Page 38

20 DE ANI

20 DE ANI INSPIRA}I DIN NATUR~ Elmiplant, un brand românesc sincer [i autentic, a pornit la cucerirea pie]elor regionale, ca parte a grupului grec Sarantis [i cu un portofoliu de produse regândit.

ELMIPLANT GENOVATE Cea mai nou` gam` de \ngrijire a tenului, lansat` \n iunie 2013, bazat` pe celulele stem ale plantei Globularia Cordifolia

UN BRAND NATURAL {I MODERN Identitatea brandului Elmiplant este solid` [i reprezint` \n viziunea consumatoarelor calitate constant` a produselor, \ncredere [i familiaritate, dar [i un nume sugestiv, care inspir` produse bazate pe ingrediente naturale. |n viziunea româncelor, Elmiplant este un brand prietenos, caracterizat de familiaritate [i c`ldur`, care se exprim` natural, f`r` re]ineri, un brand confortabil [i deschis, cu caracter comunicativ. Noul Elmiplant este natural, modern, plin de via]`, intens [i entuziast [i nu \n ultimul rând senzual.

lmiplant este unul dintre brandurile române[ti sincere, autentice, n`scut din dorin]a de a cuceri consumatorii \n primul rând prin calitate. Povestea Elmiplant \ncepe acum 20 de ani, fiind legat` de numele fondatorilor lui, so]ii Elena [i Mircea Cremenescu. |n anul 1992, Elena Cremenescu era farmacist cercet`tor [tiin]ific principal la Institutul pentru Controlul de Stat al Medicamentului [i Cercet`rii Farmaceutice, iar so]ul ei,

E 36

Biz

inginer principal la Fabrica de Calculatoare ICE – Felix din Bucure[ti. Efervescen]a anilor 1990-1992, precum [i apari]ia unor produc`tori priva]i de produse cosmetice i-au determinat pe cei doi s` renun]e la ceea ce f`ceau pân` atunci [i s` \nfiin]eze o firm` de produc]ie pentru cosmetice [i unguente. Decizia nu a fost u[oar`, \ns` viziunea \ndr`znea]` s-a materializat având la baz` cuno[tin]ele [i experien]a de 12 ani a Elenei Cremenescu \n domeniul cercet`rii produselor cosmetice, precum

[i dorin]a de a crea produse cosmetice naturale, apropiate de consumatorul român. Unul dintre pa[ii importan]i \n evolu]ia Elmiplant a avut loc \n 1994, odat` cu lansarea produselor de protec]ie solar` \ntr-o pia]` care la vremea respectiv` era la \nceputuri. Succesul semnificativ al acestor produse a permis dezvoltarea ulterioar` a tehnologiilor de fabrica]ie, c`ci ani de-a rândul profitul companiei a fost reinvestit \n utilaje [i spa]ii de produc]ie. Astfel, \n anul 2001, fabrica

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you