Page 38

INTERVIU

GALBEN? NU, NEGRU

C`l`toria cu taxiul poate fi o loterie, po]i da peste [oferi dr`gu]i, dar [i peste unii care abia [tiu s` vorbeasc`, ma[inile pot fi de la impecabile [i pân` la limita suportabilit`]ii. Fiecare dintre noi [i-a dorit m`car o dat` s` poat` circula cu o ma[in` care s` \i satisfac` dorin]ele. Acum exist` acest serviciu, se nume[te Black Cab [i este lansat pe pia]` din 29 octombrie. Despre acest serviciu ne-a povestit Ashley Parry, Project Manager al Black Cab. DE ALEXANDRU ARDELEAN Ce este Black Cab? Trebuie s` precizez c` \n lume exist` dou` feluri de taxiuri. Unul este de obicei galben [i este numit oficial taxi galben, iar al doilea serviciu, ce a ap`rut de curånd [i \n Romånia, este un serviciu de black cab, efectuat cu ma[ini negre, de obicei. |n Romånia se nume[te Black Cab, \n New York se nume[te Sedan Service, \n Anglia se nume[te minicab, \n Fran]a se nume[te VTC - Voitures Turism avec Chauffeur (Vehicul cu {ofer pentru Turism). Black Cab este cel mai 36

Biz

nou serviciu de transport din Bucure[ti, un serviciu accesibil, fiabil [i agreabil.

Care este diferen]a \ntre Black Cab [i un taxi? Exist` diferen]e esen]iale cum ar fi faptul c` noi nu avem aparat de taxat, nu avem voie s` lu`m o comand` din strad` dac` cineva ne face cu måna [i nu avem voie s` sta]ion`m \n locurile publice unde stau de obicei taxiurile. Alte diferen]e provin din serviciile oferite, cum ar fi \nchirierea pe or`, pentru

2-3 ore ca s` pute]i merge la un concert sau restaurant, preluarea personalizat` din aeroport sau gar`, serviciul “Wait and Return” atunci cånd ave]i nevoie s` ajunge]i la o destina]ie dar [i s` v` \ntoarce]i inapoi. O alt` diferen]` este imaginea. Ma[inile noastre sunt noi, elegante [i discrete \n trafic, [oferii sunt \mbr`ca]i la costum, vorbesc engleza [i sunt \ntotdeauna amabili. |n Bucure[ti, din cauza pre]ului foarte sc`zut al c`l`toriilor cu taxiul, calitatea

Biz 257 m 2  

Sunt afaceri care cresc in timp ce altele dispar. Va prezentam clasamentul performerilor din businessul romanesc, realizat pentru Biz de Cof...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you