Page 1

1 2 3 NOVA PRO CUCINA SYSTEM ORGANIZACJI

4 5

NOVA PRO SYSTEMY ORGANIZACJI I PODZIAŁU WNĘTRZ

Systematyczne uporządkowanie zawartości szuflad to zadanie naszych systemów organizacji i podziału wnętrz.

6 7 MAGIC OPTIMA SYSTEM PODZIAŁU

SYSTEM VARIO SYSTEM ORGANIZACJI

WKŁAD DO SZUFLAD SYSTEM PODZIAŁU

INO(X)SYS SYSTEM ORGANIZACJI

8 482

KATALOG FIRMY GRASS

05-2011


NOVA PRO SYSTEMY PODZIAŁU I ORGANIZACJI Przydatni pomocnicy organizujący wolną przestrzeń: porządkują, dzielą, wyposażają.

Wygląd

Opis produktu

Szczegóły

1

Nova Pro Magic Optima t*OEZXJEVBMOZTZTUFNQPE[JB’VXOŏUS[BT[VnBE) t4[ZCLJJCF[OBS[ŏE[JPXZNPOUBŠ

484

Nova Pro wkłady do szuflad t&MFHBODLBPSHBOJ[BDKBQS[FTUS[FOJ tŒBUXZNPOUBŠ

486

Nova Pro uchwyt do butelek t1FXOFUS[ZNBOJFCVUFMFL t;BTUPTPXBOJF[TZTUFNFNPLSŇH’ZDISFMJOHØX

487

Nova Pro przegródka relingu tŒBUXZQPE[JB’GSPOUØXXZTVXBOZDI t;BTUPTPXBOJF[TZTUFNFNPLSŇH’ZDISFMJOHØX

487

Nova Pro Ino(x)sys dla szuflad t1FSGFLDZKOBPSHBOJ[BDKBT[VnBEOBT[UVňDFJESPCOFQS[ZCPSZ t1PT[FS[BOFNPEV’PXP

488

Nova Pro Vario system modułowy t&MBTUZD[OFNPŠMJXPřDJQPE[JB’V t.PŠMJXPřňJOEZXJEVBMOFHP[FTUBXJBOJBNova Pro Vario system modułowy do sztućców i noży t;SØŠOJDPXBOFNPEV’ZEPT[UVňDØXJOPŠZ t&MBTUZD[OFQPE[JB’E[JŏLJTZTUFNPXJXL’BEØXNova Pro Cucina seria do szuflad t*EFBMOBPSHBOJ[BDKBXOŏUS[BT[VnBEZ t&MFHBODLJFNPEV’Z[FTUBMJT[MBDIFUOFK2 3

4 5 6 7

Nova Pro Cucina seria frontów wysuwnych t1FSGFLDZKOBPSHBOJ[BDKBUBMFS[ZMVCHBSOLØXXFGSPOUBDIXZTVXOZDI t#MBDIB[PUXPSBNJ[FTUBMJT[MBDIFUOFK t4[ZCLJFJCF[OBS[ŏE[JPXFXL’BEBOJFQSŏUØXEPQPE[JB’V

05-2011

StronaKATALOG FIRMY GRASS

483

8


NOVA PRO SYSTEMY PODZIAŠU SZUFLAD Magic Optima tIndywidualny system podziału dla frontów wysuwnych z bokami H90 tOrganizacja miejsca dbająca o przejrzystość i porządek tSzybki i beznarzędziowy montaş tZmiana organizacji przestrzeni bez uşycia narzędzi tW kaşdej chwili moşe być wyposaşony w dodatkowe elementy

1

INFORMACJE DOTYCZÄ„CE ZAMĂ“WIENIA

1

2

L 1050

3

2

Magic Optima proďŹ l podziaĹ‚u do docinania

Metalik F102100261

Białe F102101012

Uchwyt proďŹ lu, lewy/prawy

Metalik F102100263

Białe F102100671

Smart Board

3 Metalik F102100262

Białe F102100670

4 5 6 1

7 8

2

3

Nova Pro Crystal Deluxe

406

Nova Pro Crystal Classic

446

Systemy organizacji wnętrza Nova Pro

483

Nova Pro Deluxe

416

Nova Pro Classic

460

Informacje techniczne

494

484

KATALOG FIRMY GRASS

+FEOPTULJPQBLPXBOJBV[ZTLBKŇ1BŕTUXPKFEZOJFVQBSUOFSBIBOEMPXFHP

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO SYSTEMY PODZIAĹ U SZUFLAD MAGIC OPTIMA WSKAZĂ“WKI DOTYCZÄ„CE PLANOWANIA

Wszystkie wymiary w milimetrach

Wymiary montaĹźowe

LWK LWK - 118

1 2 3

4 5 6 7 LEGENDA L LWK

Długość Szerokość wewnętrzna korpusu

8 05-2011

8T[ZTULJFXZNJBSZXNJMJNFUSBDI;[BTUS[FĹ FOJFN[NJBO

KATALOG FIRMY GRASS

485


NOVA PRO SYSTEMY PODZIAĹ U SZUFLAD WkĹ‚ady do szuad, uchwyt do butelek, przegrĂłdka relingu tElegancka organizacja miejsca poprzez podziaĹ‚ szuady tWyrĂłwnanie gruboĹ›ci Ĺ›cianek korpusu poprzez spręşynowe elemeny zaciskowe od 15 do 20 mm tProďŹ le aluminiowe do samodzielnego docinania tĹ atwy montaĹź tRegulacja beznarzÄ™dziowa tW kaĹźdej chwili moĹźe być wyposaĹźony w dodatkowe elementy

1

INFORMACJE DOTYCZÄ„CE ZAMĂ“WIENIA WKĹ ADĂ“W DO SZUFLAD

1

2

2

ProďŹ l aluminiowy do docinania

L 1150

Metalik F102070497

Białe F102071822

Uchwyt proďŹ lu, lewy/prawy

Metalik F102070498

Białe F102071821

3 4 5 6 LWK - 110

7

1

2

LEGENDA

8

L LWK

Długość Szerokość wewnętrzna korpusu

Nova Pro Crystal Deluxe

406

Nova Pro Crystal Classic

446

Systemy organizacji wnętrza Nova Pro

483

Nova Pro Deluxe

416

Nova Pro Classic

460

Informacje techniczne

494

486

KATALOG FIRMY GRASS

+FEOPTULJPQBLPXBOJBV[ZTLBKŇ1BŕTUXPKFEZOJFVQBSUOFSBIBOEMPXFHP

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO SYSTEMY PODZIAŁU SZUFLAD WKŁADY DO SZUFLAD, UCHWYT DO BUTELEK, PRZEGRÓDKA RELINGU tBezpieczny trzymanie butelek tDo zastosowania w systemie z relingiem okrągłym tElastyczny system dzięki uchwytom mocującym na relingu

1 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA UCHWYTU DO BUTELEK Uchwyt do butelek wykonany z tworzywa sztucznego

2

Metalik F102039287

tŁatwy podział frontów wysuwnych tDo zastosowania w systemie z relingami okrągłymi tElastyczny system dzięki uchwytom mocującym na relingu

3

4 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PRZEGRÓDKI RELINGU Dzielnik z tworzywa sztucznego

5

Metalik F102069884

6 7 Fronty wysuwne H90 Nova Pro Deluxe

406

Fronty wysuwne H122 Nova Pro Deluxe

428

NP Deluxe podział relingiem okrągłym

484

Fronty wysuwne H90 Nova Pro Classic

446

Fronty wysuwne H122 Nova Pro Classic

468

Systemy organizacji wnętrza Nova Pro

483

05-2011

8T[ZTULJFXZNJBSZXNJMJNFUSBDI;[BTUS[FŠFOJFN[NJBO

KATALOG FIRMY GRASS

487

8


NOVA PRO SYSTEMY ORGANIZACJI WNĘTRZA Ino(x)sys tPerfekcyjna organizacja szuad na sztućce i drobne przybory tWysokojakoĹ›ciowe pojemniki ze stali szlachetnej tSystem rozbudowy moduĹ‚owej tCertyďŹ kat LGA tSprawdzony pod wzglÄ™dem higienicznoĹ›ci, nie reaguje na Ĺźywność, moĹźna myć w zmywarce tDla dĹ‚ugoĹ›ci nominalnej od 400 do 550 mm

1

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Ino(x)sys 400/B3 od szerokości korpusu 400

2 3

NL 400

Ino(x)sys 400/B4 od szerokości korpusu 400

Stal szlachetna F102066512

NL 400

Ino(x)sys 450/B3 od szerokości korpusu 450

NL 450

Ino(x)sys 450/B4 od szerokości korpusu 450

Stal szlachetna F102066514

NL 450

Ino(x)sys 500/B3 od szerokości korpusu 500

4

NL 500

NL 550

Stal szlachetna F102066515

Ino(x)sys 500/B4 od szerokości korpusu 500

Stal szlachetna F102066516

NL 500

Ino(x)sys 550/B3 od szerokości korpusu 550

5

Stal szlachetna F102066513

Stal szlachetna F102066517

Ino(x)sys 550/B4 od szerokości korpusu 550

Stal szlachetna F102066518

NL 550

Stal szlachetna F102066519

Ino(x)sys proďŹ l poprzeczny

6

NL 400 450 500 550

Alu-Metalik F102070245 F102070246 F102070247 F102070248

7 8

Szuada H90 Nova Pro Deluxe

416

Szuady H90 Nova Pro Classic

456

488

KATALOG FIRMY GRASS

Systemy podziału Nova Pro

484

+FEOPTULJPQBLPXBOJBV[ZTLBKŇ1BŕTUXPKFEZOJFVQBSUOFSBIBOEMPXFHP

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO SYSTEMY ORGANIZACJI WNĘTRZA INO(X)SYS WSKAZĂ“WKI DOTYCZÄ„CE PLANOWANIA Ino(x)sys B3 od szerokoĹ›ci zewnÄ™trznej korpusu (KB) 400 mm

Wszystkie wymiary w milimetrach Ino(x)sys B4 od szerokości zewnętrznej korpusu (KB) 500 mm

LWS

LWS 271.5

362 90.5 65.5

65.5

90.5

21.5

FRA 29

1000 – – 235 1 –

Wym. wewnętrzny (LWS) 2

Wym. wewnętrzny (LWS) 2

304 354 804 904

Zewnętrzna szerokość korpusu (KB) 400 450 900 15 – – – 65 – – – 135 1 – – – – – – Miejsce wolne (FRA)

21.5

FRA 29

1000 – – – 235 1 –

1200 – – – – 344 3

409

318.5

404 504 804 904 1104

Szerokość zewnętrzna korpusu (KB) 500 600 900 24 – – – 124 – – – 135 1 – – – – – – Miejsce wolne (FRA) 1

Prosimy stosować Ĺ‚Ä…cznik frontu z dnem szafki ďŹ rmy GRASS 2 Przy 16 mm KB miejsce wolne zwiÄ™ksza siÄ™ o 6 mm 3 Prosimy stosować 2 x komplet P620/B4

1 2 3

WSKAZĂ“WKA Stale ulepszamy nasze produkty i otrzymaliĹ›my juĹź za to wiele wyróşnieĹ„. I tak rĂłwnieĹź i nasza seria Ino(x)sys zostaĹ‚a przetestowana pod wzglÄ™dem higienicznoĹ›ci, reakcji na produkty spoĹźywcze i odpornoĹ›ci na korozjÄ™ i otrzymaĹ‚a za to certyďŹ kat LGA.

