Page 82

BIZ STAR

Radu Georgescu, la al treilea exit de succes Fondatorul GECAD Group a reu[it un nou exit r`sun`tor, dup` ce a finalizat recent vânzarea solu]iei de e-commerce Avangate c`tre Francisco Partners, o companie de private equity care a gestionat fonduri de 7 miliarde de dolari. DE DRAGO{ L~Z~RESCU ntreprenorul român \n serie Radu Georgescu se afl` la cel de al treilea exit de succes, dup` ce a vândut furnizorul global de servicii de e-commerce Avangate c`tre compania american` Francisco Partners, cu investi]ii masive \n companii tehnologice. Georgescu este la cel de al treilea exit r`sun`tor, dup` ce \n 2003 vânduse celebra solu]ie de securitate RAV c`tre gigantul Microsoft, iar \n 2010 a vândut integratorul de pl`]i online GECAD ePayment (actualmente PayU România) c`tre sud-africanii de la Naspers. Avangate \[i mutase sediul \n Silicon Valley \n 2011, an \n care a primit [i o investi]ie de 4 milioane de euro de la fondul 3TS Capital Partners, \n schimbul unui pachet minoritar de ac]iuni.

FOTO: VALI MIREA

A

Radu Georgescu s-a f`cut remarcat ca antreprenor pursânge la scurt timp dup` vânzarea RAV, când a refuzat pozi]ia de vicepre[edinte al departamentului de securitate la Microsoft [i a ales s` \[i dezvolte proiectele personale \n IT&C al`turi de echipa de management pe care a p`strat-o \n grupul pe care \l conduce. El s-a implicat prin intermediul grupului GECAD \n nu mai pu]in de 30 de companii [i va continua s` sprijine comunitatea antreprenorial` din ]ar` [i dup` vânzarea businessului Avangate, investind \n companii cu poten]ial de cre[tere. Pentru exitul dintr-un nou business de succes, precum [i pentru faptul c` a pus din nou România pe harta industriei globale de software, antreprenorul \n serie Radu Georgescu prime[te Steaua Biz.

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you