Page 1

15

Actualitatea creştină LA MOMENT ANIVERSAR

– 20 DE ANI –

nr. 1/2010


16

Actualitatea creştină LA – 20 DE Primul număr, din ianuarie 1990, apare în format de ziar (24x34,5cm, 4 pagini), sub numele de Curierul catolic (preluat de la o publicaţie mai veche, antebelică, a Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti). Pe prima pagina, două titluri: „Nu vă temeţi de speranţă”, de IPS Robu, şi un „Apel al Papei Ioan Paul al II-lea”, însoţite de următorul mesaj încadrat în chenar: „Stimaţi cititori, abonaţi, susţinători: CURIERUL CATOLIC vă întâmpină cu bucurie şi speră să vă fie un prieten nedespărţit. Ca omagiu, primul număr vi-l oferă gratuit.” Au fost cuvinte de bun augur pentru că, iată, ceea ce până în ianuarie 1997 a fost ziarul Curierul catolic, şi mai apoi a devenit revista Actualitatea creştină, astăzi împlineşte 20 de ani de existenţă. Ani bogaţi, dar şi grei; ani de căutări, dar şi plini de învăţăminte; ani de lipsuri, dar care au cunoscut şi multă generozitate… Anii noştri! Sub redacţia dlui Dumitrescu Gr., primul număr avea următorul cuprins: „Nu vă temeţi de speranţă”, de IPS Robu, „Apel al Papei Ioan Paul al II-lea”(sinteză din partea redacţiei), „Întoarcerea” (poem de Stefan Neniţescu, comentat de Emil Marinescu), „Celor ce rezistă” (Mihaela Cosmovici), „18-25 ianuarie. Octava de rugăciune mondială pentru unirea creştinilor” şi „Comuniune deplină”, ambele semnate de pr. Isidor Chinez, „Acţiune UNESCO

pentru bibliotecile din România” (fără semnătură), „Liga apărării drepturilor omului” (fără semnătură), „Gânduri despre noi” (Dr. Mihail Radu Cojocariu), „Apel” (fără semnătură), „Caritas-solidaritate catolică” (E.H.C.), „Să fie lumină” (Bogdana Moldoveanu), „Doamne, Îţi cer iertare…” (Anca Dragoş), „Caleidoscop” (Liana Pogorilovschi) şi „Un bob de sare” (fără semnătură). Aşa a început totul. Am ţinut să redăm cuprinsul primului număr din două motive: pentru că el reflectă atât programul viitoarelor numere, cât şi „personalitatea” acestei publicaţii, şi pentru că ne sugerează – dacă-l comparăm cu un număr apărut recent – elementele de continuitate ca şi pe cele de noutate, drumul străbătut în aceşti 20 de ani. Un drum care a surprins teme diverse, unele ocazionale, de moment, dar cele mai multe recurente (căci mesajul creştin, deşi acelaşi, este mereu actual). Oferim în continuare, destul de succint, o serie de elemente menite să arate cum a evoluat de-a lungul anilor Curierul catolic/Actualitatea creştină, greutăţile pe care le-a întâmpinat, luptele pe care le-a câştigat. Titlu şi frecvenţă Ianuarie-iunie 1990 – Curierul catolic. Frecvenţa ziarului variază de la unu la patru numere pe lună. August 1990: după o întrerupere de o lună, ziarul îşi reia apariţia cu un număr dactilografiat, de

data aceasta cu titlul Curierul catolic - Actualitatea creştină, „ediţie nouă”, cel de-al doilea titlu fiind mai proeminent. Periodicul va continua să apară în această formă ca publicaţie bilunară (cu rare sincope) până în februarie 1997. Începând cu al doilea număr din februarie 1997, titlul publicaţiei rămâne simplu Actualitatea creştină, continuând pentru încă un an ca revistă bilunară (uneori cu un singur număr dublu pe lună), după care frecvenţa se stabileşte la o apariţie pe lună, plus numere speciale dedicate unor evenimente deosebite (de exemplu, întâlnirea “Oameni şi religii”, din 1998, ori, în 1999, vizita Papei Ioan Paul al II-lea la Bucureşti). În aceşti ani apar şi faimoasele “pagini albastre” – un supliment inserat la mijlocul revistei, scris cu altă culoare (de obicei albastru, dar şi verde, portocaliu…), conţinând importante traduceri din Magisteriu, documente bisericeşti etc. Ulterior, cam în ultimii cinci ani, aceste pagini au fost înlocuite cu numere separate care apar ca supliment, într-o primă perioadă şi de Paşti, iar în prezent numai de Crăciun.