4 5 6 7

LEGENDA FRA KB LWS NL

05-2011

Wolne miejsce Szerokość korpusu Szerokość wewnętrzna szuady Długość nominalna 8T[ZTULJFXZNJBSZXNJMJNFUSBDI;[BTUS[FŠFOJFN[NJBO

8 KATALOG FIRMY GRASS

489


NOVA PRO SYSTEMY ORGANIZACJI WNĘTRZA Vario System moduĹ‚owy tElastyczne rozĹ‚oĹźenie dziÄ™ki inteligentnemu systemowi mocowania tMoĹźliwość indywidualnego zestawiania tDostÄ™pny w aluminium i buku tDwie róşne wysokoĹ›ci do bokĂłw o wysokoĹ›ci 90 mm i 122 mm

1 INFORMACJE DOTYCZÄ„CE ZAMĂ“WIENIA MODUĹ PODSTAWOWY H65 DLA WYSOKOĹšCI BOKU 90

2 3

G

Materiał

KB

Aluminium

300

Buk

300

G

4

KB

Aluminium

400

Buk

400

6

NL 450 F102050415 F102050414 – –

NL 500 F102050445 F102050444 F102050435 F102050354

NL 550 F102050475 F102050474 – –

S 16 19 16 19

NL 450 F102050417 F102050416 – –

NL 500 F102050447 F102050446 F102050437 F102050436

NL 550 F102050477 F102050476 – –

S 16 19 16 19

NL 450 F102050420 F102050419 – –

NL 500 F102050450 F102050449 F102050440 F102050439

NL 550 F102050480 F102050479 – –

S 16 19 16 19

NL 450 F102050422 F102050421 – –

NL 500 F102050452 F102050451 F102050442 F102050441

NL 550 F102050482 F102050481 – –

Vario Multi, KB 500

Materiał

KB

Aluminium

500

Buk

500

G

S 16 19 16 19

Vario Multi, KB 400

Materiał

G

5

Vario Multi, KB 300

Vario Multi, KB 600

Materiał

KB

Aluminium

600

Buk

600

7 8

Nova Pro Deluxe szuady H90

416

Szuady H90 Nova Pro Classic

456

Nova Pro Deluxe szuady H122

426

Szuady H122 Nova Pro Classic

466

490

KATALOG FIRMY GRASS

WskazĂłwki do planowania Vario

+FEOPTULJPQBLPXBOJBV[ZTLBKŇ1BŕTUXPKFEZOJFVQBSUOFSBIBOEMPXFHP

494

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO SYSTEMY ORGANIZACJI WNĘTRZA VARIO SYSTEM MODUĹ OWY MODUĹ UZUPEĹ NIAJÄ„CY H65 DLA WYSOKOĹšCI OSKRZYNI 90

E

Vario Multi, B 400

Materiał Aluminium

E

Szerokość 400

NL 450 F102050418

NL 500 F102050448

NL 550 F102050478

Szerokość 600

NL 450 F102050423

NL 500 F102050453

NL 550 F102050483

NL 450 – –

NL 500 F102050581 F102050580

NL 550 F102050593 –

Vario Multi, B 600

Materiał Aluminium

1

MODUĹ PODSTAWOWY H120 DLA WYSOKOĹšCI OSKRZYNI 122

G

Vario Multi, KB 300

2 Materiał

KB

Aluminium

300

G

3

Vario Multi, KB 400

Materiał

KB

Aluminium

400

G

S 16 19

NL 450 – F102050430

NL 500 F102050461 F102050460

NL 550 – –

S 16 19

NL 450 – F102050570

NL 500 F102050583 F102050582

NL 550 F102050595 F102050594

S 16 19

NL 450 F102050573 F102050572

NL 500 F102050585 F102050584

NL 550 – F102050596

Vario Multi, KB 500

Materiał

KB

Aluminium

500

G

S 16 19

4

Vario Multi, KB 600

Materiał

KB

Aluminium

600

5 6 7

LEGENDA E G KB NL

05-2011

Moduł uzupełniający Moduł podstawowy Szerokość korpusu Długość nominalna

S

Scianka boczna korpusu

8T[ZTULJFXZNJBSZXNJMJNFUSBDI;[BTUS[FĹ FOJFN[NJBO

8 KATALOG FIRMY GRASS

491


NOVA PRO SYSTEMY ORGANIZACJI WNĘTRZA Vario System moduĹ‚owy na sztućce i noĹźe

tRóşne moduły na wkłady do sztućcy i noşy tElastyczne rozłoşenie dzięki inteligentnemu systemowi mocowania tMoşliwość indywidualnego zestawiania tDostępny w aluminium i buku tDo wysokości boków H90

1 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA MODUŠPODSTAWOWY SZTUĆCE ZMIENNY H65 DO WYSOKOŚCI BOKÓW 90

2 3 4

G

Materiał

KB

Aluminium

400

G

S 16 19

NL 450 F102050605 F102050604

NL 500 F102050607 F102050606

NL 550 F102050609 F102050608

S 16 19 16 19

NL 450 F102050355 F102050354 – –

NL 500 F102050363 F102050362 F102050359 F102050358

NL 550 F102050371 F102050370 – –

S 16 19 16 19

NL 450 F102050357 F102050356 – –

NL 500 F102050365 F102050364 F102050361 F102050360

NL 550 F102050373 F102050372 – –

S 16 19

NL 450 F102050375 –

NL 500 F102050379 F102050378

NL 550 – –

S 16 19

NL 450 F102050377 –

NL 500 F102050381 F102050380

NL 550 – –

Vario sztućce zmienny, KB 500

Materiał

KB

Aluminium

500

Buk

500

G

5

Vario na sztućce zmienny, KB 400

Vario na sztućce zmienny, KB 600

Materiał

KB

Aluminium

600

Buk

600

MODUĹ PODSTAWOWY SZTUĆCE STAĹ Y H65 DO WYSOKOĹšCI OSKRZYĹƒ 90

G

Vario na sztućce stały, KB 300

6 Materiał

KB

Buk

300

G

Vario na sztućce stały, KB 400

7 8

Materiał

KB

Buk

400

Nova Pro Crystal Deluxe

406

Nova Pro Deluxe szuada H122

426

Nova Pro Classic szuada H90

456

Szuada H90 Nova Pro Deluxe

416

Nova Pro Crystal Classic

446

Nova Pro Classic szuada H122

466

492

KATALOG FIRMY GRASS

+FEOPTULJPQBLPXBOJBV[ZTLBKŇ1BŕTUXPKFEZOJFVQBSUOFSBIBOEMPXFHP

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO SYSTEMY ORGANIZACJI WNĘTRZA VARIO SYSTEM MODUĹ OWY NA SZTUĆCE I NOĹťE INFORMACJE DOTYCZÄ„CE ZAMĂ“WIENIA MODUĹ PODSTAWOWY VARIO DO NOĹťY, H65 DO WYSOKOĹšCI BOKĂ“W 90

G

Vario do noĹźy KB 300

Materiał

KB

Aluminium/buk

300

G

S 16 19

NL 450 – –

NL 500 F102050519 F102050518

NL 550 – F102050524

1

Vario do noĹźy KB 400

Materiał

KB

Aluminium/buk

400

S 16 19

NL 450 – –

NL 500 F102050522 F102050521

NL 550 – –

MODUĹ PODSTAWOWY VARIO DO NOĹťY, H65 DO WYSOKOĹšCI BOKĂ“W 90

E

Materiał Aluminium/buk Buk

E

Szerokość 200 200

NL 450 F102050511 F102050386

NL 500 F102050517 F102050392

NL 550 F102050523

Szerokość 300

NL 450 –

NL 500 F102050520

NL 550 F102050526

3

Vario do noĹźy KB 300

Materiał Aluminium/buk

E

2

Vario do noĹźy KB 200

4

Vario pojemnik, B 400

Materiał Tworzywo sztuczne/srebrnoszary

Szerokość 400

NL 450 F102050529

NL 500 F102050530

NL 550 F102050531

5 6 7 LEGENDA E G KB NL

05-2011

Moduł uzupełniający Moduł podstawowy Szerokość korpusu Długość nominalna

S

Ĺšcianka boczna korpusu

8T[ZTULJFXZNJBSZXNJMJNFUSBDI;[BTUS[FĹ FOJFN[NJBO

KATALOG FIRMY GRASS

493

8


NOVA PRO SYSTEMY ORGANIZACJI WNĘTRZA Vario System wskazĂłwki dotyczÄ…ce planowania WYMIARY SZUFLADY WEWNÄ„TRZ Opis

S 2 x 16 = 32 mm

EBM 2 x 29 mm = 58 mm

1

LWS = 810 mm - (2 x 1 mm TAG) = 808 mm

G

E

2 KB = 900 mm

3

S 16 19

Zewnętrzna szerokość korpusu (KB) 300 400 500 208 308 408 202 302 402 Wymiary wewnątrz (LWS)

