Page 22

POVESTEA CELOR 100 DE AFACERI Benjamin Rohe a reu[it s` acumuleze \n 15 ani mai mult` experien]` \n business decât un \ntreg departament de multina]ional`. Nu are \nc` 100 de pove[ti de afaceri, dar \[i urmeaz` cu pa[i gr`bi]i visul de a ajuta 100 de start-up-uri s` avanseze \n liga celor mari. DE DRAGO{ L~Z~RESCU ersonajul pove[tii nu de]ine 100 de companii, nici nu a lucrat pentru 100 de angajatori. La pu]in peste 30 de ani, nici n-ar fi avut când s` ating` aceast` cot`. |ns` visul lui Benjamin Rohe este acela de a ajuta 100 de companii tehnologice s` se lanseze din zona start-up-urilor \n cea a juc`torilor de succes din online. Iar spre deosebire de majoritatea speciali[tilor din online, neam]ul \[i urmeaz` visul \mbr`]i[ând e[ecul ca pe un lucru natural. Rohe este un personaj atipic, poate cel mai \ndr`zne] [i nonconformist antreprenor pe care l-am \ntâlnit pe parcursul [ederii noastre la Berlin, de[i prima impresie pe care ne-a l`sat-o a fost aceea a unui personaj sobru [i conformist. Benjamin Rohe nu a fost niciodat` foarte pasionat de [coal`. |n loc s` \[i urmeze traseul universitar pe care orice p`rinte \l dore[te pentru copilul s`u, Rohe s-a \ndr`gostit de online de la vârsta de 15 ani, iar la 17 ani avea propria companie. A f`cut un parteneriat cu un amic pentru a pune bazele Web AG, primul serviciu german de unified messaging - transmiterea gratuit` a e-mailurilor, faxurilor [i SMS-urilor. Totul se \ntâmpla \n 1998 la subsolul casei partenerului s`u de afaceri, iar la scurt timp companiile de advertising f`ceau coad` la u[a lor, oferindu-le contracte tentante. “Atunci am f`cut primii

20

Biz

bani serio[i. Demarasem tratativele pentru a ne lista la burs` [i singurele mele griji erau culoarea Ferrari-ului pe care urma s`-l cump`r [i cum \mi voi petrece timpul pe insula privat` la care visam.” |ns` a urmat o brusc` trezire la realitate, când, la \nceputul lui 2000, bubble-ul tehnologic s-a spart, veniturile companiei au sc`zut cu 90%, iar listarea s-a anulat. “La doar 21 de ani devenisem falit [i m` gândeam c` voi fi obligat s` m` \ntorc la [coal`”, ofteaz` el. A decis \n schimb s`-[i mai \ncerce norocul \nc` o dat` \n online [i a \nceput s` creeze platforme web pentru Dicota, Olymp [i Moeve prin care ace[tia puteau vinde propriile produse direct c`tre clien]ii finali, s`rind din schem` clasicii retaileri. Cum pia]a de online sales era mic` – \n Germania nu existau mul]i oameni dispu[i s` pl`teasc` cu cardul online, \n 2001 – a p`r`sit afacerea [i s-a al`turat Buongiorno, o companie italian` cu fonduri de 90 milioane de dolari care oferea servicii de mobility. Odat` cu angajarea, Rohe s-a mutat \n Berlin, ora[ care l-a surprins. “Locuiam \ntr-un penthouse de lâng` cl`direa guvernului [i chiria era aici mai mic` decât \ntr-un apartament normal din ora[ul meu natal de 100.000 de locuitori. Mi-am spus c` ceva nu e \n regul`, dar \mi pl`cea la nebunie”, se amuz` el. Aici a fost fascinat de diversitatea cultural` a ora[ului [i de deschiderea tinerilor c`tre afacerile online, motiv

pentru care a decis s` r`mân` \n capital` pe termen lung. Rohe s-a ocupat de opera]iunile companiei timp de [ase ani, iar Buongiorno ajunsese de la 100 de angaja]i la 1.200. |n paralel, derulase afaceri \n energia solar` al`turi de tat`l s`u, astfel c` a reu[it s` se debaraseze definitiv de titulatura de “tân`r falit”, c`p`tat` \n urma e[ecului Web AG, motiv pentru care a decis s` investeasc` \n start-up-uri. A p`r`sit Buongiorno [i s-a al`turat pentru o scurt` perioad` companiei CNM, specializat` \n investi]iile \n start-upuri, iar \n paralel a devenit advisor pentru Deutsche Telekom \n demersul acestora de a crea un incubator-accelerator pentru afacerile din IT. Rohe s-a ocupat timp de doi ani de pozi]ionarea re]elei Deutsche Telekom \n pia]a start-up-urilor, dup` care a renun]at la colaborarea cu ace[tia [i s-a retras din grupul CNM \n 2011, pentru a se dedica exclusiv unei cariere individuale de business angel, sub umbrela MAS (Make A Startup) Angel Fund. “Scopul meu \n via]` a devenit \n acel moment s` ajut 100 de oameni s` porneasc` de la zero companii de succes”, spune el, la fel de relaxat ca [i cum ar vorbi despre un meci de fotbal. |n momentul de fa]` tân`rul Rohe a ajuns la cota 15 din 100 [i este ac]ionar minoritar \n zece start-up-uri. Investe[te \ntre 50.000 [i 150.000 de euro \n companii din IT [i publicitate [i achizi]ioneaz` pachete de maximum 28%, planificând

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Advertisement