Page 1

    SELVEVALUERING  FOR  VIRKSOMHEDER,  DER  ER  OMFATTET  AF  VARMEFORSYNINGSLOVEN         Varmeforsyningerne  skal  udføre  en  lovpligtig  selvevaluering,  som  vil  medføre,  at  deres   priseftervisning  for  tre  regnskabsår  skal  gennemgås  af  en  anden  revisor  end  varmeforsyningens   egen  revisor.  Selvevalueringen  skal  gennemføres  én  gang  og  fristen  for  indsendelse  til   Energitilsynet  er  1.  december  2012.     Selvevaluering  kommer  til  at  bestå  af  følgende  elementer:   • Bestyrelsens  selvevaluering  med  redegørelse  for  overholdelse  af  varmeforsyningslovens   prisbestemmelser,  og  for  hvordan  varmeforsyningen  fremover  vil  forholde  sig  til  eventuelle   forhold,  der  er  påpeget  af  revisor.     • Revisors  skriftlige  rapport  med  analyse  af  budgetter  og  priseftervisninger  for  en  tre-­‐årig   periode.     • Revisorerklæring  udarbejdet  af  den  uafhængige  revisor.     Selvevalueringen  skal  udarbejdes  én  gang,  hvorefter  Energitilsynet  vurderer  grundlaget  for   fremtidige  tilsyn.       Revisionskontoret  Vest  A/S  har  en  veldokumenteret  erfaring  med  varmeforsyninger  og  opfylder   kravene,  der  i  forbindelse  med  selvevaluering,  stilles  til  revisor.     Revisionskontoret  Vest  A/S  vil  i  et  tæt  samarbejde  med  varmeforsyningens  ledelse  kunne   gennemføre  en  kvalificeret  selvevaluering  til  en  konkurrencedygtig  pris.       Kontakt  os  for  yderligere  information     Anders  H.  Jensen   Statsautoriseret  revisor     aj@revisionskontoretvest.dk   Tlf.:  70266600  

Evaluering  

Varmeforsyningerne skal udføre en lovpligtig selvevaluering

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you