Page 18

Allee [i Tech Open Air Berlin, \n timp ce Mozilla se va muta curând. “S-a creat un climat pentru ca oamenii s`-[i poat` dezvolta ideile. {i mai bine e c` ideile circul` liber. Berlinul e ca un conglomerat de sate, totul e foarte strâns unit. Aici exist` o concuren]` diferit` fa]` de Silicon Valley”, spune Thomas Leliveld, de la Txtr. Entuziasmat \n leg`tur` cu atmosfera din capitala german` este [i Philipp Kandal, cofondator [i CTO al skobbler, care dezvolt` aplica]ii \n zona h`r]ilor digitale [i a fost recent achizi]ionat` de americanii de la Telenav pentru 19,2 milioane de dolari cash plus 4,6 milioane de dolari \n ac]iuni. “Cel mai mare avantaj e sprijinul pe care-l po]i ob]ine la un nivel \ntâlnit poate doar \n Silicon Valley. Ai acces la profesioni[ti excelen]i, mentori de prima mân`, evenimente [i, mai ales, la finan]are”, arat` Kandal. Interna]ionalizarea oric`rui proiect este foarte simpl` la Berlin, unde po]i angaja oameni de orice na]ionalitate [i astfel po]i accesa pie]e din orice ]ar` f`r` a deschide birouri acolo. “Berlinul e locul perfect de unde s` porne[ti la cucerirea lumii”, spune Philipp Kandal.

MAGNETUL BERLINEZ Spiritul de colaborare \n ecosistemul start-up-urilor din Berlin este completat de o atmosfer` unic` a ora[ului, care atrage oameni creativi din toat` lumea. “Berlinul este un ora[ extraordinar [i incitant, care ofer` numeroase posibilit`]i de petrecere a timpului liber pentru angaja]ii no[tri, dar [i oportunit`]i de networking”, a declarat pentru Biz unul dintre cei doi cofondatori ai SoundCloud, Eric Wahlforss. Al`turi de Alex Ljung, acesta a plecat din Suedia prin SUA [i Europa, dar a decis s` vin` \n capitala Germaniei pentru a lansa SoundCloud. “Am ales Berlinul

16

Biz

THOMAS LELIVELD este CEO al Txtr, o companie ce concureaz` cu Amazon pe zona de e-reading

fiindc` e un loc extrem de creativ, cu o rezerv` excelent` de talente diverse, atât \n domeniul software, cât [i al artelor [i designului”, spune Eric Wahlforss. Ast`zi, pe SoundCloud se \ncarc` \n fiecare minut 12 ore de muzic` original`. Recent, compania a atras o nou` serie de investi]ii private de 60 de milioane de dolari, semn c` visul de a deveni un fel de YouTube \n zona de audio e pe drumul cel bun. Istoria zbuciumat` [i interimatul aproape permanent din ultimii 10-15 ani s-au dovedit a fi avantaje pentru capitala german`. “Berlinul e un start-up \n sine [i, \n plus, a fost mereu un ora[ interna]ional. De asta e mai simplu s` creezi produse interna]ionale aici”, spune Simon Schäfer. Acesta adaug`, \ns`, c` poate cel mai important factor pozitiv este faptul c`, spre deosebire de Paris, care e ora[ul modei, sau Londra, care are The City – zona financiar` –, Berlinul nu are o vertical` care s` se

remarce. Exist` subculturi – mod`, art`, muzic`, via]` de noapte – iar asta stimuleaz` creativitatea. “Ai multe [anse s` te inspiri [i s` inovezi, dar [i s` g`se[ti u[or oameni care gândesc la fel – dai de ei pe strad`”, spune fondatorul The Factory. |n acela[i timp, Berlinul ca hub pentru start-up-uri este \nc` \n faza de \nceput, dar se dezvolt` foarte rapid, atr`gând oameni talenta]i din toat` lumea. {i, cel mai important, vin investitori de pe tot globul, ceea ce \nseamn` c` situa]ia investi]ional` e tot mai favorabil`. “Nu e \nc` la fel de bun` ca \n alte centre de acest tip, dar e clar c` Berlinul devine un hub global important \n zona de start-up-uri”, spune Peter Borchers, de la hub:raum. Nu stric` nici faptul c`, \n Berlin, chiriile sunt \nc` mici comparativ cu alte ora[e germane [i, mai ales, europene, ceea ce \l face un ora[ atr`g`tor. “Aici costurile sunt mai mici [i, cel mai

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Advertisement