Page 78

LIFE

FILM

Explozie în cinematografe Cel mai bun thriller mexican din ultimii ani se lanseaz` în curând pe marile ecrane din România. Din 8 noiembrie, spectatorii vor trece printr-o provocare cinematografic` de neuitat. DE ALEXANDRU ARDELEAN

“Heli”, c`ci acesta este numele filmului, realizat de Amat Escalante, care a [i primit la Cannes \n acest an premiul pentru cel mai bun regizor, este un film cutremur`tor, visceral de brutal [i ofer` spectatorului imagini care îl vor bântui zile întregi. Filmul scandalizeaz` [i [ocheaz` cu scenele de tortur` [i violen]`, iar unele au fost inspirate de pe YouTube [i din cazuri reale ap`rute în presa local` mexican`. A[a cum sun` replica unuia din trafican]ii din film: “Deschide ochii pentru a nu rata spectacolul!”. Este povestea unei familii obi[nuite, dintr-un c`min lini[tit [i modest din Mexic. Heli locuie[te cu sora, tat`l s`u [i cu familia sa proasp`t întemeiat`. Lucreaz` într-o fabric` 76

Biz

împreun` cu tat`l lui. Via]a lor se schimb` radical atunci când sora mai mic` a lui Heli, Estela, devine complice la un furt de droguri confiscate de iubitul ei, Beto, de la ofi]erii s`i din armat`. Din acest punct, via]a lor devine din ce în ce mai plin` de pericole. Heli se treze[te dintr-o dat` rupt de lâng` cei iubi]i, într-o camer` de tortur`, al`turi de Beto. Urmeaz` s` treac` prin chinuri neimaginabile. Casa devastat`, victime nevinovate, dispari]ia Estelei îl plaseaz` pe Heli în mijlocul unor crude repercusiuni. Încearc` s` apeleze la ajutorul autorit`]ilor locale, dar observ` c` setea de putere [i corup]ia sunt adânc înr`d`cinate. Într-o lume a drogurilor, a corup]iei [i a cruzimii endemice nu este tocmai u[or s` supravie]uie[ti. Unde este legea când ai nevoie de ea? Titlul filmului, spune regizorul, este inspirat dintr-un articol despre un b`ie]el de 10 ani, numit Heli, care a fost implicat în focurile de arm` dintre ga[ca sa [i poli]ie – “respectiva poveste m-a impresionat enorm, a[a c` am folosit numele pentru filmul meu. Mi-a pl`cut sonoritatea”. Regizat de unul dintre cei mai provocatori cinea[ti, Amat Escalante, filmul a fost distins anul acesta cu premiul pentru cea mai bun` regie la Festivalul Interna]ional de Film de la Cannes 2013. Produc]ia mexican` intr` în cursa premiilor Oscar din 2014, fiind propunerea cinematografic` a Mexicului pentru categoria celui mai bun film str`in, [i a fost selectat` pentru temele sale atât de actuale [i controversate despre Mexic: narcotrafican]i, corup]ie, droguri [i violen]`. Escalante are 34 de ani [i a p`r`sit [coala la vârsta de 15 ani. A intrat în lumea filmului datorit` firii sale autodidacte. El se afl` printre al]i regizori mexicani care au cucerit publicul [i presa interna]ional`. A fost asistentul de regie al renumitului regizor mexican Carlos Reygadas (premiul pentru regie la Cannes 2012 cu “Post Tenebras Lux”). A debutat cu filmul “Sangre” (2005), urmat de “Los Bastardos”. Ambele lungmetraje, ca [i “Heli”, au uimit audien]a de la Cannes. Din 8 noiembrie ve]i putea urm`ri thrillerul mexican “Heli” care demonstreaz` c` realitatea poate s` [ocheze f`r` a introduce efecte speciale. Filmul este distribuit \n Romånia de Asocia]ia Macondo. Biz

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.