Page 15

COVER STORY

EI AU ALES ROMÂNIA Pentru ei, aici e acas`! Sunt diferi]i, dar au ceva \n comun: s-au stabilit aici. Acesta este firul ro[u ce \i une[te pe oamenii pe care \i ve]i cunoa[te \n paginile urm`toare, [apte personalit`]i ale vie]ii publice romåne[ti. Pe unii dintre ei \i [ti]i mai bine, pe al]ii mai pu]in. |ns` fiecare are povestea lui de dragoste cu Romånia. DE ALEXANDRU ARDELEAN

Biz

13

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Advertisement