Page 2

26-28.26-28. juni juni 26-28. juni 2015juni 2015 26-28. 2015 26-28.26-28. juni juni 2015 26-28. juni 26-28. juni 2015 26-28. juni 2015 26-28. juni 2015 2015 2015 Fredag2015 26/6

Fredag26/6 26/6 Fredag Fredag 26/6 Fredag 26/6 14.00 Hatteparade og song Modalen barnehage 14.00 Hatteparade ogved song ved Modalen barnehage Fredag 26/6 Fredag 26/6 14.00 Hatteparade og song ved Modalen barnehage Fredag 26/6og song 14.30. Teaterframsyninga «Mjau» med Krabatene. 14.30.26/6 Teaterframsyninga «Mjau» med Krabatene. 14.00 Hatteparade ved Modalen barnehage Fredag 14.30. Teaterframsyninga «Mjau» med Krabatene. Fredag 26/6 14.00 Hatteparade og song ved Modalen barnehage 14.00 Hatteparade og song ved Modalen barnehage Fredag Fredag 26/6 14.00 Hatteparade og song ved Modalen barnehage -14.30. Kunstutstilling i26/6 Bryggjeslottet medKrabatene. Svein Berge - Kunstutstilling i Bryggjeslottet med Svein Berge Teaterframsyninga «Mjau» med Fredag 26/6 14.30 Teaterframsyninga «Mjau» med Krabatane. 14.00 Hatteparade og songmed ved Modalen barnehage 14.30. Teaterframsyninga «Mjau» Krabatene. -14.30. Kunstutstilling i Bryggjeslottet med Svein Berge Teaterframsyninga «Mjau» med Krabatene.

14.00 Hatteparade og song ved Modalen barnehage 14.00 Hatteparade og song ved Modalen barnehage 14.30. Teaterframsyninga «Mjau» med Krabatene. 14.30. Teaterframsyninga «Mjau» med Krabatene. Kunstutstilling i Modalen Bryggjeslottet med Svein Berge 14.30. «Mjau» med Krabatene. – Kunstutstilling Bryggjeslottet med Svein Berge - Opning Kunstutstilling Bryggjeslottet med Svein Berge 16.00 av-Teaterframsyninga kunstgrasbana 14.00 Hatteparade og song ved barnehage - Kunstutstilling iiiBryggjeslottet med Svein Berge 16.00 Opning av kunstgrasbana 14.00 Hatteparade og song ved Modalen barnehage Kunstutstilling i Bryggjeslottet med Svein Berge - Opning Kunstutstilling Bryggjeslottet med Berge 16.00 kunstgrasbana 14.00 Hatteparade og song ved Modalen barnehage Opning avav kunstgrasbana 16.00 Opning kunstgrasbana - Kunstutstilling i iBryggjeslottet medSvein Svein Berge 16.00 Opning av kunstgrasbana 18.00 Opning av kunstutstilling på Mobryggja 16.00 Opning av kunstgrasbana 14.30. Teaterframsyninga «Mjau» med Krabatene. 18.00 Kunstutstilling av Elva Hreidarsdottir på Mobryggja 16.00 Opning av Opning kunstgrasbana 14.30. Teaterframsyninga «Mjau» med Krabatene. 18.00 Opning av kunstutstilling på Mobryggja 16.00 av kunstgrasbana 18.00 Opning avav kunstutstilling på Mobryggja 18.00 Opning kunstutstilling på Mobryggja 18.00 Opning av kunstutstilling på Mobryggja 16.00 Opning av kunstgrasbana 14.30. Teaterframsyninga «Mjau» med Krabatene. 18.00av Opning av kunstutstilling på Mobryggja 19.00 Konsert ii Bryggjeslottet med «Razika» 19.00 Konsert Bryggjeslottet med «Razika» Konsert i Bryggjeslottet med «Razika» 18.00 Opning på Mobryggja - 19.00 Kunstutstilling ikunstutstilling Bryggjeslottet Svein Berge 19.00 Konsert i Bryggjeslottet med «Razika» 18.00 Opning avmed kunstutstilling på Mobryggja - Kunstutstilling i Bryggjeslottet med Svein Berge 19.00 Konsert i Bryggjeslottet med «Razika» 19.00 Konsert i Bryggjeslottet med «Razika» 19.00 Konsert i Bryggjeslottet med «Razika» 18.00 Opning av kunstutstilling på Mobryggja - Kunstutstilling i Bryggjeslottet med Svein Berge 19.00 Konsert ikunstgrasbana Bryggjeslottet med «Razika» med «Razika» 19.00 Konsert i Bryggjeslottet -16.00 Kr. 200,Alkoholfritt 16.00 Opning av Laurdag 27/6 Opning av kunstgrasbana

