Page 1

ANTWOORD OP ELK HUISVESTINGSVRAAGSTUK


THUIS IN NIEUWBOUW EN PROJECTONTWIKKELING

Reuvers Bouw en Ontwikkeling is een

Vanuit onze financieel gezonde en sta-

bouwbedrijf en projectontwikkelaar in

biele positie als bouwer zijn we ons zo’n

één. Wij zijn een volwassen en solide

tien jaar geleden ook gaan toeleggen op

partner voor alle denkbare partijen die

projectontwikkeling. Door deze combi-

nieuwbouw willen realiseren of een ge-

natie kunnen wij optimaal inspelen op

bied willen ontwikkelen, of het nu gaat

ontwikkelingen in de woningmarkt.

om gemeenten, woningbouwcorporaties, investeerders, andere projectont-

PREFAB ALS BASIS

wikkelaars of particulieren. Flexibel en demontabel bouwen is ons Reuvers begon in 1969 met de nieuw-

uitgangspunt. Daarom heeft Reuvers

bouw van woningen en heeft dus vele

prefab in eigen huis. In onze geavan-

decennia ervaring op dit gebied.

ceerde timmerfabriek en werkplaats prefabriceren wij maatwerk elementen in hout, beton en metselwerk. Met onze eigen prefab systemen kunnen wij elk huisvestigingsvraagstuk oplossen. Ook belangrijk: het prefabriceren van bouwelementen leidt tot kostenbesparing en is een garantie voor de allerhoogste kwaliteit. Reuvers is een betrouwbare en stabiele partner. Wij kenmerken ons door een no-nonsense-aanpak, korte communicatielijnen en één aanspreekpunt. Onze organisatie is uiterst compact en modern ingericht, waarbij we de klant te allen tijde centraal stellen.

2


SIERBESTRATING

EXPERT

J. van den Hurk grondwerk en bestrating is gespecialiseerd in grondwerk, bestrating en tuinaanleg. Ook bieden wij u een ruim assortiment aan van uitstekende kwaliteit bestratingsmaterialen.

U bent bij ons aan het juiste adres voor: Ontwerp en advies ยก Sierbestrating Tuinaanleg ยก Grondwerk Bestrating ยก Rioolwerkzaamheden J. van den Hurk grondwerk en bestrating JF. Kennedybaan 160 5345 HS Oss

T 06-23490935 I www.jvandenhurk.nl E info@jvandenhurk.nl

www.jvandenhurk.nl 3


DECENNIA ERVARING IN BOUWEN

ken team met ruime ervaring zorgt ervoor dat ieder bouwwerk aan de hoogste

kwaliteits-

en

milieueisen

voldoet.

Bouwen

met

ambachte-

lijke betrokkenheid en vakmanschap Reuvers is thuis in nieuwbouw. Op dit

investeerders, zakelijke opdrachtgevers

is het sleutelwoord van onze werkwijze.

gebied kunnen wij bouwen op maar

en particulieren.

Financieel kerngezond, korte lijnen en

liefst 45 jaar ervaring; het afgelopen

Wij

modernste,

het altijd centraal stellen van de klant

decennium bouwen wij structureel 100

computergestuurde machines. Dit is

zijn belangrijke kenmerken van onze

woningen per jaar door heel Neder-

voor

vanzelfsprekendheid

afdeling bouw. Als een klant een vraag

land. Dit doen we voor diverse andere

omdat we dan efficiënter en veiliger

stelt, geven wij binnen 24 uur een helder

ontwikkelaars, woningbouwcorporaties,

kunnen werken. Een sterk en betrok-

antwoord.

werken ons

met

een

de

Voor al uw sanitair, CV installaties, gas- water-, dak- en zinkwerk

Joris Holl • Pastoor van Weerdtstraat 5 5395 TG Teeffelen • Tel: 06-25044367

Ook e voor d r! lie u ic t r pa

Een compleet aanbod voor elke bouw/verbouwing • Spuiten van plafonds • Spuiten van wanden • Sierpleisters en sierlijsten • Gipsplaten en gipswanden • Akoestisch stukadoorswerk

• Stukadoorswerk • Schilderwerk • Timmerwerk • Buitenwerk • Gevelisolatie

Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 Fax. 073- 532 14 65 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl

4 Romme_ADV_90x55.indd 1

01-05-14 13:38


Ons motto is: ‘Stabiel en gezond blijven.’ Want goed is goed.

