Page 48

URM~TORUL BALON DE S~PUN La doar 13 ani de la spargerea celebrei “bule� dot-com din anul 2000, euforia investitorilor atinge un nou maxim, pe fondul list`rii marilor businessuri virtuale [i al apari]iei unui \ntreg alai de start-up-uri exotice. Urmeaz` o nou` explozie sau doar o dezumflare? DE DRAGO{ L~Z~RESCU

S

ilicon Valley

este ast`zi un t`râm paradoxal \n Statele Unite. Dac` pe coasta de est ora[ul Detroit a intrat oficial \n faliment, iar restul Statelor Unite continu` s` resimt` efectele crizei economice, regiunea californian` pare s` func]ioneze dup` alte reguli [i s` sfideze dificult`]ile cu care se confrunt` SUA. Silicon Valley continu` s` lanseze noi

46

Biz

produse, s` angajeze speciali[ti tineri din toate col]urile lumii [i s` dezvolte un trend care \n prezent reu[e[te s` alimenteze extinderea agresiv` a businessurilor online pe \ntregul mapamond, cu prec`dere \n pie]ele asiatice [i sud-americane. Listarea Facebook din luna mai a anului trecut a fost cea mai mare din istoria internetului [i una din cele mai mari din industria tehnologiei, cu o capitalizare de 104 miliarde de

dolari. Principala surs` de venit a Facebook este advertisingul online, capitol la care este \ns` dep`[it` cu u[urin]` de principalul juc`tor din pia]`, Google. Pe de alt` parte, re]eaua fondat` de Zuckerberg reu[e[te s` se dovedeasc` mai eficient` din punctul de vedere al monetiz`rii comparativ cu Yahoo [i AOL. Re]eaua de socializare Twitter [i-a anun]at planurile de a atrage un miliard de dolari printr-o ofert` public`

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you