Page 6

Grafic`: © Fanelie Rosier-Dreamstime.com

agend`

GENERA}IILE, LA RAPORT Ce-i stârne[te aten]ia unui baby boomer? Cum consum` media Genera]ia X [i cum se raporteaz` la branduri [i mediile de comunicare un tân`r al Genera]iei Y? DE LOREDANA S~NDULESCU Starcom MediaVest Group identific` printr-o nou` serie a HumanGraphExperience, studiul lansat \n februarie anul acesta, punctele comune [i diferen]ele la nivelul intereselor [i consumului de media dintre trei genera]ii: Baby Boomers (acum \n vârst` de 49 - 67 ani), Genera]ia X (acum \n vârst` de 33 - 48 ani) [i Genera]ia Y (acum \n vârst` de 14 - 32 ani). Locurile de munc` \n educa]ie, construc]ii [i industrie nu mai prezint` interes pentru genera]iile tinere, spre deosebire de Baby Boomers. Reprezentan]ii Genera]iei Y au cu totul alte preferin]e de angajare, ocupând mai ales locuri de munc` \n servicii, comer], IT [i 4

Biz

domeniul financiar. Genera]ia tân`r` manifest` cel mai mare interes pentru tehnologie (computere/IT – 58% Genera]ia Y, 35% Genera]ia X, 18% Baby Boomers; internet – 79% Genera]ia Y, 51% Genera]ia X, 26% Baby Boomers), dar [i pentru [tiin]`, tehnic` [i domeniul auto. Pe de alt` parte, tinerii sunt cel mai pu]in interesa]i de problemele politice [i sociale. Cu toate c` folosesc internetul \ntr-o m`sur` mai mic`, odat` ce \l descoper` Baby Boomers prezint` acela[i interes pentru produsele prezente \n mediul online ca [i genera]ia mai tân`r`. Consumul de TV este diferit \n rândul celor trei genera]ii: activ [i planificat pe

durata \ntregii zile pentru Baby Boomers; calitativ [i selectiv pentru Genera]ia X; \ncontinuu ca background pentru Genera]ia Y, care are [i cel mai accentuat comportament multitasking. Atât revistele, cât [i ziarele sunt consumate \n aceea[i m`sur` de c`tre cele trei genera]ii, diferen]ele ap`rând la nivel subiectelor citite: [tiri [i re]ete culinare pentru genera]iile mai mature, respectiv mod`, frumuse]e, horoscop, fotbal, internet pentru Genera]ia Y. Radioul este ascultat pentru muzic` de c`tre Genera]ia Y, pentru [tiri de c`tre Baby Boomers [i atât pentru [tiri, cât [i pentru muzic` de c`tre Genera]ia X. Biz

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.