De specialist in voegwerk en gevelrenovatie zowel voor particulier als voor bedrijf Voegbedrijf Josemanders staat al jaren garant voor vakbekwaamheid en kwaliteit

Josemanders Voegwerken

josemandersvoegwerken.nl 5


STERK IN PROJECTONTWIKKELING Onze onderneming is enkele jaren gele-

naar een persoonlijk bouwplan. Hier-

den uitgebreid met een afdeling project-

door kunnen wij uiterst flexibel inspelen

ontwikkeling. Deze speelt actief in op nieu-

op de individuele wensen van toekom-

we mogelijkheden en kansen in de markt.

stige bewoners.

Dit door te participeren in risicodragende projecten, maar ook door proactief het

STORMACHTIGE GROEI

voortouw te nemen door grond te kopen, concepten te ontwikkelen en plannen te

Onze financieel gezonde en stabiele posi-

realiseren. We zijn continue op zoek naar

tie als bouwer vormde circa tien jaar gele-

nieuwe locaties en ontwikkelingen.

den de basis voor de oprichting van onze

‘Wij doen wat een ander belooft te doen.’

afdeling projectontwikkeling. Deze maak-

Dat is ons motto als het gaat om project-

te al snel een stormachtige groei door.

ontwikkeling. Dit kunnen wij waarmaken

Momenteel hebben we projectlocaties

door een uiterst professionele organisatie,

in ontwikkeling en de verkoop voor circa

die onder meer bestaat uit verkoopcoaches

vierhonderd woningen en bedrijfsruim-

en een eigen socialmediamedewerkster.

ten. Hiermee halen we onze doelstelling

Een ander sterk punt van Reuvers is dat

om 50 procent van ons bouwvolume in

wij vanuit het ontwerp kunnen werken

eigen ontwikkeling te doen.

Gietdekvloeren 6


VASTGOED Reuvers is van mening dat we in eigen vastgoed onze activiteiten uit willen voeren. Naast onze eigen bedrijfspanden, hebben we in verloop van tijd voor de ontwikkeling ook vastgoed staan waar we tussentijds een exploitatie voeren. In onze strategie van bedrijfsovernames zijn daar ook vaak onroerendgoed足producten bij die we vervolgens weer verkopen. Ook inruilwoningen en overgebleven woningen bij de projectontwikkeling behoren tot deze portefeuille. Daarbij voeren we onze eigen grondbank. We hebben dan ook een mooie mix van vastgoedproducten van kavel tot nieuwbouwwoning tot en met bedrijfspanden en parkeerplaatsen.

WWW.VER 040 4 7


Kerkstraat 21b 5443 AA Haps Tel. 0485 - 318464 Fax 0485 - 351450 Mob. 06 - 53655495 Email: riny.heijnen@ziggo.nl

8


FLEXIBEL DANKZIJ PREFAB SYSTEMEN Onze eigen prefab systemen vormen

die pas drie weken voor de oplevering

de basis van onze innovatieve werk-

van het pand geplaatst worden - geheel

wijze. We hebben de laatste jaren fors

afgelakt, beglaasd en voorzien van hang

geĂŻnvesteerd in een geavanceerde tim-

en sluitwerk. Ook dit alles gerealiseerd

merfabriek en werkplaats. Hier worden

in de eigen volwaardige fabriek.

maatwerk elementen in hout, beton en metselwerk geprefabriceerd die aan

Naast ramen, kozijnen en deuren pro-

alle geldende eisen voldoen. Met als

duceert Reuvers ook andere prefab

resultaat: een grotere flexibiliteit, hoge

houten constructies en onderdelen

efficiĂŤntie, minder afval, hogere kwali-

daarvan. Het gaat dan bijvoorbeeld om

teit en misschien wel het belangrijkste:

schuren, dakkapellen, gevelelementen

lagere kosten. Een win-winsituatie waar

en scharnierdaken compleet met afge-

de klant de vruchten van plukt. Want

lakte overstekken en gootconstructies.

kwaliteit is een keuze.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

BETON- EN METSELWERKPRODUCTEN

In onze ultramoderne timmerwerk-

Naast houten producten kunnen wij ook

plaats worden onder andere de eigen

geheel zelfstandig onze eigen prefab

kozijnen, ramen en deuren gemaakt.

