Page 51

|n acela[i timp, tehnologia inteligent` se mut` \n zona de electrocasnice, astfel c` exist` deja idei pentru o conectivitate sporit` a aparaturii din buc`t`riile noastre. Panasonic a prezentat un concept bazat pe cloud combinat cu comenzi vocale, care permite o interac]iune simpl`, dar pe mai multe paliere, \ntre utilizator [i aparatele electrocasnice care pot ]ine minte, de exemplu, re]etele preferate sau cât s` fiarb` ou`le diminea]a. “Pia]a va cre[te, mai ales \n zona de conectivitate prin cloud \ntre dispozitive. Interac]iunea dintre om [i aparatur` va fi intermediat` prin cloud \n 5-10 ani [i aici apar oportunit`]i interesante”, a spus [eful Panasonic Europe.

PLANURI SMART |n ceea ce prive[te smartphone-urile, Panasonic nu mai vizeaz` segmentul consumer, preferând s` se concentreze pe telefoane inteligente destinate companiilor. Cum laptopurile Toughbook [i tabletele dotate cu tehnologii similare de protec]ie oferite de compania japonez` au fost foarte bine primite de clien]ii de business, pie]ele din Europa [i SUA vor primi un tough smartphone, destinat segmentului B2B. Este o mi[care natural`, având \n vedere c` smartphoneurile obi[nuite nu rezist` \n medii mai dificile, plus c` ofer` o diferen]iere interesant` pentru Panasonic. Biz

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Advertisement