Biz 235- Revolutia Retro

Page 59

STRATEGIE MARKETING

de 146%. Deci proiectul merit` s` fie \ntreprins. |n continuare \ns`, acest proiect va fi comparat cu alte proiecte, cu ajutorul aceleia[i metodologii, pentru a vedea care este mai performant \n ceea ce prive[te ROI. Un alt punct important: s` nu-]i fie fric` atunci când te vei afla \n fa]a CFO-ului. Cu prima ocazie \n care vei prezenta un proiect, trebuie s` ai deja preg`tite instrumentele de m`sur`; \n acest fel, CFO-ul nu te va putea “\nvinge” pe terenul t`u. {tim foarte bine c` directorii financiari nu sunt cei mai populari \ntr-o organiza]ie, \ns` ei iau deciziile cu privire la bani, inclusiv cei care \]i trebuie ]ie pentru proiectele de marketing. Dac` \]i faci temele \n ceea ce prive[te ROI, NPV [i IRR, nu numai c` nu va trebui s` te mai temi de CFO, dar e chiar posibil s` te \mprietene[ti cu el.

[i marketing digital. De obicei, product managerii este profesor adjunct de pun la punct un dosar cât marketing la Maastricht mai complet \nainte s` School of Management [i lanseze produsul. Product managerii inteligen]i \ns` autorul unor articole pe tema supravie]uirii \n re ce - se folosesc de un cadru care le-a fost furnizat de siune [i al blogului departamentul financiar, “I Feel Good”. de CFO, pentru a evita s` Conduce compania de li se pun` be]e \n roate din consultan]` de marketing [i acest punct de vedere. |n concluzie, trebuie s` restrategie Renaud, lider \n România \n acest curgi \ntotdeauna la un domeniu (www.renaud-invest ments.ro). instrument de m`sur` atunci când lucrezi la un proiect mai mare. E adev`rat c` neceAm folosit mai sus un exemplu sit` un volum de munc` mai mare, mult mai simplu decât putem \ntâlni dar reprezint` o investi]ie \n viitor. \n realitate, dar principiul exist` [i Cu cât vei munci mai mult la proiect, func]ioneaz`, inclusiv pentru o camcu atât mai u[or va fi s`-]i convingi panie mai complex`, care implic` [i [eful [i CFO-ul. Biz social media, TV, radio, pres` tip`rit`

PAUL J.R. RENAUD

VREM MAI MULT DE LA NOI ÎNȘINE. Primul program și aparat DAVID de recuperare medicală a coloanei vertebrale, unic în România Prima policlinică într-un mall - Policlinica Sun Plaza Prima bancă acreditată să stocheze în România țesut de cordon ombilical - Banca Centrală de Celule Stem Prima maternitate privată din România care gestionează nașteri premature de 30 de săptămâni

EXCELENȚA NE PROVOACĂ

www.reginamaria.ro Call Center: 021 9268

Biz

57