betonproducten maken, zoals balkons,

De allernieuwste machines staan ga-

trappen, galerijplaten, schoorstenen en

rant voor een perfect product. Zo be-

metselwerkelementen. Eigenlijk is alles

schikken wij over een Weinig Conturex

mogelijk, zolang het maar over de weg

en een volautomatische lakstraat, waar

te vervoeren is. Door deze zelf te pre-

we onze producten voorzien van de

fabriceren, kunnen wij altijd maatwerk

juiste verfbehandeling.

leveren en zijn we niet afhankelijk van leveranciers, waardoor we altijd op tijd

Voor al onze eigen ontwikkelingen han-

over onze producten beschikken en er

teren wij onze houten KAPLA kozijnen,

geen kans op vertraging is.

AGO Groep

Installatiebedrijven

Anno 1926

AGO Groep

Installatiebedrijven

www.goversbouwmaterialen.nl www.bricktrader.nl

9 Totaalleverancier voor Totaalleverancier installatie en onderhoud

voor


Onze dienstverlening: (aan)(ver)koopbegeleiding, bestaand en nieuwbouw, taxaties van woningen en bedrijven. Lid NVM-wonen en business, deelnemer NWWI, TMI, gecertificeerd taxateur wonen en bedrijfsvastgoed.

Ron

Marieke

Henriette

Diny

Tessa

Wij zijn blij met de samenwerking met Reuvers bouw en ontwikkeling. Inmiddels zijn wij 28 jaar actief in Oss. Dat kan alleen met gedegen produkten en een goed betrouwbaar advies. ...De Osse makelaar!

www.cheizoomakelaardij.nl Hertogin Johannasingel 38a 5345 AJ Oss 0412-405179 makelaar@chadv.nl

DE KLEIN

container- en transportbedrijf bv Esthetische moderne uitstraling (door tijdloos design) Standaard 5 jaar garantie (dus geen zorgen) Uniformiteit (1 handeling multi toepasbaar) Standaard inbraakwerendheidsklasse 3 (veilig gevoel)

• Puincontainers • Afvalcontainers • Zeecontainers • Leveren van zand en grind • Vervoer van bouwmaterialen

• Transport met kraanwagen • Vrachtwagen met knijper • Het met zand volblazen van kruipruimtes, kelders, ondergrondse tanken en riolen.

Vinkelsestraat 70a • 5383 KM Vinkel • T 0412 - 492353 • F 0412 - 456465 10


UITGEKIENDE LOGISTIEK

Reuvers Bouw en Ontwikkeling staat

op een hoog niveau en er dagelijks meer-

voor just in time delivery. Wij zetten

dere transporten vanuit onze werkplaats

niet meer materiaal of producten op de

naar de diverse bouwlocaties plaatsvinden.

bouwlocatie dan op dat moment strikt

Er is altijd sprake van maatwerktransport

noodzakelijk is. Met als resultaat: een

en de diverse uitvoerders plannen voor de

overzichtelijke bouwplaats en voorko-

kleinere onderdelen hun eigen logistiek in

men van beschadiging en diefstal.

overleg met de logistiek planner die zelf

Dit is mogelijk doordat wij logistiek plannen

zijn producten laadt, lost en gereed zet.

VanVan Schijndel Van Van Schijndel Van Van Van Schijndel Schijndel Van Schijndel Tegelhandel Schijndel Schijndel Tegelhandel Schijndel Tegelhandel Tegelhandel Tegelhandel Tegelhandel Tegelhandel Tegelhandel Van Van Van Van Schijndel Schijndel Schijndel Schijndel Teg Te Te gewoon gewoon degewoon gewoon beste de gewoon gewoon gewoon gewoon beste de inde gewoon beste de de beste in de de de regio! beste de beste beste beste de inregio! inde beste in dein in regio! inde regio! de de deregio! inregio! regio! regio! de regio! dltlt ijijdijdd lt Altijd Altijd AltijAdltijdAltAijAA

