Page 75

LIFE

STIL DE MANAGER

inspira]ie. |ncearc` s` smulg` 30 de minute [i pentru alergat. Nu-i iese \ntotdeauna. |n jur de ora 9 este deja \n fa]a calculatorului. Facebook-ul e instrumentul de coresponden]` preferat, i se pare mult mai prietenos [i mai conectant decât e-mailul. Ziua curge \ntre r`spunsuri la mailuri, scriitur`, o documentare pentru un curs, o filmare despre dezvoltare personal`, coordonarea \nscrierilor pentru {coal` [i o conversa]ie pe Skype, pe sear`, cu oameni foarte dragi din Genova, Tel Aviv sau Washington. Adoarme dup` ora 1, de multe ori \n fa]a unui documentar al c`rui final ajunge s`-l vad` de diminea]`. |n cele mai aglomerate zile, ritualul documentarului este \nlocuit de comedii – ador` s` râd` –, i se pare oricum cea mai nimerit` frecven]` [i pentru lucru, [i pentru via]`.

Pl`cerea businessului |n afaceri, ghidul interior \i spune mereu s` se asocieze cu oameni [i companii \n care crede [i care cred la rândul lor \n ea. Iar \n via]`, se ghideaz` dup` ideea c` trebuie s` fac` cât mai mult bine poate pentru c` el se \ntoarce \ntotdeauna \nsutit. Are [i alte reguli generale, valabile pentru via]` [i business \n egal` m`sur`. Regula 1: “Stai \n vecin`tatea celor care v`d jum`tatea plin` a paharului, râd [i cu ficatul [i tr`iesc frumos, indiferent de vremuri”. Regula 2: “F` tot ce ]ine de tine, dar las` loc [i pentru magie, s`-[i fac` treaba”. Regula 3: “Iart` [i mergi mai departe”.

Amprenta copil`riei perfecte Pe unii oameni \i modeleaz` [coala, pe al]ii p`rin]ii, experien]ele pe care le tr`iesc, locurile pe care le viziteaz`, persoanele cu care se intersecteaz`. |n definirea personalit`]ii conteaz` câte un pic din fiecare; când \ns` experien]ele din copil`rie \[i pun amprenta \n mod armonios, rezultatele sunt pe m`sur`. Cea mai mare parte a copil`riei a petrecut-o \n Rahova, \ntr-o cas` de c`ramid` cu curte, pe care bunicii materni au construit-o pe terenul unei foste gropi de gunoi, cu propriile mâini, atunci când [i-au revenit \ncet [i cu dificult`]i dup` momentul \n care regimul comunist i-a privat de agoniseala mai multor genera]ii. Era cea Biz

73

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Advertisement