Page 1

ALBERES 1 5 | E X P O S I C I Ó C O L · L E C T I VA | A G O S T 2 0 1 6 | E S PA I M A S D ’ E N D O R R A

AVANTGUARDA

SURREALISME

EXPRESSIÓ

LLUM

R

E

TR

A

T

EMPORDÀ

BLAU


56 exercicis de transformació, 56 interrogants En arribar al número 15, la revista Alberes ha volgut dedicar el dossier a l’art i al gran volum d’artistes nascuts en aquest territori o que han escollit aquest lloc del món per a establir-se i que d’una manera o altra fan una obra en la qual l’Albera és present, com a marc, com a tema, com a atmosfera... Si acceptem que aquest és un territori de pas, una cruïlla de cultures, és lògic que l’art que s’hi crea sigui un exemple d’eclecticisme i de riquesa en els plantejaments: de classicisme i rigor formal en unes ocasions i d’atreviment en les seves propostes, o fins i tot de desvergonyiment, en altres. Joan Brossa i molts altres teòrics i artistes quan han hagut de donar una definició breu del que és l’art ho han fet dient que l’art és transformació. Aquest és un plantejament que compartim i per això, des de la revista Alberes, hem volgut complementar la publicació d’aquest número 15 amb una exposició sorgida d’una proposta feta a gairebé una vuitantena d’artistes directament o indirectament ressenyats en aquest darrer dossier. L’objectiu de la nostra proposta ha estat ben senzill: convidar cada participant a transformar artísticament un full en el qual hi ha impresa la paraula ‘alberes’ i el número ‘15’. Res més!

La resposta que hem obtingut ha estat molt positiva i més de 50 artistes ens han fet arribar les seves obres amb la finalitat d’editar aquest catàleg i de fer una exposició itinerant que es pugui veure en els llocs on es presenti aquest número de la revista. Ben segur que la generositat dels artistes participants certifica que la vitalitat de l’art a l’Empordà és excepcional i ens brinda l’oportunitat de sorprendre’ns davant la riquesa de solucions transformadores exhibida i de la varietat de llenguatges emprats. Estem contents perquè modestament creiem haver propiciat un punt de trobada entre artistes de tres generacions diferents i de disciplines molt diverses: pintura, dibuix, fotografia, escultura... Aspirem a poder aconseguir que els visitants de l’exposició, o els que simplement teniu accés a aquest catàleg, trobeu en el conjunt de peces presentades una bona oportunitat per assumir que la creació és una actitud transformadora des de la qual els autors s’interroguen i amb les seves obres ens conviden a interrogar-nos també.

