Page 14

La doi pa[i de locul unde Hans Conrad Schumann, soldat \n armata est-german`, a s`rit peste sârma ghimpat` spre libertate \n Berlinul de Vest \n a treia zi de construc]ie a Zidului Berlinului, se afl` un teren viran \ncadrat de dou` cl`diri. Una dintre ele este \nc` \n construc]ie, iar \n cealalt` se afl` un birou de unde Simon Schäfer coordoneaz` The Factory, unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare destinate start-upurilor din Berlin. “Acum avem 2.000 mp disponibili. La final, vom avea 16.000 mp. Cum investitorii \n proiecte imobiliare nu sunt foarte dornici s` aib` chiria[i start-up-uri, a trebuit s` cre`m condi]ii care s` reflecte dinamica acestora: cre[tere rapid`, perioade scurte de \nchiriere, companii f`r` prea mult cash”, spune Schäfer. Pe mas`, \n fa]a lui, se afl` o machet` a proiectului The Factory Berlin [i lâng` ea o grenad` dezamorsat` g`sit` \ntr-un bunc`r \n timpul s`p`turilor pentru funda]ia cl`dirii ce urmeaz` a fi construit` pe terenul viran descris mai sus. Este ilustrarea perfect` a felului \n care istoria veche a Berlinului se \mplete[te cu cea actual` [i viitoare a ora[ului care anul trecut a dep`[it Londra ca cel mai important hub de tehnologie european pentru start-up-uri aflate \n fazele ini]iale de dezvoltare. The Factory este un proiect imobiliar gândit de la \nceput pentru startup-uri aflate \n faze diferite de

12

Biz

SIMON SCHÄFER fondatorul The Factory Berlin construie[te spa]ii pentru start-up-uri

dezvoltare. “Asta e diferen]a principal` fa]` de alte hub-uri. Nu ne concentr`m pe o singur` faz` a start-up-urilor, ci vrem s` avem companii aflate \n etape diferite de dezvoltare, pentru a maximiza poten]ialul colabor`rii”, adaug` Schäfer, antreprenor [i fondator al The Factory Berlin.

EUROPA FRAGMENTAT~ Este un proiect care nu putea s` vin` \ntr-un moment mai potrivit pentru capitala Germaniei. Ani de zile, \ntre Silicon Valley [i Asia, cu o scurt` escal` \n Israel, a existat un gol important \n ecosistemul global al start-up-urilor tech. Londra [i Parisul au fost primele metropole europene care au ridicat m`nu[a, reu[ind s` creeze condi]iile pentru cristalizarea unui ecosistem european viabil \n domeniul antreprenoriatului

digital. Multe start-up-uri europene s-au “copt” la Londra \nainte de a trece oceanul spre soarele Californiei, unde sunt atrase \n primul rând de mirajul investitorilor cu portofelele doldora de dolari gata s` fie investi]i. “|n Silicon Valley e mai u[or s` faci rost de bani – po]i ob]ine 5 milioane de dolari \ntr-o s`pt`mân`, dac` ai noroc”, spune Thomas Leliveld, CEO al Txtr, companie care a \nceput la Berlin ca start-up \n domeniul c`r]ilor \n format digital [i acum este rivala european` a Amazon pe acest segment, cu opera]iuni directe \n 17 ]`ri [i posibilitatea de a livra con]inut \n 50 de ]`ri. Am discutat cu Leliveld \n sediul companiei din Berlin, care \n interior mi-a amintit de felul \n care arat` birourile start-up-urilor din Silicon Valley. Pe dinafar`

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Advertisement