Page 73

Fotografii: me.alchemy

LIFE

STIL DE MANAGER

|n copil`rie, era feti]a care f`cea “cele mai frumoase compuneri”, a[a c` la fiecare onomastic` devenea condeierul familiei [i autorul tuturor dedica]iilor. Acum este profesionistul care are \n portofoliu Brand Leadership Award, primit \n 2007 pentru diagnoza brandurilor din perspectiv` terapeutic`, premiu care st` [i pe rafturile unor personaje din top managementul Interbrands sau pe cele ale coautoarei c`r]ii “Blue Ocean Strategy”, Renée Mauborgne, parte din staff-ul lui Barack Obama. DE LOREDANA S~NDULESCU

Teodora Migdalovici este mereu \n mi[care, dar nu pe fug`. Când face ceva, se implic` sut` la sut`, chiar mai mult de atât. La fel cum [i-a \nceput cariera cu trei joburi \n paralel, de ani buni este maestr` \n a se \mp`r]i \ntre mai multe proiecte. Face personal branding la me.alchemy, se ocup` de proiectele asociate cu festivalurile interna]ionale pe care le reprezint` \n România (Cannes Lions, Eurobest, Dubai Lynx, Spikes), coordoneaz` The Alternative School for Creative Thinking ([coala pe care a creat-o \n urm` cu 9 ani), ]ine traininguri private [i particip` conferin]e \n calitate de speaker, \n ]ar` [i dincolo de grani]e. Sus]ine prezent`ri pe teme de inteligen]` emo]ional`, gândire creativ`, customer relationship management [i comunicare afectiv`. Primele prezent`ri la conferin]e interna]ionale a \nceput le-a avut dup` 2000. Dac` la \nceput primea anual cel pu]in o invita]ie, de aproape doi ani frecven]a invita]iilor a crescut spectaculos: fiecare prezentare are \n audien]` cel pu]in o persoan` care o vrea \n ]ara sa, la o alt` conferin]`. |n primii ani de c`l`torii la evenimente interna]ionale de gen, unde era simplu delegat, \[i dorea s` vin` o zi \n care pe scenele lumii s` mai fie [i români care s` dea o alt` perspectiv` [i care s` genereze [i alte reac]ii, dincolo de cele pe care le [tia prea bine din presa interna]ional`.

Este o tem` pe care [i-a autoimpus-o [i pe care o rezolv` consecvent prin prezent`rile pe care le ]ine \n Viena, Lisabona, Londra, Var[ovia sau Paris, dar [i prin promovarea jura]ilor români la festivalurile pe care le reprezint`. Jonglatul cu mai multe proiecte a devenit un stil de via]`, pe care [i-l explic` din nevoia de a schimba perspectivele, de a \mp`rt`[i, de a scoate tot ce e mai bun, \n moduri diferite. Face infuzie de informa]ie peste tot pe unde c`l`tore[te, proceseaz`, filtreaz`, decanteaz`, mixeaz`, dup` care se str`duie[te s` dea lumii \napoi rezultatul \mbog`]it. Indiferent c` e vorba despre consultan]` de stil, strategie sau scriitur` la me.alchemy, despre formarea unor oameni \n traininguri sau despre public speaking, toate sunt fa]ete ale aceluia[i demers asumat: “acumuleaz` – ajut` – \mp`rt`[e[te”.

Rela]ia cu timpul Sunt \mprejur`ri \n care simte c` timpul de lucru o organizeaz` pe ea [i nu invers. Se treze[te devreme. |[i \ncepe ziua cu o medita]ie sau o rug`ciune. De cele mai multe ori nu lipse[te formula “Ajut`-m`, Doamne, s` activez cea mai bun` versiune a mea ast`zi”. Pe urm` consum` un documentar la cafea. |[i ia cele necesare pentru suflet, pentru creier. Nu sunt lucruri care au leg`tur` direct` cu businessul, dar ele fac parte din sursele de Biz

71

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.