Page 61

Andreea Dinescu, Client Service Director, Initiative Acum 20 de ani era la \nceputul gimnaziului. Peste \nc` 20 de ani \[i dore[te s` p`streze curiozitatea [i emo]ia specifice oric`rui \nceput, indiferent cât` experien]` s-ar acumula pe parcursul timpului.

Raluca Mateescu, Integrated & Digital Media Director, BPN |n 1993, avea 13 ani, era \n clasa a V-a. Cu siguran]` nu avea o idee clar` despre cum va ar`ta 2013 [i la fel de greu \i e s` spun` ce va fi \n 2033. Poate doar s` spere c` va fi tot \n publicitate.

FOTO: VALI MIREA

Corina {ofariu, Account Director, Medic One |n 1993, era student` la facultatea de energetic` [i nici nu b`nuia c` va ajunge s` lucreze \n healthcare communication. |n 2033, \ntr-un fel sau altul, tot \n comunicare va fi de g`sit, cel mai probabil cu nepo]ii.

Manuela Gogu, Creative Director, Lowe&Partners |n 1993, visa s` primeasc` un penar Herlitz. |n 2033, va munci s` [i-l cumpere.

din top managementul grupului. Cum vor ar`ta \ns` urm`torii 20 de ani? Cum v`d cei din noul val viitorul industriei? {apte dintre managerii grupului Lowe [i-au pus imagina]ia la treab` [i \mpreun` au conturat câteva dintre tendin]ele pe care ei pariaz` \n industria de comunicare.

CONVERGEN}A PLATFORMELOR Dup` o perioad` accelerat` de proliferare a tehnologiilor [i mediilor de comunicare, asist`m la convergen]a

tuturor acestor platforme. Ne \ndrept`m c`tre o super-platform` care s` integreze toate tehnologiile dezvoltate pân` \n prezent [i care va spune unitar “povestea” brandului.

LINII BLURATE Grani]ele dintre discipline dispar treptat, iar advertiserii vor c`uta cea mai bun` strategie de comunicare a brandului, dublat` de existen]a unui “single point of contact”, \n detrimentul strategiilor individuale de media, digital, PR. Biz

FOTO: VALI MIREA

e la \nfiin]area Plus Advertising, \n 1993, pân` la grupul Lowe & Partners de acum, compus din [apte agen]ii, cu o echip` de aproape 200 de oameni [i o cifr` de afaceri cumulat` de peste 47 de milioane de euro, au trecut 20 de ani inten[i. Despre cum s-au scurs ace[ti ani, cu reu[itele [i provoc`rile \ntâmpinate, campaniile de succes [i premiile câ[tigate ne-am obi[nuit s` afl`m de la oamenii

59

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Advertisement