Page 36

20 DE ANI

PARTENERIAT PENTRU CASELE ROMÂNILOR |ntr-o pia]` dominat` de multina]ionale, Ambient [i-a câ[tigat \n cei 20 de ani de activitate un loc stabil \n top cinci retaileri de bricolaj, datorit` viziunii de business a lui Ioan Ciolan.

P

ovestea Ambient a \nceput

pe 3 februarie 1993, la ini]iativa lui Ioan Ciolan, sibianul care [i-a propus s` lanseze pe pia]` o companie cu 100% capital românesc care s` devin` principalul aliat al celor care \[i doreau s`-[i construiasc` sau renoveze locuin]a. Piatra de temelie a companiei Ambient a fost reprezentat` de comercializarea materialelor de construc]ii, instala]ii [i a finisajelor

34

Biz

interioare, \n special pentru constructori. Din dorin]a de a oferi familiilor servicii integrate privind construc]ia sau renovarea locuin]elor, \n anul 2002 Ambient a lansat la Sibiu primul magazin de tip Do It Yourself din România. |n prezent, compania sibian` este reprezentat` de 14 centre comerciale [i 16 depozite de materiale de construc]ie [i platforme logistice, situate \n principal \n zona Transilvaniei, \n ora[ele: Alba-Iulia, Bra[ov, Bor[a, Gheorghieni, Târgu-

Mure[, Baia Mare, Cluj-Napoca, Media[, Sighi[oara, Bistri]a, Deva, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Satu Mare, Sighetu Marma]iei [i Bucure[ti.

RELA}II PE TERMEN LUNG De 20 de ani, echipa Ambient construie[te case [i rela]ii pe termen lung cu to]i clien]ii s`i [i pune pe primul plan evolu]ia rela]iei cu ace[tia. Principiul aplicat cu consecven]` \n aceste dou` decenii [i care st` la baza afacerii Ambient este stabilirea de

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Advertisement