Page 1

Noot van de vertaler. Begin 2004 vroeg het Nederlands Genootschap voor Radiesthesie mij voor hun tweemaandelijkse tijdschrift Cosmisch Bewustzijn per editie een drietal pagina’s te leveren met een vertaling van het boek The Lost Continent of MU. Dit boek, geschreven door James Churchward en voor het eerst uitgegeven in 1931 gaat over een zeer oude beschaving, Mu, die zeer ontwikkeld was en waar volgens de schrijver onze beschaving uiteindelijk van af stamt. In dit boek komt hij met honderden bewijzen daarvoor in de vorm van inscripties, beelden en gebouwen van over de gehele wereld. Bij het vertalen heb ik de vrijheid genomen om de ellenlange en vaak ingewikkelde zinnen in stukken te breken en soms stukken weg te laten om het betoog duidelijker uit te laten komen. Het werk is geschreven rond 1930 en de schrijver is nogal breed van stof. Nadat ik het 10e hoofdstuk had afgerond, kwam er onverwachts een boek met een Nederlandse vertaling boven water. Die heb ik met aandacht gelezen, maar ik vond de vertaling maar matig. De vertaalster heeft de tekst te letterlijk vertaald, vaak woord voor woord, dus ook de paginalange zinnen en heeft niet de vrijheid durven nemen om zinnen in stuken te hakken. Daardoor zijn er zeer onduidelijke gedeeltes ontstaan. Ook heeft ze er te weinig op gelet dat de Engelsen en Amerikanen de werkwoordstijden vaak anders gebruiken dan wij en begreep sommige uitdrukkingen kennelijk niet zo goed, waardoor de vertaling soms wat anders aangeeft dan de schrijver bedoelde. Eind 2009 hield het tijdschrift Cosmisch Bewustzijn op te bestaan. Omdat er vast meer mensen geinteresseerd zijn in Atlantis en Mu, leek het me zinvol om het materiaal van die afgelopen 9 jaar te verzamelen en op internet te zetten. Het bleek verstopt in een aantal deels afgedankte computers en in verschillende stadia van opmaak. Gelukkig bleken de meeste Word-bestanden nog te achterhalen en de meeste scans nog bruikbaar. Daarmee heb ik alle hoofdstukken op eenzelfde manier opgemaakt. Uiteindelijk ben ik gekomen tot en met hoofdstuk 16. Hopelijk vind ik nog eens de ontbrekende hoofdstukken 13, 14 en 15 en de moed om het resterende 17e hoofdstuk ook af te maken. Mochten er in deze artikelen tekstfouten of opmaakfouten (kombinatie tekst en illustraties) dan stel ik het zeer op prijs als de attente lezer dit per mail laat weten.

Rob van der Meulen

mail@robertvandermeulen.nl

Narayan, de zevenkoppige slang, symbool van de Schepper en de schepping.


DE BOEKEN: THE LOST CONTINENT OF MU James Churchward Copyright 1931 0-446-64775-6 975 Coronet Communications, N.Y./USA PAPERBACK LIBRARY Department FMU 315 Park Avenue South New York, N.Y. 10010 First printing: January 1968 Andere boeken van James Churchward: THE CHILDREN OF MU THE SACRED SYMBOLS OF MU THE COSMIC FORCES OF MU THE SECOND BOOK OF THE COSMIC FORCES OF MU Hans Stefan Santesson: UNDERSTANDING MU 0-446-64809-4 075 Het verloren werelddeel Mu Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer Vertaling mw. E.C.C. Mijnlieff ISBN 90202.32762 Eerste druk: 1973

The lost continent of MU - James Churchward Nederlandse vertaling | Noot van de vertaler  

Dutch translation of the book "The lost continent of MU - James Churchward by Robert van der Meulen. Part 1 of 19

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you