Laurdag 27/6

Liten kommune Liten kommune Liten kommune kraft stor kraft Litenstor kommune stor kraft Liten kommune Liten kommune storLiten kraftkommune Liten kommune stor kraft Liten kommune stor kraft Liten kommune stor kraft stor kraft storstor kraft kraft

19.00 Konsert ikunstgrasbana Bryggjeslottet med «Razika» 16.00 av27/6 Laurdag 09.00Opning -10.15 Start dagen dynamisk yoga skule 09.00 10.15 Start Dagenmed med dynamisk yoga --Mo Mopå skule 18.00 Opning av kunstutstilling på Mobryggja 18.00 Kunstutstilling av Elva Hreidarsdottir Start dagen med dynamisk yoga - Mobryggja Mo skule 09.00 -09.00 11.00-10.15 Frukost, Coop Sigvart Dagsland Sigvart Dagsland Sigvart Dagsland 09.00Opning - 11.00 Frukost, Coop 18.00 av kunstutstilling på Mobryggja Sigvart Dagsland 09.00 11.00 Frukost, Coop 11.00 Oster kjem Sigvart Dagsland Sigvart Dagsland 19.00 Konsert i Bryggjeslottet med «Razika» 19.00 Konsert i Bryggjeslottet med «Razika» 11.00 Oster kjem Sigvart Dagsland 11.00 Oster kjem 11.00 Marknaden opnar, aktivitetar for born og vaksne. 19.00 Konsert i Bryggjeslottet med «Razika» Sigvart Dagsland 09.00 -10.15 Start dagen med dynamisk yoga - Mo skule Marknaden opnar, aktivitetar for born og born vaksne. 09.0011.00 -10.15 Start dagen med dynamisk yoga - Mo skule 11.00 Marknaden opnar, aktivitetar for og vaksne. 12.00 Familieshowet «Draumeblues og Blåsus» - Kr. 200,Alkoholfritt 09.00 -10.15 Start dagen med dynamisk yoga Mo skule 09.00 -10.15 Start dagen med dynamisk - Mo skule 12.00 Familieshowet «Draumeblues og Blåsus» 12.00 Familieshowet «Draumeblues og -yoga Blåsus» 13.30 Konsert med Good Time Charlie 09.00 - 11.00 Frukost, Coop 09.00 Start dagen med dynamisk yoga Mo skule 09.00 - -10.15 11.00 Frukost, Coop 09.00 -10.15 Start dagen med dynamisk yoga Mo skule skule 13.30 Konsert med Good Time Charlie 13.30 Konsert med Good Time Charlie 09.00 - 11.00 Frukost, Coop yoga - Mo 14.45 Andeløp 09.00 -10.15 Start dagen med dynamisk 09.00 11.00 Frukost, Coop 11.00 Oster kjem Sigvart Dagsland Sigvart Dagsland 09.00 - 11.00 Frukost, Coop 14.45 Andeløp 21.00 Bryggjedans med PerCoop Ellingsen og Bris. 14.45 Andeløp Good Time Charlie 11.00 Oster kjem 11.00 Oster kjem 09.00 11.00 Frukost, Sigvart Dagsland 09.00 - 11.00 Frukost, Coop Good Time Charlie 11.00 Marknaden opnar, aktivitetar forBris. born og vaksne. Good TimeGood Charlie 21.00 Bryggjedans med Per Ellingsen Time Charlie 11.00 Oster kjem TimeGood Charlie Bryggjedans med Per Ellingsen og Bris.og 11.0021.00 Oster kjem 11.00 Marknaden opnar, aktivitetar for born og vaksne. 11.00Opning Marknaden opnar, aktivitetar for born og vaksne. Good Time Charlie Good Time Charlie 11.00 Oster kjem. ved ordførar Knut Moe 11.00 Oster kjem 12.00 Familieshowet «Draumeblues og Blåsus» 09.00 -10.15 Start dagen med dynamisk yoga - Mo skule Sundag 28/6 11.00 Marknaden opnar, aktivitetar for born og vaksne. 