17 1

A MOMENT ANIVERSAR E ANI – Format, număr de pagini Pe parcursul anilor, atât formatul cât şi structura publicaţiei s-au modificat de mai multe ori. Mai întâi cu 4, apoi cu 8 şi în final cu 12 pagini, publicaţia va apărea ca ziar alb-negru până în ianuarie 1997. Din luna februarie a aceluiaşi an devine revistă, în format A4, având 20 pagini plus 4 pagini de supliment. Ulterior, unele numere vor fi foarte bogate, ajungânduse ocazional (de exemplu în februarie 1998) până la 42 de pagini. În prezent, revista apare cu 28 pagini, la acestea adăugându-se cu diverse prilejuri un Dossier de 4 pagini. Iniţial, revista era complet alb-negru (cu excepţia câtorva numere festive, de Paşti şi Crăciun, care apar în sepia şi albastru). Din iulie 1997, avem prima copertă în culori, iar din 2004 revista este în întregime color. Tipografie Până în februarie 1997, ziarul este tipărit la ATC Buzău, sub îngrijirea părintelui Ioan Ciuraru. Odată cu noul format, tiparul este preluat de Tipocar, şi mai apoi de tipografia Everest, ambele sub

nr. 1/2010

direcţia dlui Dan Abraham. Rubrici Rubricile şi conţinutul articolelor s-au menţinut uimitor de unitare, ştiind totuşi să se muleze întotdeauna pe subiectele arzătoare ale actualităţii. Spun „uimitor” pentru că, în aceste două decenii de existenţă, la redacţia revistei s-au succedat mai multe „echipe”, cu numeroşi colaboratori, sub coordonarea a cel puţin zece redactori (multe numere au apărut fără menţionarea echipei redacţionale). Faptul că periodicul şi-a păstrat o personalitate atât de bine conturată este, credem, o frumoasă mărturie adusă solidităţii conştiinţei catolicismului de la noi şi de pretutindeni. Sub diverse titluri, rubricile tratează constant un număr de teme majore: spiritualite, studiul Scripturii, Biserica locală şi internaţională, istoria Bisericii şi dialogul inter-religios, universul familiei, viaţa consacrată, muzică şi artă bisericească, lecturi şi îndrumar media. Nu trebuie uitate paginile dedicate tinerilor şi copiilor, pagina de bioetică, precum şi sfatul medicului şi al psihologului. Fie că se referă la teme de fond, fie că oferă ştiri şi comentarii la fapte de actualitate, articolele sunt o reflectare a realităţilor trăite de noi ca popor, în dieceză şi implicit în ţară, în aceşti 20 de ani. Sunt două decenii de istorie care includ vizita unui Papă şi, mai apoi, după plecarea acestuia la cele

veşnice, alegerea unuia nou, instalarea mai multor (arhi) episcopi locali şi prezenţa diferiţilor nunţii apostolici care ne-au însoţit, sfinţiri de preoţi şi de biserici, evoluţia vieţii consacrate şi a organizaţiilor laice, activităţi din parohii, evenimente – mai bune sau mai rele – din viaţa socială şi politică ce au avut repercusiuni asupra vieţii Bisericii. Evenimente deosebite Revista a surprins venirea minerilor în Bucureşti ori aniversarea primului an de la evenimentele din decembrie 1989, dar şi vizitele Maicii Tereza de Calcutta ori ale lui Jean Vannier, precum şi a multor altor personalităţi care au acordat cu această ocazie interviuri Actualităţii creştine (lista ar fi prea lungă pentru a da nume). În 1999, revista a pregătit şi apoi a imortalizat vizita Papei Ioan Paul al II-lea. În 2000, primul numărul se deschidea cu o scrisoare a Arhiepiscopului Ioan Robu dedicată preoţilor, persoanelor consacrate şi credincioşilor arhidiecezei cu ocazia Anului Sfânt prin care îi îndemna ca în comuniune cu întreaga Biserică Catolică să parcurgă programul spiritual al Anului Jubiliar 2000. De fapt, pe întreg parcursul acelui an au apărut diferite materiale care au redat iniţiative ale Bisericii locale dedicate acestui eveniment. În 2005, numerele 5 şi 6 ale revistei au fost dedicate în întregime unor momente care au marcat viaţa Bisericii: moartea Papei Ioan Paul al II-lea şi ale-


18 gerea lui Benedict al XVI-lea. Revista a avut întotdeauna rubrici speciale dedicate Anului pastoral şi Anului proclamat de Sfântul Părinte (Anul Euharistic, Anul Paulin, Anul Sfintei Preoţii). Un spaţiu considerabil al revistei a fost acordat Monseniorului Ghika. Despre acest „mare apostol al secolului XX” au scris Andrei Brezianu, Oana Seceleanu, pr. Vasile Mare ş.a. Cu numărul 5 din 2006, revista a prezentat evoluţia procesului în care este implicată Catedrala Sfântul Iosif, pusă în pericol de blocul ce se construieşte în vecinătate. Colectivul de redacţie În casetele redacţionale (menţionate doar sporadic în primii opt ani) apar următoarele nume: Ianuarie-septembrie 1990: colectiv nespecificat (menţionăm însă, în această perioadă, contribuţia semnificativă a pr. Isidor Chinez şi a dlui Toma Amzulescu). Septembrie-noiembrie 1990 – coordonatori: pr. Emil Dumea, pr. Isidor Martincă, pr. Vincenţiu Pal. Colectiv de redacţie: Violeta Barbu, Radu Duduica, Mihaela Voicu; tehnoredactor: Terézia Bajkó; redactor şef: Tatiana Pătrulescu. Decembrie 1990 - martie 1992: colectiv nespecificat (deşi nucleul redacţional se menţine în mare parte acelaşi). Aprilie 1992-ianuarie 1993: director pr. Vincenţiu Pal, redactori Magda Cerveanu, Mihaela Bărbuş, Monica Broşteanu, Mihaela Voicu, Ioana Panciu; tehnoredactare Francisca Cernea, Mihaela Bărbuş, grafică Mihaela Şchiopu. Ian. 1993-dec. 1996: colectiv nespecificat (în 1995-1996 redacţia este asigurată de Anca Berlogea şi Willi Tauwinkl). Februarie 1997 - octombrie