600 508 502

700 608 602

800 708 702

900 808 802

1000 908 902

1100 1008 1002

1200 1108 1102

PRZYKĹ ADY ZASTOSOWANIA

4

Przykład 1

Szerokość zewnętrzna korpusu: 400 mm

29 302/308

29

G

Wysokość: 65 mm Wymiar szuady wewnątrz:

5

ścianka boczna korpusu 16 mm = 308 mm ścianka boczna korpusu 19 mm = 302 mm

WyposaĹźenie:

6

ModuĹ‚ podstawowy: GRASS Vario sztućce ďŹ x (Szerokość 302/308 mm; Buk) KB 400

7 8

Nova Pro Vario system modułowy Multi

490

Nova Pro Vario system do sztućcy

492

494

KATALOG FIRMY GRASS

Nova Pro Vario system do sztućcy

493

+FEOPTULJPQBLPXBOJBV[ZTLBKŇ1BŕTUXPKFEZOJFVQBSUOFSBIBOEMPXFHP

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO SYSTEMY ORGANIZACJI WNĘTRZA VARIO SYSTEM WSKAZĂ“WKI DOTYCZÄ„CE PLANOWANIA PRZYKĹ ADY ZASTOSOWANIA PrzykĹ‚ad 2

Szerokość zewnętrzna korpusu: 1000 mm

902/908 29

29

Wysokość: 65 mm Wymiar szuady wewnątrz:

400

200

302/308

E

E

G

ścianka boczna korpusu 16 mm = 908 mm ścianka boczna korpusu 19 mm = 902 mm

1

Wyposaşenie: Moduł podstawowy: GRASS Vario do sztućcy zmienny (Szerokość 302/308 mm; Aluminium)

2

Moduły uzupełniające: GRASS Vario noşe (Szerokość 200 mm; Aluminium/buk) KB 400

GRASS Vario Multi (Szerokość 400 mm; Aluminium)

3

Przykład 3

Wskazówka: Jeşeli cała szuada nie jest wyposaşona w elementy systemu GRASS Vario, wtedy moşna zastosować kilka modułów podstawowych.

1102/1108 29

29

B 408 / H 120

B 308 / H 120

E E

G

Szerokość zewnętrzna korpusu: 1200 mm

4

Wysokość: 120 mm Wymiar szuady wewnątrz: ścianka boczna korpusu 16 mm = 1108 mm, ścianka boczna korpusu 19 mm = 1102 mm

5 Wyposaşenie: Moduły podstawowe: GRASS Vario Multi (Szerokość 408 mm; Aluminium)

KB 1200

GRASS Vario Multi (Szerokość 308 mm; Aluminium)

6 7

LEGENDA B E EBM G

05-2011

Szerokość Moduł uzupełniający Wymiary montaşowe Moduł podstawowy

H KB LWS S

Wysokość Szerokość korpusu Szerokość wewnętrzna szuady Ścianka boczna szuady

8T[ZTULJFXZNJBSZXNJMJNFUSBDI;[BTUS[FĹ FOJFN[NJBO

TAG

WyrĂłwnanie tolerancji

KATALOG FIRMY GRASS

495

8


NOVA PRO SYSTEMY ORGANIZACJI WNĘTRZA Cucina dla szuad

tWysokiej jakości wzornictwo tIdealna organizacja wnętrza szuady tEleganckie moduły ze stali szlachetnej tPojemniki na przyprawy z zamknięciem aluminiowym lub szklanym tMoşliwość indywidualnego zestawiania

1 INFORMACJE DOTYCZÄ„CE ZAMĂ“WIENIA DLA SZUFLAD

1

2 3

Materiał

Ă˜

Wysokość

Stal szlachetna

50

40

1

Ă˜

Wysokość

Stal szlachetna

80

40

Nr artykułu F102068313 F102068314

70

Szerokość 100 200 1

NL 450 F102068318 F102068317

Wysokość 65

Nr artykułu F102068319

NL 500 F102068316 F102068315

Wkład na przyprawy dwurzędowy

4

6

Wysokość

NL 500 F102068306 F102068307 F102068308 F102068305

Wkładka na przyprawy (bez pojemników)

Materiał

1

NL 450 F102068310 F102068311 F102068312 F102068309

Komplet pojemników na przyprawy (bez wkładki na przyprawy)

Opis t 6 pojemnikĂłw ze stali szlachetnej ze szklanÄ… przykrywkÄ… t 6 pojemnikĂłw i przykrywka do posypywania ze stali szlachetnej

3

5

Szerokość 100 102 108 200 1

Wkład na przyprawy dwurzędowa

2

4

Wkładka na przyprawy (bez pojemników)

Komplet pojemników na przyprawy (z wkładką na przyprawy)

Opis t 4 pojemnikĂłw ze stali szlachetnej ze szklanÄ… przykrywkÄ…

5

Wkład na przyprawy (bez pojemników) na pojemniki na przyprawy/słoiki (Ubena/Fuchs) dostępne w handlu artykułami spoşywczymi

7

Materiał Stal szlachetna

8

Nova Pro Crystal Deluxe

406

Nova Pro Deluxe szuady H122

426

Nova Pro Classic szuady H90

456

Szuada H90 Nova Pro Deluxe

416

Nova Pro Crystal Classic

446

Nova Pro Classic szuady H122

466

496

KATALOG FIRMY GRASS

Wysokość 30

Szerokość 200

NL 450 F102068330

NL 500 F102068329

+FEOPTULJPQBLPXBOJBV[ZTLBKŇ1BŕTUXPKFEZOJFVQBSUOFSBIBOEMPXFHP

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO SYSTEMY ORGANIZACJI WNĘTRZA CUCINA DLA SZUFLAD DLA SZUFLAD

6

Wkład na przyprawy (bez pojemników do posypywania)

Materiał

Ø

Wysokość

Stal szlachetna

60

40

1

Szerokość 100 102 108 200 1

NL 450 F102068325 F102068326 F102068327 F102068324

NL 500 F102068321 F102068322 F102068323 F102068320

Wkład na przyprawy dwurzędowy

7

Opis t 6 pojemników do posypywania ze stali szlachetnej ze szklaną pokrywką

8

Wysokość

Nr artykułu

80

F102068328

2

Stojak na rolki (bez rolek)

Materiał klon/stal szlachetna

1

1

Komplet pojemników na przyprawy do posypywania

Wysokość 50

Wkład na przyprawy (bez pojemników)

2

Szerokość 208

NL 450 F102068362

Komplet pojemników na przyprawy

3

NL 500 F102068361

3

Wkład na przyprawy (bez pojemników)

4 4

Komplet pojemników na przyprawy

5

Wkład na przyprawy (bez pojemników)

6

Wkład na przyprawy (bez pojemników do posypywani)

5 7

Komplet pojemników na przyprawy do posypywania

8

Stojak na rolki (bez rolek)

6 7

LEGENDA KB NL

05-2011

Szerokość korpusu Długość nominalna

8T[ZTULJFXZNJBSZXNJMJNFUSBDI;[BTUS[FŠFOJFN[NJBO

KATALOG FIRMY GRASS

497

8


NOVA PRO SYSTEMY ORGANIZACJI WNฤ˜TRZA Cucina do frontรณw wysuwnych

tWysokiej jakoล›ci wzornictwo tPerfekcyjna organizacja talerzy lub garnkรณw tSzybkie i beznarzฤ™dziowe wkล‚adanie prฤ™tรณw do podziaล‚u tPrฤ™ty do podziaล‚u z klonu lub stali szlachetnej tBlacha z otworami ze stali szlachetnej

1 INFORMACJE DOTYCZฤ„CE ZAMร“WIENIA DO FRONTร“W WYSUWNYCH

2

1

Blacha z otworami (bez prฤ™tรณw do podziaล‚u)

Materiaล‚

Wysokoล›ฤ‡

S 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19

NL 450 F102068338 F102068352 F102068339 F102068353 F102068340 F102068354 F102068341 F102068355 F102068342 F102068356 F102068343 F102068357 F102068344 F102068358

ร˜

Wysokoล›ฤ‡

25

160

Nr artykuล‚u F102068359 F102068360

KB 500

3

600 700 Stal szlachetna

800

10

900

4

1000 1200

2

5

NL 500 F102068331 F102068345 F102068332 F102068346 F102068333 F102068347 F102068334 F102068348 F102068335 F102068349 F102068336 F102068350 F102068337 F102068351

Komplet prฤ™tรณw do podziaล‚u (10 prฤ™tรณw)

Materiaล‚ Stal szlachetna Klon

6 32 ร˜5

7 8

Crystal Deluxe fronty wysuwne H90

406

Fronty wysuwne H90 Nova Pro Deluxe

424

Fronty wysuwne H90 Nova Pro Classic

460

Fronty wysuwne H90 Nova Pro Deluxe

420

Crystal Classic fronty wysuwne H90

446

Fronty wysuwne H90 Nova Pro Classic

464

498

KATALOG FIRMY GRASS

+FEOPTULJPQBLPXBOJBV[ZTLBKล‡1Bล•TUXPKFEZOJFVQBSUOFSBIBOEMPXFHP

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO SYSTEMY ORGANIZACJI WNĘTRZA CUCINA DO FRONTÓW WYSUWNYCH WYMIARY WEWNĘTRZNE SZUFLAD Opis

S 2 x 16 = 32 mm

EBM 2 x 29 mm = 58 mm

LWS = 810 mm - (2 x 1 mm TAG) = 808 mm

1 2 KB = 900 mm

Zewnętrzna szerokość korpusu (KB) 300 400 500 208 308 408 202 302 402 Wymiary wewnątrz (LWS)

S 16 19

1

Blacha z otworami (bez prętów do podziału)

600 508 502

2

700 608 602

800 708 702

900 808 802

1000 908 902

1100 1008 1002

1200 1108 1102

3

Komplet prętów do podziału (10 prętów)

4 5 6 7 LEGENDA EBM KB LWS NL

05-2011

Wymiary montażowe Szerokość korpusu Szerokość wewnętrzna szuflady Długość nominalna

S TAG

Ścianka boczna szuflady Wyrównanie tolerancji

8T[ZTULJFXZNJBSZXNJMJNFUSBDI;[BTUS[FŠFOJFN[NJBO

KATALOG FIRMY GRASS

499

8


NOVA PRO Akcesoria

Nova Pro..Akcesoria. . tNajwiększa stabilność dla bardzo szerokich szuad tNajwyşszy komfort wysuwu i perfekcyjny przebieg tDla szuad o szerokości do 1500 mm

1 STABILIZACJA BOCZNA

1

2 3

2

Komplet składa się z: 1a drąşka stabilizacji (1x) 1b mechanizmu stabilizacji lewy/prawy (1x) 1c kołka mocującego (2x) KB Nr artykułu 900 F102066385 1000 F102066386 1100 F102066387 1200 F102066388 1500 F102066389

Listwa prowadzÄ…ca lewa/prawa

NL 450 500 550 600 650

Alu-Metalik F102050864 F102050865 F102050866 F102050867 F102050868

WskazĂłwka:%MBLPSQVTĂ˜XPTQFDKBMOFKT[FSPLPĹ™DJ[FXOĹ?US[OFK%SŇŠFL,#oNN

BLACHOWKRĘT Opis

Nr artykułu F145050869

4.8 x 13 mm (przy zastosowaniu tylnej ścianki stalowej)

4 5

1c 2

6

1a 1b

7 8

Nova Pro Crystal Deluxe

406

Nova Pro Crystal Deluxe

446

Nova Pro Deluxe

416

Nova Pro Classic

460

500

KATALOG FIRMY GRASS

+FEOPTULJPQBLPXBOJBV[ZTLBKŇ1BŕTUXPKFEZOJFVQBSUOFSBIBOEMPXFHP

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO AKCESORIA Systemy szuadNova Pro..Akcesoria.

