Page 10

ANTREPRENORIAT Tollabox a \nregistrat anul trecut câ[tiguri de jum`tate de milion de euro. Satisfac]iile nu au \ntârziat s` apar`. Cel mai pl`cut aspect al pozi]iei de Chief Creative Officer \n cadrul Tollabox, func]ie pe care o de]ine Béa Beste, \l constituie efectul pe care \l ob]ine produsul asupra familiilor [i procesul de inven]ie permanent la care este supus` echipa lun` de lun` \n crearea unei cutii. Acesta este [i motivul pentru care nu s-a limitat numai la Germania. De curând, antreprenoarea a dep`[it grani]ele germane [i a extins compania [i pe pia]a din Spania, unde cea mai mare provocare, pe lâng` investi]iile necesare, este acum explicarea conceptului. Nici \n Germania nu a fost o joac` de copii. Cei patru cofondatori au studiat mai bine de un an care sunt cele mai bune modalit`]i prin care se poate face marketing pentru produs. Antreprenoarea ia \n calcul [i România pentru o posibil` extindere. “Dac` ar exista acum un investitor \n România care ar spune c` are banii [i vrea s` \i investeasc`, OK, dar vorbim de câteva sute de mii de euro”, adaug` Beste despre o posibil` p`trundere pe pia]a local`. “Cred c` Tollabox ar func]iona \n România, pentru c` familiile vor s` fac` ceva pentru copii, vor s` fac` ceva pentru viitorul lor paralel cu \nv`]`mântul”, continu` românca.

DIN PASIUNE PENTRU EDUCA]IE Sistemul educa]ional din ]ar`, similar celui din Germania, for]eaz` tinerii s` acumuleze cât mai multe informa]ii, de[i, nu de pu]ine ori, acestea nu au prea multe \n comun cu propriul plan de carier` sau cu interesele elevilor. {i, poate cel mai important, adesea copiii nu merg tocmai cu pl`cere la [coal`. De aici [i pân` la na[terea unui sistem alternativ de [coli bilingve, sub umbrela Phorms Management AG, care preg`te[te copiii de la gr`dini]` [i pân` \n ultimul an de liceu, nu a

8

Biz

mai fost decât un pas. Acesta s-a derulat pe vremea când românca stabilit` \n Germania l-a \ntâlnit pe antreprenorul Alexander Olek, care a spus c` avea nevoie de o [coal` pentru copiii lui, \[i aminte[te Beste. Cei doi antreprenori [i-au f`cut bine temele [i au jucat cartea cea mare. “Atunci ne-am gândit cum putem s` facem o [coal` care s` fie exact cum vrem pentru copiii no[tri. Fata mea era deja prea mare pentru asta [i mereu \mi spune c` m-am gândit prea târziu la [coal` ca s` se mai duc` [i ea”, poveste[te zâmbind Béa Beste.

Este foarte birocratic, problema de aici este c` nu suntem o ]ar`, suntem 16 ]`ri. |n fiecare Bundesland totul este diferit, de la ce salarii trebuie s` dai la profesori la ce dimensiuni trebuie s` ai la b`nci, la scaune, u[i [i ferestre. Nu po]i s` zici c` ai f`cut o [coal` \n Berlin [i s` o replici apoi \n mai multe ora[e, totul este diferit” BÉA BESTE, fondatoare Tollabox [i Phorms Management AG Elevii \nva]` \n limbile german` [i englez` de la profesori din culturi diferite, care provin din SUA, Australia, Germania sau Anglia [i au un program flexibil, \n func]ie de cel al p`rin]ilor, astfel c` tinerii pot veni la [coal` chiar \nainte de \nceperea cursurilor [i pot p`r`si incinta institu]iei de \nv`]`mânt chiar [i dup` terminarea programului de munc` al p`rin]ilor. |n tot acest timp, copiii nu vor fi \mpov`ra]i cu alte cursuri ori teme, ci pot opta pentru activit`]i culturale, artistice sau sportive oferite de [coal`. Cum fiecare copil este diferit ca individ, profesorii de aici profit` de tot acest timp pe care \l petrec \n compania tinerilor [i pot lucra intensiv cu fiecare \n parte pe diverse arii de interes. {i nu doar pu[tii sunt cei care \nva]`, ci [i profesorii lor, care sunt sistematic

trimi[i la programe de training na]ionale [i interna]ionale ori la conferin]e cu teme educa]ionale pentru \mbun`t`]ire permanent`. Ceea ce trebuia ini]ial s` fie o institu]ie de \nv`]`mânt pentru copiii fondatorilor s-a dovedit a fi un pariu câ[tig`tor [i, dintr-o mic` [coal` din Berlin, conceptul a fost extins \n Frankfurt [i München, iar azi Phorms Management AG de]ine nou` astfel de [coli. “Este foarte birocratic, problema de aici este c` nu suntem o ]ar`, suntem 16 ]`ri”, spune cofondatoarea Phorms Management AG [i Tollabox despre provoc`rile ap`rute. “|n fiecare land german totul este diferit, de la ce salarii trebuie s` dai profesorilor la ce dimensiuni trebuie s` ai la b`nci, la scaune, u[i [i ferestre. Nu po]i s` zici c` ai f`cut o [coal` \n Berlin [i s` o replici apoi \n mai multe ora[e, totul este diferit”, adaug` antreprenoarea originar` din România, care s-a retras din managementul Phorms, dar a r`mas ac]ionar. Acesta este [i motivul pentru care planul ini]ial al celor doi antreprenori, acela de a pune bazele a 40 de astfel de institu]ii de \nv`]`mânt la nivel global, s-a oprit la nou` [coli \n Germania [i tot birocra]ia a fost un obstacol \n calea implement`rii sistemului educa]ional propus de Béa Beste [i \n România. “M-am gândit foarte concret s` fac [i \n România, am fost la Bucure[ti, m-am \ntâlnit cu lume, dar am avut un oarecare sentiment c` trebuie s` \nv`] mai mult despre cum s` o fac \n alt` ]ar`”, men]ioneaz` Beste. “Am senza]ia c`, dac` \n Germania este atât de birocratic, \n România mi-a fost un pic fric` s` m` duc [i s` nu pricep nimic din cum merge treaba. |n România s-au schimbat lucrurile [i din aceast` cauz` ar trebui s` tr`iesc mai mult pe acolo ca s` \mi dau seama”, spune românca stabilit` \n Germania pe vremea când avea 15 ani. Biz

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Advertisement