zen zen zen zen zen zen zen zen prij prij prij prij prij prij prij ligeraprij lige lige lige lige lige lige rdelige rde rde rde rde rde rdelige prijzen voo voo voo voo voo voo voo voo rarde raExt rara ra ra Extra voordeExt Extra Ext Ext Ext Ext Ext kse kse kse reeekse ree ree ree ree ree ree tst tst tst tst tst rechdoo rech rech rech rech rech rechtstreekse e tst e erech ekse ekse onzkse onz onz onz onz r onz r doo re onz rdoo rree reonz rkse rtst door onze rech dootst doo doo doo doo .impaf . ort .afaf . riek . . . af fabriek. riek riekort riek riek riek riek fab fab fab fab fab afriek afort af ort. af fabimp ortfab ort ort ort import af fab imp imp imp imp imp imp

gewoon gewoon gewoon gewoon dede de beste de beste beste beste in inid

Altijd ech tppespststetseecherpste ste steesch stspeech ster ser erch er er sch s.pch egen de scherpdgeens. cherpgden de s dpegeren ddd.gees dg.gen . . ..iedingen. en en en g in dinin biediedin ananbdnbie aanbiedinaanbiedin aanabaiendbinie aadnin abaaie aanbprij zen zen zen prij prij prijzen

v. Schijndel v. Schijndel v. v.Schijndel Schijndel v.v.v.v. Schijndel Schijndel Schijndel Schijndel v. Schijndel

v. v.Schijndel v. Schijndel v.Schijndel Schijndel

lige lige ligerdelige rde rde rde voo voo voo ra ravoo ra ExtraExt Ext Ext kse kse ree reeree reekse tst tst tst rech rech rech er ronz etst errech ekse Italiaans Italiaans It iaItan It Ital Italiaans onz onz r onz alsiaeanItsaleIt al al doo doo doo doo ia ia ia ia an an an an s s s s e en Spa e en Salpa e e e e e en Sen en enen en S en Spa S Ss . riek . . riek. patoan pa pa pa fab fab fab fab anto an an afort afriek afort afriek se sepkw to s sepaSan ss ort ean ean esee Spaansimp e ort imp imp imp topkwalit topkan topk to to to pk pk pk pk pk w w w w w w w al al al al al al al al it it it it it it it it eit voor eit or eit voeior eitvo t vooreit ei tor t or voei vooror eit voor Tegelhandel Tegelhandel Tegelhandel Tegelhandel Tegelhandel Tegelhandel Tegelhandel Tegelhandel Tegelhandel Tegelhandel Tegelhandel Tegelhandel Chinese prTegelhandel Chi se pr vo Chi Chi C CC Cvo hi hine ne ne sChi sssepr s e hi ehine een prne pr pr ijzenne ijzen! neseneprsijz ijz ijz en enen en ! !ijzen !preijz !ijz ! ! ! e prijzen! Natuursteen Natuursteen Natuursteen Natuursteen Natuursteen Natuursteen Natuursteen Natuursteen Natuursteen Natuursteen Natuursteen Natuursteen Natuursteen Va Vanaf 15 2Vanaf 15 2 VanaVa Va Va Va Va Va Va Va Va nafm15 na na naf 15 nana na f 15 f fm f 15 f 2f1515 f 215 m 2 22 na 215 2 15 15 m m mf2na mm2m22 naf 15 m 2 m mm GRATIS GRATIS GRTegels, GG G GRATI GS G GS RGR RA Rmaatwerk, RA RA RATIS AG ATIG A A ATI ATegels, maatwerk, natuursteen, Tegels, Tegels, natuursteen, natuursteen, enSadvies natuursteen, tegelwerk Tegels, Tegels, maatwerk, maatwerk, Tegels, natuursteen, Tegels, en maatwerk, natuursteen, advies natuursteen, natuursteen, tegelwerk tegelwerk maatwerk, Tegels, tegelwerk maatwerk, en en maatwerk, maatwerk, natuursteen, advies advies tegelwerk en advies tegelwerk tegelwerk tegelwerk en maatwerk, advies enenen advies advies advies tegelwerk en advies Tegels, Tegels, natuursteen, Tegels, natuursteen, Tegels, natuursteen, maatwerk, natuursteen, maatwerk, maatwerk, tegelwerk maatwerk, tegelwerk tegelwerk en advies tegelwerk en en advies advies en TIRSnatuursteen, TI TI TISS tegelwerk TI TITI SRTegels, S S S thuisbezo thuisbezo thuisth th th th th th th th th th ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui s s s s s s s s s s bezorg be bezo11, be be be be bed! be bed!zorgd! en en alti en en enalti en en zorgd! zo zo zo zozo r at rrklaa rat r klaa r at ren ren Oostwijk Oostwijk 5406 Uden 5406 Oostwijk XT 11, Uden Oostwijk 5406 11, Oostwijk Oostwijk Oostwijk 5406 XT 11,Uden 5406 XT 11,11, 11, Uden 5406 Oostwijk 5406 5406 XT Uden XTXT XT 11, Uden Uden 5406 XT Uden Oostwijk Oostwijk Oostwijk 11, Oostwijk 5406 11,11,5406 XT 5406 11, Uden XT 5406 XTUden Uden XT Uden rgd! rgd! rg rgrg rgd!d!XT11, rgd!Oostwijk rgrg klaa klaa klaa klaa jdUden jd klaa jd jd jdalti jdjdjd d! d!zo d! d! alti alti alti alti altijd klaar en bezorg at atDe at staratDe sta sta sta sta sta sta eklaa eatsta e alti ejdeat esta eklaa koffi koffi koffi koffi koffi koffi koffi koffi De koffie staat De alti De Deeekoffi De DeDe De ! parkeerplekTIS ! par !! TIS !par !plek ! ! ! parkeerplek! plek plek plek plek plek plek plek keer keer keer keer keer keer Industrieterrein Industrieterrein VluchtoordIndustrieterrein Vluchtoord Industrieterrein Industrieterrein Industrieterrein Vluchtoord Industrieterrein Industrieterrein Vluchtoord Vluchtoord Industrieterrein Vluchtoord Vluchtoord Vluchtoord par par par par par TIS parkeer TIS TIS TIS TIS TIS TIS GRA GRA GRA GRA GRA GRA GRA GRA eVluchtoord eer e oend eereGRA eTIS ekeer oend oend oend oend oend vold vold vold vold vold vold vold vold is voldoende er is is er isoend is isGRA isis is er is voldoender er ereeoend erer Tel.: 0413 - 270 Tel.: 0413 110 - 270 Tel.: 110 0413 Tel.: 0413 - Tel.: 270 Tel.: -0413 Tel.: 270 Tel.: 110 0413 0413 0413 -110 270 - -270 -Tel.: 270 110 270 0413 110 110 110 - 270 110