WSKAZĂ“WKI DOTYCZÄ„CE PLANOWANIA MontaĹź listwy prowadzÄ…cej KV 450 500

NL

LTK

450

469

500

519

550

569

600

619

650

669

550

KV

1

600 650 5.5 96

224

288

416

448

512

544

9 20

0

608

37

0

37

2 Wymiary montaĹźowe

Widok z przodu

Widok z tyłu 29

3

TSL = B - 100

min. 7

32 min. 50

min. LTK = NL + 19 mm

55

49.5

84 73 70

10

20 16-19

4

Montaş stabilizacji bocznej do ścianek bocznych 1

2

3

1 Umieszczanie mechanizmu lewego i prawego 2 PrzykrÄ™cenie mechanizmu Stosować zaleĹźnie od Ĺ›cianki tylnej Drewniana RW: WkrÄ™ty do pĹ‚yty wiĂłrowej Ă˜ 4.2 x 20 mm Stalowa RW: BlachowkrÄ™ty Ă˜ 4.8 x 13 mm 3 WĹ‚oĹźyć drÄ…Ĺźek i wsunąć koĹ‚ek mocujÄ…cy 4 Wcisnąć koĹ‚ek mocujÄ…cy w miejsce ryglowania. Gotowe!

5

WSKAZĂ“WKA 4

Dodatkowe mocowanie Ă˜ 4.2 x 15 mm moĹźliwe w przypadku Ĺ›cianki drewnianej

6

tSzerokość szuad od 900 do 1500 mm tDługość prowadnicy od 450 do 600 mm tBoki korpusów od 15 do 19 mm tDługość drąşka = Szerokość zewnętrzna korpusu szafki – 100 mm

7 LEGENDA B KB LTK NL

05-2011

Dno Szerokość korpusu Głębokość wewnętrzna korpusu Długość nominalna

RW TSL

Ścianka tylna Długość drąşka

8T[ZTULJFXZNJBSZXNJMJNFUSBDI;[BTUS[FĹ FOJFN[NJBO

KATALOG FIRMY GRASS

501

8


NOVA PRO Akcesoria

Nova Pro..Akcesoria. .

KĄTOWNIK MOCUJĄCY SERII NOVA DO WYSUWU COKOŠÓW Nr artykułu

34

1

80.5

Ă˜ 3.5

t Do montaşu pełnego wysuwu, jeşeli nie ma do dyspozyji ścianki bocznej t Kątownik mocujący moşna zastosować obustronnie t Do wszystkich typów boków Nova Pro t Wkręty do zamocowania kątownika z prowadnicą Nova Pro w komplecie (łeb wpuszczany DIN 965/M4 x 8 z Pozidrive 2)

F102026875

ZAMOCOWANIE ĹšLEPEGO FRONTU

2

4 5

min. 5.5

t Montaş i demontaş bez uşycia narzędzi t Szybki montaş i demontaş frontu Snap-on t Blat kuchenny Zamontowany: min. 5.5 mm dodatkowo: 0 mm t Regulacja boczna +/-1.5 mm t Regulacja wysokości +/- 2 mm

32 min. 76

ES

SV

Wskazówka: Dostarczenie bez mocowań frontu

16 16

26

21.5

HV Âą2

3

Nr artykułu

F102027739

Âą1.5 28 37

FS 1

ODBOJNIK FRONTU

Ă˜ 8.8

Nr artykułu

F071044351

2.5

6

8

Ă˜5

t Delikatne uderzenie frontu o korpus szafki t Moşliwe automatyczne domknięcie

NOVA PRO DYSTANS Nr artykułu 32

t Grubość 25 mm t Nawiercone otwory pasują do Nova Pro t Dystans moşna zastosować po lewej i prawej stronie

16 16

7

37

32

8

F102062616

28

Nova Pro Crystal Deluxe

406

Nova Pro Crystal Classic

446

Nova Pro pełny wysuw

436

Nova Pro Deluxe

416

Nova Pro Classic

460

Nova Pro Tipmatic Plus

438

502

KATALOG FIRMY GRASS

+FEOPTULJPQBLPXBOJBV[ZTLBKŇ1BŕTUXPKFEZOJFVQBSUOFSBIBOEMPXFHP

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO AKCESORIA Systemy szuadNova Pro..Akcesoria.

ŠĄCZNIK FRONTU Z DNEM SZUFLADY Nr artykułu

F148026744

B 1.5 x 45° 13

21

1

X

t Do szerokich szuad od 800 mm szerokości korpusu

16 12.5 8

8

Ă˜8

Ă˜ 15

Ă˜ 10

FR

KOĹ EK Nr artykuĹ‚u 12 t Ă˜ 8 x 12 mm

2

Ă˜8

F071004885

12 t Ă˜ 10 x 12 mm

3

Ă˜ 10

F0710058532

WKRĘTY EURO Nr artykuĹ‚u F145089301

L = 8.5

F145083544 F145083545

Ă˜6

L = 11.5 L = 13

Ă˜8

t Stalowe, niklowane, do wkrÄ™cania w rzÄ…d otworĂłw Ă˜ 5 mm (Rowek krzyĹźowy Pozidrive Nr. 2)

L = 14.5

4

F145083546

L

L = 17

F145087107

L = 22

F145087108

5

SPECJALNE WKRĘTY EURO

L = 8.5

Ă˜7

t Stalowe, niklowane, do wkrÄ™cania w rzÄ…d otworĂłw Ă˜ 5 mm (Rowek krzyĹźowy Pozidrive Nr. 2)

Ă˜6

Nr artykułu

F145088185

L

L = 13.5

F145089355

6

WKRĘTY DO PĹ YT WIĂ“ROWYCH Nr artykuĹ‚u

L = 15

Ă˜7

t Ĺ eb Ă˜ 7 mm

F145010742

Ă˜ 3.5

L = 11

F145087110

L

F145087111

L = 17

7

LEGENDA B ES FR FRA

05-2011

Dno Wkręty Euro Front Wolne miejsce

FS HV L SV

Szczelina frontu Regulacja wysokości Długość Regulacja boczna

8T[ZTULJFXZNJBSZXNJMJNFUSBDI;[BTUS[FĹ FOJFN[NJBO

KATALOG FIRMY GRASS

503

8


NOVA PRO Akcesoria Nova Pro..Akcesoria. .

ZACZEP SZUFLADY HUWIL DLA SZUFLAD I FRONTÓW NOVA PRO CLASSIC Zaczep szuflady do SVS-3 firmy Huwil

1

Nr artykułu

t Do zastosowania z Nova Pro Classic dekor H90 i H122 w połączeniu z systemem zamykania SVS-3 firmy HUWIL (do zamówienia bezpośrednio w firmie HUWIL ) t Zaczep współpracuje z listwą zamkową wpuszczaną Wskazówka: Zamawiając listwę zamkową w firmie Huwil należy podać pozycję i średnicę zaczepu szuflady (5 mm).

Białe

F102067899

Metalik

F102067900

NB = 16 NT = 3

min. 89.5

2

37

3 H 90 – min. 110 H 122 – min. 135

Rysunek montażowy

min. 49.5

H90 26.5 H122 51.5

4

SBO = Ø 5

5

28 37

FS = 1.5

6 7 8

Szuflady H90 Nova Pro Classic

456

Fronty wysuwane H90 Nova Pro Classic

464

Fronty wysuwane H122 Nova Pro Classic

468

Fronty wysuwane H90 Nova Pro Classic

460

Fronty H122 Nova Pro Classic

466

Fronty wysuwane H122 Nova Pro Classic

470

504

KATALOG FIRMY GRASS

Jednostki opakowania uzyskają Państwo jedynie u partnera handlowego.

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO AKCESORIA Systemy szufladNova Pro..Akcesoria.

ZACZEP SZUFLADY OJMAR DLA SZUFLAD I FRONTÓW NOVA PRO CLASSIC Zaczep szuflady Ojmar 1038 t Do zastosowania jedynie z Nova Pro Classic w połączeniu z systemem zamykającym Ojmar 1038 (do zamówienia bezpośrednio w firmie Ojmar) t Zaczep współpracuje z listwą zamkową wpuszczaną Wskazówka: Zamawiając listwę zamkową w firmie Ojmar należy podać pozycję i średnicę zaczepu szuflady (6 mm).

Nr artykułu

Białe

F102067901

Metalik

F102067902

30

H122 min. 109.5 H90 min. 84.5

NB = 16 NT = 3

2 3

H 90 – min. 95 H 122 – min. 120

H122 54.8

SBO = Ø 6

4

min. 49.5

H90 29.8

Rysunek montażowy

1

FS = 1.5 17 55

5

ADAPTER RELINGU DO SZUFLAD KARTOTEKOWYCH Nr artykułu t"EBQUFSSFMJOHVEPCJVSPXFHP TZTUFNVSFMJOHØX t%’VHPřňNN t%PEPDJOBOJB

Białe

F145099062

.5

NL

Wskazówka: W korpusie o szerokości [FXOŏUS[OFKNNJHSVCPřDJ ścianek bocznych 16 mm można zawiesić teczki w poprzecznym formacie A4.