2001 – colectiv de redacţie: Mons. Vladimir Petercă, Mons. Anton Lucaci (de la Radio Vatican), pr. Wilhelm Dancă, pr. Vasile Mare, pr. Claudiu Bărbuţ (corespondent la Vatican), Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu, Radu A. Duduica, Violeta Barbu, Anca Mărtinaş, Alexandru Catalan, Dionisie Şinca, Willi Tauwinkl. Redactor coordonator: Marina Fara; foto: Dan Fonosch; coperta Laurenţiu Hanu. Din noiembrie 2001 până în februarie 2004, revista a funcţionat cu un colectiv redus numeric (Marina Fara şi Cristina Şoican), timp în care trei persoane din arhidieceză (pr. Liviu Bălăşcuţi, pr. Francisc Ungureanu şi Anca Mărtinaş) au plecat la Roma pentru studii de specialitate (Comunicare şi mass media). Jurnaliştii care s-au specializat la Roma s-au alăturat colectivului de redacţie în februarie 2004. În aceeaşi lună, munca de tehnoredactare a început să fie făcută în redacţie de către Mircea Răşchitor. Serviciul foto şi alcătuirea coperţilor au fost asigurate pentru o lungă perioadă de un grup de tineri voluntari: Veronica Zybaczynski, Marius Bulai, Cristian Gabrea, Adriana Răcăşan, Roxana Rotaru, Anton Balint. În aceşti ultimi ani, la conducerea revistei s-au succedat pr. Francisc Ungureanu, pr. Francisc Doboş, pr. Liviu Bălăşcuţi. În prezent, echipa Actualităţii creştine se compune din: redactor coordonator – pr. Ieronim Iacob; redactori: pr. Liviu Bălăşcuţi, Cristina Şoican, Liana Gehl, Cristina Grigore; autor copertă: Roxana Rotaru, tehnoredactori: Cristina Grigore, Mircea Răşchitor; lectori: Ruxandra Răşchitor, pr. Cazimir Budău, Daniel Filip; distribuţie: Eusebiu Pârţac; versiunea on-line: pr.

Vincenţiu Balint; abonamente: Tereza Petreş. Acestora li se adaugă mulţi colaboratori preţioşi (vezi casetele redacţionale din ultimii ani). Un semn de mulţumire cu totul deosebit revista datorează fidelităţii Arhiepiscopului Ioan Robu, a cărui semnătură, pe parcursul a două decenii, lipseşte doar în câteva numere. După cum arătam la început, unele contribuţii sunt semnate, altele nu, de-a lungul timpului în paginile revistei scriind sau dând interviuri peste 300 de persoane. Trei sute de oameni ale căror destine – pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă – s-au intersectat cu cel al Actualităţii creştine. Între timp unii au trecut la cele veşnice, alţii continuă să lucreze, fie aici, fie în alte contexte de slujire; unii au rămas aproape, alţii sunt departe, de voie sau de nevoie, din cauza bolii ori a altor împrejurări. Un lucru se desprinde însă cu claritate: în cerneala cu care şi-au aşternut atunci pe hârtie cuvintele, autorii au picurat şi foarte multă dragoste. Acelaşi lucru trebuie spus şi despre cei care au colaborat nu neapărat cu articole, ci ca traducători, fotografi, lectori şi corectori, tehnoredactori şi graficieni, autori de copertă, ori au sprijinit financiar revista, şi care de multe ori au rămas anonimi. (Actualmente lucrăm la o listă completă a colaboratorilor, care se va publica pe site-ul Arhiepiscopiei.) Pe lângă cei menţionaţi la caseta redacţională şi în paginile revistei, le suntem recunoscători şi tuturor acelora care cu modestie au sprijinit din umbră, în nenumărate moduri, efortul publicistic al Actualităţii creştine. Au consemnat Liana GEHL Cristina ŞOICAN

Actualitatea Creștină la moment aniversar  

Retrospectivă asupra primilor 20 de ani ai revistei Actualitatea Creștină. Fragment din nr. 01/2010.