Industrieterrein Industrieterrein Industrieterrein Industrieterrein Vluchtoord Vluchtoord Vluchtoord Vluchtoord Tel.: 0413 Tel.: Tel.:0413 -0413 270 Tel.: -0413 110 270 - 270110 - 110 270 110

Kijk voor Kijk meer voorKijk info meer Kijk op voor Kijk info voor www.vanschijndeltegels.nl Kijk meer Kijk Kijk voor op meer voor voor voor www.vanschijndeltegels.nl info meer Kijk info meer meer meer opvoor info op www.vanschijndeltegels.nl info info info www.vanschijndeltegels.nl meer opop op www.vanschijndeltegels.nl opinfo www.vanschijndeltegels.nl www.vanschijndeltegels.nl www.vanschijndeltegels.nl op www.vanschijndeltegels.nl Kijk Kijk voor Kijk voor voor meer meer meer info meer info info op info www.vansch opopwww.van www.van op www Wij laten uWij weer laten genieten... u Wij weerWij laten genieten... laten Wij u weer Wij laten uWij Wij weer laten genieten... laten laten u genieten... weer uKijk uWij uweer weer weer genieten... laten genieten... genieten... genieten... uvoor weer genieten... 11


Maaskade 18 | 5347 KD OSS T: 0412 - 63 01 00 F: 0412 - 62 67 91 E: oss@reuversbouw.nl

www.reuversbouw.nl

Glas geeft uw pand en interieur:

Concept: JS Media Tools A/S • 61872 • www.jsnederland.nl

Uw design in glas!

Uitstraling Lichtinval Fraai accent Ruimtelijk effect Maximale transparantie Meerwaarde in moderne en monumentale panden

Spaanderstraat 36 | 5348 LA Oss | T (0412) 634455 | www.hamglas.nl | E info@hamglas.nl

Reuvers Bouw en Ontwikkeling  

Bedrijfsbrochure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you