6

0 -2

Metalik

F145010095

7 LEGENDA FS NB NL NT

05-2011

Szczelina frontu Szerokość rowka Długość nominalna Głębokość rowka

SBO

Zaczep szuflady

Wszystkie wymiary w milimetrach. Z zastrzeżeniem zmian

8 KATALOG FIRMY GRASS

505


NOVA PRO SENSOTRONIC Zestaw pojedynczy tJedyny w swoim rodzaju caĹ‚kowicie elektronicznie sterowany system prowadzenia tPosuw sterowany na caĹ‚ej dĹ‚ugoĹ›ci wysuwu tElektronicznie hamuje szuady tĹ atwy montaĹź za pomocÄ… Plug and Play tZestaw pojedynczy nie wymaga konďŹ guracji tZestaw pojedynczy zawiera wszystkie niezbÄ™dne komponenty do montaĹźu tIdealny do zastosowania przy cięşkich szuadach systemach do sortowania Ĺ›mieci, szafkach na zapasy

1

Nie stosować przy: Nova Pro Deluxe oskrzyni 122 mm

INFORMACJE DOTYCZÄ„CE ZAMĂ“WIENIA Sensotronic zestaw pojedynczy

2 3 4 5

NL 400 450 500

Nr artykułu F120071702 F120071703 F120071704

Nośność 70 kg

1 komplet składa się z:

1 2 3 4 5 6 7 8

Pary szyn prowadzÄ…cych (1x)

1 1 1 1

Instrukcji montaĹźu zestawu pojedynczego (1x)

Wału napędowego dla KB 900 mm (1x) Mufy napędowej (2x) Zasilacza (1x) Kabla sieciowego (Europa) (1x) Kabla sieciowego (bez wtyczki) (1x) Kabla pionowego 650 mm (1x) Wspornika zasilacza do zamocowania pod dnem (1x)

Montaşu Sensotronic na DVD (1x) Instrukcji obsługi Sensotronic (1x) Instrukcji montaşu Sensotronic (1x)

6

4

1

3

1

2

7 7 5

6

8

8

Nova Pro Crystal Deluxe

406

Nova Pro Crystal Classic

446

Nova Pro Deluxe H90

420

Nova Pro Classic

454

506

KATALOG FIRMY GRASS

+FEOPTULJPQBLPXBOJBV[ZTLBKŇ1BŕTUXPKFEZOJFVQBSUOFSBIBOEMPXFHP

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO SENSOTRONIC ZESTAW POJEDYNCZY WSKAZĂ“WKI DOTYCZÄ„CE PLANOWANIA WSKAZĂ“WKA

Wymiary montaşowe – prowadnica korpusu KV MET = NL + 79

t1 zasilacz – maks. 22 szuady tProwadnica korpusu maks. 5 m oddalona od zasilacza tSzczelina frontu = 3 mm tMontaş na euowkręty tPodczas montaşu lub demontaşu system naleşy odłączyć od prądu.

3 9.5

min 49.5

L4

L3

FR

37

L1

L2 37 32 20

20

L Nie stosować z oskrzynią Nova Pro Deluxe 122

32

1

FR

28 32

32

L1

NL L1 L2 L3 L4

400 224 137 16.5 26.5

450 288 123 16.5 26.5

2

500 288 173 16.5 26.5

3

Wymiary montaşowe – zasilacz

210 (min. 190) 20

219

4 Przeprowadzenie kabli – wersja 1: Dno

Wersja 2: ścianka tylna

Wał napędowy skrócić

LWK

213

5

210 (min. 190)

Ă˜

46

110

35

Ă˜

35

55

210 (min. 190)

L = LWK - 150 (Âą2)mm

6 7 LEGENDA FR KB KV L

05-2011

Front Szerokość korpusu Krawędź przednia korpusu Długość

LWK MET NL

Szerokość wewnętrzna korpusu Minimalna głębokość mocowań Długość nominalna

8T[ZTULJFXZNJBSZXNJMJNFUSBDI;[BTUS[FĹ FOJFN[NJBO

8 KATALOG FIRMY GRASS

507


NOVA PRO SENSOTRONIC Elektronicznie sterowany system prowadnic INFORMACJE DOTYCZÄ„CE ZAMĂ“WIENIA

1

2

Sensotronic prowadnice korpusu

L Nie stosować: z Nova Pro Deluxe 122 mm NL 270 300 350 400 450 500 550 600 650

1 3

5

Nr artykułu F120070071 F120070072 F120070073 F120070074 F120070076

6 A

E

L

D

dla KB 600 900 1200 –

Nr artykułu F120070061 F120070062 F120070063 F120070065

Zasilacz

C

Wtyczka Kabel sieciowy K (US, CA) Kabel sieciowy K (JP) Kabel sieciowy A (DE, ES, FR, IT, RU, NL, SE) Kabel sieciowy E (DK) Kabel sieciowy L (CH) Kabel sieciowy D (UK, AE, MY) Kabel sieciowy C (AU, NZ) Bez wtyczki

8

Nr artykułu F120070051 F120070053 F120070055 F120068528

Okablowanie poziome

Długość kabli 900 1200 1500 3000

Kabel sieciowy K

5

KB 600 900 1200 Mufa napędowa

4

Długość kabli 200 250 350 450 650

3 4

Nr artykułu F120069700 F120069703 F120069706 F120069709 F120069712 F120069718 F120069721 F120069724 F120069727

Nośność 40 kg 40 kg 40 kg 70 kg 70 kg 70 kg 70 kg 70 kg 70 kg

Okablowanie pionowe

2

Wały napędowe

Nr artykułu F120069760 F120072445 F120069761 F120069763 F120069765 F120069766 F120078669 F120069767

Nr artykułu F120068518

7

Wspornik zasilacza do montaĹźu pod dnem

Nr artykułu F120071731

9

Rozdzielnik

Dongle

Nr artykułu F120068519

6

1

Nr artykułu F120070000

2 3

b

b

b

b

6

7

a

a

9 (a) Długość kabla poziomego min. 350 mm (b) Długość kabla pionowego min wys. frontu – 40 mm

8

8

4

7 5

Nova Pro Crystal Deluxe

406

Nova Pro Crystal Classic

446

Nova Pro Deluxe H90

420

Nova Pro Classic

454

508

KATALOG FIRMY GRASS

+FEOPTULJPQBLPXBOJBV[ZTLBKŇ1BŕTUXPKFEZOJFVQBSUOFSBIBOEMPXFHP

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO SENSOTRONIC ELEKTRYCZNIE STEROWANY SYSTEM PROWADNIC WSKAZĂ“WKI DOTYCZÄ„CE PLANOWANIA WSKAZĂ“WKA

Wymiary montaşowe – prowadnica korpusu KV MET = NL + 79

t1 zasilacz – maks. 22 szuady tProwadnica korpusu maks. 5 m oddalona od zasilacza tSzczelina frontu = 3 mm tMontaş na euowkręty tPodczas montaşu lub demontaşu naleşy odłączyć system od prądu

3 9.5

min 49.5

L4

L3

FR

37

L1

L2 37 32 20

20

L Nie stosować: dla oskrzyń Nova Pro Deluxe 122 mm

32

FR

28 32

32

L1

NL L1 L2 L3 L4

270 160 71 16.5 26.5

1

300 224 37 27.0

350 224 87 16.5 26.5

400 224 137 16.5 26.5

450 288 123 16.5 26.5

500 288 173 16.5 26.5

550 288 223 17.0 26.0

600 288 273 17.0 26.0

2

650 352 259 16.5 26.5

3

Wymiary montaĹźowe zasilacza

210 (min. 190) 20

219

4 Wymiary montaĹźowe rozdzielacza

6

20

310 (min. 290)

24.5

5 Przeprowadzenie kabli – wersja 1: wieniec dolny

wersja 2: ścianka tylna

docinanie wału napędowego

6 LWK

213

210 (min. 190)

Ă˜

46

110

35

Ă˜

35

55

210 (min. 190)

7

L = LWK - 150 (Âą2)mm

LEGENDA FR KB KV L

05-2011

Front Szerokość korpusu Krawędź przednia korpusu Długość

LWK MET NL

Szerokość wewnętrzna korpusu Minimalna głębokość mocowań Długość nominalna

8T[ZTULJFXZNJBSZXNJMJNFUSBDI;[BTUS[FĹ FOJFN[NJBO

KATALOG FIRMY GRASS

509

8


1 2 3 4

SENSOMATIC SYSTEM OTWIERANIA

Akcja. Reakcja. Interakcja. Komfort nie mógłby być bardziej fascynujący.

5 CERTYFIKAT JAKOŚCI

6

Komfort prowadzenia na najwyższym poziomie: systemy otwierania mebli bez uchwytów. Dzięki czułej na dotyk technologii Sensomatic wystarcza delikatny impuls, aby otworzyć szuflady i wysunąć fronty. Mechaniczne dotknięcie lub pociągnięcie zmienione zostaje przy tym w elektryczny sygnał, wprawiający meble w ruch już po niespełna kilku ułamkach sekund. Równomiernie, precyzyjnie i zarazem elegancko. Sensomatic w kombinacji z systemem Soft-close, mechanicznym systemem amortyzacji, gwarantuje komfort użytkowania na najwyższym poziomie. Obydwa systemy jednoczą w sobie wszystkie zalety otwierania bezuchwytowego z elegancją zamortyzowanego zamykania.

7 8 510

KATALOG FIRMY GRASS

05-2011


NOVA PRO SENSOMATIC Otwieranie elektromechaniczne szuflad i frontów. Dla zachowania równowagi pomiędzy wymogami nowoczesnego wzornictwa i komfortem funkcjonalności.

