Cenik Revija Vita

Page 1

Strokovna zdravstvenovzgojna revija Vita je uredniško in vsebinsko zasnovana tako, da je vsaka številka namenjena obravnavi enega bolezenskega področja. Avtorji zapisov so slovenski zdravniki in zdravstveni delavci, ki skušajo na poljuden način razložiti svoja spoznanja in ugotovitve. Revija predstavlja širši javnosti možnosti zdravljenja in preventivne dejavnosti slovenskega zdravstva. V njej slovenski strokovnjaki svoje znanstvene ugotovitve, novosti in izsledke poljudno predstavljajo zdravim in bolnim Slovencem. Strokovna zdravstvenovzgojna revija Vita je v bazi COBBIS-a. Bila je predstavljena na mednarodnem kongresu WHO v Ženevi. Uporabljena je bila kot vir informiranja krvodajalcev (študentje Medicinske fakultete) o zaščiti pred aidsom. Predstavljena je bila na mednarodnem kongresu Terapevtska edukacija bolnikov v Firencah. V letu 2006 je bila obdelana v diplomskem delu Raba zdravstvenovzgojnih revij pri zdravstvenovzgojnem delu medicinske sestre. Mnogokrat je citirana v tudi v drugih diplomskih delih in strokovnih člankih. Ministrstvo za zdravstvo RS je potrdilo, da je revija nacionalnega pomena. V osnovnih šolah jo uporabljajo predvsem učitelji, na primer za pripravo učencev na tekmovanja, imajo jo v knjižnicah. Bralci jo prebirajo lahko tudi na internetu (www.revijavita.si, www.revija-vita.com). Izkazala se je velika želja po reviji v srednjih zdravstvenih šolah, kjer jo uporabljajo kot dodatni učni pripomoček pri pouku zdravstvene nege. Mladi v srednjih šolah jo uporabljajo kot referenco za pripravo projektov, za pripravo razstav (na primer o negi zob, spolnosti), za informiranje o boju proti drogam, o zdravem stilu življenja, uporabljajo jo šolski psihologi (npr. številka Motnje hranjenja) in vzgojitelji v dijaških domovih. Uporablja se pri rednih sistematičnih pregledih v šolskih dispanzerjih, mladostniki prejmejo tiskane izvode. Revija se brezplačno deli po slovenskih bolnišnicah, zdravstvenih domovih, srednjih in osnovnih šolah, vrtcih, zdraviliščih in domovih za starejše občane in društvih bolnikov, v strokovnih zdravstvenih in medicinskih društvih in združenjih, na medicinski fakulteti… Revija prispeva k višji stopnji zdravstvene ozaveščenosti prebivalstva ali posameznih bolj ogroženih skupin prebivalstva ter s tem posledično k boljši skrbi za zdravje ali manjši rabi zdravstvenih storitev. Pomaga tudi pri humanizaciji odnosov med zdravstvenimi delavci in zavarovanci oziroma uporabniki zdravstvenih storitev.Z brezplačno delitvijo revije se skuša uresničiti želja, da se z določeno zdravstveno tematiko seznani čim več ljudi, da se razširi njihova razgledanost, s tem pa tudi pospešuje preventivno ravnanje pri ohranjanju lastnega zdravja. Ni namenjena samo strokovnjakom, ki jo uporabljajo kot strokovno literaturo za pripravo zdravstveno vzgojnih predavanj, temveč vsem, ki so že seznanjeni z posameznimi vsebinskimi sklopi in nato želijo povedano doma obnoviti, morda družini predstaviti svoj problem. Namenjena je bolnikom, ki želijo o svoji zdravstveni težavi izvedeti več in tudi sami prispevati k zdravljenju. Revija je pomemben oblikovalec zdravstvene kulture v Sloveniji. Z vsebinsko zaokroženimi sklopi in brezplačno delitvijo se omogoča, da pride med najširši krog bralcev. Ti tako dobijo dragocene informacije za varovanje lastnega zdravja, posredno pa so jim predstavljene tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz zdravstvenega zavarovanja, bodisi obveznega ali dodatnega.

Glavni in odgovorni urednik: Emil Lukančič - Mori


VITA je namenjena ohranjanju zdravja najširši janovsti. 17.000 izvodov vsake številke brezplačno razdelimo po slovenskih bolnišnicah, zdravstvenih domovih, medicinskih centrih, lekarnah, zdraviliščih, šolah in knjižnicah. Na voljo je tudi na internetnih straneh www.revija-vita.com in www.revijavita.si. Bralci Vite so tudi zdravniki in drugo medicinsko osebje, študenti medicine in drugih družboslovnih področij, ki si z revijo osvežujejo strokovno znanje ali pa jo uporabljajo pri svojem študuju. Vsaka številka revije celovito in strokovno predstavi eno bolezensko področje. V njej slovenski strokovnjaki svoje znanstvene ugotovitve, novosti in izsledke poljudno predstavljajo zdravim in bolnim Slovencem. Vita ima visok strokoven nivo in ji je zato ministrstvo za zdravje priznalo, da je revija nacionalnega pomena. Z objavo oglasa v reviji Vita si boste zagotovili kredibilen odmev vašega sporočila v najširši slovenski javnosti in si pospešili prodajo vaše storitve ali izdelka.

Splošni pogoji oglaševanja: V ceno oglasa je zajeto enostavno oblikovanje (skeniranje do dveh slik ali logotipa in oblikovanje teksta), sicer zaračunavamo dodatno oblikovanje po dogovoru. Rok plačila je 8 dni po izstavitvi računa oz. po dogovoru. Reklamacijski rok je osem dni po objavi. Naročnik je odgovoren za vsebino objave. Oddaja oglasnih materialov po dogovoru. Založnik si pridržuje možnost, da v primeru višje sile, oglasa, naročenega za objavo v določeni številki revije ne objavi, ampak ga objavi v prvi naslednji možni izdaji. Za večkratno oglaševanje v reviji (trikrat) oz. za sklenitev letno pogodbe o oglaševanju vam nudimo tudi popuste po dogovoru.

Cenik in dimenzije oglasov:

- zadnja stran ovitek 210 x 297 mm (A4) 2.000,00 EUR - notranja stran ovitek 210 x 297 mm (A4) 1.800,00 EUR

- notranja stran 210 x 297 mm (A4) 1.600,00 EUR - notranja stran 95 x 40 mm 50,00 EUR - notranja stran 183 x 40 mm 300,00 EUR

- Dodatna objava v reviji Vita - on line mesečno 350,00 EUR - Samo objava v reviji Vita - on line mesečno 500,00 EUR - Banner v reviji Vita - on line mesečno 500,00 EUR - Vlaganje prospektov v revijo 1.500,00 EUR

- naslovnica 185 x 50 mm 1.500,00 EUR

- notranja stran 183 x 135 mm 1.300,00 EUR


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.