Enric Tubert Canada Curador de l’exposició


A L FON SO AL Z AMO R A > L’AR B R E D E LA CI È NCI A


J O SEP M . AME T L L A > R O DE S


R IC A R D A NS Ó N > O L I V E R A


EN R IC BAR DE R A > X O C-X O C F E RRARI


L A IA BEDÓ S > V I U


P E R E B E L L È S > S E NS E T Í TO L


C A R L ES B R O S > L L UM I CO L O R A L’E MP O RD À. ACCI D E NTS A LA NATURA


M ÒN IC A CAMP DE PADR Ó S > AL B ERE S 15


G U STA U CAR B Ó > T E R R A I L L E T RA-15


J O AN CAS E L L AS > L A GI O CO ND A D E CAD AQ UÉ S


A N N A M . CO NS TANS E U > R AÏ MS


N A R C ÍS C O S TA > S E NS E T Í T O L


À L EX G . CUADR AS > T R ÀGI CA MO RT A L’E MP O RD À


M IQ U EL DUR AN > AL B E R E S A


PA C O D UR AN > L A S ANG DE L S X I P RE SO S


XAV IER E S CR I B À > MAS AR AC 2 0 16


IG N A SI E S T E V E > AL B E R E S A


J O A N FA L GAR O NA > S E NS E T Í T OL


A L B A FA L GAR O NA ‘W ÄW Ä’ > PANO TXA


PIL A R FA R R É S > S E NS E T Í T O L


A N T O N IO F E DE R I CO > S E NS E T Í TO L


R A M O N F O RT > S E NS E T Í T O L


G A BR IEL > S E NS E T Í T O L


C L A R A GAR Í > 1 5 AL B E R E S NE GRE S


J O R D I G I S P E RT > CAP V E S P R E


J O A N J U ANO L A > S E NS E T Í T O L


EST HER J UL I À > L A GO R GA


N OBU K O K I H I R A > F UL L E S


D A N IEL L L E I X À > AL B E R E S 1 -2 -3 - 4-5-6


R O GE R L L E I X À

> S E NS E TÍ TO L


J O SEP M I NI S T R AL > B AT E CS


FION A M O R R I S O N > Y E L L O W O N BLUE


J U L IET T E MUR P H Y > A L A VACA D E L’ALBE RA


N Ú R IA PA L L I S E R A > N’H I H A P E R LLO GAR-H I CAD I RE S


J O A N PA R ADÍ S > PAP E R S AMB MO SCA


FR A N C ES C PAS CUAL > DO NCS S Í ... Q UE VO LA!


PAT X È > AL B E R E S


EST HER P I > AR R E L S


L A IA PO L > ME DUS A S AL I CÀCI A


J O R D I PU I G > S E NS E T Í T O L


R A M O N P UJ O L B O I R A > S E NS E T Í TO L


BEG OÑ A R AMO S > W H AT I R E AL LY WANT


XAV IER R AV E NT Ó S > L E CT O R AS S E GUT LLE GI NT ALBE RE S 15


ANI O L R E S C LO SA > SE NSE TÍ TO L


M ER C È RI B A > AL B A


C A R M E S ANGL AS > E L MÓ N


T U R A SA NZ S ANGL AS > AL B E R E S


J O SEP M . S I MÓ N > L L UI TA E CO L ÒGI CA


SEBI SU B I R Ó S > AL B E R AR


N Ú R IA SU R R I B AS > CAI X A DE R E C O RD S


D OL O R S V E NT Ó S > E Q UI L I B R I S VI


A L ÍC IA V I ÑAS > T O T R E CO R DANT E LS ANYS 70


J U A N J O V I ÑUE L A > S E NS E T Í T O L


J O S E P AL GA NS, ÀNGE L RO D RÍ GUE Z I MANE L GRÀVALO S > PAN ORAMA E ( 1/3)


J O S E P ALGANS, ÀNGE L RO D RÍ GUE Z I MANE L GRÀVALO S > PAN ORAMA E ( 2/3)


J O S E P AL GANS, ÀNGE L RO D RÍ GUE Z I MANE L GRÀVALO S > PAN ORAMA E ( 3/3)


A LB ERES 15 | E X P O S I C I Ó C O L · L E C T I VA Curador de l’exposició: Enric Tubert Coordinació general: David Pujol Reproducció de les obres: Joan Juanola Disseny del catàleg: El taller de can Vergeli Disseny tipografia de coberta: Ángel del Pozo Edició del catàleg: Revista Alberes | www.alberes.cat Revisió ortogràfica: Roser Bech Agraïments: Fina Trayter (Espai Mas d’en Dorra)


Josep Algans Alfonso Alzamora Josep M. Ametlla Ricard Ansón Enric Bardera Laia Bedós Pere Bellès Carles Bros Mònica Campdepadrós Gustau Carbó Joan Casellas Anna M. Constanseu Narcís Costa Àlex G. Cuadras Miquel Duran Paco Duran Xavier Escribà Ignasi Esteve Joan Falgarona Alba Falgarona ‘WäWä’ Pilar Farrés Antonio Federico Ramon Fort Gabriel Clara Garí Jordi Gispert Manel Gràvalos Joan Juanola Esther Julià Nobuko Kihira Daniel Lleixà Roger Lleixà Josep Ministral Fiona Morrison Juliette Murphy Núria Pallisera Joan Paradís Francesc Pascual Patxè Esther Pi Laia Pol Jordi Puig Ramon Pujolboira Begoña Ramos Xavier Raventós Aniol Resclosa Mercè Riba Àngel Rodríguez Carme Sanglas Tura Sanz Sanglas Josep M. Simón Sebi Subirós Núria Surribas Dolors Ventós Alícia Viñas Juanjo Viñuela


Exposició Col·lectiva Alberes15  

Catàleg de l'exposició col·lectiva «Alberes 15» inaugurat el 6 d'agost de 2016 a l'Espai Mas d'en Dorra de Fortià

Exposició Col·lectiva Alberes15  

Catàleg de l'exposició col·lectiva «Alberes 15» inaugurat el 6 d'agost de 2016 a l'Espai Mas d'en Dorra de Fortià

Advertisement