Page 23

COVER STORY

BENJAMIN ROHE

FOTO: BIZ

exitul la aproximativ trei ani de la investi]ia ini]ial`. |ns` dincolo de toate aceste coordonate, Rohe are un criteriu de selec]ie a businessurilor destul de inedit: “De la bun \nceput, când aleg oamenii pe care \ncerc s`-i finan]ez, m` \ntreb dac` ei sunt genul de oameni cu care a[ ie[i la o bere. Probabil c` prin acest criteriu exclud mul]i antreprenori grozavi, dar p`rerea mea e c` via]a e prea scurt` pentru a-]i petrece timpul cu nesim]i]i”, explic` el, cu un zâmbet \n col]ul gurii. Printre atuurile pe care le aduce Benjamin Rohe \n companiile pe care le ajut` se num`r` [i cultura e[ecului. Rohe nu se teme s` vorbeasc` despre propriile e[ecuri, dimpotriv`, atunci când este \ntrebat de ele \[i schimb` pozi]ia \n scaun, parc` preg`tit s` se a[eze mai confortabil pentru o \n[iruire lung`. “M` bucur de toate e[ecurile mele, culminând cu acel Ferrari pe care nu mi l-am mai cump`rat. Dac` nu ai e[ecuri, \nseamn` c` niciodat` nu te-ai str`duit suficient de mult”, spune el. |n paralel cu activitatea de business angel, Rohe s-a apropiat de mediul universitar. A ]inut cursuri despre antreprenoriat online, dar [i despre e[ec, la Zeppelin University, Maastricht, Stockholm School of Entrepreneurship, CDTM Munich, ESMT Berlin [i TU Berlin [i \[i dore[te s` schimbe ceva \n sistemul universitar din Berlin, pentru a-l face mai deschis c`tre \ncurajarea [i chiar finan]area start-up-urilor, dup` modelul universit`]ilor din Statele Unite.

Owner al MAS Angel Fund

Benjamin Rohe compar` antreprenoriatul cu cocaina, \l vede ca pe un drog la care nu po]i renun]a. Este convins c` la un moment dat va reveni la prima lui

dragoste [i va dezvolta propria companie, \ns` pentru moment \[i urmeaz` visul: vrea s` ating` borna 100 \n calitate de business angel. Biz

COSMOTE România [i Germanos de]in noi certific`ri ISO COSMOTE România de]ine din decembrie 2013 certificatul pentru Sistemul de Management pentru Securitatea Informa]iei, ISO 27001, din partea TUV Nord (TUV Hellas). Service-ul Germanos a ob]inut, tot de la finalul anului trecut, certificarea pentru Sistemul de Management al Calit`]ii în conformitate cu standardul ISO 9001. Certificatul pentru Sistemul de Management pentru Securitatea Informa]iei, ISO 27001, dobândit de COSMOTE România, demonstreaz` publicurilor implicate c` respectul [i integritatea sunt elementele care îi guverneaz` conduita.

Biz

21

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Advertisement