Opis produktu

Strona

Nova Pro Sensomatic - zestaw pojedynczyKorpus standardowy - trawers poziomyKorpus standardowy - trawers pionowySzuflada pojedyncza - montaż górny

520

Szuflada pojedyncza - montaż do ściany tylnej

522

Szafka pod zlewozmywak - montaż do wieńca dolnego

524

Szafka pod zlewozmywak - montaż do ściany bocznej

526

Wskazówki dotyczące montażu

528

Pomoce montażowe1 2 3

4 5 6 7

05-2011

KATALOG FIRMY GRASS

511

8


NOVA PRO SENSOMATIC Otwieranie elektromechaniczne szuflad i frontów. Dla zachowania balansu pomiędzy wymogiem nowoczesnego wzornictwa i komfortem funkcjonalności.

Wygląd

Opis produktu

Strona

1 2 3

Nova Pro Sensomatic – zestaw pojedynczy t,PNQMFUEMBKFEOFKT[VnBEZ t%PLPSQVTØXPT[FSPLPřDJEPNN tŒBUXZNPOUBŠ tŒBUXFPLBCMPXBOJF 1MVHBOE1MBZKorpus standardowy – z trawersem poziomym t/JFXJFMLJFXZNBHBOJFQS[FTUS[FOJQPNJŏE[ZřDJBOLŇUZMOŇT[VnBEZBLPSQVTFN tŒBUXFPLBCMPXBOJF 1MVHBOE1MBZ

t5ZMLPKFEFONFDIBOJ[NXZTVXBOJBEMBLPSQVTØXPT[FSPLPřDJEPNN t%VŠBQS[FTUS[FŕE[JB’BOJBKorpus standardowy – z trawersem pionowym t/JFXJFMLJFXZNBHBOJFQS[FTUS[FOJQPNJŏE[ZřDJBOLŇUZMOŇT[VnBEZBLPSQVTFN tŒBUXFPLBCMPXBOJF 1MVHBOE1MBZ

t5ZMLPKFEFONFDIBOJ[NXZTVXBOJBEMBLPSQVTØXPT[FSPLPřDJEPNN t%VŠBQS[FTUS[FŕE[JB’BOJBSzuflada pojedyncza - montaż górny t/JFXJFMLJFXZNBHBOJFQS[FTUS[FOJQPNJŏE[ZřDJBOLŇUZMOŇT[VnBEZBLPSQVTFN tŒBUXFPLBCMPXBOJF 1MVHBOE1MBZ

t5ZMLPKFEFONFDIBOJ[NXZTVXBOJBEMBLPSQVTØXPT[FSPLPřDJEPNN t%VŠBQS[FTUS[FŕE[JB’BOJB

520

4 5 6 7 8 512

KATALOG FIRMY GRASS

05-2011


Wygląd

Opis produktu

Strona

1 Szuflady pojedyncze – montaż do ściany tylnej t/JFXJFMLJFXZNBHBOJFQS[FTUS[FOJQPNJŏE[ZřDJBOLŇUZMOŇT[VnBEZBLPSQVTFN tŒBUXFPLBCMPXBOJF 1MVHBOE1MBZ

t5ZMLPKFEFONFDIBOJ[NXZTVXBOJBEMBLPSQVTØXPT[FSPLPřDJEPNN t%VŠBQS[FTUS[FŕE[JB’BOJB

522

2 3

Montaż do wieńca dolnego – szafka pod zlewozmywak t/JFXJFMLJFXZNBHBOJFQS[FTUS[FOJQPNJŏE[ZřDJBOLŇUZMOŇT[VnBEZBLPSQVTFN tŒBUXFPLBCMPXBOJF 1MVHBOE1MBZ

t5ZMLPKFEFONFDIBOJ[NXZTVXBOJBEMBLPSQVTØXPT[FSPLPřDJEPNN t%VŠBQS[FTUS[FŕE[JB’BOJB

524

4 Montaż boczny – szafka pod zlewozmywak t/JFXJFMLJFXZNBHBOJFQS[FTUS[FOJQPNJŏE[ZřDJBOLŇUZMOŇT[VnBEZBLPSQVTFN tŒBUXFPLBCMPXBOJF 1MVHBOE1MBZ

t5ZMLPKFEFONFDIBOJ[NXZTVXBOJBEMBLPSQVTØXPT[FSPLPřDJEPNN t%VŠBQS[FTUS[FŕE[JB’BOJB

526

5 6 7

05-2011

KATALOG FIRMY GRASS

513

8


NOVA PRO SENSOMATIC Zestaw pojedynczy tElektromechaniczny system otwierania tBezuchwytowe otwieranie zestawione z systemem amortyzacji Soft-close t1 Jednostka wysuwająca dla wszystkich klas wagowych tŁatwy montaż tOkablowanie z Plug and Play tNiewielka dodatkowa głębokość wbudowania tKomplet pojedynczy zawiera wszystkie niezbędne komponenty do montażu tIdealny dla ciężkich szuflad i systemów do segregacji odpadów

1

tWskazówka: Inne systemy typowe dla danego kraju na zapytanie

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Sensomatic zestaw pojedynczy

2

Nr artykułu F121100983

do serii Nova Pro

1 komplet składa się z:

3

1 2 3 4 5 1

Mechanizmu wysuwający (1x) Kompletu do montażu (1x) Zasilacza z uchwytem (1x) Kabla sieciowego (Europa środkowa) (1x) Odbojnika przedniego (4x) Instrukcji montażu i wierceń (1x)

4 5 4

3

6 5

7 8

1

2

5

Nova Pro Crystal Deluxe

406

Nova Pro Crystal Classic

446

Nova Pro Deluxe

416

Nova Pro Classic

460

514

KATALOG FIRMY GRASS

Jednostki opakowania uzyskają Państwo jedynie u partnera handlowego.

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO SENSOMATIC ZESTAW POJEDYNCZY WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PLANOWANIA Wymiary montażowe 52 Ø 10

Ø 5/ 5 min.

10

KF

LW K

32

96

T ME BT L

LBT

MET

160

1/2

1 RW Drewno

1/2 LWK

MET NL + 20

LBT NL + 5*

* Przy zastosowaniu odbojnika przedniego 2.2 mm MET = NL + 21, LBT = NL + 6

Komplet montażowy

2

164

96 P

32 60

15

3

160 Pozycja odbojnika przedniego

FH ≤ 300 1/2 1/2

Pozycja mechanizmu wysuwającego

LWK (min.262)

Ø 8 (Ø5) ±0.1

4

FA / 2

min. 11

20

FA

5

FA / 2

6

20

FH > 300

min. 51

4-10

Ø 8 (Ø5) ±0.1

FA

min. 11

Wskazówka: Stosując prowadnice Nova Pro 70 kg 4 należy umieścić we froncie 4 odbojniki przednie

7

LEGENDA FA FH KF LBT

05-2011

Nałożenie frontu Wysokość frontu Przebieg kabli Głębokość otworów

LWK MET NL P

Szerokość wewnętrzna korpusu Minimalna głębokość mocowań Długość nominalna Pomoc do pozycjonowania

Wszystkie wymiary w milimetrach. Z zastrzeżeniem zmian

RW

Ścianka tylna

8 KATALOG FIRMY GRASS

515


NOVA PRO SENSOMATIC Korpus standardowy z trawersem poziomym INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

1

2

Mechanizm wysuwający

Nr artykułu F121100268

do serii Nova Pro

1

3

Profile nośne z kablem, komplet

Długość 653 750 1170

3a

Komplet do mocowania składa się z: Poz. 3a (2x) i Poz. 3b (2x)

Nr artykułu F121100284 F121100285 F121100286

Łącznik profili nośnych

Nr artykułu F121100610

3b

Nr artykułu F121100282

4

Uchwyt profili nośnych góra/dół

Zasilacz

2 Nr artykułu F121100270

3

5

Nr artykułu F121100269

6

Uchwyt zasilacza

Nr artykułu F121100604

Odbojnik przedni

Ø

Szczelina frontu 2.2 3 2.2 3

5 8

4

7

Kabel połączeniowy z podwójnym rozdzielaczem

Długość 600 1000 2000

5 8

Nr artykułu F121100288 F121100289 F121100291

3a

3b

1

Kabel sieciowy K

6

Nr artykułu F121100294 F121100295 F121100297 F121100298

A

E

L

D

Wtyczka Kabel sieciowy K (US, CA) Kabel sieciowy K (JP) Kabel sieciowy A (DE, ES, FR, IT, RU, NL, SE) Kabel sieciowy E (DK) Kabel sieciowy L (CH) Kabel sieciowy D (UK, AE, MY) Kabel sieciowy C (AU, NZ) Bez wtyczki

2

C

Nr artykułu F120069760 F120072445 F120069761 F120069763 F120069765 F120069766 F120078669 F120069767

8

6

3b 5

6

7

3a

4 7

8

Nova Pro Crystal Deluxe

406

Nova Pro Crystal Classic

446

Nova Pro Deluxe

416

Nova Pro Classic

460

516

KATALOG FIRMY GRASS

Jednostki opakowania uzyskają Państwo jedynie u partnera handlowego.

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO SENSOMATIC KORPUS STANDARDOWY Z TRAWERSEM POZIOMYM WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PLANOWANIA Wymiary montażowe 52 Ø 10

Ø 5/

5 min.