11.00 Marknaden opnar, aktivitetar for«Draumeblues born og vaksne. Good Time Charlie 12.00 Familieshowet og Blåsus» 09.00 -10.15 Start med dynamisk yoga - Mo skule Sundag 28/6 12.00 Familieshowet «Draumeblues og Blåsus» 28/6 10.30 -Sundag 11.45 Yoga -dagen Mo skule 13.30 Konsert med Good Time Charlie 11.00 Marknaden opnar, aktivitetar for born og vaksne. 11.00 Marknaden opnar, aktivitetar for born 09.00 -10.15 Start dagen med dynamisk yoga Mo skule 09.00 - 12.00 11.00 Frukost, Coop Familieshowet «Draumeblues og Blåsus» 12.00 Familieshowet Blåsus» 10.30 11.45 Yoga - Mo skule 10.30 -Konsert 11.45-Yoga -«Draumeblues Mo skule 18.00 i Mo13.30 kyrkje Konsert medog Good Time Charlie 09.00 11.00 Frukost, Coop 13.30 Konsert med Good Time Charlie 14.45 Andeløp 12.00 Familieshowet «Draumeblues og Blåsus» 12.00 Familieshowet «Draumeblues og Blåsus» 18.00 Konsert i Mo kyrkje 09.00 11.00 Frukost, Coop med Sigvart Dagsland. 1800 Konsert i Mo kyrkje med Sigvart Dagsland 11.00 Oster kjem 13.30 Konsert med Good Charlie 14.45 Andeløp 13.30 Konsert med Good Time Time Charlie GoodCharlie Time Charlie med 21.00 Sigvart Dagsland.med Per Ellingsen og Bris. Bryggjedans Good Time 11.00 Oster kjem 14.45 Andeløp 13.30 Konsert med Good Time Charlie 13.30 Konsert med Good Time Charlie 11.00 Oster kjem. Opning vedfor ordførar Knut Moe 21.00 Bryggjedans med Per Ellingsen og Bris. 11.00 Marknaden opnar, aktivitetar born og vaksne. Good Time Charlie 14.45 Andeløp 14.45 Andeløp 15. august 15. august. 21.00 Bryggjedans med Per Ellingsen og Bris. 11.00 Marknaden opnar, aktivitetar for born og vaksne. 14.45 Andeløp 14.45 Andeløp 15. august. Fiskefestival 11.00 Marknaden opnar, aktivitetar for born og vaksne. Fiskefestival 12.00 Familieshowet «Draumeblues ogog Blåsus» 21.00 Bryggjedans med Per Bris. 21.00 Bryggjedans medEllingsen Per Ellingsen og Bris. Fiskefestival på Mobryggjamed med -- Dans Dans på Mobryggja 12.00 Familieshowet «Draumeblues og Blåsus» 21.00 Bryggjedans med Per Ellingsen og Bris. 21.00 Bryggjedans med Bris. Kr. 250,-og Familieshowet «Draumeblues Blåsus» - Dans påGood Mobryggja med Jon12.00 Martin Skauge 13.30 Konsert med Time Charlie Jon Martin Skauge Jon Martin Skauge 13.30 Konsert med Good Time Charlie 13.30 Konsert med Good Time Charlie 10.30 - 11.45 Yoga - Mo skule 14.45 Andeløp 22. august kl. 13.00 10.30 - 11.45 Yoga - Mo skule 22.14.45 august 13.00 14.45 Andeløp 18.00kl. Konsert i Mo kyrkje med Sigvart Dagsland. Andeløp 22. august kl. 13.00 Motbakkeløpet 21.00 Bryggjedans med Per Ellingsen og Bris. Motbakkeløpet 18.00 Konsert i Mo kyrkje med Sigvart Dagsland. Motbakkeløpet 10.30 11.45 Yoga Mo skule Nedstavatnet opp. 21.00 Bryggjedans med Per Ellingsen 21.00 Bryggjedans med Bris. Kr. 250,-og Bris. Nedstadvatnet opp 10.30 11.45 Yoga Mo skule 10.30Nedstavatnet - 11.45 Yoga opp. - Mo skule 15. august. 10.30 - 11.45 Yoga -Fiskefestival Mo skule 18.00 Konsert i Mo kyrkje Sigvart Dagsland. Razika 10.30 - 11.45 - med Mo 18.00 Konsert i MoYoga kyrkje medskule Sigvart Dagsland. 15. august. Fiskefestival 18.00 Konsert i Mo kyrkje medmed Sigvart Dagsland. Razika Dans på Mobryggja Jon Martin Skauge Razika 18.00 Konsert i Mo kyrkje med Sigvart Dagsland. 