Page 1

UDHËZUES PËR QYTETARËT

MDG ACHIEVEMENT FUND

1


2


UDHËZUES PËR QYTETARËT

3


MDG ACHIEVEMENT FUND

4


UDHËZUES PËR QYTETARËT

5


6


UDHËZUES PËR QYTETARËT

7


8


UDHËZUES PËR QYTETARËT

9


10


UDHËZUES PËR QYTETARËT

11


12


UDHËZUES PËR QYTETARËT

13


14


UDHËZUES PËR QYTETARËT

15


16


UDHËZUES PËR QYTETARËT

17


18


UDHËZUES PËR QYTETARËT

19


20


UDHËZUES PËR QYTETARËT

Parmakë me shtalka të stilit neoklasik, që s’kanë të bëjnë fare me arkitekturën osmane.

21


Krahu i djathtë i shtëpisë është ndryshuar në krahasim me origjinalin në krahun e majtë në mjaft elemente: zgjatimi i çatisë, rrasat e gurit janë zëvendësuar me tjegulla, janë shtuar ndriçuesit, është shtuar ballkoni dhe një dritare, të gjitha të papranueshme për stilin osman.

Çatitë me tjegulla të kuqe dhe ato të sheshta me beton kanë zëvendësuar çatitë autentike me rrasa guri.

22


UDHËZUES PËR QYTETARËT

Teknologjia autentike nuk pranon përdorimin e çimentos për vendosjen e rrasave të gurit.

23


Foto paraqet një rindërtim të kryer keq me dru të lirë pishe të importuar dhe i trajtuar me insekticid të gjelbër.

24


UDHËZUES PËR QYTETARËT

Panairi i artizanatit në pazarin historik është përdorim modern i përshtatshëm me funksionin historik të pazarit: zejtari dhe tregti.

Xhamia, duke qenë ndërtim shpirtëror, nuk mund të përdoret për tregti.

25


Një shtëpi moderne betoni ndërtuar brenda një shtëpie historike në Gjirokastër – haptas dhe plotësisht në kundërshtim me kontekstin historik.

Ndërtesa dhe oborri i shkollës në vendin ku ka qenë pallati i një pashai shëmton keqas një pikë kyçe të qytetit historik, si dhe nxjerr jashtë loje dhe e bën të pa aksesueshëm një monument historik si hamami.

26


UDHËZUES PËR QYTETARËT

Në këto foto shihen 2 pjesë e Gjirokastrës; njëra e ruajtur mjaft mirë në tërësinë e saj, ku dallohen shumë pak elemente tjetërsuese. Tjetra thuajse ka humbur karakterin osman për shkak të ndërtimeve dhe shtesave të reja moderne, materialeve dhe ngjyrave të papërshtatshme të mureve dhe rrënimit të ndërtimeve historike.

27


Një afresk i lyer me gëlqere në një shtëpi historike në Gjirokastër.

28


UDHËZUES PËR QYTETARËT

Kisha e Shën Mari Vllahernës në Berat, ekspozon si pjesën historike, ashtu edhe restaurimet e bëra para disa vitesh.

29


30


UDHËZUES PËR QYTETARËT

31


32


UDHËZUES PËR QYTETARËT

33


34


UDHËZUES PËR QYTETARËT

35


36


UDHËZUES PËR QYTETARËT

37


38


UDHËZUES PËR QYTETARËT

39


40


UDHËZUES PËR QYTETARËT

41


42


UDHËZUES PËR QYTETARËT

43


44


UDHËZUES PËR QYTETARËT

45


46


UDHËZUES PËR QYTETARËT

47


48


UDHËZUES PËR QYTETARËT

49


50


UDHËZUES PËR QYTETARËT

51


52


UDHËZUES PËR QYTETARËT

53


54


UDHËZUES PËR QYTETARËT

55


56


UDHËZUES PËR QYTETARËT

57


58


UDHËZUES PËR QYTETARËT

59


60


UDHËZUES PËR QYTETARËT

61


62


UDHËZUES PËR QYTETARËT

63


64


UDHËZUES PËR QYTETARËT

65


66


UDHËZUES PËR QYTETARËT

67


68


UDHËZUES PËR QYTETARËT

69


70


UDHËZUES PËR QYTETARËT

71


MDG ACHIEVEMENT FUND

72

Shtepia ime  

Udhezues per pronaret e banesave monument kulture

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you