem pe calea cea bun`. Brandul propriu al Berlinului a fost dezvoltat \n ultimii [ase-[apte ani. Ceea ce constituie capitalul acestui ora[ sunt oamenii diferi]i [i este bine c` sunt diferi]i. Au orient`ri politice diferite, religii, orient`ri sociale sau sexuale diferite. Este un ora[ liberal [i \i vrem pe to]i, dar ei trebuie s` tr`iasc` \mpreun`. Ne a[tept`m ca cei care vin aici s` \nve]e s` tr`iasc` cu oameni care sunt diferi]i. Nu vrem s` fim la fel. Trebuie s` accepte diferen]ele dintre oameni. Ce lec]ii poate \nv`]a Bucure[tiul, de pild`, de la Berlin? E greu s` \nve]e lec]ii de la noi, pentru c` fiecare trebuie s` \[i dezvolte propria cale. Poporul german a avut momente \n care credea c` al]ii trebuie s` \nve]e lec]ii de la noi. Suntem departe de acel moment. Noi mergem pe calea noastr`, vrem s` fim deschi[i. Avem \nc` oameni care cred c` trebuie s` fim mai germani sau mai rigizi. Dar majoritatea este pe calea bun`. Este [ansa Berlinului s` fie un punct focal \n Europa. Biz Biz

35

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...