Page 8

AGEND~

{TIRI

De la MiG la F-16

Foto: © Kobby Dagan-Dreamstime.com

România va cump`ra 12 avioane F-16 modernizate din excedentul For]elor Aeriene Portugheze, conform informa]iilor furnizate de MApN. Ministerul precizeaz` c` \n perioada urm`toare aeronavele vor fi modernizate, motoarele vor fi reparate capital [i va \ncepe preg`tirea, \n Portughalia, a personalului român ce va opera avioanele F-16, format din 9 pilo]i [i 75 de tehnicieni. “Dup` finalizarea negocierilor de ordin tehnic [i financiar, contractul de achizi]ie a fost semnat dup` ob]inerea autoriza]iei de transfer din partea american`. Acest tip de autorizare, acordat` de Congresul SUA, este obligatorie \nainte de \ncheierea oric`rui contract”, se arat` \n comunicatul MApN. Aeronavele sunt planificate s` soseasc` \n România \n cursul anului 2016, urmând ca pân` la finalul anului 2017 s` se realizeze capacitatea opera]ional` necesar` serviciului de lupt`, pe baza contractului \ncheiat cu guvernul Republicii Portugheze [i a contractelor succesive care urmeaz` a fi \ncheiate cu guvernul SUA. România va utiliza aceste avioane pentru \nt`rirea securit`]ii spa]iului aerian na]ional [i cre[terea nivelului de interoperabilitate cu for]ele NATO. (Oana Grecea)

Record de produc]ie la Dacia

Renault promite c` produc]ia de la Pite[ti nu va fi afectat` de noile investi]ii din Maroc [i Rusia [i va fi men]inut` cel pu]in la nivelul actual. Carlos Ghosn, director 6

Biz

general al Alian]ei RenaultNissan, a declarat cu ocazia unei vizite \n România c` uzina din Pite[ti a avut o produc]ie-record de 343.000 de autovehicule \n 2013. Potrivit unui comunicat de pres` al Administra]iei Preziden]iale, Carlos Ghosn i-a prezentat pre[edintelui Traian B`sescu planurile de dezvoltare ale companiei pentru anii urm`tori, care includ men]inerea activit`]ii uzinei Dacia de la Pite[ti m`car la nivelul actual. Totodat`, directorul Alian]ei RenaultNissan a dat asigur`ri c` planul de afaceri

al Renault pentru perioada urm`toare prevede ca dezvoltarea produc]iei \n Tanger (Maroc) [i Togliatti (Rusia) s` nu afecteze produc]ia \n uzina de la Pite[ti, dar c` o cre[tere viitoare a activit`]ii acestor unit`]i de produc]ie va depinde, \n mare m`sur`, de evolu]ia competitivit`]ii [i productivit`]ii acestora, potrivit unui comunicat de pres` al Pre[edin]iei. La finalul convorbirilor, pre[edintele i-a \nmânat lui Carlos Ghosn Ordinul Na]ional “Steaua României” \n grad de Comandor, \n semn de \nalt` apreciere pentru contribu]ia determinant` \n eficientizarea industriei de automobile din ]ara noastr`. (G.B.)

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Advertisement