Page 42

MADE IN GERMANY Este una dintre cele mai cunoscute etichete din aceast` lume, un model de calitate [i de m`sur` a preciziei, rigorii [i lucrului bine f`cut. “Fabricat \n Germania” a ajuns mai mult decåt o etichet` aplicat` unui produs, este deja un sistem care define[te nu numai economia acestei ]`ri, ci [i politica [i via]a sa. DE ALEXANDRU ARDELEAN 40

Biz

Un exemplu \n acest sens au fost alegerile legislative de la sfår[itul lunii septembrie, cånd Angela Merkel a ob]inut cel de al treilea mandat consecutiv de cancelar. Intransigen]a de care d` dovad` i-a adus numeroase porecle. Foarte iubit` de germani, aceast` conservatoare \n vârst` de 59 de ani venit` din fosta RDG a fost numit` pe rând Cancelarul de Fier, pentru ap`rarea politicilor de austeritate, sau “Mutti” (Mama), deoarece ofer` un sentiment de siguran]` \n furtuna european`. |n acela[i timp, pe str`zile din Lisabona sau Madrid au \nflorit portretele Angelei Merkel cu musta]` de tip Hitler sau sloganuri precum “Merkel nazist`, afar`!”, iar mul]imea din Atena o acuz` c` vrea s` \ngenuncheze Grecia pentru a o spolia mai bine. Cea care a fost desemnat` cea mai puternic` femeie de pe planet` pentru a [aptea oar` \n cei opt ani de mandat de c`tre revista american` “Forbes” asigur` \ns` c` Berlinul nu \ncearc` s` exercite vreo form` de hegemonie asupra Uniunii Europene. Dar [i c` nu ne-am afla \n acest punct dac` toat` lumea ar fi strâns cureaua a[a cum a f`cut prima economie

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you