Page 13

Din program LUNI Antreprenoriat 11 noiembrie

MAR}I Inova]ie 12 noiembrie

MIERCURI Management 13 noiembrie

JOI CSR 14 noiembrie

VINERI Media & Marketing 15 noiembrie

Parteneri

11-15 noiembrie

2013

Howard Johnson Grand Plaza Hotel

Excelen]` \n antreprenoriat

Antreprenoriatul e cool

Ideea este primul pas. Pentru ca ea s` devin` o afacere trebuie s` treac` prin focul purificator al implement`rii. Afl` de la consultan]i [i speciali[ti cum po]i s`-]i cre[ti afacerea.

Antreprenori Out of the box

Vino s` \i cuno[ti [i las`-i s` te inspire pe cei mai cunoscu]i antreprenori români la lansarea primei edi]ii a topului "Excelen]a \n antreprenoriat", realizat de Biz [i Unlock Market Research.

Managementul inova]iei

Inova]ie f`r` frontiere

Românii inoveaz` \n ]ara lor, \ns` ideile lor sunt \mbr`]i[ate de oameni din \ntreaga lume. Vino s` \i cuno[ti pe antreprenorii online care au dezvoltat proiecte populare la nivel global.

Sus]inem inova]ia!

Pentru orice manager inova]ia reprezint` o provocare. Cum s` faci un proces de business din ceva creativ [i imprevizibil? Afl` chiar de la cei care reu[esc punând inova]ia pe primul plan.

Inova]ie \n management

Strategic, despre strategie

Sesiunea sus]inut` de trei profesori ai Maastricht School of Management România promite nu doar s` ofere participan]ilor idei noi dar mai ales s` reu[easc` s` le pun` \n practic`.

Best Companies For Leadership

|n recesiune, companiile care [i-au g`sit \n inova]ie un aliat de n`dejde au reu[it s` demonstreze c` pot fi imune la efectele devastatoare ale crizei mondiale.

Lec]iile succesului

Construim \mpreun`!

Odat` g`site cele mai bune idei pentru ac]iune, este nevoie de identificarea celor mai bune strategii de implementare a principiilor de dezvoltare durabil` \n companii.

Baza dezvolt`rii sustenabile

De 23 de ani, Funda]ia Principesa Margareta ini]iaz` [i dezvolt` numeroase proiecte durabile \n educa]ie, dezvoltarea comunit`]ii, societ`]ii civile, s`n`ta]ii [i culturii.

Cultura fericirii

Goodvertising

Science of engagement

Advertisingul este raiul pe p`mânt. Toate produsele sunt de la excelent \n sus [i rezolv` pân` [i cele mai imposibile situa]ii, dintr-o singur` mi[care. De ce func]ioneaz` astfel de reclame?

Ca alternativ` la publicitatea clasic`, Thomas Kolster, fondator al WhereGoodGrows, prima platform` colectiv` din lume dedicat` solu]iilor de comunicare sustenabil`, propune goodvertisingul.

Un business original are azi [anse mult mai mari de reu[it`. Afl` de la antreprenorii cu idei originale ce strategii dau rezultate [i cum pot fi ele adaptate afacerii tale.

Echipa care a câ[tigat Marele Premiu la Salonul de Inven]ii de la Geneva, coordonat` de Mircea Tudor, vine la Zilele Biz [i vorbe[te despre cum poate România s` inoveze [i s` uluiasc` o lume \ntreag`.

Este prima edi]ie româneasc` a topului celor mai puternice 20 de companii din perspectiva leadershipului [i este realizat \n exclusivitate pentru revista Biz de Hay Group România.

Când promovezi sustenabilitatea din interior va fi mai u[or de realizat [i \n exterior c`tre alte publicuri ]int`. Iar de aici [i pân` la o filosofie de business de sustenabilitate nu mai e decât un pas.

Liz Wolstenholme, cocreatoare a “Science of Engagement”, explic` mecanismele acestui instrument revolu]ionar, descris de Paul Holmes, drept cel mai interesant concept inventat de o agen]ie de PR \n 2013.

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Advertisement