18.00 Konsert i Mo kyrkje med Sigvart Kr. 250,- Dans på Mobryggja medDagsland. Jon Martin Skauge Rute for Oster 27. juni. Rute for Oster 27. juni 15. Fiskefestival 15.august. august. Fiskefestival Bjørsvik kl. 08.00 . Tysse 08.40. Vikanes27. 09.20.juni. Mo 11.00 Rute for Oster Razika 22. august kl. 13.00 Motbakkeløpet Nedstavatnet opp. Bjørsvik kl. 08.00. Tysse kl. 08.40. Vikanes kl. 09.20. Mo kl 11.00. Razika Razika 15. august. Fiskefestival 10.30--Dans 11.45 Yoga Mo skule Båten korresponderer med ekspressbussen frå Bergen kl. 08.00. 15. august. Fiskefestival Bjørsvik kl. 08.00 . Tysse 08.40. Vikanes 09.20. Mo 11.00 Razika Båtenpå korresponderer med ekspressbussen fråMotbakkeløpet BergenSkauge kl. 08.00. Nedstavatnet opp. Mobryggja med Jon Martin 22. august kl. 13.00 Razika - Dans på Mobryggja Jon Martin 15. august. Fiskefestival 10.30 -Dans 11.45 Yoga - Mo skule korresponderer med ekspressbussen fråSkauge Bergen kl. 08.00. 10.30 - Båten 11.45 Yoga -med Mo skule på Mobryggja med Jon Martin Skauge - Dans på Mobryggja med Martin Skauge Retur: Frå Mokl. 17.30. Vikanes 18.50. kl.Sigvart Retur: Frå 17.30 Frå Vikanes 18.50. Jon 18.00 Konsert i Mo Mo kyrkje med Dagsland. V E L K O M E N T I L E I F L O T TDagsland. H ESkauge L G I MKr. OD A L E N F O R BÅ D E S M Å O G STO R E ! Korrespondanse med ekspressen kl. 19.05 Korrespondanse med ekspressen kl. 19.05. - Dans Mobryggja med Jon Martin Retur: på Frå Mo Vikanesmed 18.50. 18.00 Konsert i Mo kyrkje 18.00 Konsert i 17.30. Mo kyrkje medSigvart Sigvart Dagsland. 250,Tysse 19.30. Bjørsvik kl. 20.00 Tyssekl. 19.30. Bjørsvik 20.00. V E L K O M E N T I L E I F L O T T H E L G I M O DA L E N F O R BÅ D E S M Å O G STO R E ! Korrespondanse med ekspressen kl. 19.05. 22. kl. Motbakkeløpet Nedstavatnet opp. 22.august august kl.13.00 13.00 Motbakkeløpet Nedstavatnet opp. 22. august kl. 13.00 Nedstavatnet opp. Tysse 19.30. Bjørsvik Motbakkeløpet 20.00. 22. opp. 22.august augustkl. kl.13.00 13.00Motbakkeløpet Motbakkeløpet Nedstavatnet Nedstavatnet opp. Razika 15. august. Fiskefestival Razika 15. august. Fiskefestival 15. august. Fiskefestival Razika Dans påEEMobryggja Jon VVEE-LL KKOOM N FFLLO H E LSkauge OD DA ALLEEN N FFO ORR BBÅÅDDEE SSM MÅÅOOG GSSTTOORREE! ! M N TTIILL EEIImed OT TMartin G I MO V E L K O M E N T I L E I F L O T T H E L G I M O D A L E N F O R B Å D E S M Å GGGSSTSTO Dans på Mobryggja med Jon Martin Skauge Dans på Mobryggja med Jon Martin Skauge VVEELLKKOOM OD DA ALLEEN N FFO ORR BBÅÅDDEE SSM MÅÅOOO TOR ORERE!E! ! MEEN N TTIILL EEII FFLLO OT T H E L G I M O

Laurdag 27/627/627/6 Laurdag Laurdag Laurdag 27/6 Laurdag 27/6 Laurdag 27/6 Laurdag 27/6

Laurdag 27/627/6 Laurdag Laurdag 27/6

i

Sundag 28/6 Sundag 28/6

Sundag 28/6 Sundag 28/6 Sundag 28/6 Sundag Sundag28/6 28/6

Sundag 28/6 Sundag Sundag28/6 28/6

Rett Vest • Utgave 2 • Juni 2015  

Nyt sommerutgaven! Den er stappfull av kortreiste opplevelser.

Rett Vest • Utgave 2 • Juni 2015  

Nyt sommerutgaven! Den er stappfull av kortreiste opplevelser.

Advertisement