Biz 257 m 2

Page 38

INTERVIU

GALBEN? NU, NEGRU

C`l`toria cu taxiul poate fi o loterie, po]i da peste [oferi dr`gu]i, dar [i peste unii care abia [tiu s` vorbeasc`, ma[inile pot fi de la impecabile [i pân` la limita suportabilit`]ii. Fiecare dintre noi [i-a dorit m`car o dat` s` poat` circula cu o ma[in` care s` \i satisfac` dorin]ele. Acum exist` acest serviciu, se nume[te Black Cab [i este lansat pe pia]` din 29 octombrie. Despre acest serviciu ne-a povestit Ashley Parry, Project Manager al Black Cab. DE ALEXANDRU ARDELEAN Ce este Black Cab? Trebuie s` precizez c` \n lume exist` dou` feluri de taxiuri. Unul este de obicei galben [i este numit oficial taxi galben, iar al doilea serviciu, ce a ap`rut de curånd [i \n Romånia, este un serviciu de black cab, efectuat cu ma[ini negre, de obicei. |n Romånia se nume[te Black Cab, \n New York se nume[te Sedan Service, \n Anglia se nume[te minicab, \n Fran]a se nume[te VTC - Voitures Turism avec Chauffeur (Vehicul cu {ofer pentru Turism). Black Cab este cel mai 36

Biz

nou serviciu de transport din Bucure[ti, un serviciu accesibil, fiabil [i agreabil.

Care este diferen]a \ntre Black Cab [i un taxi? Exist` diferen]e esen]iale cum ar fi faptul c` noi nu avem aparat de taxat, nu avem voie s` lu`m o comand` din strad` dac` cineva ne face cu måna [i nu avem voie s` sta]ion`m \n locurile publice unde stau de obicei taxiurile. Alte diferen]e provin din serviciile oferite, cum ar fi \nchirierea pe or`, pentru

2-3 ore ca s` pute]i merge la un concert sau restaurant, preluarea personalizat` din aeroport sau gar`, serviciul “Wait and Return” atunci cånd ave]i nevoie s` ajunge]i la o destina]ie dar [i s` v` \ntoarce]i inapoi. O alt` diferen]` este imaginea. Ma[inile noastre sunt noi, elegante [i discrete \n trafic, [oferii sunt \mbr`ca]i la costum, vorbesc engleza [i sunt \ntotdeauna amabili. |n Bucure[ti, din cauza pre]ului foarte sc`zut al c`l`toriilor cu taxiul, calitatea