10

KF

LW K

96

T ME BT L LBT

MET

160

1/2

1 RW drewno

1/2

LWK

MET NL + 20

LBT NL + 5*

* Stosując odbojnik przedni 2.2 mm MET = NL + 21, LBT = NL + 6

Uchwyt profilu nośnego góra/dół

96 P

2

15

3

160

Pozycja mechanizmu wysuwania

Pozycja odbojnika przedniego

10

min. 50

FH ≤ 300 1/2 1/2

LWK (min. 262)

Ø 8 (Ø5) ±0.1

4

FA / 2

min. 11

5

FA / 2

6

FH > 300

Ø 8 (Ø5) ±0.1

4-10

20

10

TL = LHK - 31 LHK

20

FA

min. 49.5

FA

min. 11

Wskazówka: Stosując prowadnice Nova Pro 70 kg należy umieścić we froncie 4 odbojnik przednie

200

7

LEGENDA FA FH KF LBT

05-2011

Nałożenie frontu Wysokość frontu Przebieg kabli Głębokość otworów

LHK LWK MET NL

Wysokość wewnętrzna korpusu Szerokość wewnętrzna korpusu Minimalna głębokość mocowań Długość nominalna

Wszystkie wymiary w milimetrach. Z zastrzeżeniem zmian

P RW TL

Pomoc do pozycjonowania Ścianka tylna Długość trawersu

8 KATALOG FIRMY GRASS

517


NOVA PRO SENSOMATIC Korpus standardowy z trawersem pionowym INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

1

2

Mechanizm wysuwający

Nr artykułu F121100268

do serii Nova Pro

1

3

Profile nośne z kablem ,komplet

Długość 653 750 1170

4

Łącznik profili nośnych

Nr artykułu F121100284 F121100285 F121100286

Uchwyt profilu nośnego góra/dół

Nr artykułu F121100282

5

Nr artykułu F121100270

6

Uchwyt profili nośnych , tylny wewnętrzny

Zasilacz

2 Nr artykułu F121100275

3

7

Nr artykułu F121100269

8

Uchwyt zasilacza

Nr artykułu F121100604

Odbojnik przedni

Ø

Szczelina frontu 2.2 3 2.2 3

5 8

4

9

Kabel połączeniowy z podwójnym rozdzielaczem

Długość 600 1000 2000

5 10

Nr artykułu F121100288 F121100289 F121100291

3 5

1

Kabel sieciowy K

6

Nr artykułu F121100294 F121100295 F121100297 F121100298

A

E

L

D

Wtyczka Kabel sieciowy K (US, CA) Kabel sieciowy K (JP) Kabel sieciowy A (DE, ES, FR, IT, RU, NL, SE) Kabel sieciowy E (DK) Kabel sieciowy L (CH) Kabel sieciowy D (UK, AE, MY) Kabel sieciowy C (AU, NZ) Bez wtyczki

C

2 Nr artykułu F120069760 F120072445 F120069761 F120069763 F120069765 F120069766 F120078669 F120069767

8 8

7

10 6

3 7

4

9

8

Nova Pro Crystal Deluxe

406

Nova Pro Crystal Classic

446

Nova Pro Deluxe

416

Nova Pro Classic

460

518

KATALOG FIRMY GRASS

Jednostki opakowania uzyskają Państwo jedynie u partnera handlowego.

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO SENSOMATIC KORPUS STANDARDOWY Z TRAWERSEM PIONOWYM WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PLANOWANIA Wymiary montażowe 52 Ø 10

Ø 5/

5 min.

10

KF

LW K

96

T ME BT L LBT

MET

160

1/2

1 RW drewno

1/2

LWK

MET NL + 20*

LBT NL + 5*

* Stosując odbojnik przedni 2.2 mm MET = NL + 21, LBT = NL + 6

Uchwyt profili nośnych góra/dół

Uchwyt profili nośnych, tylny wewnętrzny

96 P

15

15

3 96

160

Pozycja odbojnika przedniego

3 10

min. 80

LWK (min. 262)

FH ≤ 300 1/2 1/2

min. 15

Pozycja mechanizmu wysuwania

min. 63

2

Ø 8 (Ø5) ±0.1

4

FA / 2

min. 11

5

FA / 2

6

FH > 300

Ø 8 (Ø5) ±0.1

4-10

20

10

TL = LHK - 31 LHK

20

FA

min. 49.5

FA

min. 11

Wskazówka: Stosując prowadnice Nova Pro 70 kg należy umieścić we froncie 4 odbojniki przednie

200

7

LEGENDA FA FH KF LBT

05-2011

Nałożenie frontu Wysokość frontu Przebieg kabli Głębokość otworów

LHK LWK MET NL

Wysokość wewnętrzna korpusu Szerokość wewnętrzna korpusu Minimalna głębokość mocowań Długość nominalna

Wszystkie wymiary w milimetrach. Z zastrzeżeniem zmian

P RW TL

Pomoc do pozycjonowania Ścianka tylna Długość trawersu

8 KATALOG FIRMY GRASS

519


NOVA PRO SENSOMATIC Szuflada pojedyncza - montaż górny INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

1

2

Mechanizm wysuwający

Nr artykułu F121100268

do serii Nova Pro

1

3

Komplet montażowy

Nr artykułu F121100273

4

Zasilacz

Uchwyt zasilacza

Nr artykułu F121100269

5

2

6

Odbojnik przedni

Ø

Szczelina frontu 2.2 3 2.2 3

5 8

3

7

Kabel połączeniowy z podwójnym rozdzielaczem

Nr artykułu F121100294 F121100295 F121100297 F121100298

Długość 600 1000 2000

Nr artykułu F121100288 F121100289 F121100291

Kabel sieciowy K

4

Nr artykułu F121100604

A

E

L

D

Wtyczka Kabel sieciowy K (US, CA) Kabel sieciowy K (JP) Kabel sieciowy A (DE, ES, FR, IT, RU, NL, SE) Kabel sieciowy E (DK) Kabel sieciowy L (CH) Kabel sieciowy D (UK, AE, MY) Kabel sieciowy C (AU, NZ) Bez wtyczki

C

Nr artykułu F120069760 F120072445 F120069761 F120069763 F120069765 F120069766 F120078669 F120069767

5

2 1

6

5

7 4

7

3 6

8

Nova Pro Crystal Deluxe

406

Nova Pro Crystal Classic

446

Nova Pro Deluxe

416

Nova Pro Classic

460

520

KATALOG FIRMY GRASS

Jednostki opakowania uzyskają Państwo jedynie u partnera handlowego.

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO SENSOMATIC SZUFLADA POJEDYNCZA - MONTAŻ GÓRNY WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PLANOWANIA Wymiary montażowe Ø 5/ 5 min. 96 P

7 min. 5

32

96 160

Ø 10 52

LBT

MET

KF

1

KUB

1/2

RW Drewno

1/2 LWK

MET NL + 20

LBT NL + 5*

* Stosując odbojnik do frontu 2.2 mm MET = NL + 21, LBT = NL + 6

Zestaw montażowy

2

164

96 P

32 60

15

3

160 Pozycja odbojnika przedniego

FH ≤ 300 1/2 1/2

Pozycja mechanizmu wysuwania

Ø 8 (Ø5) ±0.1

min. 11

FA

Ø 8 (Ø5) ±0.1

5

FA / 2

6

20

4-10

FH > 300

164

min. 50 max. 108

20

LWK (min. 262)

4

FA / 2

FA

min. 11

Wskazówka: Stosując prowadnice Nova Pro 70 kg należy umieścić we froncie 4 odbojniki przednie

7

LEGENDA FA FH KF KUB

05-2011

Nałożenie frontu Wysokość frontu Przebieg kabli Dno korpusu

LBT LWK MET NL

Głębokość otworów Szerokość wewnętrzna korpusu Minimalna głębokość mocowań Długość nominalna

Wszystkie wymiary w milimetrach. Z zastrzeżeniem zmian

P RW

Pomoc do pozycjonowania Ścianka tylna

8 KATALOG FIRMY GRASS

521


NOVA PRO SENSOMATIC Szuflada pojedyncza - montaż do ściany tylnej INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

1

2

Mechanizm wysuwający

Nr artykułu F121100268

do serii Nova Pro

1

3

Para profili nośnych do montażu na ściance tylnej z nawierceniem otworów

Nr artykułu F121100283

4

Łącznik profili nośnych

Zasilacz

Nr artykułu F121100282

5

Nr artykułu F121100269

6

Uchwyt zasilacza

2

Nr artykułu F121100604

Odbojnik przedni

Ø

Szczelina frontu 2.2 3 2.2 3

5 8

3

7

8

Kabel połączeniowy z podwójnym rozdzielaczem

Kabel sieciowy K

Długość 600 1000 2000

4

Nr artykułu F121100288 F121100289 F121100291

Nr artykułu F121100294 F121100295 F121100297 F121100298

A

E

L

D

C

Wtyczka Kabel sieciowy K (US, CA) Kabel sieciowy K (JP) Kabel sieciowy A (DE, ES, FR, IT, RU, NL, SE) Kabel sieciowy E (DK) Kabel sieciowy L (CH) Kabel sieciowy D (UK, AE, MY) Kabel sieciowy C (AU, NZ) Bez wtyczki

Nr artykułu F120069760 F120072445 F120069761 F120069763 F120069765 F120069766 F120078669 F120069767

5 3 2

1 3

6 6

8 5

7

4 7

8

Nova Pro Crystal Deluxe

406

Nova Pro Crystal Classic

446

Nova Pro Deluxe

416

Nova Pro Classic

460

522

KATALOG FIRMY GRASS

Jednostki opakowania uzyskają Państwo jedynie u partnera handlowego.

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO SENSOMATIC SZUFLADA POJEDYNCZA - MONTAŻ DO ŚCIANY TYLNEJ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PLANOWANIA

MET

11

Wymiary montażowe

1 1/2

1/2

RW Drewno

LWK

MET NL + 20

* Stosując odbojnik przedni 2.2 mm MET=NL+21

Rama profili nośnych 164

2

SPS Ø 3.5 - Ø 4

9

45

90

3

KF

Ø10 52 Pozycja odbojnika przedniego

Ø 8 (Ø5) ±0.1

4

FA / 2

min. 11

FA

Ø 8 (Ø5) ±0.1

5

FA / 2

6

20

FH > 300

min. 3

4-10

90

20

min. 50

LWK (min. 262) 200

min. 3

FH ≤ 300 1/2 1/2

Pozycja mechanizmu wysuwającego

FA

min. 11

Wskazówka: Stosując prowadnice Nova Pro 70 kg należy umieścić we froncie 4 odbojniki przednie.

