Page 36

Creativitate [i liberalism Proiectele primarului Berlinului, Klaus Wowereit, trebuie s` fie sprijinite de Senatul Berlinului, care are rol guvernamental. Am stat de vorb` cu Richard Meng, Secretar de Stat \n cadrul Cancelariei Senatului [i purt`tor de cuvånt al Senatului [i al primarului ora[ului, despre proiectul Berlin. DE ALEXANDRU ARDELEAN Berlin este un spa]iu pentru creativi. Nu multe ora[e se pot måndri cu aceast` etichet`. Da, poate doar New York [i un pic Amsterdam. Nu sunt multe ora[e a[a. Avem un mare spectru al ariilor creative. Uita]i-v` la film, muzic`, mod` – avem dou` s`pt`måni ale modei pe an, iar oamenii din \ntreaga Europ` vin aici pentru ele. Aceasta este cealalt` fa]et` a unui ora[ care are spa]iu, cum este Berlinul. Avem spa]iu pentru oamenii care lucreaz` aici [i chiriile nu sunt a[a mari, ca \n Londra sau Paris. Oamenii pot tr`i aici cu bani mai pu]ini. Probabil lucrurile se vor schimba [i pre]urile vor mai cre[te, dar climatul actual atrage oameni care vin aici ca s` cunoasc` al]i semeni la fel de creativi ca ei. |n Berlin g`se[ti oameni creativi peste tot. Secretul nostru este c` aici cultura, puterea economic` [i [tiin]a lucreaz` \mpreun`. Avem 10 universit`]i cu aproximativ 150.000 de studen]i. Unii dintre ei vor r`måne aici [i deci avem mul]i tineri foarte bine califica]i \n domenii [tiin]ifice de vârf. 34

Biz

Care este rolul Senatului Berlinului? Senatul Berlinului are rolul de guvern al ora[ului, dar [i al landului. Avem 12 districte, fiecare cu propriul parlament [i propriul primar. Berlinul este capitala Germaniei, dar \n acela[i timp este [i unul dintre landurile germane. Senatul nu poate decide totul, noi conducem la nivel macro, putem da ora[ului [i landului o direc]ie. Vrem ca por]ile s` fie deschise, s` putem atrage noi industrii [i oameni creativi. Aceasta este politica de stat \n Berlin. Pe de alt` parte, pentru fiecare strad` care trebuie reparat` nu putem decide noi, de aceea acolo se ocup` primarul districtului. Rolul nostru este s` stabilim direc]ii [i s` conducem \n aceste direc]ii, nu s` a[tept`m ca banii s` vin` din afar`. Po]i s` cå[tigi bani aici f`r` s` fie nevoie de subven]ii. Cum vede]i situa]ia economic` a Berlinului? Dac` v` uita]i la cele 16 landuri germane, suntem \n top la cre[tere economic` [i la locuri de munc` nou create. Dar dac` v` uita]i la cifrele

absolute, nu mai suntem \n top, ci suntem la coad`, dac` analiz`m locurile de munc` \n raport cu [omerii. Economic, Berlinul trebuie s` \[i creasc` poten]ialul [i suntem pe acest drum. Nu ne putem compara economic cu Paris sau cu Londra. Pentru c` \n aceste ]`ri exist` o concentrare foarte mare economic` [i financiar` \n capital`. Nu este cazul la noi. |n Germania, b`ncile sunt la Frankfurt, industria chimic` e de-a lungul Rinului. Industria auto este \n \ntreaga ]ar`. E o problem` istoric`, de cånd ]ara era \mp`r]it`, iar Berlinul era divizat de Zid [i nu se putea avea cre[tere economic`. |n acela[i timp,

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...