Page 17

COVER STORY ERIC WAHLFORSS cofondatorul SoundCloud e suedez, dar a ales Berlinul pentru compania sa

GetYourGuide

EyeEm

foodpanda

Este cea mai mare platform` web pentru rezerv`ri de orice fel. Anul trecut a “\nghi]it” alt start-up berlinez, Gidsy, o platform` peer-to-peer \n acela[i domeniu. Banii vin din comisionul \ncasat pentru fiecare rezervare f`cut`.

Anul trecut, aplica]ia pentru partajat fotografii a dep`[it pentru scurt timp Instagram \n topul de profil din App Store. Explica]ia a fost anun]ul c` utilizatorii re]elei p`streaz` copyright-ul asupra imaginilor lor, \n condi]iile \n care Instagram tocmai schimbase regulile \n acest sens.

Este platforma online pentru comenzi de mâncare cu cea mai rapid` cre[tere la nivel global, fiind prezent` \n 34 de ]`ri, inclusiv \n România. Compania, parte din incubatorul Rocket Internet, a atras investi]ii \n dou` runde, de 20, respectiv 8 milioane de dolari.

\ntr-un spa]iu unde s` poat` colabora to]i mai bine, dar g`sirea propriet`]ii de lâng` Zidul Berlinului a dus la dezvoltarea unui nou concept, care s` g`zduiasc` companii aflate \n faze diferite de dezvoltare. Asta este, de altfel, diferen]a principal` fa]` de alte hub-uri, fiindc` nu se concentreaz` pe o singur` faz` a start-up-urilor, ci caut` companii aflate \n etape diferite de dezvoltare, pentru a maximiza poten]ialul colabor`rii [i schimbul de experien]`. Pentru The Factory Berlin au fost gândite trei tipuri de ofert` destinate start-up-urilor. Prima este plata pe sta]ie de lucru/birou, apoi exist` oferta pentru spa]ii mici, de 200 mp, [i cea mai mare este de minimum 1.000 mp. Aceste trei dimensiuni sunt potrivite pentru start-up-uri aflate \n primele trei faze de dezvoltare – angel stage, seed stage [i Series A. Printre chiria[ii The Factory Berlin se num`r` 6Wunderkinder – care \n noiembrie 2013 a primit o investi]ie de 19 milioane de dolari din partea fondui de investi]ii americani Sequoia, SoundCloud – serviciu similar cu YouTube, doar c` numai pentru zona de audio, LimeMakers – care face imprimare 3D pentru accesorii de iPhone, ZenDesk, dar [i platformele de promovare a start-up-urilor Silicon

Txtr Fondat \n 2008, nu mai este chiar un start-up, devenind principalul concurent al Amazon pe plan european \n domeniul c`r]ilor \n format digital. Are opera]iuni directe \n 17 ]`ri [i posibilitatea de a livra con]inut \n alte 50. Ofer` solu]ii complete de eReading.

Zalando O alt` “ml`di]`” din incubatorul Rocket Internet, al fra]ilor Samwer, a pornit la drum \n 2008, dar ast`zi este un adev`rat gigant european \n domeniul e-commerce, cu vânz`ri anuale de ordinul a 500 de milioane de euro.

Biz

15

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...