7

LEGENDA FA FH KF LWK

05-2011

Nałożenie frontu Wysokość frontu Przebieg kabli Szerokość wewnętrzna korpusu

MET NL RW SPS

Minimalna głębokość mocowań Długość nominalna Ścianka tylna Wkręt do płyty wiórowej

Wszystkie wymiary w milimetrach. Z zastrzeżeniem zmian

8 KATALOG FIRMY GRASS

523


NOVA PRO SENSOMATIC Szafka pod zlewozmywak - montaż do wieńca dolnego INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

1

2

Mechanizm wysuwający

Nr artykułu F121100268

do serii Nova Pro

1

3

Zestaw montażowy

Nr artykułu F121100273

4

Zasilacz

Uchwyt zasilacza

Nr artykułu F121100269

5

2

Szczelina frontu 2.2 3 2.2 3

5 8

3

7

6

Odbojnik przedni

Ø

Nr artykułu F121100604 Rozdzielacz poczwórny

Nr artykułu F121100294 F121100295 F121100297 F121100298

Nr artykułu F121100293

8

Kabel połączeniowy z podwójnym rozdzielaczem

Kabel sieciowy K

Długość 600 1000 2000

4

Nr artykułu F121100288 F121100289 F121100291

A

E

L

D

C

Wtyczka Kabel sieciowy K (US, CA) Kabel sieciowy K (JP) Kabel sieciowy A (DE, ES, FR, IT, RU, NL, SE) Kabel sieciowy E (DK) Kabel sieciowy L (CH) Kabel sieciowy D (UK, AE, MY) Kabel sieciowy C (AU, NZ) Bez wtyczki

Nr artykułu F120069760 F120072445 F120069761 F120069763 F120069765 F120069766 F120078669 F120069767

5 1

6

5

2 1

8

2 4

7

5

3

6 7

8

Nova Pro Crystal Deluxe

406

Nova Pro Crystal Classic

446

Nova Pro Deluxe

416

Nova Pro Classic

460

524

KATALOG FIRMY GRASS

Jednostki opakowania uzyskają Państwo jedynie u partnera handlowego.

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO SENSOMATIC SZAFKA POD ZLEWOZMYWAK - MONTAŻ DO WIEŃCA DOLNEGO WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PLANOWANIA Wymiary montażowe – montaż do wieńca dolnego min. 213

52 Ø 10

Ø 5/ 5 min.

10

KF

NL (B) NL (A)

32

96

LBT

MET

160

1/2

1 RW Drewno

1/2 LWK

MET NL + 20

LBT NL + 5*

LBTS NL(A)-NL(B)+9

* Stosując odbojnik przedni 2.2 mm MET = NL + 21, LBT = NL + 6

Schemat wierceń

96 P 160

32

min. 80

32 60

2

Ø 5/ 5 min.

15

MET

164

min. 18

96 P

1/2

LBTS

Zestaw montażowy

3

1/2

LWK

160 Pozycja odbojnika przedniego

FH ≤ 300 1/2 1/2

Pozycja mechanizmu wysuwającego

LWK (min.262)

Ø 8 (Ø5) ±0.1

4

FA / 2

min. 11

20

FA

5

FA / 2

6

20

FH > 300

min. 51

4-10

Ø 8 (Ø5) ±0.1

FA

min. 11

Wskazówka: Stosując prowadnice Nova Pro 70 kg należy umieścić we froncie 4 odbojniki przednie.

7

LEGENDA FA FH KF LBT

05-2011

Nałożenie frontu Wysokość frontu Przebieg kabli Głębokość otworów

LBTS LWK MET

Odległość otworów od krawędzi przedniej korpusu Szerokość wewnętrzna korpusu Minimalna głębokość mocowań

Wszystkie wymiary w milimetrach. Z zastrzeżeniem zmian

NL P RW

Długość nominalna Pomoc do pozycjonowania Ścianka tylna

8 KATALOG FIRMY GRASS

525


NOVA PRO SENSOMATIC Szafka pod zlewozmywak - montaż do ściany bocznej INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

1

2

Mechanizm wysuwający

Nr artykułu F121100268

do serii Nova Pro

1

3

Komplet do montażu

Nr artykułu F121100273

4

Zasilacz

Uchwyt zasilacza

Nr artykułu F121100269

5

2

6

Odbojnik przedni

Ø

Szczelina frontu 2.2 3 2.2 3

5 8

3

7

Nr artykułu F121100604 Kabel synchronizacyjny 10 m

Nr artykułu F121100294 F121100295 F121100297 F121100298

Nr artykułu F121100287

8

Rozdzielacz poczwórny

Kabel połączeniowy z podwójnym rozdzielaczem

Nr artykułu F121100293

4

9

6

Nr artykułu F121100288 F121100289 F121100291

Kabel sieciowy K

5

Długość 600 1000 2000

A

E

L

D

Wtyczka Kabel sieciowy K (US, CA) Kabel sieciowy K (JP) Kabel sieciowy A (DE, ES, FR, IT, RU, NL, SE) Kabel sieciowy E (DK) Kabel sieciowy L (CH) Kabel sieciowy D (UK, AE, MY) Kabel sieciowy C (AU, NZ) Bez wtyczki

C

Nr artykułu F120069760 F120072445 F120069761 F120069763 F120069765 F120069766 F120078669 F120069767

1

2

6

WSKAZÓWKA

5

Do stosowania od NL 350

1

1 2

9 5

7

5

2 4

3 7 8

8

Nova Pro Crystal Deluxe

406

Nova Pro Crystal Classic

446

Nova Pro Deluxe

416

Nova Pro Classic

460

526

KATALOG FIRMY GRASS

Jednostki opakowania uzyskają Państwo jedynie u partnera handlowego.

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO SENSOMATIC SZAFKA POD ZLEWOZMYWAK - MONTAŻ DO ŚCIANY BOCZNEJ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PLANOWANIA Wymiary montażowe – montaż do wieńca dolnego 52 Ø 10

60

min. 2.2 Ø 5/ 5 min.

80

LBH

LBT

MET

160

1 32

LBT MET 1/2

1/2

RW Drewno

LWK

160

4

96

32

96

80

10

KF

Wymiary montażowe mocowanie boczne

MET NL+21

LBT NL+6

2

Zestaw montażowy

164

96 P

32 60

15

3

160 Pozycja mechanizmu wysuwania mocowanie do wieńca dolnego

Pozycja odbojnika przedniego

4-10

FH ≤ 300 1/2 1/2

LWK (min.262)

Ø 8 (Ø5) ±0.1

min. 11

FA 20

min. 51

4

FA / 2

Ø 8 (Ø5) ±0.1

5

FA / 2

6

FH > 300

Pozycja mechanizmu wysuwania mocowanie boczne min. 362 min. 55

20

LBH = min. 99

4

160

min. 107

min. 55

FA

min. 11

Wskazówka: Stosując prowadnice Nova Pro 70 kg należy umieścić we froncie 4 odbojniki przednie.

7

LEGENDA FA FH KF LBH

05-2011

Nałożenie frontu Wysokość frontu Przebieg kabli Wysokość otworów

LBT LWK MET NL

Głębokość otworów Szerokość wewnętrzna korpusu Minimalna głębokość mocowań Długość nominalna

Wszystkie wymiary w milimetrach. Z zastrzeżeniem zmian

P RW

Pomoc do pozycjonowania Ścianka tylna

8 KATALOG FIRMY GRASS

527


NOVA PRO SENSOMATIC Wskazówki dotyczące montażu WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU Montaż profili nośnych

Korpus standardowy - trawersy poziome

Korpus standardowy - trawersy pionowe

1

2 Montaż górny szuflady pojedynczej

Montaż do ściany tylnej szuflada pojedyncza

Montaż do wieńca dolnego szafka zlewozmywakowa

Montaż boczny szafka zlewozmywakowa

3 4 5 6 7 8

Trawers poziomy

516

Montaż górny

520

Montaż do wieńca dolnego

524

Trawers pionowy

518

Montaż do ściany tylnej

522

Montaż boczny

526

528

KATALOG FIRMY GRASS

Jednostki opakowania uzyskają Państwo jedynie u partnera handlowego.

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO SENSOMATIC WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

TL

Skracanie profilu nośnego (do trawersu poziomego i pionowego)

1 2

Mocowanie mechanizmu wysuwania

Click

3

Okablowanie (kolejność przyłączeniowa)

Montaż odbojników czołowych

4 1

2

5

3 NIe wbijać i nie przykejać!

Montaż kabla synchronizującego

6 SYN K

7 LEGENDA SYNK TL

Kabel synchronizujący Długość trawersu

8 05-2011

Wszystkie wymiary w milimetrach. Z zastrzeżeniem zmian

KATALOG FIRMY GRASS

529


NOVA PRO SENSOMATIC Wskazówki dotyczące demontażu DEMONTAŻ Demontaż mechanizmu wysuwania

1

2 Demontaż ramy z profili nośnych

3 4 5 Demontaż kabla synchronizującego

6 SYN K

7 8

Trawers poziomy

516

Montaż górny

520

Montaż do wieńca dolnego

524

Trawers pionowy

518

Montaż do ściany tylnej

522

Montaż boczny

526

530

KATALOG FIRMY GRASS

Jednostki opakowania uzyskają Państwo jedynie u partnera handlowego.

05-2011


SYSTEMY SZUFLAD NOVA PRO SENSOMATIC WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DEMONTAŝU REGULACJA Zmienna siła wysuwu

1 2 3

-o+ WSKAZĂ“WKI

DANE TECHNICZNE

t,PSQVTNVTJCZĹˆVTUBXJPOZXQP[ZDKJ poziomej

tObszar zastosowania Tylko w suchych i zamkniętych pomieszczeniach

t1PED[BTLBŠEFHPNPOUBŠVMVCEFNPOUBŠV system naleşy odłączyć od prądu.

tZasilacz NapiÄ™cie: 100 do 240 V t;BQMBOPXBĹˆHOJB[ELP[X’ŇD[OJLJFN CzÄ™stotliwość sieci: 50 do 60 Hz Max. moc uĹźyteczna: 230 W t0ET[FSPLPĹ™DJLPSQVTVXZONN[BMFcamy zastosowanie dwĂłch mechanizmĂłw tMechanizm wysuwajÄ…cy wysuwania. Jednoczesna aktywacja nastÄ™NapiÄ™cie: 24 V puje poprzez kabel synchronizujÄ…cy. tWarunki eksploatacji tUwaga: Temperatura: 0 do 50 °C W pobliĹźu dĹşwigni wysuwajÄ…cej nie wolno Wilgotność powietrza: 15 do 90 % umieszczać wkrÄ™tĂłw w sciance tylnej szuady.

4 5

t;BTJMBD[NPĹ FOBQĹ?E[BĹˆEPNFDIBOJzmĂłw wysuwajÄ…cych

6 7 LEGENDA SYNK

Kabel synchronizujÄ…cy

8 05-2011

Wszystkie wymiary w milimetrach. Z zastrzeĹźeniem zmian

KATALOG FIRMY GRASS

531

nova-pro-organizacje  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you